Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Akredytowane placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych - Akredytacja -

Nawigacja

Akredytowane placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

Akredytowane placówki i ośrodki

W  załączeniu : 
wykaz placówek, którym Mazowiecki Kurator Oświaty w drodze decyzji przyznał akredytację na całość lub część prowadzonego kształcenia.

Pliki do pobrania

Metryczka

01.12.2009
Data publikacji 01.12.2009
Data modyfikacji 07.05.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Adamczyk
Osoba udostępniająca informację:
Maria Adamczyk
do góry