Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Podstawy prawne krajoznawstwa i turystyki - Organizacja krajoznawstwa i turystyki szkolnej -

Nawigacja

Organizacja krajoznawstwa i turystyki szkolnej

Podstawy prawne krajoznawstwa i turystyki

Podstawy prawne krajoznawstwa i turystyki

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516)

Organizacja wycieczek
1.         Formy krajoznawstwa i turystyki:
a)    wycieczki przedmiotowe
b)    wycieczki krajoznawczo-turystyczne
c)    imprezy krajoznawczo-turystyczne (biwaki, turnieje)
d)    imprezy turystyki kwalifikowanej wymagające umiejętności specjalistycznych
e)    imprezy wyjazdowe (zielone, białe szkoły)
f)     wycieczki zagraniczne
2.         Za organizacje krajoznawstwa i turystyki szkolnej odpowiedzialny jest dyrektor szkoły, który przede wszystkim zobowiązany jest do zatwierdzenia karty wycieczki, zarówno dla wyjazdów krajowych jak i zagranicznych (wzór karty wycieczki zawarty jest w załączniku do powyższego rozporządzenia).
3.         W przypadku uczniów niepełnoletnich udział w wycieczce lub imprezie,
z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych, wymaga zgody rodziców/prawnych opiekunów.

Metryczka

21.05.2012
Data publikacji 21.05.2012
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Czesław Ziemniak
Osoba udostępniająca informację:
Czesław Ziemniak
do góry