Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Informacja o zmianach w rozporządzeniu - Sport i wypoczynek -

Nawigacja

Sport i wypoczynek

Informacja o zmianach w rozporządzeniu

Zmiany do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej.

KO.WKS.III.ŁC.476-119/10
 
Uprzejmie informuję, że od dnia 1 marca 2010 r. weszły w życie zmiany do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r.[1] w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania,  które zostały podpisane 9 grudnia 2009 r.[2]   
Ponadto w załączeniu przekazuję informację opracowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 
w powyższej sprawie.
  
 


[1] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. Nr 12, poz. 67 ze zmianami).
[2] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 2009 r. Nr 218, poz. 1696).

Pliki do pobrania

Metryczka

03.03.2010
Data publikacji 03.03.2010
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Violetta Pulwarska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Molka
do góry