Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Bank Ofert Pracy nowa wersja - obowiązek przekazywania informacji od dnia 1 kwietnia - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Bank Ofert Pracy nowa wersja - obowiązek przekazywania informacji od dnia 1 kwietnia

logo MKO
Warszawa, dn. 22 marca 2017 r.
 
ZIN 121.1.2017.

Dyrektorzy
publicznych szkół i placówek oświatowych
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

przypominam, że od dnia 1 kwietnia 2017 r. dyrektor szkoły (przedszkola, placówki, zespołu) prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego informuje kuratora oświaty o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli (art. 224 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017r., poz.60). Powyższe informacje kurator oświaty udostępnia na swojej stronie internetowej (art. 224 ust. 2 cyt. ustawy).   

W związku z powyższym zadaniem, funkcjonujący od kilku lat internetowy Mazowiecki Bank Ofert Pracy dla Nauczycieli (MBOPN) został zmodernizowany. Dodano w nim funkcjonalności ułatwiające nauczycielom wyszukanie odpowiedniej oferty pracy.

Upoważnieni pracownicy szkół i placówek będą mogli wprowadzać oferty pracy na podstawie dotychczasowych danych do logowania (nazwy użytkownika i hasła). W systemie wprowadzono dodatkowe pola m.in.: słowo kluczowe, wymiar zatrudnienia i termin składania dokumentów dla nauczycieli aplikujących na wolne stanowisko pracy w szkole/placówce. W nowej aplikacji MBOPN wszystkie pola są walidowane, co uniemożliwia wprowadzenie niekompletnej oferty pracy. Niemniej w przypadku pozycji „opis oferty pracy” bardzo proszę o wprowadzanie dokładnego i wyczerpującego opisu publikowanej oferty, z uwzględnieniem m.in. wszystkich wymagań formalnych, niezbędnych, itp. Podobnie proszę o bieżące aktualizowanie danych teleadresowych szkoły.

Nowa aplikacja została uzupełniona o system raportowania ankietowego. Po upływie terminu składania dokumentów (ogłoszenie przechodzi do archiwum) i po dokonanym naborze pracownik szkoły/placówki powinien wypełnić ankietę przypisaną do archiwalnego ogłoszenia, dotyczącą wyników naboru. 

Aplikacja, tak jak dotychczas, dostępna jest pod adresem: http://mbopn.kuratorium.waw.pl. W załączeniu przekazuję instrukcję dodawania ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy do Mazowieckiego Banku Ofert Pracy dla Nauczycieli.

Mając na uwadze sprawne wprowadzenie nowej aplikacja MBOPN będzie ona udostępniona Państwu z dniem 24 marca br. W tym samym dniu w dotychczasowym banku ofert pracy zostanie zablokowana możliwość dodawania nowych ogłoszeń. Informacje zawarte w dotychczasowej aplikacji będą dostępne do czasu utraty aktualności ostatniego ogłoszenia.

Proszę o terminowe i dokładne wprowadzanie danych o ofertach pracy, z uwzględnieniem ofert zatrudnienia na zastępstwo i niepełny etat.

W przypadku ewentualnych problemów technicznych proszę o kontakt z pracownikami Wydziału Zarządzania Informacją pod numerem telefonu:

22 551 24 00 wew. 2021 lub 2023.

Z wyrazami szacunku,

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Załączniki do strony

Metryczka

Data publikacji 23.03.2017
Data modyfikacji 13.04.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Kumięga
do góry