Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Honorowy Profesor Oświaty 2010 - Honorowy Profesor Oświaty -

Nawigacja

Honorowy Profesor Oświaty

Strona znajduje się w archiwum.

Honorowy Profesor Oświaty 2010

W dniu 14 października 2010 roku zostały wręczone przez Ministra Edukacji Narodowej Katarzynę Hall tytuły honorowego Profesora Oświaty

Już po raz trzeci Kapituła do Spraw Profesorów Oświaty przy Ministrze Edukacji Narodowej dokonała oceny dorobku zawodowego kandydatów zgłoszonych do tego wyróżnienia. Zwrócono szczególną uwagę na osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze nauczycieli oraz wyniki ich uczniów uzyskiwane na egzaminach zewnętrznych, w konkursach, turniejach i olimpiadach.

Z terenu województwa Mazowieckiego zostały uhonorowane trzy osoby: Lidia Klaro-Celej, Małgorzata Dońska-Olszko oraz Romuald Sadowski.

Lidia Klaro-Celej pracuje jako nauczyciel w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Warszawie, przy ulicy Bełskiej 5. Jest pedagogiem specjalnym w zakresie pedagogiki rewalidacyjnej. Już od 31 lat pracuje w zawodzie nauczyciela, w tym od 27 lat zaangażowana jest w pracę na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Współpracuje z Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Kolegium Pedagogiki Specjalnej APS, organizacjami i instytucjami zajmującymi się zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Od 2001 roku pełni rolę eksperta MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli, a od 2008 r. również funkcję eksperta MEN ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów. Jej dorobek zawodowy został potwierdzony nagrodami Ministra Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty, Prezydenta m.st. Warszawy oraz Medalem KEN. Za swoje zasługi oraz wieloletnią i wytrwałą pracę dla dobra osób niepełnosprawnych intelektualnie otrzymała międzynarodowy medal „Fideliter et Constanter”.

Małgorzata Dońska-Olszko jest dyrektorem Zespołu Szkół nr 109 w Warszawie, przy ulicy Białobrzeskiej 44. Od 24 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą ze znaczną niepełnosprawnością ruchową. Jest nauczycielem rehabilitantem i dyrektorem. Od 15 lat prowadzi jedną z wiodących placówek specjalistycznych w kraju. Od kilku lat pełni funkcję Krajowego Koordynatora reprezentującego Polskę w pracach Europejskiej Agencji Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami, ponadto rolę eksperta MEN ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych. W 2001 roku została wpisana na listę ekspertów MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli. Jej dorobek zawodowy potwierdzają nagrody Ministra Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty, Prezydenta m.st. Warszawy oraz stypendium przyznane przez Amerykańską Fundację Eisenhowera dla liderów w określonej dziedzinie.

Na wniosek Ministra Sprawiedliwości tytuł Honorowego Profesora Oświaty otrzymał Romuald Sadowski. Jest on wieloletnim dyrektorem Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego w Warszawie-Falenicy.

W poprzednich latach tytuł Honorowego Profesora Oświaty otrzymali:

Elżbieta Władysława Zgondek - nauczyciel wychowania przedszkolnego, Dyrektor Przedszkola nr 163 w Warszawie (2008 r.),

Marek Jan Golka - nauczyciel fizyki i astronomii w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu i Publicznym Gimnazjum nr 5 w Radomiu (2008 r.),

dr Anna Lechowicz – nauczyciel rewalidacji w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 w Warszawie (2009 r.).

 

Metryczka

07.12.2010
Data publikacji 07.12.2010
Data modyfikacji 07.01.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kornelia Woźniak
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Woźniak
do góry