Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Twoje dane - Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli” - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Twoje dane - Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaprasza szkoły do udziału w IX edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane - twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”.

Program jest przedsięwzięciem realizowanym od 2009 r. pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. Jego celem jest podnoszenie wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych i prawa do prywatności – zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów. Szkołom, które zgłoszą się do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu, Urząd Ochrony Danych Osobowych zapewnia materiały edukacyjne i specjalistyczne szkolenia oraz wsparcie ekspertów.

Program „Twoje dane – twoja sprawa…” kierowany jest do osób, które uważają, że odpowiednia wiedza i kształtowanie nawyków w obszarze ochrony prywatności i danych osobowych umożliwi dzieciom i młodzieży odpowiedzialne i bezpieczne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Organizator zaprasza do udziału w Programie szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadpodstawowe/ponadgimnazjalne oraz ośrodki doskonalenia zawodowego nauczycieli.

W roku szkolnym 2018/2019 Program zostanie uroczyście rozpoczęty szkoleniem zorganizowanym w Warszawie w dniach 15-16 października 2018 r.

Zgłoszenia poprzez Formularz (https://tdts.uodo.gov.pl/) będą przyjmowane do 21 września 2018 roku. Udział w Programie jest bezpłatny.

W celu zwiększenia świadomości ochrony danych osobowych w środowisku oświatowym Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych we współpracy z Ministrem Edukacji Narodowej przygotował publikację pt.: „Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych. Poradnik RODO”. Lepsze poznanie i zrozumienie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) pozwoli zadbać o bezpieczeństwo dzieci, a także budować wzajemne zaufanie między szkołą, a rodzicami. Poradnik zawiera zaktualizowane wskazówki na temat zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych w szkołach, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szczegółowe informacje na temat Programu oraz Poradnik znajdują się na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem:  www.uodo.gov.pl/tdts .

Metryczka

Data publikacji 13.09.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Woźnicka-Wąsek
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Woźnicka-Wąsek
do góry