Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Honorowy Profesor Oświaty 2013 r. - Honorowy Profesor Oświaty -

Nawigacja

Honorowy Profesor Oświaty

Honorowy Profesor Oświaty 2013 r.

W 2013 roku Kapituła do Spraw Profesorów Oświaty przy Ministrze Edukacji Narodowej uhonorowała Tytułem Honorowego Profesora Oświaty dwudziestu najwybitniejszych nauczycieli z całego kraju. Z województwa mazowieckiego ten zaszczytny tytuł otrzymał Pan Henryk Gadomski.

Dobry Nauczyciel to ten, który wspiera dziecko w uczeniu się, pomaga   w odkrywaniu indywidualnych uzdolnień. Pan Henryk Gadomski to Nauczyciel Wybitny. Wspiera młodzież w kreowaniu ścieżek edukacji, a ponadto swoim życiem daje przykład poświęcenia się pasjom i nieustającej kreatywności. W uznaniu zasług dla edukacji Pan Henryk Gadomski otrzymał Honorowy Tytuł Profesora Oświaty.

Pan Profesor jest nauczycielem muzyki i dyrygentem chóru szkolnego Cantilena II Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Ostrołęce. Pracuje w zawodzie nauczycielskim 54 lata. Jako nauczyciel inspiruje swoich uczniów do rozwijania talentów muzycznych. Powodowani tą inspiracją absolwenci liceum wybierają studia muzyczne  i śpiewają w chórach akademickich.

Jako wieloletni dyrygent i kierownik chóru (Cantilena liczy sobie 31 lat), Profesor Henryk Gadomski może się poszczycić wybitnymi osiągnięciami. Liczne medale i puchary zdobyte w ogólnopolskich konkursach i festiwalach chórów stawiają chór Cantilena w rzędzie najlepszych. Przykładem są Złote i Srebrne Kamertony zdobywane od lat  w Ogólnopolskim Konkursie Chórów a Capella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy (w roku 2012 Złoty Kamerton, w roku 2013 Srebrny Kamerton). Pan Henryk Gadomski, przez lata wytężonej, twórczej pracy, opracował dla swojego chóru około 100 utworów chóralnych 3-4-głosowych - od muzyki renesansowej do współczesnej. Chór odbył cztery zagraniczne podróże artystyczne, nagrał pięć płyt.

Profesor Henryk Gadomski jest dla młodzieży i innych nauczycieli wzorem osobowości renesansowej. Oprócz licznych działań na rzecz pracy pedagogicznej nauczyciela muzyki i dyrygenta chóru szkolnego, realizuje swoją kolejną pasję – jest znawcą, badaczem i popularyzatorem folkloru Kurpi. Jako autorytet w dziedzinie dialektu kurpiowskiego uczestniczy w konferencjach i sympozjach naukowych o tematyce gwaroznawczej. Opracował i opublikował „Śpiewnik Kurpiowski”, zawierający 200 pieśni kurpiowskich. Zebrał i zredagował z rękopisów ks. Władysława Skierkowskiego trzytomowe dzieło „Puszcza Kurpiowska w pieśni”. Jest też autorem „Programu wdrażania/nauczania zasad pisowni dialektu kurpiowskiego”.

„O, pieśni gminna! Ty arko przymierza między dawnymi i młodszymi laty!” Profesor Henryk Gadomski jest dla młodzieży i dla dorosłych wielkim autorytetem, przykładem kultywowania kultury wysokiej i jednoczesnego szacunku dla ludowej tradycji Jego małej ojczyzny. Życzymy Mu niegasnącego entuzjazmu i dalszych laurów w życiu zawodowym oraz pomyślności w życiu prywatnym. 

 

Metryczka

07.02.2014
Data publikacji 07.02.2014
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Teresa Michalak
Osoba udostępniająca informację:
Margerita Wiśniewska
do góry