Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Akcja „Bezpieczna Woda” rozpoczęta - Bezpieczne Wakacje 2017 -

Nawigacja

Bezpieczne Wakacje 2017

Akcja „Bezpieczna Woda” rozpoczęta

Ministerstwo Sportu i Turystyki zainicjowało VI edycję akcji „Bezpieczna Woda”, poświęconą bezpieczeństwu nad wodą podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Akcja ma na celu wykształcenie bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży szkolnej uprawiających sporty i rekreację wodną, co z kolei pozwoli na zmniejszenie liczby wypadków.

Kampania obejmuje swym zasięgiem szkoły na terenie całego kraju. Skierowana jest przede wszystkim do uczniów, rodziców, nauczycieli, wychowawców i opiekunów.

Działania informacyjne będą prowadzone głównie w okolicach kąpielisk, stanic wodnych czy marin.

W ramach akcji opracowano materiały promocyjne (broszura, plakat) przypominające o podstawowych zasadach bezpieczeństwa .

Akcję „Bezpieczna Woda” Ministerstwo Sportu i Turystyki realizuje we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Polską Organizacją Turystyczną, przy wsparciu Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Policji i Centrum Turystyki Wodnej PTTK.

 

 

Metryczka

Data publikacji 20.06.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały MEN
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry