Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Narada dotycząca nauczania religii - Konferencje -

Nawigacja

Narada dotycząca nauczania religii

13.11.2017

Mazowiecki Wicekurator Oświaty Dorota Skrzypek wzięła udział (8 listopada) w spotkaniu z przedstawicielami kościołów i związków wyznaniowych odpowiedzialnymi za nauczanie religii w szkołach i punktach międzyszkolnych.

Podczas narady „Wspólnie pomagamy, czyli wolontariat w szkole”, która odbyła się w Centrum Luterańskim w Warszawie rozmawiano na temat roli nauczyciela religii w procesie kształtowania postaw dzieci i młodzieży. Szczególną uwagę zwrócono na praktyczne działania w ramach wolontariatu.

Narada został zorganizowana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

 

Metryczka

Data publikacji 13.11.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agata Siekierska
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry