Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Nauczanie języka i przedmiotu w klasach dwujęzycznych - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Strona znajduje się w archiwum.

Nauczanie języka i przedmiotu w klasach dwujęzycznych

Goethe-Institut i ORE organizuje seminarium doskonalące z elementami językowymi dla nauczycieli języka niemieckiego uczących w oddziałach dwujęzycznych oraz dla nauczycieli przedmiotów planujących uczyć w oddziałach dwujęzycznych z językiem niemieckim z Warszawy i okolic.

Seminarium obejmuje cykl szkoleń weekendowych – 6 spotkań weekendowych (sobota, niedziela) w formie modułów. Każdy moduł składa się z części metodyczno-dydaktycznej  i części językowej. Część metodyczno-językowa skierowana jest do nauczycieli języka niemieckiego oraz do nauczycieli przedmiotów planujących uczyć w oddziałach dwujęzycznych. W ramach tej części przybliżona zostanie także metodyka  nauczania przedmiotu w języku obcym. Część językowa skierowana jest wyłącznie  do nauczycieli przedmiotów. Od nauczycieli przedmiotów wymagana jest podstawowa znajomość języka niemieckiego na poziomie A1.1. W ramach szkolenia nauczyciele przedmiotu zakończą część językową na poziomie A1.2. Nauczyciele przedmiotu, którzy pomyślnie zakończą szkolenie w Warszawie, będą mogli otrzymać stypendium na miesięczny kurs językowy w wybranym Goethe-Institut na terenie Niemiec.

 

Termin przesyłania zgłoszeń: 22.10.2018

 

Więcej informacji na stronie internetowej pod adresem https://www.goethe.de/ins/pl/pl/spr/unt/for/gia/fka.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21385342

Metryczka

Data publikacji 04.10.2018
Data modyfikacji 20.11.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Woźnicka-Wąsek
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Woźnicka-Wąsek
do góry