Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do Dyrektorów młodzieżowych ośrodków wychowawczych - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Strona znajduje się w archiwum.

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do Dyrektorów młodzieżowych ośrodków wychowawczych

Warszawa, dn. 19 czerwca 2017 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
ZSE.0521.2.2017.AD

Dyrektorzy
młodzieżowych ośrodków wychowawczych
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w związku z pismem skierowanym do kuratorów oświaty przez Panią Marzenę Machałek, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, uprzejmie informuję, że zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 marca 2016 r. został powołany Zespół do przeprowadzenia analizy dotychczasowych regulacji prawnych w zakresie postępowania w sprawach nieletnich, dostosowania tych regulacji do obowiązujących obecnie standardów i wypracowania nowych rozwiązań prawnych. W pracach Zespołu udział bierze Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W związku z powyższym, Ministerstwo Edukacji Narodowej zwraca się z prośbą o przekazywanie informacji związanych z funkcjonowaniem młodzieżowych ośrodków wychowawczych, które wymagają interwencji ustawodawcy w zakresie wykonywania środka wychowawczego na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Ewentualne uwagi w ww. zakresie należy zgłaszać do końca czerwca 2017 r. na adres e-mail: agata.patralska-galat@men.gov.pl.

Jednocześnie informuję, że przekazane przez Państwa informacje zostaną wykorzystane do wypracowania nowych rozwiązań prawnych w zakresie działań o charakterze resocjalizacyjnym skierowanych do nieletnich.

Z wyrazami szacunku,

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 19.06.2017
Data modyfikacji 19.06.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Artur Domżalski
Osoba udostępniająca informację:
Anna Laskowska
do góry