Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Projekt „Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania” - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Projekt „Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania”

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli rozpoczyna realizację nowego projektu, którego celem jest poprawa funkcjonowania systemu wspomagania na terenie województwa mazowieckiego w obszarach decydujących o przygotowaniu uczniów do funkcjonowania w życiu zawodowym i społecznym.

Projekt „Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania” (MARKPIW) jest współfinasowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Instytucją pośrednicząca jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Działania rozpoczynamy 1 lipca 2018 r., projekt zakończy się 30 czerwca 2020 r.

Projekt skierowany jest do nauczycieli zainteresowanych pełnieniem roli doradcy metodycznego, szkolnych liderów, którzy będą zajmować się w szkołach procesem wspomagania i będą wspierać dyrektorów szkół w organizacji i przeprowadzeniu tego procesu.

Działania podejmowane w projekcie będą jednym z elementów towarzyszących budowaniu nowego systemu doradztwa metodycznego w województwie mazowieckim. Udział w proponowanych w projekcie szkoleniach zapewni rozwój kompetencji niezbędnych w pełnieniu roli doradcy metodycznego, lidera WDN.

Adresatami projektu są także są pracownicy instytucji wspomagania pracy szkoły, trenerzy indywidualni, specjaliści, osoby (nauczyciele, doradcy metodyczni) współpracujące lub zainteresowane podjęciem współpracy z placówką doskonalenia nauczycieli, biblioteką pedagogiczną, poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz te dotyczące rekrutacji są dostępne na stronach internetowych Wydziałów MSCDN oraz na stronie www.mscdn.pl

Rekrutacja trwa od 30 maja do 30 czerwca 2018 r.

Informacji o projekcie MARKPIW udzielają:

 

Metryczka

Data publikacji 14.06.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
MSCDN
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Słomczyńska
do góry