Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ankieta w sprawie podania wolnych miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Strona znajduje się w archiwum.

Ankieta w sprawie podania wolnych miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych

10.07.2017

Warszawa,  10 lipca 2017 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
ZIN.571.2.2017.AS   

Dyrektorzy
szkół ponadgimnazjalnych
województwa mazowieckiego

Dotyczy: ankiety w sprawie podania wolnych miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych.

Szanowni Państwo,

w związku z obowiązkiem realizacji zapisów § 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 610) w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek, zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie, we wskazanym poniżej terminie ankiety, dotyczącej podania liczby wolnych miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych.

W polu „Opis wolnych miejsc” proszę o podanie precyzyjnych danych opisujących oddziały z wolnymi miejscami, które pozwolą potencjalnym kandydatom uzyskać dokładne informacje o tym, jakiego profilu klasy lub zawodu kształcenia dotyczą oraz jaki język będzie nauczany w danej klasie.

Zgodnie z Zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr 37/2017 z dn. 13 czerwca 2017 r. powyższe dane należy przekazać (wypełniając ankietę) do Kuratorium Oświaty w Warszawie w terminie do 14 lipca 2017 roku, do godz. 16.00.

Ankieta jest dostępna pod linkiem:
http://www.kuratorium.waw.pl/s4/form/dodaj400,Informacja-o-wolnych-miejscach-w-szkolach-ponadgimnazjalnych-do-14-lipca-2017-r.html

Ankieta jest aktywna w dniach 10 lipca − 14 lipca 2017 r.

Za terminowość i prawidłowość wprowadzonych danych odpowiadają dyrektorzy szkół (szkoła powinna wprowadzić pełne, aktualne i sprawdzone dane do ankiety, w celu wyeliminowania korekt przekazywanych informacji).

Z wyrazami szacunku,

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 10.07.2017
Data modyfikacji 18.07.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aldona Lodzińska
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry