Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Bezpieczny autokar - wakacje 2015 - Wypoczynek -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczny autokar - wakacje 2015

Wykaz stałych punktów kontrolnych powołanych w ramach akcji "Bezpieczny autokar - wakacje 2015 r."

W razie potrzeby kontrole odbywają się do ostatniego autobusu. W pozostałe dni kontrole na Torwarze będzie przeprowadzała Policja.
W sytuacjach wyjątkowych (w miejscu podstawienia kilku autobusów) inspektorzy w miarę możliwości przeprowadzają również kontrole autobusów po wcześniejszym otrzymaniu zgłoszenia (z dwutygodniowym wyprzedzeniem).

Zgłoszenia przyjmowane są w oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego Warszawa – Wesoła, ul. Żółkiewskiego 17, nr tel. (22) 831-60-82 w godzinach 07:00 – 15:00 lub w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Radomiu, ul. Limanowskiego 29a nr tel.(48) 363-51- 87 w godzinach 07:30 – 15:30.

W przypadku braku możliwości przeprowadzenia kontroli przez WITD w Radomiu zgłaszający zostanie poproszony o kontakt z właściwą miejscowo jednostką Policji.

 

Metryczka

Data publikacji 18.06.2015
Data modyfikacji 31.03.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Teper
do góry