Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Badanie TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Strona znajduje się w archiwum.

Badanie TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study)

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje siódmą edycję badania TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study). Jest to międzynarodowe badanie osiągnięć matematycznych i przyrodniczych prowadzone co 4 lata. Badanie obejmie w Polsce uczniów 4 klas szkół podstawowych.

Badanie TIMSS uznawane jest za miarodajne źródło informacji o postępie edukacji na świecie. Jego założenia i wskaźniki używane są w monitorowaniu jakości edukacji w większości krajów rozwiniętych, także w Polsce.

W okresie 19 marca - 13 kwietnia 2018 r. odbędzie się pilotażowy etap badania, który obejmie 36 wylosowanych szkół podstawowych z województw; mazowieckiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego.

Sprawą kluczową dla powodzenia badania, a tym samym sformułowania poprawnych wniosków o poziomie wiedzy polskich czwartoklasistów, jest udział w nim wszystkich wylosowanych szkół

Badania TIMSS są opracowywane jedynie w postaci zbiorczych zestawień na poziomie międzynarodowym oraz ogólnokrajowym i nie będą wykorzystane ani do oceny pracy poszczególnych szkół, ani też indywidualnej wiedzy i umiejętności uczniów. Procedura badania z tego względu nie pozwala także na ujawnianie szkół biorących w nim udział. W gestii dyrekcji szkół pozostaje decyzja, czy będą udostępniać wiedzę o swoim uczestnictwie w badaniu TIMSS, czy też nie.

Metryczka

Data publikacji 06.02.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
IBE
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Słomczyńska
do góry