Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zaproszenie dla szkół do udziału w programie Microsoft lnnovative Educator Expert - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Zaproszenie dla szkół do udziału w programie Microsoft lnnovative Educator Expert

Microsoft zaprasza szkoły do udziału w bezpłatnym programie Microsoft lnnovative Educator Expert na rok szkolny 2018/2019.

MIE Expert to program, w którym uczestniczą edukatorzy z pasją do nowych technologii w edukacji, chcący rozwijać swoje kompetencje, a także dzielić się wiedzą i pasję z innymi nauczycielami.

Szkoły, w których pracują nauczyciele zaangażowani w program MIEE, stają się modelowymi szkołami w regionie pod kątem wykorzystywania nowych technologii i innowacyjnych metod w obszarze komunikacji i współpracy w szkole, prowadzeniu lekcji, uczeniu się i rozwijaniu kompetencji nauczycieli i uczniów niezbędnych w dzisiejszym świecie .

Zgłoszenia do programu trwają do 15 lipca 2018r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie programu.

Metryczka

Data publikacji 21.06.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agata Kapica
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Słomczyńska
do góry