Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Informacja dla publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli – WAŻNE! - Akredytacja publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli -

Nawigacja

Akredytacja publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli

Informacja dla publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli – WAŻNE!

19.11.2018

Placówki doskonalenia nauczycieli, które uzyskały akredytację na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zachowują tę akredytację do dnia 31 sierpnia 2020 r. Przepisy art. 184 ust. 8 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio (art. 319 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, Dz.U.2017.60 ze zm.).

Placówki doskonalenia nauczycieli, które nie posiadają akredytacji, są obowiązane uzyskać akredytację na podstawie przepisów rozdziału 9 ustawy – Prawo oświatowe w terminie do 31 sierpnia 2019 r.

W przypadku nieuzyskania akredytacji w tym terminie placówka doskonalenia nauczycieli ulega likwidacji z dniem 1 września 2019 r. (art.320 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, Dz.U.2017.60 ze zm.).

 

Metryczka

Data publikacji 19.11.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Niesłuchowska
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry