Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

System Informacji Oświatowej według stanu na 10 września 2017 r.- pismo do dyrektorów szkół - SIO -

Nawigacja

System Informacji Oświatowej według stanu na 10 września 2017 r.- pismo do dyrektorów szkół

logo MKO
Warszawa, dn. 29 sierpnia 2017 r.
 
ZIN.534.3.5.2017.TW

Dyrektorzy
Szkół i placówek oświatowych
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam, iż obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 września 2017 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. starym SIO. Na stronie internetowej Centrum Informatycznego Edukacji www.cie.men.gov.pl, znajdą Państwo aktualny program do wprowadzania danych w tzw. starym SIO  3.23 oraz  „Instrukcję wprowadzania danych".

Przypominam, że szkoły i placówki oświatowe, przekazują do 13 września 2017 r. bazy danych oświatowych do jednostki samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym lub wpisującym do ewidencji, a w związku z tym dokonują odbioru i scalenia plików wynikowych w systemie SIO.

Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że w 2017 roku System Informacji Oświatowej funkcjonuje dwutorowo - w wersji obecnie używanej do sprawozdawczości oraz w wersji modernizowanej, tzw. nowe SIO.

Prosimy również o aktualizowanie adresów e-mail w systemie informacji oświatowej.

Z poważaniem,

z up. Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Andrzej Kulmatycki

Dyrektor Wydziału

Zarządzania Informacją

 

 

Metryczka

Data publikacji 29.08.2017
Data modyfikacji 29.08.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan
do góry