Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szerokopasmowy internet dla szkół - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Strona znajduje się w archiwum.

Szerokopasmowy internet dla szkół

21.06.2018

Warszawa,  19 czerwca 2018 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
IPR.020.1.2018

Organy prowadzące,
Dyrektorzy Szkół 
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

pragnę poinformować, że realizowane obecnie projekty budowy szybkich sieci szerokopasmowych w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa wkraczają w fazę realizacji. Oznacza to, że beneficjenci (operatorzy telekomunikacyjni) zaczynają obejmować zasięgiem dostępu do usługi szybkiego Internetu wszystkie szkoły, które nie mają dostępu do nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej, a które znajdują się na realizowanych przez nich obszarach inwestycyjnych. Budowa przyłączy do tych szkół jest warunkiem niezbędnym do skorzystania przez nie z usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) oraz programu „Aktywna tablica”.

Możliwość podłączenia do OSE uzależniona jest od posiadania przez szkoły dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej umożliwiającej korzystanie z usług o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Dlatego też zachęcam dyrektorów szkół oraz organy prowadzące do aktywnej współpracy z operatorami telekomunikacyjnymi w celu podłączenia szkół do nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wszystkie te działania finansowane są w ramach PO PC, a więc szkoły nie ponoszą kosztów z tytułu ich realizacji.

Przypominam, że art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej zobowiązuje organy prowadzące szkoły do zapewnienia im, od dnia 1 stycznia 2021 r., szerokopasmowego dostępu do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Obowiązek ten może zostać wykonany poprzez umożliwienie beneficjentom PO PC przyłączenia szkoły do sieci, a następnie skorzystanie z usług operatora OSE. W przeciwnym wypadku koszty obciążą bezpośrednio budżet organów prowadzących szkoły.  

Niestety, operatorzy telekomunikacyjni coraz częściej informują Ministerstwo Cyfryzacji i Centrum Projektów Polska Cyfrowa o problemach w kontaktach ze szkołami oraz o odmowach współpracy ze strony dyrekcji szkół. Poza odmowami dostępu operatorzy telekomunikacyjni spotykają się z dodatkowymi żądaniami ze strony szkół, np. ustanowieniem odpłatnej służebności przesyłu. Jest to działanie niezgodne z art. 9 ww. ustawy, zgodnie z którym ustanowienie służebności przesyłu na gruntach stanowiących własność organu prowadzącego szkołę lub jednostki samorządu terytorialnego, na której terenie zlokalizowana jest ta szkoła, w celu doprowadzenia przyłącza telekomunikacyjnego do tej szkoły jest nieodpłatne w okresie świadczenia szkole usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Należy zaznaczyć, że inwestycje operatorów telekomunikacyjnych, dofinansowane w ramach PO PC, są w wielu przypadkach jedynym rozwiązaniem problemu, jakim jest brak dostępu do nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Zwracam się zatem do Państwa z prośbą o współpracę w podejmowaniu działań umożliwiających zapewnienie wszystkim szkołom w Polsce dostępu do szybkiego Internetu i cyfrowych treści edukacyjnych.

 

  

Z poważniem

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 21.06.2018
Data modyfikacji 21.06.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
MEN
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Słomczyńska
do góry