Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ogólnopolski konkurs „uDOSTĘPniacze” - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolski konkurs „uDOSTĘPniacze”

Właśnie rozpoczął się ogólnopolski konkurs dotyczący tematyki dostępności, którego organizatorem jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. W projekcie mogą wziąć udział zaproszeni nauczyciele i uczniowie klas 4-7 szkół podstawowych.

Szkoły zainteresowane udziałem w projekcie powinny wypełnić formularz dostępny na stronie: udostepniacze.miir.gov.pl  w terminie do 18 czerwca 2019 r. Prace konkursowe będą przyjmowane do 27 września 2019 r. W akcji może wziąć udział 100 szkół z terenu całego kraju. O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność i poprawność zgłoszeń. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Tematem konkursu jest dostępność, czyli zapewnienie równego dostępu do produktów, usług i przestrzeni wszystkim osobom, w tym z niepełnosprawnościami oraz o ograniczonej mobilności ruchowej lub percepcji. Akcja ma na celu uświadomienie uczniom, jak wiele barier znajduje się w otoczeniu i uwrażliwienie młodzieży na potrzeby niektórych grup społecznych.

W każdej placówce, biorącej udział w konkursie, odbędą się lekcje przybliżające uczniom pojęcie dostępności. Samo zadanie konkursowe pozwoli zaś sprawdzić zdobytą podczas zajęć wiedzę.

W konkursie, uczniowie powalczą o ciekawe nagrody. Zostaną one wręczone trzem najlepszym zespołom podczas gali finałowej, która odbędzie się w Warszawie w październiku 2019 r. Dodatkowo, w każdej szkole, która przystąpiła do konkursu, zorganizowane zostaną warsztaty „wcieleniowe” dla uczniów, a wszystkie zespoły konkursowe otrzymają upominki i dyplomy.

Więcej informacji na stronie internetowej konkursu: udostepniacze.miir.gov.pl.

 

Metryczka

Data publikacji 13.05.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry