Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Dystrybucja adaptacji dla uczniów niewidomych i słabowidzacych uczęszczających do klas VI szkół podstawowych, III gimnazjum i dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - Podręczniki dla klas I-III -

Nawigacja

Podręczniki dla klas I-III

Dystrybucja adaptacji dla uczniów niewidomych i słabowidzacych uczęszczających do klas VI szkół podstawowych, III gimnazjum i dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Informacja dt. dystrybucji dla szkół, które złożyły zapotrzebowanie na adaptacji dla uczniów niewidomych i słabowidzacych uczęszczających do klas VI szkół podstawowych, III gimnazjum i dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

 

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych

w województwie mazowieckim

 

Z polecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego, Kuratorium Oświaty w Warszawie uprzejmie informuj, że od 01 sierpnia 2016 r. rozpoczyna się dystrybucja (zamówionych przez szkoły) adaptacji podręczników i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych i słabowidzących uczęszczających do klas VI szkół podstawowych, klas III gimnazjum i dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych:

  • w systemie Braille’a dystrybucja odbywać się będzie w okresie od 01 do 17 sierpnia 2016 r. przez wykonawcę - firma P.H.U. Impuls Ryszard Dziewa, ul. Powstania Styczniowego 95d/2, 20-706 Lublin, tel. 81 533 25 19,
    e mail: ryszard.dziewa@phuimpuls.pl;
  • w druku powiększonym dystrybucja odbywać się będzie w okresie od 11 do 22 sierpnia 2016 r. przez wykonawcę - ALNUS Sp. z o.o., ul. Wróblowicka 63, 30‑698 Kraków, tel.: 512 866 661, e-mail: krzysztof@alnus.pl

W związku z powyższym prosimy dyrektorów szkół lub osoby upoważnione do odbioru przesyłki o obecność w szkole w wyżej wymienionych terminach dystrybucji.

Dostawa przesyłki musi być poświadczona przez dyrektora szkoły lub upoważnioną przez niego osobę na protokole zdawczo-odbiorczym, na którym należy przystawić pieczątkę szkoły oraz czytelnym podpisem potwierdzić liczbę odebranych podręczników.

Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba sprawdza, czy każda adaptacja jest kompletna, czy składa się ze wszystkich tomów, czy nie jest wadliwa fabrycznie lub uszkodzona.

W przypadku, gdy liczba odebranych adaptacji jest niezgodna z liczbą adaptacji wskazaną w liście dystrybucyjnej bądź adaptacje są niekompletne, lub choćby jeden tom jest uszkodzony lub ma wady fabryczne, dyrektor szkoły lub inna upoważniona przez niego osoba sporządza spis niezgodności, który w ciągu 3 dni roboczych po dniu dostarczenia przekazuje drogą elektroniczną wykonawcy.

Niezgłoszenie wad fabrycznych w ww. terminie nie wyłącza możliwości późniejszego zgłoszenia tych wad w ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.

Rękojmia za wady została ustalona do 31 grudnia 2017 r. Jednakże wada powinna być zgłaszana Wykonawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu w celu dokonania wymiany wadliwego egzemplarza.

W załączeniu:

1. Wykaz szkół/placówek oraz rodzaj i liczba zamówionych podręczników lub książek pomocniczych  w systemie Braille’a.

2. Wykaz szkół/placówek oraz rodzaj i liczba zamówionych podręczników lub książek pomocniczych  - druk powiększony.

 

Z poważaniem

Zespół ds. koordynowania procesu dystrybucji adaptacji szkolnych i książek pomocniczych

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 26.07.2016
Data modyfikacji 26.07.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Karczewska-Szelążek
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Karczewska-Szelążek
do góry