Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Konkurs "Wiem jak uczyć o energii jądrowej" - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs "Wiem jak uczyć o energii jądrowej"

Ogólnopolski konkurs na najlepszy scenariusz zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych pn.: „Wiem jak uczyć o energii jądrowej” dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych i doradców metodycznych

Ministerstwo Energii zaprasza nauczycieli szkół ponadpodstawowych oraz doradców metodycznych z placówek doskonalenia nauczycieli do udziału w ogólnopolskim konkursie na najlepszy scenariusz zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych pn. „Wiem jak uczyć o energii jądrowej”.

Zadaniem uczestnika konkursu jest opracowanie scenariusza zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych, dotyczącego tematyki związanej z energią jądrową, z przeznaczeniem do wykorzystywania przez innych nauczycieli do prowadzenia zajęć w szkołach ponadpodstawowych.

Celem konkursu jest:

  • wyłonienie najbardziej aktywnych nauczycieli w dziedzinie związanej z energią jądrową oraz wsparcie ich kompetencji i zainteresowań zawodowych;
  • upowszechnienie opracowanych scenariuszy jako formy doskonalenia warsztatu merytoryczno-metodycznego nauczycieli przedmiotów ścisłych i przyrodniczych w zakresie realizacji treści nauczania dotyczących energii jądrowej. 

Harmonogram konkursu:

  • Ogłoszenie konkursu - 1 lutego 2017 r.
  • Zgłoszenia prac konkursowych - od 6 lutego 2017 r do 27 lutego 2017 r.
  • Ogłoszenie wyników konkursu - 14 marca 2017 r

Pytania dotyczące konkursu należy kierować do Mirosławy Partyki, tel. 22 693 4503,

e-mail: miroslawa.partyka@me.gov.pl  

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 03.02.2017
Data modyfikacji 03.02.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Słomczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Słomczyńska
do góry