Informacyjne (m.in. komunikaty, ogłoszenia, listy)

Dotacja przedszkolna 2015 - klasyfikacja budżetowa

uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało podziału środków budżetu państwa przeznaczonych na dotację dla poszczególnych gmin w 2015 r. W związku z powyższym proszę o podanie klasyfikacji budżetowej przewidywanego wydatkowania naliczonej dotacji w podziale na poszczególne rozdziały

2015.02.11
10:40

Mała szkoła – problem czy szansa? – seminaria dla samorządowców

W styczniu i lutym br. odbywają się w całej Polsce dwudniowe seminaria skierowane do przedstawicieli samorządów, które mają służyć prezentacji alternatywnych rozwiązań dla zaniechania likwidacji małych szkół. W warszawskiej edycji spotkania (10-11 lutego) wzięła udział Dorota Sokołowska, Mazowiecki Wicekurator Oświaty.

2015.02.11
13:05

Nowa edycja projektu "Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły"

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zapraszają do udziału w nowej edycji (2015) projektu „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”.

2015.02.06
08:56

Narada z przedstawicielami publicznych i niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych

Narada z przedstawicielami publicznych i niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych, w tym ich dyrektorami poświęcona omówieniu wyników przeprowadzonych kontroli.

2015.02.06
09:57

Narada z przedstawicielami publicznych i niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych

Narada z przedstawicielami publicznych i niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych, w tym ich dyrektorami poświęcona omówieniu wyników przeprowadzonych kontroli.

2015.02.06
08:45

Konferencja „Szkoła bez dyskryminacji – bezpieczna szkoła”

W dniu 13.02.2015 r. w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Mławie ul. Reymonta 4 odbędzie się konferencja 'Szkoła bez dyskryminacji - bezpieczna szkoła'. Konferencja przeznaczona jest dla dyrektorów i nauczycieli szkół z terenu działania delegatury. Program w załączeniu.

2015.02.17
09:14

List Minister Edukacji Narodowej

Prosimy o zapoznanie się z listem Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej dotyczący ewentualnej likwidacji szkół.

2015.02.06
08:58

Konferencja - bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne w gimnazjach

Zmiany ustawowe dotyczące zapewnienia uczniom gimnazjów bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych omawiano podczas konferencji (4 lutego), w której wzięła udział Katarzyna Góralska, Mazowiecki Kurator Oświaty.

2015.02.06
09:03

Spotkanie członków (przewodniczących) Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli i rzeczników dyscyplinarnych

Głównymi tematami posiedzenia członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim (3 lutego), w którym wzięła udział Katarzyna Góralska, Mazowiecki Kurator Oświaty, było omówienie przebiegu pracy Rzecznika Dyscyplinarnego w 2014 roku oraz podsumowanie kończącej się w październiku br. czteroletniej kadencji Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim.

2015.02.06
13:04

Analiza skuteczności działań państwa w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczniów w 2014/2015 roku

w związku z analizą prosimy o przesłanie do Kuratorium Oświaty w Warszawie szczegółowej informacji o wykorzystaniu w 2014 r. środków przekazanych do poszczególnych gmin województwa mazowieckiego oraz zaangażowanych środkach własnych przez samorządy na realizację pomocy materialnej

2015.02.03
11:08

Badanie sondażowe dla dyrektorów szkół podstawowych dotycząca stanu dostosowania kształcenia przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji do wymagań rynku pracy

Zespół Edukacji Elementarnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN pod przewodnictwem prof. dr hab. Józefy Bałachowicz zaprasza dyrektorów szkół podstawowych do wypełnienia ankiety.

2015.01.30
15:37

Rozliczenie wykorzystania przekazanych w 2014 r. dotacji celowych

zwracam się z uprzejmą prośbą o rozliczenie przekazanych środków finansowych i przesłanie danych, zgodnie z załączonym wzorem, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2015 r. do Kuratorium Oświaty w Warszawie.

2015.01.30
11:54

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

27 stycznia, w rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Zachęcamy Państwa do podejmowania z młodymi ludźmi dyskusji o konsekwencjach łamania praw człowieka, braku tolerancji, braku szacunku dla innych narodów i ich wyborów oraz wspierać ich w realizacji własnych inicjatyw w tym zakresie.

2015.01.28
12:21

Prośba o przekazywanie informacji na temat przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek z terenu województwa mazowieckiego.

Prowadzonych przez: osoby prawne utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego; osoby prawne, w których jednostki samorządu terytorialnego mają udziały; osoby prawne, których akcje mają jednostki samorządu terytorialnego.

2015.01.29
13:42

Bezpłatne dwudniowe szkolenie „Doradztwo zawodowe. Od diagnozy do ewaluacji. Praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych”

W związku z przedłużeniem okresu trwania szkoleń pt.: „Doradztwo zawodowe. Od diagnozy do ewaluacji. Praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych” Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej zaprasza do udziału w bezpłatnych dwudniowych warsztatach.

2015.01.27
10:52

Projekt „Skrzydła samodzielności”

„Skrzydła samodzielności” to działanie realizowane przez Fundację Ernst & Young. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie młodych ludzi z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

2015.01.21
14:21

Spotkanie Forum Edukacyjnego

Zapraszamy na pierwsze w 2015 roku spotkanie Forum Edukacyjnego, które odbędzie się w dniu 9 lutego br. o godz. 16.00 w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5), w sali 159.

2015.01.19
11:13

Konferencja na temat wdrożenia zmian ustawowych w gimnazjach

Szanowni Państwo Dyrektorzy, w związku z koniecznością przygotowania gimnazjów do wdrożenia zmian ustawowych dotyczących zapewnienia uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych zapraszam na konferencję poświęconą przygotowaniu dyrektorów gimnazjów do realizacji tego zadania.

2015.02.17
09:15

80-lecie Szkoły Podstawowej nr 52 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego „ALKA” w Warszawie

80 lat swojego istnienia świętowała w środę (14 stycznia) Szkoła Podstawowa nr 52 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego „ALKA” w Warszawie. W uroczystości uczestniczyła Dorota Sokołowska Mazowiecki Wicekurator Oświaty.

2015.01.15
12:54

Bezpłatne podręczniki - konferencja dla dyrektorów gimnazjów

W związku z koniecznością przygotowania gimnazjów do wdrożenia zmian ustawowych dotyczących zapewnienia uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych zapraszamy na konferencje poświęcone przygotowaniu dyrektorów wszystkich gimnazjów w województwie do realizacji tego zadania.

2015.01.15
12:57

Bezpłatne podręczniki - konferencja dla dyrektorów gimnazjów

W związku z koniecznością przygotowania gimnazjów do wdrożenia zmian ustawowych dotyczących zapewnienia uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych zapraszamy na konferencje poświęcone przygotowaniu dyrektorów wszystkich gimnazjów w województwie do realizacji tego zadania.

2015.01.23
11:19

Konferencje na temat wdrożenia zmian ustawowych w gimnazjach

Dalsze informacje w załączniku.

2015.01.14
13:19

Odbiór aktów nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego

Wydawanie aktów nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego odbywać się będzie w dniach od 19 do 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 8 do 16 w Delegaturze w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie, ul. Kościuszki 20, pok. 23.

2015.02.12
13:35

Wyprawka szkolna 2014 - Sprawozdanie

W związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna”, ustanowionego Uchwałą Nr 144/2014 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. oraz w nawiązaniu do pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej (DAP.SPR.6122.300.2014), zwracam się z prośbą o przygotowanie informacji dotyczącej realizacji programu.

2015.01.13
12:40

Wyprawka szkolna 2014 - Sprawozdanie

W związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna”, ustanowionego Uchwałą Nr 144/2014 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. oraz w nawiązaniu do pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej (DAP.SPR.6122.300.2014), zwracam się z prośbą o przygotowanie informacji dotyczącej realizacji programu.

2015.01.13
12:16

Noworoczne spotkanie z dyrektorami i katechetami

W sali konferencyjnej Domu Arcybiskupów Warszawskich odbyło się (12 stycznia) tradycyjne spotkanie noworoczne dyrektorów szkół i katechetów z Jego Eminencją Kazimierzem Kardynałem Nyczem Arcybiskupem Metropolitą Warszawskim. W spotkaniu uczestniczyła Katarzyna Góralska Mazowiecki Kurator Oświaty.

2015.01.13
10:51

Bezpieczne ferie na Mazowszu

Z roku na rok wzrasta liczba organizatorów zgłaszających wypoczynek do Kuratorium. W tym roku wpłynęło już blisko 900 zgłoszeń wypoczynku podczas ferii zimowych. Wpis do rejestru oznacza, że miejsce zostało sprawdzone przez odpowiednie służby, a opiekunowie posiadają wymagane kwalifikacje.

2015.02.04
08:54

Projekt edukacyjny 'Połowa drogi...' - Diagnoza umiejętności matematycznych uczniów klasy II gimnazjum

Sprawdzian umiejętności matematycznych dla uczniów klasy II gimnazjum 'Matematyka na półmetku w gimnazjum'.

2015.01.12
09:10

Kontrola autokarów – „Bezpieczne ferie 2015 r.”

Wykaz stałych punktów kontrolnych powołanych w ramach akcji „Bezpieczne ferie 2015 r.”

2015.01.09
15:01

Spotkanie noworoczne z dyrektorami szkół w diecezji łowickiej

W gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu (7 stycznia) odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe dla dyrektorów szkół z terenu diecezji łowickiej z Księdzem Biskupem Ordynariuszem Andrzejem Franciszkiem Dziubą.

2015.01.07
14:51

Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych

Uprzejmie informuję, że do dnia 10 stycznia 2015 r. należy składać wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych.

2015.01.07
10:14

Rozporządzenie w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej podpisane

Minister Edukacji Nardodowej Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała 31 grudnia 2014r. rozporządzenie w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej.

2015.01.05
08:51

Akty nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego

uprzejmie informuję, że akty nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego można odbierać w Delegaturze w Ciechanowie, ul. Księdza Piotra Ściegiennego 9 codziennie od godziny 9:00 do godziny 15:00 (pokój Nr 4).

2015.02.25
11:46

Życzenia Świąteczne i Noworoczne

Święta… rodzinny i pełen ciepła czas. Jak zawsze spotkamy się przy stole, podzielimy się opłatkiem z tymi, którzy są teraz z nami i z tymi, którzy pozostali w naszych sercach.Niech w całym nadchodzącym roku nie opuszcza Państwa pomyślność, a optymizm i pogoda ducha wypełniają każdy dzień 2015 roku.

2015.01.05
08:14

Rozliczenie dotacji celowej udzielonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2014 r.

Rozliczenie dotacji celowej udzielonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2014 r.

2014.12.22
14:39

Rozliczenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r.

Rozliczenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r.

2014.12.23
14:31

Najmłodsi wolontariusze WOŚP w Kuratorium

Dzieci z Przedszkola nr 253 „Akademia Pana Kleksa” w Warszawie kwestowali 17 grudnia wśród pracowników Kuratorium Oświaty w Warszawie na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zbiórka przedszkolaków wśród pracowników Kuratorium jest już tradycją - przeprowadzana jest od 6 lat.

2014.12.18
11:36

Bezpłatne dwudniowe szkolenie „Doradztwo zawodowe. Od diagnozy do ewaluacji. Praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych”

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej mają przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne dwudniowe szkolenie pt.: „Doradztwo zawodowe. Od diagnozy do ewaluacji. Praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych”

2014.12.19
08:50

Życzenia Bożonarodzeniowe

Szanowni Państwo Dyrektorzy oraz Pracownicy szkół i placówek oświatowych, Rodzice i Uczniowie - Przeżywając radość tych niezwykłych dni, Świąt Bożego Narodzenia życzę, aby nasze serca otworzyły się na cud narodzin Boga, który jako maleńkie dziecię Jezus pragnie znaleźć się wśród Nas. W codziennym zabieganiu potrzebujemy perspektywy tych dni, aby mieć czas na refleksję nad naszym człowieczeństwem.Niech ten magiczny czas śpiewu kolęd, dzielenia się opłatkiem przy wigilijnym stole, opromieni siłą miłości każdy dzień Nowego 2015 Roku.

2015.01.07
10:49

Uroczystość wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Uroczystość wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów odbyła się 3 grudnia 2014r w w Zespole Szkół Nr 1 im. rtm. W. Pileckiego w Ostrowi Mazowieckiej.

2014.12.17
10:14

Sprawozdania z realizacji Rządowego programu „Radosna szkoła” – edycja 2014

W związku z obowiązkiem dokonania przez wojewodę rocznej oceny efektów realizacji na terenie województwa mazowieckiego Rządowego programu „Radosna szkoła” oraz upływającym w dniu 15 stycznia 2015 roku terminem przekazywania sprawozdań przez organy prowadzące objęte programem rządowym w 2014 roku, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie sprawozdań z jego realizacji.

2015.02.10
09:08

Świąteczne spotkanie z dyrektorami szkół

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia w Kurii Biskupiej Diecezji Warszawsko – Praskiej odbyło się (12 grudnia) tradycyjne spotkanie opłatkowe dla dyrektorów szkół i placówek. W spotkaniu uczestniczył Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik.

2015.01.07
12:00

Wręczenie Stypendiów Ministra Edukacji Narodowej

11 grudnia w XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Czackiego w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Ministra Edukacji Narodowej.

2014.12.11
16:00

Ankieta online pt. „Jak wykorzystywany jest obiekt sportowy - boisko „Orlik” w moim mieście/mojej gminie.'

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowo-wychowawczych publicznych i niepublicznych w rejonie działania Delegatury w Płocku,

2014.12.15
08:23

Uroczyste wręczenie Krajowych Certyfikatów 'Szkoła Promująca Zdrowie'

W dniu 9 grudnia 2014 r. odbyło się uroczyste wręczenie Krajowych Certyfikatów Szkoła Promująca Zdrowie w siedzibie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

2015.01.29
09:42

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „DOSKONALENIE KOMPETENCJI KADR ZARZĄDZAJĄCYCH OŚWIATĄ”

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej wraz ze współorganizatorem zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: „DOSKONALENIE KOMPETENCJI KADR ZARZĄDZAJĄCYCH OŚWIATĄ”.

2014.12.10
11:16

Stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej wręczone

5 grudnia 2014r. w Sali Barokowej opactwa Pobenedyktyńskiego w Płocku odbyło się wręczenie dyplomów Stypendysty Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej uczniom z terenu działania Delegatury w Płocku. Szczegółowe informacje w załączniku.

2014.12.09
13:53

Konkursu na pracę plastyczną dotyczącą wizerunku maskotki policyjnej dla garnizonu mazowieckiego

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, ogłasza konkurs ...

2014.12.12
10:20

Wręczenie stypendiów Ministra Edukacji Narodowej

Informacja o uroczystości wręczenia stypendiów Ministra Edukacji Narodowej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z rejonu Warszawy.

2014.12.11
15:29

INFORMACJA O TRYBIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O NADANIE ORDERÓW I ODZNACZEŃ PAŃSTWOWYCH

Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych ...

2014.12.05
14:05

Obowiązkowa opieka nad uczniami w czasie przerwy świątecznej

Minister Joanna Kluzik–Rostkowska, biorąc po uwagę oczekiwania rodziców uczniów, zaapelowała do dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjalnych o zdiagnozowanie potrzeb rodziców oraz zaplanowanie i zorganizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych dla uczniów, których rodzicom na tym zależy.

2015.01.07
11:47

Informacja MEN - dostarczanie trzeciej części podręcznika „Nasz elementarz” w wersji standardowej

5 grudnia br. rozpocznie się dostarczanie trzeciej części podręcznika „Nasz elementarz” w wersji standardowej, która powinna dotrzeć do szkół najpóźniej do 18 grudnia br.

2014.12.05
08:14

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

Uroczystość wręczenia dyplomów

2014.12.03
13:05

"Szkoła z przyszłością - popularyzacja nowych zawodów"

9 grudnia w MSCDN Wydział w Siedlcach podsumowanie projektu

2014.12.02
15:10

Składanie zapotrzebowań uzupełniających na II część podręcznika w wersji zaadaptowanej na potrzeby uczniów niepełnosprawnych

Zamówienia złożone przez dyrektorów szkół na II część podręcznika w wersji zaadaptowanej, będą obowiązywały również na III część. Szkoły, które nie złożyły zamówienia na II i tym samym na III część, mogą złożyć zamówienie uzupełniające w dniach 1-4 grudnia 2014 r.

2015.01.07
10:39

Ankieta dotycząca liczby uczniów realizujących obowiązek wychowania przedszkolnego, obowiązek szkolny/nauki.

Zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie informacji dotyczącej liczby uczniów realizujących obowiązek wychowania przedszkolnego, obowiązek szkolny/nauki na podstawie decyzji dyrektora – zgodnie z art. 16 ust. 8-14 ustawy o systemie oświaty.

2014.12.04
14:37

Informacja o uroczystym wręczeniu Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Uroczystość wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów odbędzie się 3 grudnia 2014r. w Zespole Szkół Nr 1 im. rtm. W. Pileckiego w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Rubinkowskiego 8, o godz. 13:30.

2014.11.28
15:09

Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972 - 1514. Od Cedyni do Orszy”

Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972 - 1514. Od Cedyni do Orszy”

2014.11.28
12:30

Kształtowanie przyjaznej przestrzeni do nauki drogą do sukcesu

O kształtowaniu przyjaznej przestrzeni do nauki i roli aranżacji sal lekcyjnych dyskutowano pierwszego dnia konferencji, zorganizowanej przez Goethe-Institut w Warszawie, w której wziął udział Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik.

2015.01.07
11:59

Weryfikacja danych z bazy SIO według stanu na dzień 30 września 2014

Warszawa, 27 listopada 2014 r. ZIN.534.70.2014.MS Marszałek Województwa Mazowieckiego, Starostowie Powiatów, Prezydenci miast, Burmistrzowie, Wójtowie...

2014.11.27
12:01

Konferencja „Uczeń z zaburzeniami psychicznymi w szkole – jak sobie radzić?”

Mazowiecki Kurator Oświaty wziął udział w konferencji „Uczeń z zaburzeniami psychicznymi w szkole – jak sobie radzić?” zorganizowanej przez Urząd m. st. Warszawy dla dyrektorów warszawskich gimnazjów.

2015.01.07
11:43

Konkurs - „Szkoła marzeń”

Parlamentarny Zespół ds. Dzieci, opierając się na doświadczeniach ubiegłych lat, organizuje konkurs dla dzieci i młodzieży pod tytułem „Szkoła marzeń”.

2015.01.29
09:45

I Kongres Mediatorów Szkolnych

Zaproszenie na I Kongres Mediatorów Szkolnych, który odbędzie się w dniach 10-12 grudnia 2014 roku w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie. Kongres został objęty honorowymi patronatami Rzecznika Praw Dziecka oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

2014.11.26
15:46

Bezgotówkowy zakup paliwa dla Kuratorium Oswiaty w Warszawie wraz z Delegaturami

Bezgotówkowy zakup paliwa dla Kuratorium Oswiaty w Warszawie wraz z Delegaturami

2014.11.26
10:59

Szkolenie „Doradztwo zawodowe. Od diagnozy do ewaluacji. Praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych”

W ramach działań zaplanowanych w związku z ogłoszeniem roku szkolnego 2014/2015 - Rokiem Szkoły Zawodowców Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej zapraszają do udziału w bezpłatnym dwudniowym szkoleniu pt.: „Doradztwo zawodowe. Od diagnozy do ewaluacji. Praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych”.

2014.11.26
10:58

Zaproszenie na uroczyste wręczenie dyplomów stypendium Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej.

Państwo Dyrektorzy Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych, Rodzice, Stypendyści Prezesa Rady Ministrów, Stypendyści Ministra Edukacji Narodowej serdecznie zapraszam na uroczyste wręczenie dyplomów stypendium Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej wyróżniającym się uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu objętego nadzorem Delegatury w Ciechanowie. Uroczystość odbędzie się w dniu 4 grudnia 2014 r. (czwartek) w oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Górnej. Początek uroczystości o godz. 13.00.

2014.11.25
10:54

Stypendia Prezesa Rady Ministrów wręczone

236 uczniów z Warszawy i powiatów okołowarszawskich otrzymało stypendia Prezesa Rady Ministrów. Stypendia zostały wręczone przez Karola Semika Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Katarzynę Góralską Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty podczas uroczystości, która odbyła się 24 listopada w Warszawie.

2015.01.29
09:45

Uroczystości jubileuszowe w warszawskich liceach

W uroczystościach jubileuszowych dwóch warszawskich liceów, 140-lecia IX Liceum im. Klementyny Hoffmanowej przy ul. Hożej oraz 60-lecia XLVII Liceum im. Stanisława Wyspiańskiego przy ul. Międzyborskiej, wzięli udział: Karol Semik Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Katarzyna Góralska Mazowiecki Wicekurator Oświaty.

2015.01.07
11:49

Konferencja „Koduj z Klasą – w każdej szkole”

Zapraszamy na konferencję „Koduj z Klasą – w każdej szkole”, która odbędzie się w Warszawie 12 grudnia 2014r.

2014.11.19
14:16

Od skutera do Harleya – jak bezpiecznie i płynnie jeździć zmotoryzowanym jednośladem

Gorąco zachęcam Państwa Dyrektorów do zgłaszania udziału w tak pożytecznej akcji pozwalającej na podniesienie poziomu bezpieczeństwa na naszych ulicach i drogach.

2014.11.19
10:00

Transplantacja - dar życia. Jestem na tak

18 listopada w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Warszawie odbyła się kolejna konferencja z cyklu „Transplantacja - dar życia. Jestem na tak”.

2014.11.18
16:11

Konkurs plastyczny na policyjną maskotkę

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu ogłasza konkurs na policyjną maskotkę garnizonu mazowieckiego.

2014.11.18
10:26

Wzmocnienie szkół i placówek w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej zaprasza na konferencję WZMOCNIENIE SZKÓŁ I PLACÓWEK W PROCESIE WDRAŻANIA PODSTAW PROGRAMOWYCH KSZTAŁCENIA W ZAWODACH.

2014.11.14
13:54

"Hamletiada" w Teatrze Dramatycznym w Płocku

Szczegółowe informacje w załączniku.

2014.11.13
11:08

Jan Karski - pamięć i odpowiedzialność

Działalność Jana Karskiego oraz ewolucja funkcji pamięci w życiu narodów stanowiły główną tematykę dwudniowej międzynarodowej konferencji „Pamięć i odpowiedzialność', która została zainaugurowana 5 listopada w audytorium Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

2014.11.07
15:12

Podpisywanie umów na realizację programu - Radosna szkoła 2014 (dodatkowy nabór)

W związku z przyznaniem wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” – edycja 2014, informuję, że zostały przygotowane umowy dotyczące udzielenia dotacji celowej ze środków budżetowych z przeznaczeniem na realizację Programu.

2014.11.07
14:52

Konferencja dla przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznych województwa mazowieckiego

Konferencja poświęcona realizacji zadań przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne odbyła się 7 listopada 2014 r. w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych w Warszawie.

2015.01.29
09:46

WYNIKI - Rządowy program „Radosna szkoła” – edycja 2014 (dodatkowy nabór wniosków)

Zespół powołany przez Wojewodę Mazowieckiego do oceny wniosków zgłaszanych na terenie województwa mazowieckiego w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” dokonał oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu.

2014.11.07
13:46

Informacja dot. pracy Delegatury w Ostrołęce w dniu 10 listopada 2014 r.

Szanowni Państwo, informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 69 ...

2014.11.07
08:43

Bezpieczna i przyjazna szkoła

5 listopada 2014 r. Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik uczestniczył w konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, poświęconej realizacji programu Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014-2016. Była to pierwsza konferencja na poziomie centralnym poświęcona temu programowi.

2014.11.06
16:04

Bezpieczna i przyjazna szkoła

5 listopada 2014 r. Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik uczestniczył w konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, poświęconej realizacji programu Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014-2016. Była to pierwsza konferencja na poziomie centralnym poświęcona temu programowi.

2014.11.06
16:02

MONITOROWANIE zajęć wychowania fizycznego w formach do wyboru przez uczniów

Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie monitorowania realizacji zajęć wychowania fizycznego w formach do wyboru przez uczniów.

2014.11.06
14:26

MONITOROWANIE zajęć wychowania fizycznego w formach do wyboru przez uczniów

Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie monitorowania realizacji zajęć wychowania fizycznego w formach do wyboru przez uczniów.

2014.12.01
14:33

Konkurs „Jan Paweł II – Polak i Europejczyk”

Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie serdecznie zaprasza nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych z województwa mazowieckiego do uczestnictwa w tegorocznej edycji konkursu wiedzy nt. Jana Pawła II

2014.11.06
09:24

Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych w muzeach warszawskich

Stowarzyszenie „Razem dla Niepełnosprawnych” zaprasza 3 grudnia 2014 r. osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami do odwiedzenia warszawskich muzeów w ramach Dnia Otwartego.

2014.11.19
09:15

Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych w muzeach warszawskich

Stowarzyszenie „Razem dla Niepełnosprawnych” zaprasza 3 grudnia 2014 r. osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami do odwiedzenia warszawskich muzeów w ramach Dnia Otwartego.

2014.11.19
09:13

10 listopada 2014 r.

Dzień wolny od pracy dla pracowników Kuratorium Oświaty w Warszawie

2014.11.03
13:29

Informacja

10 listopada 2014 r. - dzień wolny od pracy dla pracowników Kuratorium Oświaty w Warszawie.

2014.11.12
08:54

Jubileusz szkoły Lauder-Morasha

2 listopada 2014 r. Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik wziął udział w jubileuszu 25-lecia działalności Fundacji Ronalda S. Laudera w Polsce, która 20 lat temu założyła w Warszawie szkołę Lauder-Morasha.

2015.01.07
10:52

Uprawnienia laureatów konkursów przedmiotowych

Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej

2014.10.31
09:23

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczący neutralności politycznej szkół

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w szkołach i placówkach oświatowych nie mogą działać partie i organizacje polityczne. Powyższy zakaz ma charakter bezwzględny i nie może być uchylony w żadnym przypadku i pod żadnym pretekstem.

2014.10.30
15:49

Bezpieczeństwo informacyjne w szkole i placówce oświatowej

Bezpieczeństwo informacyjne w szkole i placówce oświatowej było głównym tematem konferencji, która odbyła się 30 października 2014 r. w Zespole Szkół im. inż. St. Wysockiego w Warszawie.

2015.01.07
10:58

Rusza II Edycja Warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli nt. „Edukacja prawna w szkołach z udziałem warszawskiej Policji”

Serdecznie zapraszam do udziału w warsztatach szkoleniowych dla nauczycieli. Projekt realizowany jest przez Komendę Stołeczną Policji przy współpracy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim.

2014.10.27
14:21

Bezpłatne szkolenie dla nauczycieli

Instytut Spraw Publicznych organizuje bezpłatne szkolenia dla nauczycieli, pedagogów i psychologów pracujących z klasami wielokulturowymi nt. „Rozwiązywanie konfliktów i mediacja wielokulturowa w edukacji.”

2014.10.27
14:16

Ankieta dotycząca monitoringu wizyjnego w publicznych szkołach i placówkach

Prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 29 października 2014 r.

2014.10.30
08:02

Konferencja pn. „Depresja i co dalej...”

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane tematem depresji na konferencję pn. „Depresja i co dalej...”.

2014.11.13
10:08

Dzień Edukacji Narodowej

Wręczenie odznaczeń i nagród dla nauczycieli

2014.10.24
10:22

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

W dniu 22 października 2014 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Płocku odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

2014.10.23
15:36

Sukces ostrołęckich chórów szkolnych

W dniach 17 – 19 października b.r. w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy odbył się Finał XXXIV Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a’ Cappella Dzieci i Młodzieży.

2014.10.23
11:45

Szkolenia kadry gimnazjów „Doradztwo zawodowe. Od diagnozy do ewaluacji. Praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych”

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej organizuje w październiku oraz listopadzie br. szkolenia kadry gimnazjów „Doradztwo zawodowe. Od diagnozy do ewaluacji. Praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych”.

2014.11.26
13:01

IV Warszawskie Dni Techniki

22 października zainaugurowano IV Warszawskie Dni Techniki, które zostały objęte m.in. Honorowym Patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

2014.10.26
21:35

Materiały ze spotkania z dnia 9 października 2014 r.

W załączeniu przekazujemy materiały ze spotkania.

2014.10.22
11:14

Oddano hołd ofiarom obozu zagłady w Treblince

Uroczystości upamiętniające ofiary obozu zagłady w Treblince w ramach projektu edukacyjnego „Jesteśmy Razem” odbyły się w tym roku już po raz piąty i zgromadziły przedstawicieli polskich i zagranicznych instytucji rządowych, samorządów lokalnych oraz młodzież z Polski i Izraela.

2014.10.22
09:15

Szkoła Zawodowców - jubileusz Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie

21 października Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik uczestniczył w uroczystych obchodach z okazji jubileuszu 15-lecia Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie oraz 60-lecia Warsztatów Szkolnych.

2014.10.21
16:19

II edycja konkursu Złote Wachlarze

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) organizuje II edycję konkursu Złote Wachlarze. Celem konkursu jest wyróżnienie Instytucji i Osób, które w szczególny sposób przyczyniają się do wspierania integracji migrantów w Polsce.

2014.10.21
12:43

Zaproszenie na KONFERENCJĘ upowszechniającą innowacyjny projekt „Szukając Einsteina – Akademia Umysłów Ścisłych”

Mazowiecki Kurator Oświaty zaprasza na KONFERENCJĘ upowszechniającą innowacyjny projekt „Szukając Einsteina – Akademia Umysłów Ścisłych”.

2014.10.21
12:39

Bezpłatne szkolenia w zakresie wykorzystywania ICT w nauczaniu języków obcych

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie organizuje bezpłatne szkolenia w zakresie wykorzystywania ICT w nauczaniu języków obcych. Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji nauczycieli języków obcych ze szkół z obszarów wiejskich.

2014.10.21
09:25

Ślubowanie pierwszoklasistów

16 października w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku odbyła się uroczystość ślubowania pierwszoklasistów, w której wzięła udział Katarzyna Góralska – Mazowiecki Wicekurator Oświaty oraz Agata Pawłowska - Dyrektor Delegatury w Ciechanowie.

2015.01.07
10:55

„Sklepiki szkolne – zdrowa reaktywacja”

Projekt grantowy, edukacji prozdrowotnej dotyczący sklepików szkolnych pn. Sklepiki szkolne – zdrowa reaktywacja”

2014.10.16
14:55

Projekt edukacyjny Europejski Dzień Prawnika

Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Rada Radców Prawnych zapraszają gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne do udziału w Europejskim Dniu Prawnika.

2014.10.16
12:39

Projekt UNICEF „Wszystkie kolory Świata”

UNICEF zaprasza wszystkie szkoły i przedszkola do trzeciej odsłony kampanii „Wszystkie kolory Świata”

2014.10.15
14:45

Potwierdzenie odbioru 2 części podręcznika 'Nasz Elementarz' w aplikacji

Możliwość potwierdzenia odbioru 2 części podręcznika „Nasz Elementarz” w aplikacji zostanie odblokowana po 17 października br.

2015.01.07
10:56

Ogólnopolskie obchody Dnia Edukacji Narodowej

Podczas tegorocznych ogólnopolskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej, w których uczestniczyła Katarzyna Góralska Mazowiecki Wicekurator Oświaty, uhonorowano państwowymi odznaczeniami trzy osoby z województwa mazowieckiego. Jarosław Zaroń, Dyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, otrzymał akt nadania tytułu Honorowego Profesora Oświaty.

2014.10.15
14:20

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dnia 14 października 2014 roku w Zespole Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie, odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

2014.10.15
15:31

Międzynarodowe projekty edukacyjne w obszarze edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jako Narodowa Agencja programu Erasmus+ zaprasza na seminarium dla przedstawicieli szkół i przedszkoli pt. 'Międzynarodowe projekty edukacyjne w obszarze edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej'. Spotkanie odbędzie się 24 października w godzinach 10:00 - 15:30 , w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy – przy ulicy Koszykowej 26/28.

2014.10.14
09:31

Uhonorowano nauczycieli i pracowników oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Uroczyste wręczenie odznaczeń i nagród nauczycielom i pracownikom oświaty z rejonu warszawskiego było głównym punktem tegorocznych obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

2014.10.23
19:32

Konkurs Fizyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa mazowieckiego

Konkurs organizuje Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej we współpracy z Kuratorium Oświaty w Warszawie.

2015.02.25
11:48

Zaproszenie na KONFERENCJĘ upowszechniającą innowacyjny projekt „Szukając Einsteina – Akademia Umysłów Ścisłych”

Mazowiecki Kurator Oświaty zaprasza na KONFERENCJĘ upowszechniającą innowacyjny projekt „Szukając Einsteina – Akademia Umysłów Ścisłych”.

2014.10.13
09:23

25 lat oświaty niezależnej w Polsce

Dokonania i rola niezależnej oświaty w Polsce stanowiły główne tematy konferencji „Awangarda edukacji - 25 lat oświaty niezależnej w Polsce”, która odbyła się 10 października w sali kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. W spotkaniu uczestniczył Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik.

2015.01.07
10:55

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo, z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę na Państwa ręce złożyć serdeczne podziękowania za pasję i trud włożony w wychowanie i nauczanie młodych obywateli, kształtowanie postaw patriotycznych, społecznych oraz przekazywanie ponadczasowych wartości.

2014.10.10
13:54

Informacja na temat dystrybucji 2 części podręcznika „Nasz Elementarz”

Prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą zasad dystrybucji 2 części podręcznika „Nasz Elementarz”.

2014.10.10
10:38

List Dyrektora Delegatury w Ciechanowie z okazji Dnia Edukacji Narodowej

List Dyrektora Delegatury w Ciechanowie z okazji Dnia Edukacji Narodowej

2015.01.07
10:52

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego dnia 10 września 2014 roku na realizację zadań publicznych w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, w formie wsparcia tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

2014.10.09
16:01

„SMYKOLANDIA – WARSZAWA –MOKOTÓW 2015”

V Multimedialny Ogólnopolski i I Międzynarodowy Przegląd Małych Form Parateatralnych „SMYKOLANDIA – WARSZAWA –MOKOTÓW 2015”

2014.10.09
15:43

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego dnia 10 września 2014 roku na realizację zadań publicznych w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, w formie wsparcia tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

2014.10.10
08:14

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego dnia 10 września 2014 roku na realizację zadań publicznych w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, w formie wsparcia tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

2014.10.09
15:43

IV Warszawskie Dni Techniki

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich organizuje w dniach 22 – 24 października 2014r. IV Warszawskie Dni Techniki pod hasłem „Warszawa - technika wczoraj, dziś, jutro”.

2014.10.09
09:41

Konferencja upowszechniająca projekt „Szukając Einsteina – Akademia Umysłów Ścisłych”

Mazowiecki Kurator Oświaty zaprasza na KONFERENCJĘ upowszechniającą innowacyjny projekt „Szukając Einsteina – Akademia Umysłów Ścisłych”.

2014.10.21
12:34

Konferencja upowszechniająca projekt „Szukając Einsteina – Akademia Umysłów Ścisłych”

Mazowiecki Kurator Oświaty zaprasza na KONFERENCJĘ upowszechniającą innowacyjny projekt „Szukając Einsteina – Akademia Umysłów Ścisłych”.

2014.10.21
12:36

Bliżej Norwida 2014

XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Warszawie zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w 18. edycji ogólnopolskich konkursów „Bliżej Norwida”

2015.01.08
11:33

Narada z przedstawicielami Kościołów i Związków Wyznaniowych

W Centrum Kultury Prawosławnej im. Św. Cyryla i Metodego w Warszawie (7 października) miało miejsce spotkanie zorganizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty z przedstawicielami Kościołów i Związków Wyznaniowych.

2014.10.07
15:36

IV Warszawskie Dni Techniki

IV Warszawskie Dni Techniki odbędą się w tym roku w dniach 22 – 24 października pod hasłem „Warszawa - technika wczoraj, dziś, jutro”.

2014.10.07
15:00

Konferencja dla nauczycieli matematyki w Radomiu

21 listopada br. w Radomiu odbędzie się konferencja dla nauczycieli matematyki.

2014.10.06
15:24

Konferencja dla nauczycieli matematyki w Warszawie

19 listopada br. w Warszawie odbędzie się konferencja dla nauczycieli matematyki.

2014.10.06
15:22

Konferencja dla nauczycieli matematyki w Siedlcach

17 listopada br. w Siedlcach odbędzie się konferencja dla nauczycieli matematyki.

2014.10.06
15:16

Konferencja dla nauczycieli matematyki w Ostrołęce

6 listopada br. w Ostrołęce odbędzie się konferencja dla nauczycieli matematyki.

2014.10.06
15:12

Konferencja dla nauczycieli matematyki w Płocku

4 listopada br. w Płocku odbędzie się konferencja dla nauczycieli matematyki

2014.10.06
15:07

Konferencja dla nauczycieli matematyki w Ciechanowie

27 października br. w Ciechanowie odbędzie się konferencja dla nauczycieli matematyki.

2014.10.06
14:57

Ogólnopolska akcja edukacyjna ,,WF z klasą.”

Centrum Edukacji Obywatelskiej rozpoczyna nabór do kolejnej edycji programu ,,WF” z klasą realizowany przy wsparciu ,,Gazety Wyborczej” i portalu Sport.pl. Program jest objęty honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Edukacji Narodowej.

2014.10.06
15:01

Konferencje dla nauczycieli matematyki

W październiku i listopadzie br. odbędą się konferencje dla nauczycieli matematyki z terenu województwa mazowieckiego.

2014.10.06
14:45

Ogólnopolskie Konkursy oraganizowane przez MDK "Dom Harcerza"

Dyrekcja Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” im. prof. A. Kamińskiego w Krakowie, zachęca do udziału w Ogólnopolskich Konkursach

2014.10.09
15:49

Konferencja w Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich zaprasza dyrektorów i nauczycieli na konferencję, która odbędzie się 7 października w godz. 15.00 – 18.00 w siedzibie Muzeum przy ul. Anielewicza 6 w Warszawie.

2014.10.08
13:08

Ogólnopolska akcja edukacyjna ,,WF z klasą.”

Centrum Edukacji Obywatelskiej rozpoczyna nabór do kolejnej edycji programu ,,WF” z klasą realizowany przy wsparciu ,,Gazety Wyborczej” i portalu Sport.pl. Program jest objęty honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Edukacji Narodowej.

2014.10.07
10:56

Konferencje dla nauczycieli matematyki

W październiku i listopadzie br. odbędą się konferencje dla nauczycieli matematyki z terenu województwa mazowieckiego.

2015.01.07
10:53

„RADOSNA SZKOŁA” 2014 – DODATKOWY NABÓR WNIOSKÓW

W dniu 1 sierpnia 2014 roku Wojewoda Mazowiecki działając na podstawie § 9 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 roku w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (Dz. U. Nr 110, poz. 915, ze zm.) ogłosił dodatkowy nabór wniosków na rok 2014 w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.

2014.10.03
09:46

„RADOSNA SZKOŁA” 2014 – DODATKOWY NABÓR WNIOSKÓW

W dniu 1 sierpnia 2014 roku Wojewoda Mazowiecki działając na podstawie § 9 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 roku w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (Dz. U. Nr 110, poz. 915, ze zm.) ogłosił dodatkowy nabór wniosków na rok 2014 w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.

2014.10.03
09:46

Nadanie imienia Bohaterek Powstania Warszawskiego Gimnazjum nr 42

2 października Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik uczestniczył w uroczystości nadania imienia Bohaterek Powstania Warszawskiego Gimnazjum nr 42 w Warszawie.

2014.10.02
15:52

Nowy portal Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wybierz studia”

Ruszył nowy portal Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wybierz studia”. To jedyna w Polsce interaktywna baza prezentująca ofertę studiów wszystkich (435) szkół wyższych działających na terenie Polski.

2014.10.02
14:37

Zaproszenie na spotkanie z pracownikami nadzoru pedagogicznego

Serdecznie zapraszam na spotkanie z pracownikami nadzoru pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku.

2014.10.02
11:03

Seminarium organizowane w ramach Akcji przygotowawczej Programu 'Gwarancje dla młodzieży'

Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej 'MERITUM' z siedzibą w Krakowie zaprasza do udziału w seminarium organizowanym w ramach Akcji przygotowawczej Programu 'Gwarancje dla młodzieży'.

2014.10.01
15:42

Inauguracja roku akademickiego w Akademii Pedagogiki Specjalnej

Tradycyjnie przełom września i października to okres zakończenia studenckich wakacji i rozpoczęcia roku akademickiego. 30 września studenci Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie uroczyście otworzyli nowy rok akademicki hymnem studenckim „Gaudeamus Igitur”. W uroczystości uczestniczył Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik.

2015.01.07
10:53

Bezpieczeństwo Informacyjne w Szkole

Polski Komitet Normalizacyjny wraz z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie zaprasza do udziału w I Specjalistycznej Konferencji Bezpieczeństwo Informacyjne w Szkole, która odbędzie się w dniu 30 października br. w Warszawie.

2015.01.08
10:49

System Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2014 r. - pismo do Dyrektorów

uprzejmie przypominam, iż obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2014 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. starym SIO. Na stronie internetowej Centrum Informatycznego Edukacji www.cie.men.gov.pl, znajdą Państwo aktualny program do wprowadzania danych w tzw. starym SIO 3.17 oraz „Instrukcję wprowadzania danych'.

2014.09.30
14:15

System Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2014 r. - pismo do JST

uprzejmie przypominam, iż obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2014 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. starym SIO. Na stronie internetowej Centrum Informatycznego Edukacji www.cie.men.gov.pl, znajdą Państwo aktualny program do wprowadzania danych w tzw. starym SIO 3.17 oraz „Instrukcję wprowadzania danych'.

2014.09.30
14:14

Ankieta nt. liczby pierwszoklasistów w niepublicznych szkołach podstawowych

Prośba do dyrektorów szkół niepublicznych podstawowych o przekazanie danych dotyczących uczniów rozpoczynających edukację w klasie pierwszej, w tym sześciolatków.

2014.10.02
10:50

Ankieta MEN dotycząca elektronicznych dzienników

Na prośbę Ministerstwa Edukacji Narodowej przekazujemy ankietę dotyczącą prowadzonych dzienników elektronicznych.

2014.10.02
08:23

WF z Klasą

Zmiana terminu zgłoszenia!

2014.09.30
09:18

'Powroty - nauka i integracja w polskim systemie edukacji'

Zaproszenie do udziału w seminarium.

2014.09.30
09:43

Nauczanie filozofii w szkołach

Instytut Badań Edukacyjnych prowadzi w 2014 roku „Badanie nauczania filozofii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych”.

2015.01.08
11:52

Podsumowanie akcji „Bezpieczne wakacje”

26 września odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacyjnego ds. Realizacji Programu „Razem Bezpieczniej”, któremu przewodniczył Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski. W spotkaniu uczestniczył Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik.

2014.09.26
15:38

VI edycja przedsięwzięcia pn.: „Klub Bezpiecznego Puchatka”

Firma Maspex z siedzibą w Wadowicach organizuje VI edycję przedsięwzięcia pn.: „Klub Bezpiecznego Puchatka”. Celem programu jest edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole. Projekt skierowany jest do klas I szkół podstawowych w całej Polsce.

2014.09.26
15:31

Obecność Orła Białego na stronach internetowych

Prosimy o zapoznanie się z Uchwałą Komisji Heraldycznej na temat obecności Orła Białego na stronach internetowych

2014.09.26
15:21

'Lizbona-miasto o wielu obliczach'

Konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną

2014.09.26
15:12

"Romowie w szkole"

Zaproszenie na szkolenia

2014.09.26
15:05

WF z klasą!

Kolejna edycja programu skierowanego do nauczycieli wychowania fizycznego

2014.09.26
12:34

XXXIX Olimpiada Artystyczna

Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej zapraszają do udziału w XXXIX edycji Olimpiady Artystycznej.

2014.09.24
12:46

Konkurs dla Dyrektorów Szkół Odkrywców Talentów

Prosimy o zapoznanie się z informacją o konkursie dla Dyrektorów Szkół Odkrywców Talentów na nowatorskie i kompleksowe rozwiązania w kształceniu oraz organizowaniu wsparcia dla dzieci i uczniów zdolnych.

2014.09.24
08:46

Informacja dotycząca Miejskiego Chóru Dziecięco – Młodzieżowego.

Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej ogłasza nabór do nowopowstającej formacji Miejskiego Chóru Dziecięco – Młodzieżowego.

2015.02.25
11:43

Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz członków ich rodzin

Prosimy o zapoznanie się z informacją na temat możliwości otrzymania przez osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członków ich rodzin bezpłatnej pomocy udzielanej przez podmioty i organizacje pozarządowe, które otrzymują na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

2014.09.24
08:34

Konferencje dla nauczycieli „Nowe media w edukacji historycznej i obywatelskiej”.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, historii i WOS do udziału w drugiej edycji bezpłatnych konferencji organizowanych przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

2014.10.31
09:15

20 września - Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, obchodzony 20 września, został ustanowiony przez Sejm w celu podkreślenia wagi edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci.

2014.09.23
09:36

Konkursy i olimpiady

Pismo w sprawie uprawnień laureatów i finalistów

2014.09.19
12:32

Informacja Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie rozpoczął działania zmierzające do umożliwienia osobom głuchym i w znacznym stopniu niedosłyszącym, podjęcie edukacji na poziomie studiów wyższych.

2014.09.19
10:57

Konkurs historyczny Olimpiada Solidarności, Dwie dekady historii.

II edycja ogólnopolskiego konkursu historycznego Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii.

2014.09.19
10:48

Program "Owoce i warzywa w szkole"

Informacja dotycząca programu "Owoce i warzywa w szkole".

2014.09.19
10:38

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie „Romowie w szkole”

16 października 2014 roku w Warszawie, w godz. 10 – 16.30, odbędzie się szkolenie pt. „Romowie w szkole” organizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Rozwój zawodowy Asystentów Edukacji Romskiej”.

2014.09.19
08:36

Akty nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego

22-26 września - odbiór Aktów nadania

2014.09.18
10:17

Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole 2014

Kampania Fundacji Dobrego Życia

2014.09.18
10:12

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Konferencje dla nauczycieli - zaproszenie

2014.09.18
10:02

II Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Olimpiada Solidarności

Wygraj indeks i roczne stypendium w ogólnopolskim konkursie historycznym!

2014.09.18
09:52

Akademia Zdalnej Edukacji

Projekt podnoszący kwalifikacje nauczycieli

2014.09.18
09:44

Zaproszenie na konferencję pt. „Opieka nad pacjentem i jego rodziną w chorobach rzadkich”

Zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Opieka nad pacjentem i jego rodziną w chorobach rzadkich”, którą organizuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie wspólnie z Fundacją UMIEĆ POMAGAĆ.

2014.09.18
12:28

Szkolenie "Romowie w szkole"

Szkolenie "Romowie w szkole"...

2014.09.17
15:28

Terminy składania ofert w programie 'Bezpieczna i przyjazna szkoła'

Terminy składania ofert w programie 'Bezpieczna i przyjazna szkoła'

2014.09.17
15:07

Cyfrowa Szkoła - innowacyjne rozwiązania dla edukacji

W załączeniu zaproszenie dla przedstawicieli władz wojewódzkich, samorządów, dyrektorów szkół i nauczycieli na bezpłatne konferencje 'Cyfrowa Szkoła - innowacyjne rozwiązania dla edukacji' w Projekcie EDUSCIENCE z udziałem brytyjskiego eksperta Colina Rose'a.

2014.09.18
09:07

Program "Owoce i warzywa w szkole"

W załączeniu informacja dotycząca programu "Owoce i warzywa w szkole".

2014.09.17
11:22

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Prosimy o zapoznanie się z informacją w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

2014.09.17
11:06

Konferencja ' Nowe media w edukacji historycznej i obywatelskiej'

Konferencja dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, historii i WOS.

2014.09.16
15:19

Polsko-Niemiecka Nagroda Młodzieży 2014-2016 „changes/chances@work'

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zachęca Państwa do organizowania spotkań młodzieżowych poświęconych kwestii orientacji zawodowej młodych ludzi i ich sytuacji na rynku pracy.

2014.09.16
13:01

Bezpłatne kursy e-learningowe dla nauczycieli wiejskich z Mazowsza

Jeszcze tylko przez miesiąc nauczyciele wiejscy z Mazowsza mogą wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach on-line w ramach projektu Akademia Zdalnej Edukacji pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

2014.09.15
15:32

Dystrybucja drugiej części podręcznika „Nasz elementarz”na terenie województwa mazowieckiego

Informujemy, że przedłużono możliwość składania zamówień na II część podręcznika 'Nasz elementarz' do 26 września 2014 r. ,do godz. 12.00.

2014.10.02
11:07

Ruszył Warszawski Salon Maturzystów Perspektywy 2014

11 września zainaugurowano tegoroczną VIII już edycję Warszawskiego Salonu Maturzystów.

2014.09.15
09:06

Informacja Agencji Rynku Rolnego na temat mechanizmu „Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie producentów owoców i warzyw”

W odbiorze owoców i warzyw przeznaczonych na bezpłatną dystrybucję mogą uczestniczyć szkoły i placówki oświatowe.

2014.09.15
09:49

Rzeczywiste potrzeby finansowe na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 'Wyprawka szkolna'

Rzeczywiste potrzeby finansowe na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 'Wyprawka szkolna'

2014.09.11
13:58

Odbiór aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Nauczycieli, którzy do Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ostrołęce złożyli wnioski o podjęcie postępowania na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego i otrzymali zaświadczenie o uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej, zapraszamy po odbiór aktów nadania stopnia awansu zawodowego.

2014.09.11
08:31

Otwarty konkurs ofert - Rządowy program 'Bezpieczna i przyjazna szkoła'

Mazowiecki Kurator Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” oraz zaprasza do składania ofert realizacji projektów.

2014.09.10
18:56

Czy współczesna edukacja zabija wyobraźnię? – konferencja w płockim kinie

14 października zapraszamy twórczych i poszukujących nauczycieli na konferencję, podczas której będzie można obejrzeć m.in. jeden z najgłośniejszych filmów o współczesnej edukacji „Alfabet” oraz spotkać się z autorytetami w dziedzinie neurobiologii i neurodydaktyki – profesorem Geraldem Hüther i dr Marzeną Żylińską.

2014.09.10
15:49

Wyniki klasyfikowania i promowania uczniów w roku szkolnym 2013/2014

w związku z zakończeniem i podsumowaniem roku szkolnego 2013/2014, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie interaktywnego formularza dotyczącego wyników klasyfikowania i promowania uczniów. Bardzo proszę o uważne zapoznanie się z treścią formularza i postępowanie zgodnie z jego komunikatami.

2014.09.10
12:06

Zaproszenie dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w konferencjach poświęconych tematyce ekologicznej

Krajowa Agencja Poszanowania Energii (KAPE) jest organizatorem dwóch bezpłatnych konferencji poświęconych tematyce ekologicznej, na które zaprasza szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne.

2014.09.10
08:58

Program „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Priorytetowe zadania do realizacji w 2014 r. w ramach Rządowego programu na lata 2014 – 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

2014.09.16
11:01

Wydawanie świadectw OKE

Wydawanie świadectw dojrzałości po egzaminie poprawkowym.

2014.09.09
12:18

Internetowy Teatr TVP dla szkół

Telewizja Polska otwiera kolejny sezon Internetowego Teatru TVP dla szkół. To nowatorski projekt, którego celem jest dotarcie z kulturą i sztuką do masowej młodej widowni przy wykorzystaniu szerokopasmowego Internetu.

2014.09.10
10:17

Internetowy Teatr TVP dla szkół

Telewizja Polska otwiera kolejny sezon Internetowego Teatru TVP dla szkół. To nowatorski projekt, którego celem jest dotarcie z kulturą i sztuką do masowej młodej widowni przy wykorzystaniu szerokopasmowego Internetu.

2014.09.10
10:16

50-lecie Szkoły Podstawowej w Kołozębiu

4 września Szkoła Podstawowa w Kołozębiu w gminie Sochocin obchodziła uroczystość 50-lecia istnienia. Tak ważny dla społeczności szkolnej jubileusz był również okazją do uroczystego nadania szkole imienia św. Jana Pawła II oraz nowego sztandaru.

2014.09.17
08:50

MATERIAŁY - NARADA Z DYREKTORAMI SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PŁOCK 2014

MATERIAŁY - NARADA Z DYREKTORAMI SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PŁOCK 2014

2014.09.08
08:16

Informacja dla rodziców uczniów pierwszych klas szkół podstawowych

W związku z docierającymi sygnałami przypominamy, że Dyrektor lub nauczyciel NIE MAJĄ PRAWA żądać od rodziców pierwszoklasistów zakupu/dopłaty do materiałów ćwiczeniowych lub edukacyjnych do zajęć obowiązkowych (tablice multimedialne, karty pracy, ćwiczenia).

2014.09.05
10:23

Spotkanie Forum Edukacyjnego

Kolejne spotkanie Forum Edukacyjnego dla organizacji pozarządowych odbędzie się 16 września br o godz. 16.00.

2015.01.19
12:48

Dzieciństwo bez próchnicy

List Kuratora Oświaty na prośbę Ministerstwa Edukacji Narodowej skierowany do Dyrektorów przedszkoli w sprawie profilaktyki chorób jamy ustnej u dzieci

2014.09.04
15:51

Materiały z narady inaugurującej rok szkolny 2014/2015

Prezentacje z narady inaugurującej rok szkolny 2014/2015.

2014.09.04
14:34

System Informacji Oświatowej według stanu na 10 września 2014 r. - pismo do JST

Uprzejmie przypominam, iż obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 września 2014 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. starym SIO. Na stronie internetowej Centrum Informatycznego Edukacji www.cie.men.gov.pl, znajdą Państwo aktualny program do wprowadzania danych w tzw. starym SIO 3.17 oraz „Instrukcję wprowadzania danych'.

2014.09.04
14:15

System Informacji Oświatowej według stanu na 10 września 2014 r. - pismo do Dyrektorów

Przypominam, że szkoły i placówki oświatowe, przekazują do 15 września 2014 r. bazy danych oświatowych do jednostki samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym lub wpisującym do ewidencji, a w związku z tym dokonują odbioru i scalenia plików wynikowych w systemie SIO.

2014.09.04
14:11

„Nasz elementarz” trafił do każdej szkoły na Mazowszu

W artykule Pani Justyny Sucheckiej „Elementarz? Pooglądać i nie ruszać” (Gazeta Wyborcza 4.09.2014 r.) podano nieprawdziwą informację dotyczącą dystrybucji I części podręcznika „Nasz elementarz”. Kuratorium Oświaty w Warszawie, jako pierwsze w kraju – do 12 sierpnia - dostarczyło podręczniki do wszystkich szkół podstawowych, które złożyły zamówienie.

2014.09.24
07:56

Platforma e - learningowa, zawierająca szkolenia antykorupcyjne

Centralne Biuro Antykorupcyjne uruchomiło pierwszą w Polsce, ogólnodostępną, internetową platformę e - learningową, zawierającą szkolenia antykorupcyjne dedykowane m.in. dla młodzieży.

2014.09.04
12:07

Informacja dotycząca realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”

W związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” ustanowionego uchwałą Nr 144/2014 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. zwracam się z prośbą o udzielenie w powyższym zakresie pomocy uczniom z rodzin, które takiej pomocy potrzebują.

2014.09.04
09:59

Lekcje obywatelskie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty zachęcający do udziału w cyklu lekcji obywatelskich.

2014.09.05
12:22

"Młody Obywatel"

Program Centrum Edukacji Obywatelskiej

2014.09.04
08:51

Informacja dotycząca realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”

W związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” ustanowionego uchwałą Nr 144/2014 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. zwracam się z prośbą o udzielenie w powyższym zakresie pomocy uczniom z rodzin, które takiej pomocy potrzebują.

2014.09.04
09:58

"Dzieciństwo bez próchnicy"

Pismo MEN

2014.09.04
08:43

"Wyprawka szkolna" w 2014 r. - zweryfikowane dane

Zbieranie zweryfikowanych danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia Rządowym programem pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”

2014.09.04
09:19

Inauguracja Roku Szkolnego na Bielanach

3 września w Szkole Podstawowej Nr 209 im. Hanki Ordonówny w Warszawie odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2014/2015 w Dzielnicy Bielany.

2014.09.17
08:51

"Wyprawka szkolna" w 2014 r. - zweryfikowane dane

Zbieranie zweryfikowanych danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia Rządowym programem pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”

2014.09.04
09:12

Wypożyczanie i ewidencjonowanie podręcznika do klasy I w bibliotece szkolnej

Informacja w sprawie ewidencjowania i wypożyczania Naszego elementarza jak również podręczników lub materiałów edukacyjnych do języka obcego oraz materiałów ćwiczeniowych zakupionych do klasy I ze środków dotacji celowej.

2014.09.03
15:15

Narzędzia w działaniu

W załączeniu zaproszenie Dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych dla dyrektorów gimnazjów do wzięcia udziału w programie 'Narzędzia w działaniu'.

2014.09.03
14:27

Narada inaugurująca rok szkolny 2014/2015

Narada dla dyrektorów szkół i placówek

2014.10.07
10:45

Stypendia artystyczne przeznaczone dla sierot i półsierot uzdolnionych artystycznie

Zarząd Fundacji Polish Orphans Charity oraz Kapituła Stypendialna zapraszają Państwa podopiecznych do składania aplikacji i ubiegania się o stypendia artystyczne przeznaczone dla sierot i półsierot uzdolnionych artystycznie

2014.09.03
09:28

Projekt pt.: „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej, skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców”

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy (SPPW) realizuje projekt pt.: „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej, skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców”.

2014.09.02
14:52

Stypendia artystyczne przeznaczone dla sierot i półsierot uzdolnionych artystycznie

Zarząd Fundacji Polish Orphans Charity oraz Kapituła Stypendialna zapraszają Państwa podopiecznych do składania aplikacji i ubiegania się o stypendia artystyczne przeznaczone dla sierot i półsierot uzdolnionych artystycznie.

2014.09.02
14:26

Stypendia artystyczne przeznaczone dla sierot i półsierot uzdolnionych artystycznie

Zarząd Fundacji Polish Orphans Charity oraz Kapituła Stypendialna zapraszają Państwa podopiecznych do składania aplikacji i ubiegania się o stypendia artystyczne przeznaczone dla sierot i półsierot uzdolnionych artystycznie.

2014.09.02
14:21

Program Koduj z Klasą

Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza do udziału w programie Koduj z Klasą, którego celem jest szerzenie idei programowania wśród uczniów i nauczycieli z całej Polski.

2014.09.02
13:58

Spotkania z katechetami

Nowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz towarzyszące im zmiany w przepisach prawa w nadchodzącym roku szkolnym 2014/2015 znalazły się wśród zagadnień poruszanych na odprawach katechetycznych zorganizowanych przez Archidiecezję Warszawską oraz Diecezję Warszawsko-Praską. W spotkaniach brał udział Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik.

2015.01.07
10:47

Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2014/2015

1 września w mazowieckich szkołach rozpoczęło naukę ponad 663 tys. uczniów. W tym roku Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2014/2015 odbyła się w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Płocku.

2014.09.03
09:53

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty z okazji inauguracji roku szkolnego 2014/2015

Rozpoczynamy kolejny rok szkolny pełen nowych zadań, wyzwań, którym wspólnie musimy stawić czoła. Ufam jednak, że dla wszystkich będzie to czas pozytywnych i wspaniałych przeżyć oraz sukcesów i satysfakcji z wykonywanego zawodu.

2014.09.08
11:53

Potwierdzenie odbioru części I podręcznika „Nasz elementarz”

Prosimy o zapoznanie się z informacją na temat potwierdzania odbioru części I podręcznika „Nasz elementarz” dla klas pierwszych szkół podstawowych (w wersji standardowej) na terenie województwa mazowieckiego wraz z mapami „Polska. 25 lat wolności”

2015.01.07
10:42

Szkolenia w zakresie wykorzystania ICT w nauczaniu języków obcych

Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w Warszawie zaprasza nauczycieli języka obcego z obszarów wiejskich z terenu województwa mazowieckiego na bezpłatne szkolenia w zakresie wykorzystania ICT w nauczaniu języków obcych.

2014.08.29
12:46

Potwierdzenie odbioru części I podręcznika „Nasz elementarz” oraz map „Polska. 25 wolności”

Informacja dla dyrektorów szkół podstawowych dotycząca dystrybucji oraz zasad potwierdzania odbioru części I podręcznika „Nasz elementarz” (w wersji standardowej) wraz z mapami „Polska. 25 wolności”.

2015.01.07
10:51

List Rzecznika Praw Dziecka skierowany do uczniów z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015

W załączeniu list Rzecznika Praw Dziecka skierowany do uczniów z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015.

2014.08.29
08:12

Weryfikacja naliczonej dotacji do realnego zapotrzebowania na środki na stypendia i zasiłki szkolne na okres wrzesień - grudzień 2014 r.

Weryfikacja wstępnego podziału dotacji do realnego zapotrzebowania na środki na stypendia i zasiłki szkolne na okres wrzesień - grudzień 2014 r.

2014.09.11
09:35

List Dyrektora Delegatury w Ciechanowie na rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

W załączeniu list na rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 Dyrektora Delegatury, skierowany do Dyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych, Nauczycieli, Pracowników Oświaty, Rodziców i Uczniów.

2014.10.07
10:45

Szkolenia kadr systemu oświaty

Projekt „Szkolenia kadr systemu oświaty” to cykl zajęć, które przyczynią się do podniesienia kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie efektywnego przekazywania wiedzy z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych. Przedsięwzięcie jest skierowane do nauczycieli zatrudnionych w szkołach publicznych, znajdujących się na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego.

2014.08.27
10:34

Gra edukacyjna z okazji 25 rocznicy działalności odrodzonego Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Z okazji 25. rocznicy działalności odrodzonego Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Kancelaria Senatu RP i Muzeum Historii Polski zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w grze edukacyjnej. Fabuła gry odtwarza proces legislacyjny od podjęcia inicjatywy ustawodawczej po ogłoszenie ustawy w dzienniku ustaw.

2014.08.29
09:59

II edycja programu WF z Klasą

WF z Klasą to program adresowany do nauczycieli i nauczycielek wychowania fizycznego. Działania prowadzone są przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej, we współpracy z 'Gazetą Wyborczą' i portalem Sport.pl, ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

2014.08.26
13:33

Wydawanie dyplomów i świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Informujemy, że odbiór dyplomów i świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2014 r. w Delegaturze w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie w sali 24 od godz. 11.

2014.08.26
09:06

Narada inaugurująca rok szkolny 2014/2015

Narada dla dyrektorów szkół i placówek.

2014.09.02
13:02

Informacja o naradach dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych w Delegaturach Kuratorium

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem narad dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych z terenu Delegatur w: Siedlcach, Ostrołęce, Radomiu, Płocku, Ciechanowie.

2014.09.16
10:38

Informacja o naradach dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych w Delegaturach Kuratorium

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem narad dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych z terenu Delegatur w: Siedlcach, Ostrołęce, Radomiu, Płocku, Ciechanowie.

2014.09.17
08:53

Narady z dyrektorami szkół i placówek oświatowych w Delegaturach Kuratorium

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem narad dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych z terenu Delegatur w: Siedlcach, Ostrołęce, Radomiu, Płocku, Ciechanowie.

2014.08.25
15:06

Narada inaugurująca rok szkolny 2014/2015

Narada dla dyrektorów szkół i placówek

2014.08.25
14:26

Ankieta nt. liczby pierwszoklasistów w publicznych szkołach podstawowych

Prośba do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe o przekazanie danych dotyczących uczniów rozpoczynających edukację w klasie pierwszej, w tym sześciolatków. Prosimy, aby ankietę wypełniał organ prowadzący, nie zaś poszczególne szkoły odrębnie.

2014.09.05
09:25

Ankieta nt. liczby pierwszoklasistów w niepublicznych szkołach podstawowych

Prośba do dyrektorów szkół niepublicznych podstawowych o przekazanie danych dotyczących uczniów rozpoczynających edukację w klasie pierwszej, w tym sześciolatków.

2014.09.03
10:17

Wystawa Grzybów pt. ,,Poznaj Grzyby – Unikniesz Zatrucia”

Szczegółowe informacje w załączniku.

2014.08.22
12:42

Kampania „Bezpieczna droga do szkoły”

Kampania, pn. „Bezpieczna droga do szkoły” zostanie przeprowadzona w dniach od 1 do 5 września.

2014.10.31
09:16

Zakończenie dystrybucji części I podręcznika „Nasz elementarz” dla klas pierwszych szkół podstawowych (w wersji standardowej) na terenie województwa mazowieckiego

Przypominamy o konieczności potwierdzenia przez dyrektora szkoły odbioru ww. materiałów w aplikacji wspomagającej dystrybucję.

2015.01.07
10:50

Informacja na temat dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

W związku z informacją przekazaną Państwu w dniu 20 sierpnia br., znak: FKA.3111.84.2014.PK i pojawiającymi się wątpliwościami, uprzejmie informuję, iż podział środków budżetu państwa przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe odbywa się terminowo i w sposób zgodny z zapisami rozporządzenia.

2014.09.03
15:15

Kampania „Bezpieczna droga do szkoły”

Kampania, pn. „Bezpieczna droga do szkoły” zostanie przeprowadzona w dniach od 1 do 5 września.

2014.09.19
10:41

Nabór dyrektorów szkół i placówek do udziału w XVI cyklu szkoleń z zakresu ewaluacji

W związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej DJE.WNP.5081.87.2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r. dotyczącym rozpoczęcia XVI cyklu szkoleń z zakresu ewaluacji zewnętrznej w ramach „Programu wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap III” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji, Mazowiecki Kurator Oświaty ogłasza nabór dyrektorów szkół i placówek z województwa mazowieckiego.

2014.08.25
14:15

Aktualizacja wniosków o udzielenie dotacji celowej na na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

Aktualizacja wniosków o udzielenie dotacji celowej na na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

2014.09.11
09:36

Zmniejszenie wnioskowanej kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe o 6,5%

Zmniejszenie wnioskowanej kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe o 6,5%

2014.09.03
15:18

Narada z dyrektorami szkół i placówek oświatowych

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że w dniu 5 września br. o godz. 12:00 w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia przy ul. Kolegialnej 23 w Płocku odbędzie się narada z dyrektorami szkół i placówek oświatowych.

2014.08.19
15:48

Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych

Szanowni Państwo, informuję o możliwości realizacji projektów związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem „Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych', prowadzonych przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

2014.08.19
12:10

Powszechne monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach 2014

Powszechne monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach 2014

2014.09.08
11:52

Kurs Kwalifikacyjny dla Oświatowej Kadry Kierowniczej.

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie organizuje Kurs Kwalifikacyjny dla Oświatowej Kadry Kierowniczej.

2014.08.21
12:41

Odbiór aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Szanowni Państwo,uprzejmie informuję, że akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego można odbierać od dnia 18 sierpnia 2014 r. w siedzibie Delegatury w Ciechanowie ul. Ks. Piotra Ściegiennego 9, (sekretariat) w godzinach od 800 do 1500.

2014.10.31
09:24

Obchody 94. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r.

13 sierpnia 2014 r. w Ząbkach odbyły się uroczystości 94. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. W obchodach wzięła udział m.in. Katarzyna Góralska Mazowiecki Wicekurator Oświaty. Zaproszeni goście złożyli kwiaty przy pomniku poległych w obronie Ojczyzny oraz uczestniczyli w Apelu poległych żołnierzy z 80 Pułku Piechoty, z których wielu spoczywa na ząbkowskim cmentarzu.

2014.08.14
14:19

Kampania pn.: „Bezpieczna droga do szkoły”

List Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty, Pani Katarzyny Góralskiej dotyczący kampanii pn.: „Bezpieczna droga do szkoły”, organizowanej w dniach od 1 do 5 września 2014 roku przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

2014.08.14
11:48

Kampania „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”

Informacja dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

2014.08.20
11:23

Badania „Laboratorium myślenia - diagnoza nauczania przedmiotów przyrodniczych w Polsce”

List Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty, Pani Katarzyny Góralskiej dotyczący badania „Laboratorium myślenia - diagnoza nauczania przedmiotów przyrodniczych w Polsce” realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych.

2014.08.13
15:16

Mazowieckie szkoły podstawowe otrzymały „Nasz elementarz”

Każda z 1500 szkół podstawowych z województwa mazowieckiego, która zamówiła I część „Naszego elementarza” została już wyposażona w podręczniki.

2015.01.07
10:49

Konferencja „Nowe trendy w nauce przedsiębiorczości”

W dniu 27 sierpnia br. w Warszawie na Uczelni Łazarskiego odbędzie się konferencja „Nowe trendy w nauce przedsiębiorczości”.

2014.08.11
13:12

Szkolenie dla szkolnych organizatorów rozwoju edukacji, animatorów, pracowników bibliotek oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu pt. „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnopolskim kompleksowym wspomaganiu szkół”, organizuje szkolenia w różnych miastach Polski.

2014.08.08
15:45

Dystrybucja podręcznika 'Nasz elementarz' (wersja standardowa) - informacje uzupełniające

Prosimy o zapoznanie się z dodatkowymi informacjami, dotyczącymi dystrybucji podręcznika 'Nasz elementarz' (wersja standardowa) na terenie województwa mazowieckiego.

2015.01.07
10:48

75. rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego

List Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty.

2014.08.07
12:35

Bezpłatne badania dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i wyższych prowadzone dla powiatu płońskiego

Informuję, że badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych i uczestników: studiów doktoranckich z terenu województwa mazowieckiego (dla powiatu płońskiego), którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, wykonywane będą na podstawie umowy zawartej przez Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku z firmą NZOZ PROFI-MED ul. K. Makuszyńskiego 1, 09 – 100 Płońsk i finansowane z udzielonej przez Województwo Mazowieckie dotacji na organizację i realizację zadań z zakresu medycyny pracy.

2014.10.31
09:25

Informacja MEN – dystrybucja podręcznika „Nasz elementarz”

Prosimy o zapoznanie się z informacją Ministerstwa Edukacji Narodowej, dotyczącą m.in. dystrybucji podręczników w ramach rezerwy, którą dysponują kuratorzy oświaty.

2014.09.17
08:55

Konferencja „(D)oceń edukację”

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej organizuje we wrześniu w Warszawie konferencję „(D)oceń edukację”.

2014.08.06
13:22

Lekcja dobrej historii

Instytut Badań Edukacyjnych organizuje trzecią edycję konkursu „Lekcja dobrej historii", który skierowany jest do nauczycieli ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jego celem jest wyłonienie najlepszych przykładów dobrych praktyk, które zostały zrealizowane podczas lekcji w szkole.

2014.08.05
13:24

Ogólnopolska konferencja - Tutoring w resocjalizacji.

W Sali kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 8 września 2014 r. odbędzie się konferencja Tutoring w resocjalizacji.

2014.08.05
12:54

Projekt MASS - baza dobrych praktyk

Centrum UNEP/GRID-Warszawa zaprasza nauczycieli i edukatorów do włączenia się w działania w ramach realizowanego projektu MASS (Motivate and Attract Students to Science).

2014.08.05
11:05

Składanie i weryfikacja zamówień na „Nasz elementarz” w wersji zaadaptowanej do potrzeb uczniów niepełnosprawnych

1 sierpnia 2014 r. została odblokowana możliwość składania i weryfikacji zamówień na „Nasz elementarz' w wersji zaadaptowanej do potrzeb uczniów niepełnosprawnych.

2015.01.07
10:47

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ciechanowskim w II półroczu 2013 r. - część II (prognostyczna)

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie informuje, że 'Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ciechanowskim w II półroczu 2013 roku - część II (prognostyczna) w wersji elektronicznej udostępniony jest na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie: www.pup-ciechanow.pl

2015.01.07
11:32

Dystrybucja podręcznika „Nasz elementarz” (wersja standardowa, część I podręcznika) wraz z mapą „Polska. 25 lat wolności'

Pierwsza część podręcznika 'Nasz elementarz' dla klas pierwszych będzie dostarczana do szkół podstawowych w województwie mazowieckim w terminie od 5 do 14 sierpnia 2014 r. Prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat dystrybucji i odbioru powyższego podręcznika.

2014.08.13
08:34

DODATKOWY NABÓR WNIOSKÓW - RADOSNA SZKOŁA 2014

Działając na podstawie § 9 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 roku w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (Dz. U. Nr 110, poz. 915, ze zm.)ogłaszam dodatkowy nabór wniosków na rok 2014

2014.09.08
11:55

DODATKOWY NABÓR WNIOSKÓW - RADOSNA SZKOŁA 2014

Działając na podstawie § 9 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 roku w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (Dz. U. Nr 110, poz. 915, ze zm.) ogłaszam dodatkowy nabór wniosków na rok 2014

2014.09.11
08:17

Kwestionariusz CBA - Radosna szkoła 2013

W związku z prowadzeniem przez Centralne Biuro Antykorupcyjne zabezpieczenia antykorupcyjnego kolejnej edycji Rządowego programu „Radosna szkoła” (pismo z dnia 30 czerwca 2014 r., znak M-I-1359/14), zwracam się z prośbą o przekazanie informacji w zakresie realizacji programu w 2013 roku w zakresie szkolnych placów zabaw.

2014.09.11
08:16

DODATKOWY NABÓR WNIOSKÓW - RADOSNA SZKOŁA 2014

DODATKOWY NABÓR WNIOSKÓW - RADOSNA SZKOŁA 2014

2014.09.11
08:16

Trzecia edycja akcji Narodowe Czytanie

6 września 2014 roku odbędzie się trzecia edycja akcji Narodowe Czytanie, zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Głównym celem przedsięwzięcia jest propagowanie polskiej literatury oraz wzmacnianie tożsamości narodowej.

2014.08.26
10:38

Mazowiecki Kurator Oświaty kontroluje wypoczynek dzieci i młodzieży

23 lipca Karol Semik Mazowiecki Kurator Oświaty uczestniczył w kontroli wypoczynku w Jadwisinie, gdzie wypoczywa młodzież, ucząca się sztuki żeglowania oraz w Somiance, gdzie wypoczywa grupa harcerzy. W bieżącym roku zaplanowano kontrolę 150 miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży odbywającego się na terenie woj. mazowieckiego.

2014.07.23
15:55

Konkurs fotograficzny 'Radość życia'

Serdecznie zapraszamy wszystkich entuzjastów fotografii do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. „Radość życia' organizowanym przez Fundację Prospołeczną „PODUCHA' z Łodzi oraz Towarzystwo Przyjaciół śp. ks. Jarosława Burskiego.Celem konkursu jest uchwycenie obiektywem aparatu 'radości z życia' i uśmiechu dnia codziennego jako czegoś niematerialnego, którego jednak wszyscy doświadczamy.

2014.10.07
10:47

KONTROLE SZKOLNYCH PLACÓW ZABAW - RADOSNA SZKOŁA 2014

Ministerstwo Edukacji Narodowej uprzejmie informuje, że rozpoczynają się kontrole szkolnych placów zabaw realizowanych w ramach programu – Radosna szkoła – w roku 2014.

2014.07.22
14:59

Ważny komunikat dotyczący dystrybucji „Naszego Elementarza”

23 lipca (środa) br. o godzinie 12.00 zostanie zablokowana możliwość składania oraz aktualizacji zapotrzebowań na „Nasz elementarz'. Jest to niezbędne do przygotowania dla każdego województwa list dystrybucyjnych, zgodnie z którymi podręcznik zostanie dostarczony do szkół.

2014.07.23
15:14

Wnioski o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

Wnioski o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

2014.07.14
14:51

wizytator ogłoszenie nr 161576

Ogłoszenie nr: 161576 Data ukazania się ogłoszenia: 10 lipca 2014 r. Kuratorium Oświaty w Warszawie Mazowiecki Kurator Oświaty poszukuje kandydatów na stanowisko: wizytator

2014.07.10
09:41

specjalista ogłoszenie nr 161574

Ogłoszenie nr: 161574 Data ukazania się ogłoszenia: 10 lipca 2014 r. Kuratorium Oświaty w Warszawie Mazowiecki Kurator Oświaty poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista

2014.07.10
09:38

Projekt edukacyjny "Etyka nie tylko dla smyka"

Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne, na mocy podpisanego porozumienia, podjęły współpracę w celu realizacji projektu edukacyjnego „Etyka nie tylko dla smyka".

2014.07.09
10:58

wizytator ogłoszenie nr 161508

Ogłoszenie nr: 161508 Data ukazania się ogłoszenia: 08 lipca 2014 r. Kuratorium Oświaty w Warszawie Mazowiecki Kurator Oświaty poszukuje kandydatów na stanowisko: wizytator

2014.07.08
11:57

specjalista ogłoszenie nr 161505

Ogłoszenie nr: 161505 Data ukazania się ogłoszenia: 08 lipca 2014 r. Kuratorium Oświaty w Warszawie Mazowiecki Kurator Oświaty poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista

2014.07.08
11:53

Zmarła śp. Teresa Karczmarz, Kurator Oświaty w Ciechanowie w latach 1994 - 1998

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w środę 9 lipca 2014 r. o godz. 12.00

2014.07.10
08:25

Prognoza wysokości środków niezbędnych na wypłatę dofinansaowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - lata 2015 - 2018

Prognoza wysokości środków niezbędnych na wypłatę dofinansaowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - lata 2015 - 2018

2014.07.04
09:56

Ogólnopolski Kongres Mediatorów Rodzinnych

Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik wziął udział w I Ogólnopolskim Kongresie Mediatorów Rodzinnych. Mediacje. Otwórzmy nowy rozdział, odbywającym się w dniach 3-6 lipca w Warszawie pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

2015.01.29
09:36

Wykaz podmiotów wykonujących badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych

Wykaz podmiotów wykonujących badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, uczniów tych szkół oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

2014.10.31
09:29

Konkurs stypendialny dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych - 2014 r.

Konkurs stypendialny dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych - 2014 r.

2014.07.03
09:15

Sprawozdanie z debat

Sprawozdanie z debat

2014.07.01
17:51

Aplikacja 'Ekspert'

Aplikacja „Ekspert” przeznaczona do obsługi zadań z zakresu awansu zawodowego.

2014.07.01
15:54

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do organizatorów wypoczynku dotyczący bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie wakacji

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do organizatorów wypoczynku dotyczący bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie wakacji

2014.07.01
14:58

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty skierowany do dyrektorów szkół i placówek

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty skierowany do dyrektorów szkół i placówek województwa mazowieckiego

2014.07.01
14:53

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty skierowany do Rodziców i Opiekunów dzieci i młodzieży

2014.07.01
14:45

'Ekspert'

Aplikacja przeznaczona do obsługi zadań z zakresu awansu zawodowego

2014.07.01
11:13

VII Letni Uniwersytet Nauczycieli Polonistów

Rozpoczęła się VII edycja Letniego Uniwersytetu Nauczycieli Polonistów, która potrwa przez cztery dni od 30.06. do 03.07. 2014 r. W jego ramach nauczyciele, bibliotekarze, katecheci będą mogli uczestniczyć w warsztatach i spotkaniach w instytucjach kultury znajdujących się na terenie Warszawy.

2014.07.01
10:23

Zakończenie roku szkolnego w województwie mazowieckim

Ponad 600 tys. uczniów z Mazowsza zakończyło (27 czerwca) zajęcia dydaktyczne. Katarzyna Góralska Mazowiecki Wicekurator Oświaty spotkała się tego dnia z uczniami Międzynarodowej Szkoły Europejskiej im. Jana Kułakowskiego w Warszawie.

2014.08.13
14:15

Profilaktyka infekcji HIV i zwalczania AIDS na Mazowszu

27 czerwca odbyło się spotkanie Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie mazowieckim, w którym wziął udział Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik. Podczas spotkania zaprezentowano raport poświęcony problematyce HIV/AIDS na Mazowszu.

2015.01.29
09:37

Kontrola autokarów – wypoczynek LATO 2014

Wykaz stałych punktów kontrolnych powołanych w ramach akcji „Bezpieczny autokar - wakacje 2014 r.”.

2014.06.27
08:39

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty z okazji zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2013/2014

Koniec zajęć edukacyjnych jest zawsze okazją, by podziękować wszystkim Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom i Pracownikom oświaty za wytrwałość, zaangażowanie i rzetelność w realizowaniu codziennych zadań oraz za pracę dla dobra dzieci.

2014.08.13
14:14

List Dyrektora Delegatury w Płocku z okazji zakończenia roku szkolnego 2013/2014

List Dyrektora Delegatury w Płocku z okazji zakończenia roku szkolnego 2013/2014

2014.06.26
11:39

Wyniki Międzynarodowego badania nauczania i uczenia się TALIS 2013

Podczas międzynarodowej konferencji „Zawód nauczyciel. Raport o stanie edukacji 2013 - Międzynarodowe i krajowe wyniki badań” (25-26 czerwca), zorganizowanej przez Instytut Badań Edukacyjnych, został zaprezentowany najnowszy raport z Międzynarodowego Badania Nauczania i Uczenia się (TALIS) poświęcony nauczycielom i ich codziennej pracy. W konferencji wzięli udział Karol Semik Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Katarzyna Góralska Mazowiecki Wicekurator Oświaty.

2015.01.29
09:38

Informacja dotycząca pracy szkoły/placówki w roku szkolnym 2013/2014

W załączeniu Informacja dotycząca pracy szkoły/placówki w roku szkolnym 2013/2014 wraz z załącznikami do wypełnienia w wersji elektronicznej do 10 lipca 2014 roku.

2014.06.25
18:05

Konferencja podsumowująca 25 lat pracy polskich nauczycieli za granicą

23 czerwca Mazowiecki Wicekurator Oświaty Katarzyna Góralska wzięła udział w konferencji „25 lat nauczania języka polskiego za granicą i jego wpływ na proces podtrzymywania więzi Polonii z Krajem”. Spotkanie zorganizowane przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w ramach obchodów jubileuszu 25 lat wolności odbyło się w Centralnej Bibliotece Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie.

2014.06.24
13:21

Rekrutacja na pilotażowe spotkania doskonalące dla dyrektorów szkół/placówek

Informujemy, iż Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim realizuje projekt „Przywództwo i zarządzanie w oświacie - opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek'.

2014.06.25
15:31

15-lecie programu „Szkoła Promocji Zdrowia”

18 czerwca w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 15-lecia programu „Szkoła Promocji Zdrowia”. W spotkaniu wzięła udział Katarzyna Góralska Mazowiecki Wicekurator Oświaty.

2014.06.23
14:14

Bezpieczne wakacje: piknik na Stadionie Narodowym

22 czerwca 2014 r. błonia Stadionu Narodowego zamieniły się w kolorowe krainy – czerwoną, zieloną, żółtą oraz błękitną. Podczas imprezy najmłodsi mieli okazję do nauki bezpieczeństwa poprzez zabawę.

2014.06.23
15:08

Dystrybucja „Naszego Elementarza”

Informujemy, iż Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępniło aplikację umożliwiającą złożenie przez publiczne szkoły podstawowe i publiczne ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia Zapotrzebowania na „Nasz Elementarz” – podręcznik do klasy I szkoły podstawowej zapewniany przez MEN. Aplikacja umożliwia także złożenie Wniosku o wyposażenie w „Nasz Elementarz” przez niepubliczne szkoły podstawowe i niepubliczne ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia.

2014.07.28
13:21

Turniej piłkarski dla Gimnazjów im. Jana Pawła II w Wieczfni Kościelnej

W Wieczfni Kościelnej 16 czerwca odbył się turniej piłkarski dla uczniów Gimnazjów im. Jana Pawła II z terenu diecezji płockiej. Honorowy patronat nad turniejem objął Biskup Płocki Piotr Libera.

2014.10.07
10:51

„Dziecko bezpieczne w rodzinie i szkole” – konferencja podsumowująca program

17 czerwca w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca w ramach programu „Dziecko bezpieczne w rodzinie i szkole”. Program realizowany był w okresie od stycznia do czerwca 2014 roku przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w partnerstwie z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Policji.

2014.06.18
15:02

Bezpieczne wakacje: piknik na Stadionie Narodowym

22 czerwca 2014 r. zapraszamy na błonia Stadionu Narodowego. Od godz. 11 do 17 najmłodsi będą mieli okazję do nauki bezpieczeństwa poprzez zabawę. Na dzieci będą czekać m.in. przejażdżka strażackim quadem, kino edukacyjne i symulatory jazdy. Atrakcje przygotowało ponad 20 instytucji w ramach rządowego programu Razem Bezpieczniej. Wstęp bezpłatny.

2014.06.23
15:08

Nowy podręcznik dla klasy pierwszej - konferencje informacyjne w Warszawie i Radomiu

Zmiany w przepisach oświatowych dotyczące zapewnienia uczniom szkół podstawowych bezpłatnego dostępu do podręczników i innych materiałów edukacyjnych stanowiły główny temat konferencji, które odbyły się 29 maja i 3 czerwca w Warszawie oraz 13 czerwca w Radomiu. Cykl spotkań informacyjnych skierowany był do dyrektorów szkół podstawowych z terenu Mazowsza.

2015.01.07
10:25

Narada z przedstawicielami Kościołów i Związków Wyznaniowych

„Pielęgnować tradycje i rozwijać skrzydła w rodzinie” to temat przewodni kolejnego spotkania (27 maja) zorganizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty z przedstawicielami Kościołów i Związków Wyznaniowych, odpowiedzialnych za nauczanie religii w szkole i punktach międzyszkolnych.

2015.01.07
10:30

Delegacja z Uniwersytetu w Kansas w Kuratorium

12 czerwca w Kuratorium Oświaty w Warszawie gościła delegacja z Kansas State University. W spotkaniu uczestniczył Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik oraz Mazowiecki Wicekurator Oświaty Katarzyna Góralska.

2014.08.13
14:15

IV Ogólnopolski Konkurs Dramaturgiczny „Uczmy się PaTrzeć”

Impresariat programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” ogłasza IV Ogólnopolski Konkurs Dramaturgiczny „Uczmy się PaTrzeć” na scenariusz spektaklu edukacyjno-profilaktycznego „INNY – NIE OBCY”

2014.07.28
09:14

Odbiór zaświadczeń i świadectw OKE

W załączeniu pisma informujące o terminach odbioru zaświadczeń ze sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego oraz świadectwach dojrzałości.

2014.06.12
12:55

Informacja dla licealistów, którzy chcą wziąć udział w kursie (programie stypendialnym) dotyczącym wyboru kierunków studiów i uczelni

W lipcu 2014 r. w Warszawie odbędzie się inauguracja szkoły letniej „Ex Ante” przeznaczonej dla licealistów. Jest to program stypendialny, który pomaga młodym ludziom w trafnym wyborze kierunków studiów oraz uczelni poprzez kontakt z wykładowcami akademickimi.

2014.10.31
09:29

Bezpłatny program stypendialny letniej szkoły Ex Ante

Bezpłatny program stypendialny letniej szkoły Ex Ante przeznaczony dla licealistów.

2014.06.12
12:13

Informacja w sprawie dofinansowania podręczników dla uczniów niewidomych oraz adaptacji podręcznika do klasy I szkoły podstawowej „Nasz elementarz”

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje o możliwości zapewnienia szkołom publicznym i niepublicznym do których uczęszczają uczniowie niewidomi, dofinansowania podręczników szkolnych/książek pomocniczych i ich wydruku oraz wykonania adaptacji podręcznika do klasy I szkoły podstawowej pt. „Nasz elementarz” do potrzeb uczniów niewidomych i słabowidzących, jak również uczniów niepełnosprawnych napotykających na trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących i słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem i afazją.

2014.06.11
10:50

Informacja w sprawie dofinansowania podręczników dla uczniów niewidomych oraz adaptacji podręcznika do klasy I szkoły podstawowej „Nasz elementarz”

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje o możliwości zapewnienia szkołom publicznym i niepublicznym do których uczęszczają uczniowie niewidomi, dofinansowania podręczników szkolnych/książek pomocniczych i ich wydruku oraz wykonania adaptacji podręcznika do klasy I szkoły podstawowej pt. „Nasz elementarz” do potrzeb uczniów niewidomych i słabowidzących, jak również uczniów niepełnosprawnych napotykających na trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących i słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem i afazją.

2014.06.11
10:43

Informacja w sprawie dofinansowania podręczników dla uczniów niewidomych oraz adaptacji podręcznika do klasy I szkoły podstawowej „Nasz elementarz”

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje o możliwości zapewnienia szkołom publicznym i niepublicznym do których uczęszczają uczniowie niewidomi, dofinansowania podręczników szkolnych/książek pomocniczych i ich wydruku oraz wykonania adaptacji podręcznika do klasy I szkoły podstawowej pt. „Nasz elementarz” do potrzeb uczniów niewidomych i słabowidzących, jak również uczniów niepełnosprawnych napotykających na trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących i słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem i afazją.

2014.06.11
10:34

Bezpłatny program stypendialny letniej szkoły Ex Ante dla licealistów

Pismo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu dotyczące bezpłatnego programu stypendialnego letniej szkoły Ex Ante przeznaczonego dla licealistów.

2014.06.10
12:54

'Wyprawka szkolna' w 2014 r. - szacunkowe dane

Dotyczy: szacunkowych danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia Rządowym programem pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”

2014.06.10
12:27

Konferencja regionalna "Uczenie się w mikroskopie"

W dniu 5 czerwca 2014 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Płocku odbyła się regionalna konferencja „Uczenie się w mikroskopie”.

2014.06.09
14:34

Finał konkursu historycznego i olimpiady tematycznej „Losy żołnierza”

W sobotę 7 czerwca w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, którzy wzięli udział w XIX już edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego oraz VII edycji Olimpiady Tematycznej.

2014.08.13
14:16

Informacja w sprawie loterii fantowych

Naczelnik Urzędu Celnego w Ciechanowie uprzejmie informuje, iż zgodnie z przepisami ustawy o grach hazardowych, podmioty urządzające loterie fantowe, (w tym szkoły) dokonują zgłoszenia do właściwego naczelnika urzędu celnego, nie później niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia tej gry. Dotyczy to również loterii fantowych organizowanych na cele społecznie użyteczne, w szczególności dobroczynne.

2014.06.09
10:22

Ogólnopolski Głos Profilaktyki

Prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat akcji Ogólnopolski Głos Profilaktyki oraz z listem Tadeusza Sławeckiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, zachęcającym do podjęcia działań w ramach tej inicjatywy.

2014.06.06
12:56

Ogólnopolski Głos Profilaktyki

Prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat akcji Ogólnopolski Głos Profilaktyki oraz z listem Tadeusza Sławeckiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, zachęcającym do podjęcia działań w ramach tej inicjatywy.

2014.06.10
10:53

Zaproszenie dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na seminarium „Dane ewaluacji zewnętrznej a lokalne systemy edukacyjne”

Zaproszenie dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na seminarium „Dane ewaluacji zewnętrznej a lokalne systemy edukacyjne”

2014.06.05
11:19

Nowy podręcznik dla klasy pierwszej - konferencje informacyjne w Warszawie i Radomiu

Zmiany w przepisach oświatowych dotyczące zapewnienia uczniom szkół podstawowych bezpłatnego dostępu do podręczników i innych materiałów edukacyjnych stanowiły główny temat konferencji, które odbyły się 29 maja i 3 czerwca w Warszawie oraz 13 czerwca w Radomiu. Cykl spotkań informacyjnych skierowany był do dyrektorów szkół podstawowych z terenu Mazowsza.

2014.06.16
08:15

„Święto Wolności” w Kinie Muranów

Komenda Stołeczna Policji oraz Mazowiecki Urząd Wojewódzki zorganizowały w Kinie Muranów obchody 25-lecia odzyskania wolności. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz zaproszeni goście wzięli udział w teście wiedzy z historii, mogli również obejrzeć sprzęt policyjny i okolicznościową wystawę fotografii „Od Milicji do Policji”.

2014.06.06
12:56

Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna w szkole

O edukacji zdrowotnej i krzewieniu kultury fizycznej rozmawiano podczas konferencji (3 czerwca) dla dyrektorów szkół z województwa mazowieckiego, zorganizowanej z inicjatywy Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Konferencja odbywała się pod patronatem Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

2015.01.07
10:26

Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna w szkole

O edukacji zdrowotnej i krzewieniu kultury fizycznej rozmawiano podczas konferencji (3 czerwca) dla dyrektorów szkół z województwa mazowieckiego, zorganizowanej z inicjatywy Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Konferencja odbywała się pod patronatem Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

2014.06.12
09:04

25 lat wolnej Polski

Obchodzimy 25-lecie wolnej Polski. 4 czerwca 1989 r. w wyniku wyborów parlamentarnych nasz kraj stał się pierwszym państwem bloku wschodniego, w którym wyłonieni przedstawiciele uzyskali realny wpływ na sprawowanie władzy. Zachęcamy społeczności szkolne do udziału w różnych inicjatywach edukacyjnych związanych ze wspólnym świętowaniem polskiej wolności w dniu 4 czerwca.

2014.06.03
16:12

Konferencja „Uczenie się w mikroskopie” - w kontekście wymagań państwa wobec szkół i placówek.

Delegatura w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie informuje, że 4 czerwca 2014 r. w Zespole Szkół nr 1 w Mławie, ul. Zuzanny Morawskiej 29 odbędzie się regionalna konferencja poświęcona dyskusji na temat uczenia się: „Uczenie się w mikroskopie” - w kontekście wymagań państwa wobec szkół i placówek.

2014.06.02
15:21

Konferencja podsumowująca program „Dziecko bezpieczne w rodzinie i w szkole'

Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu zapraszają w dniu 17 czerwca 2014 r. do udziału w konferencji podsumowującej w ramach programu DZIECKO BEZPIECZNE W RODZINIE I W SZKOLE.

2014.06.16
12:36

Konferencja podsumowująca program „Dziecko bezpieczne w rodzinie i w szkole'

Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu zapraszają w dniu 17 czerwca 2014 r. do udziału w konferencji podsumowującej w ramach programu DZIECKO BEZPIECZNE W RODZINIE I W SZKOLE.

2014.06.06
12:59

Ogólnopolski Kongres Mediatorów Rodzinnych

W dniach 3 - 6 lipca 2014 r. w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie odbędzie się Ogólnopolski Kongres Mediatorów Rodzinnych.

2014.06.03
12:15

Ogólnopolski Kongres Mediatorów Rodzinnych

W dniach 3 - 6 lipca 2014 r. w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie odbędzie się Ogólnopolski Kongres Mediatorów Rodzinnych.

2015.01.08
11:27

"O srebrne muszkiety-2014"

Wyłoniono zwycięzców!

2014.06.02
11:16

Zakończył się etap wojewódzki konkursu „Losy żołnierza”

30 maja w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie odbyło się uroczyste zakończenie wojewódzkiego etapu XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939-1945. Polski czyn zbrojny w okresie II wojny światowej” w roku szkolnym 2013/2014.

2014.06.03
08:38

XXVII Ogólnopolski Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

30-31 maja w Warszawie odbył się XXVII Ogólnopolski Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, w którym uczestniczyli przedstawiciele 82 szkół z całej Polski oraz Litwy.

2014.06.03
08:38

OGŁOSZENIE - UMOWA ZLECENIE - REJESTRACJA WYPOCZYNKU

Realizacja zadań związanych ze zgłaszanymi wnioskami w sprawie rejestracji wypoczynku dzieci i młodzieży

2014.05.30
11:57

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W FORMIE UMOWY ZLECENIE - REJESTRACJA WYPOCZYNKU

Realizacja zadań związanych ze zgłaszanymi wnioskami w sprawie rejestracji wypoczynku dzieci i młodzieży

2014.05.30
11:53

Potrójny jubileusz w Zespole Szkół nr 84 w Warszawie

29 maja w Zespole Szkół nr 84 w Warszawie obchodzono potrójny jubileusz: 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 168 imienia Wiktora Gomulickiego, 15-lecia Gimnazjum nr 25 połączone z 5-leciem nadania gimnazjum imienia Czesława Niemena.

2014.05.30
08:43

Nowy podręcznik dla klasy pierwszej - konferencja informacyjna w Warszawie

Zmiany w przepisach oświatowych dotyczące zapewnienia uczniom szkół podstawowych bezpłatnego dostępu do podręczników i innych materiałów edukacyjnych stanowiły główny temat konferencji, która odbyła się 29 maja w Warszawie. Spotkanie zainaugurowało cykl konferencji informacyjnych dla dyrektorów szkół podstawowych z terenu Mazowsza.

2014.06.03
16:09

Konkurs wiedzy kosmicznej dla młodzieży szkolnej

Informacja o konkursie wiedzy kosmicznej dla młodzieży szkolnej „Astronomia z pokładów satelitów – Projekt BRITE” oraz konkursie plastycznym „Polska w kosmosie za lat 5, 10, 15”

2014.05.29
15:03

Stypendium Prezesa Rady Ministrów Stypendium Ministra Edukacji Narodowej

Pismo p.o. Dyrektor Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie dotyczące stypendiów Prezesa Rady Ministrów i stypendiów Ministra Edukacji Narodowej.

2014.05.29
12:10

Uczniowie z Mazowsza najlepsi w konkursie „Mam 6 lat”

Uczniowie klasy IIIa ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. J. Ch. Andersena w Radomiu zajęli I miejsce (w kategorii Uczeń) w konkursie Ministra Edukacji Narodowej „Mam 6 lat”. Laureatom nagrody wręczyła Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska podczas ogólnopolskiej Gali Finałowej (28 maja).

2014.08.13
14:16

Narada z przedstawicielami Kościołów i Związków Wyznaniowych

„Pielęgnować tradycje i rozwijać skrzydła w rodzinie” to temat przewodni kolejnego spotkania (27 maja) zorganizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty z przedstawicielami Kościołów i Związków Wyznaniowych, odpowiedzialnych za nauczanie religii w szkole i punktach międzyszkolnych.

2014.05.27
15:42

Monitorowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego

Dodatkowe informacje i zmiany dotyczące monitorowania podstawy programowej oraz lista wytypowanych szkół/placówek

2014.05.27
09:51

IV Warszawski Konkurs Piosenki Niemieckojęzycznej DACHL Lieder Wettbewerb

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział Warszawa, Gimnazjum nr 32 im. Adama Asnyka z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie oraz Polsko – Niemiecka Szkoła Spotkań i Dialogu im. Willy’ ego Brandta zapraszają na Koncert Galowy IV Warszawskiego Konkursu Piosenki Niemieckojęzycznej DACHL Lieder Wettbewerb.

2014.05.26
10:17

Zakończenie konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2013/2014

Podsumowano wyniki tegorocznych konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Mazowsza. Uroczystość z udziałem laureatów, ich rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół odbyła się 22 maja w auli Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

2014.05.23
11:22

Stypendia Prezesa Rady Ministrów i stypendia Ministra Edukacji Narodowej

Pisma Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty dotyczące stypendiów Prezesa Rady Ministrów i stypendiów Ministra Edukacji Narodowej.

2014.06.26
12:04

Stypendia Prezesa Rady Ministrów

dotyczy: przeprowadzenia procedury typowania kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2014/2015

2014.12.15
10:06

Wykaz podmiotów wykonujących badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych

Wykaz podmiotów wykonujących badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, uczniów tych szkół oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

2014.05.22
10:25

Monitorowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego

Monitorowanie odbędzie się w dniu 9 czerwca 2014 r.

2014.05.27
09:04

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (MEN)

Pismo Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty.

2014.05.22
09:21

Wykaz podmiotów wykonujących badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych

Wykaz podmiotów wykonujących badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, uczniów tych szkół oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

2014.10.31
09:26

Konferencja „Owoce w szkole”

Konferencja odbędzie się 22 maja 2014r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie, ul. Narutowicza 9, w godzinach 12.00-15.30.

2014.10.07
10:52

Stypendia Prezesa Rady Ministrów

dotyczy: przeprowadzenia procedury typowania kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2014/2015

2014.06.16
15:35

Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015 z terenu województwa mazowieckiego

ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

2014.05.21
12:28

Informacja o zakończeniu konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy laureatów konkursów przedmiotowych, rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół na uroczyste zakończenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2013/2014.

2014.05.21
10:37

Informacja o zakończeniu konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy laureatów konkursów przedmiotowych, rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół na uroczyste zakończenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2013/2014.

2014.05.20
15:48

I Regionalny Festiwal Nauki Klubów Młodego Odkrywcy Wschodniej Polski 2014

Przedsięwzięcie pod patronatem Centrum Nauki Kopernik

2014.05.20
15:51

Szkolnictwo zawodowe na Mazowszu

Analiza funkcjonowania szkolnictwa zawodowego na Mazowszu, w tym zachodzących w nim zmian, mających przygotować jak najlepiej młodzież do wymogów nowoczesnego rynku pracy, stanowiła główną tematykę konferencji, która odbyła się 20 maja w Mińsku Mazowieckim.

2014.05.21
08:17

Szkolnictwo zawodowe na Mazowszu

Analiza funkcjonowania szkolnictwa zawodowego na Mazowszu, w tym zachodzących w nim zmian, mających przygotować jak najlepiej młodzież do wymogów nowoczesnego rynku pracy, stanowiła główną tematykę konferencji, która odbyła się 20 maja w Mińsku Mazowieckim.

2015.01.07
10:31

Nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Informacja o trybie składania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty

2014.05.20
14:41

Konferencja „Edukacja najmłodszych”

19 maja w Kadzidle odbyła się konferencja „Edukacja najmłodszych”, zorganizowana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty we współpracy z Wojewodą Mazowieckim.

2014.05.20
12:59

OGŁOSZENIE - UMOWA ZLECENIE - REJESTRACJA WYPOCZYNKU

Realizacja zadań związanych ze zgłaszanymi wnioskami w sprawie rejestracji wypoczynku dzieci i młodzieży

2014.05.29
13:33

Konferencja językowa dla nauczycieli

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w dniu 5 czerwca 2014 roku Centrum Edukacji Grupa ORLEN organizuje konferencję językową dla wszystkich nauczycieli języka angielskiego, niemieckiego oraz nauczycieli wczesnoszkolnych.

2014.05.20
09:13

Konferencja „Edukacja najmłodszych”

19 maja w Kadzidle odbyła się konferencja „Edukacja najmłodszych”, zorganizowana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty we współpracy z Wojewodą Mazowieckim. Spotkanie poświęcone było prezentacji działań podejmowanych na rzecz dzieci w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Mazowszu.

2015.01.07
10:27

Konferencja „Edukacja najmłodszych”

19 maja w Kadzidle odbyła się konferencja „Edukacja najmłodszych”, zorganizowana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty we współpracy z Wojewodą Mazowieckim. Spotkanie poświęcone było prezentacji działań podejmowanych na rzecz dzieci w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Mazowszu.

2014.06.16
15:18

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W FORMIE UMOWY ZLECENIE - REJESTRACJA WYPOCZYNKU

Realizacja zadań związanych ze zgłaszanymi wnioskami w sprawie rejestracji wypoczynku dzieci i młodzieży

2014.05.29
13:33

Konferencje dotyczące przygotowania do pracy z nowym podręcznikiem dla klasy pierwszej

Ministerstwo Edukacji Narodowej zainicjowało i zleciło Kuratorium Oświaty w Warszawie i Mazowieckiemu Samorządowemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli organizację konferencji poświęconych przygotowaniu dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych do pracy z nowym podręcznikiem dla klasy pierwszej.

2014.05.16
09:45

Konferencje dotyczące przygotowania do pracy z nowym podręcznikiem dla klasy pierwszej

Ministerstwo Edukacji Narodowej zainicjowało i zleciło Kuratorium Oświaty w Warszawie i Mazowieckiemu Samorządowemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli organizację konferencji poświęconych przygotowaniu dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych do pracy z nowym podręcznikiem dla klasy pierwszej.

2014.06.13
14:57

Dyrektorzy szkół nie muszą ogłaszać listy podręczników do 15 czerwca

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, która weszła w życie 22 marca 2014 r., dyrektorzy szkół nie mają już obowiązku ogłoszenia listy podręczników do 15 czerwca.

2014.08.13
14:25

VII edycja projektu pn. Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w roku szkolnym 2014/2015 będzie realizował VII edycję projektu pn. Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych.

2014.10.31
09:28

Narada dotycząca skuteczności pracy resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej

13 maja odbyła się narada dla dyrektorów młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii oraz organów prowadzących te placówki, dotycząca skuteczności pracy resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej.

2015.01.07
10:27

Konferencja: Edukacja zdrowotna i krzewienie kultury fizycznej

Zapraszamy dyrektorów szkół publicznych i niepublicznych województwa mazowieckiego na konferencję 'Edukacja zdrowotna i krzewienie kultury fizycznej'. Konferencja odbędzie się w dniu 3 czerwca 2014 r.

2014.06.03
13:27

Konferencja: Edukacja zdrowotna i krzewienie kultury fizycznej

Zapraszamy dyrektorów szkół publicznych i niepublicznych województwa mazowieckiego na konferencję 'Edukacja zdrowotna i krzewienie kultury fizycznej'. Konferencja odbędzie się w dniu 3 czerwca 2014 r.

2014.05.13
11:38

VII edycja projektu „Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”

Projekt skierowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z obszaru województwa mazowieckiego, dla których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

2014.05.13
08:47

Konferencja: Edukacja najmłodszych

Zapraszamy dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych z miasta Ostrołęki oraz powiatu ostrołęckiego na konferencję 'Edukacja najmłodszych'. Konferencja odbędzie się w dniu 19 maja 2014 r.

2014.05.21
10:42

Konferencja: Edukacja najmłodszych

Zapraszamy dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych z miasta Ostrołęki oraz powiatu ostrołęckiego na konferencję 'Edukacja najmłodszych'. Konferencja odbędzie się w dniu 19 maja 2014 r.

2014.05.19
15:34

Konferencja dotycząca szkolnictwa zawodowego

Zapraszamy dyrektorów szkół kształcących w zawodach z terenu delegatur w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach na konferencję dotyczącą szkolnictwa zawodowego. Konferencja odbędzie się w dniu 20 maja 2014 r.

2014.05.20
15:39

Konferencja dotycząca szkolnictwa zawodowego

Zapraszamy dyrektorów szkół kształcących w zawodach z terenu delegatur w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach na konferencję dotyczącą szkolnictwa zawodowego. Konferencja odbędzie się w dniu 20 maja 2014 r.

2014.05.21
10:43

Wykazy publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych z terenu województwa mazowieckiego - stan na dzień 2 maja 2014 r.

Wykazy publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych z terenu województwa mazowieckiego - stan na dzień 2 maja 2014 r.

2014.05.07
11:57

Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Szanowni Państwo, na rok szkolny 2014/2015 Samorząd Województwa Mazowieckiego przygotował VII edycję projektu „Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych.

2014.05.07
09:56

Wykazy publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych z terenu województwa mazowieckiego - stan na dzień 2 maja 2014 r.

Wykazy publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych, z terenu województwa mazowieckiego - stan na dzień 2 maja 2014 r.

2014.05.07
09:18

Konferencja pt. „Kształcenie na odległość w kształceniu ustawicznym

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli: szkół zawodowych, centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego, placówek doskonalenia nauczycieli, zakładów doskonalenia nauczycieli, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego.

2014.05.06
14:26

Zaproszenie dla nauczycieli z obszarów wiejskich do udziału w projektach szkoleniowych

MGG Conferences zaprasza nauczycieli z obszarów wiejskich województwa mazowieckiego do udziału w projektach Akademia Zdalnej Edukacji oraz E-kompetencje pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

2014.05.05
11:46

Konferencja „10 lat warszawskiej oświaty w Unii Europejskiej”

Z okazji 10. rocznicy akcesji Polski do Unii Europejskiej zorganizowano w Starej Prochowni w Warszawie konferencję podsumowującą realizację projektów europejskich w warszawskich szkołach. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Włodzimierz Paszyński Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy oraz Karol Semik Mazowiecki Kurator Oświaty.

2014.05.02
10:34

Życzenia dla Maturzystów

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty skierowany do tegorocznych Maturzystów.

2014.06.16
07:46

Informacja dotycząca punktacji za osiągnięcia w konkursach w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015

Informacja dotycząca punktacji za osiągnięcia w konkursach w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015.

2014.06.16
15:26

Informacja dotycząca punktacji za osiągnięcia w konkursach w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015.

Informacja dotycząca punktacji za osiągnięcia w konkursach w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015.

2014.04.30
10:07

Informacja dotycząca punktacji za osiągnięcia w konkursach w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015.

Informacja dotycząca punktacji za osiągnięcia w konkursach w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015.

2014.04.30
09:43

Załącznik Nr 4 do Umowy - 'Radosna szkoła' - edycja 2014

Załącznik Nr 4 do Umowy - 'Radosna szkoła' - edycja 2014

2015.01.07
11:27

USŁUGI SZKOLENIOWE W RAMACH ŚRODKÓW NA DOSKONALENIE NAUCZYCIELI W 2014 ROKU NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Usługi szkoleniowe w ramach środków na doskonalenie nauczycieli w 2014 roku na terenie województwa mazowieckiego

2014.04.29
11:49

„LEKCJA WOLNOŚCI” – apel minister edukacji do nauczycieli o wzięcie udziału w akcji

Zachęcamy do zapoznania się z inicjatywą przygotowywaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej - akcją „Lekcja Wolności”. Celem projektu jest przybliżenie uczniom m.in. genezy i skutków wydarzeń z 1989 roku.

2014.04.29
09:04

Praca Kuratorium w dniu 2 maja

Informujemy, że godziny otwarcia Kuratorium Oświaty w Warszawie (w tym Delegatur) w dniu 2 maja 2014 r. pozostają bez zmian.

2014.04.28
14:08

Majówka z Polską – list Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

Z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja, Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Dnia Polonii i Polaków za granicą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski skierował list do dyrektorów, nauczycieli, uczniów i ich rodziców zapraszający do włączenia się w ogólnopolskie obchody „Majówki z Polską”.

2014.04.28
14:03

Przegląd Musztry Klas Mundurowych

W dniu 24 kwietnia br. w koszarach Batalionu Reprezentacyjnego WP w Warszawie został przeprowadzony po raz pierwszy wojewódzki Przegląd Musztry Klas Mundurowych. Organizatorem Przeglądu był Mazowiecki Kurator Oświaty przy współpracy merytorycznej Dowódcy Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.

2014.04.28
08:56

ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE WRAZ Z DELEGATURAMI

ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE WRAZ Z DELEGATURAMI

2014.05.07
07:58

Konkurs: „Wszyscy równi – prawa człowieka oczami dziecka”

W imieniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej zapraszamy uczniów szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Wszyscy równi – prawa człowieka oczami dziecka”.

2014.04.24
15:15

Bezpłatne „Szkolenia kadr systemu oświaty"

Sysco Polska Sp. z o.o. zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie „Szkolenia kadr systemu oświaty” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2014.04.24
11:50

Zaświadczenia dla uczestników konferencji "Dziecko bezpieczne w rodzinie i w szkole"

Uprzejmie informujemy, iż zaświadczenia dla uczestników konferencji "Dziecko bezpieczne w rodzinie i w szkole" można odebrać w Delegaturze w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie.

2014.04.23
15:14

Egzamin gimnazjalny 2014

Ponad 51 tysięcy uczniów z Mazowsza weźmie udział w tegorocznym egzaminie gimnazjalnym, który rozpoczyna się - 23 kwietnia. Egzamin będzie trwał trzy dni - do 25 kwietnia. Wszystkim gimnazjalistom życzymy tylko dobrych odpowiedzi.

2014.04.25
15:49

VII Płocki Maraton Biblijny

W imieniu organizatorów – Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej – serdecznie zapraszamy do udziału w VII Płockim Maratonie Biblijnym, zorganizowanym od 12 do 15 maja 2014 r. Szczegółowe informacje w załączniku.

2014.04.22
11:00

Lekcja demokracji

16 kwietnia, w związku z rocznicą 25-lecia wolnej Polski, z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego i Mazowieckiego Kuratora Oświaty 39 szkół ponadgimnazjalnych z Mazowsza przeprowadziło symulację kampanii wyborczej i wyborów prezydenckich w ramach przygotowanej dla nich gry edukacyjnej.

2014.06.16
15:19

Diagnozowanie i opiniowanie gotowości szkolnej dziecka – materiały pokonferencyjne

Zakończył się cykl konferencji regionalnych, poświęconych diagnozowaniu i opiniowaniu gotowości szkolnej dziecka. Organizatorami wydarzenia było Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Zespołem Wczesnej Edukacji Instytutu Badań Edukacyjnych.

2014.04.16
15:24

Zaproszenie do udziału w debacie 'Dziecko bezpieczne w rodzinie i w szkole'

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w debacie panelowej poświęconej bezpieczeństwu, w ramach programu "Dziecko bezpieczne w rodzinie i w szkole", realizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty we współpracy z Mazowieckim Wojewódzkim Komendantem Policji z siedzibą w Radomiu.

2014.04.16
14:50

Życzenia Wielkanocne Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Życzymy pogodnych Świąt Wielkanocnych, wypełnionych radością budzącej się wiosny i wiarą w sens życia. Wyjątkowych chwil spędzonych wśród kochającej rodziny oraz przyjaciół, pełnych spokoju i miłości dodających sił w pokonywaniu codziennych trudności.

2014.04.22
08:06

„Radosna szkoła”- edycja 2014 - podpisywania umów na realizację programu

W związku z przyznaniem wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” – edycja 2014, informuję, że zostały przygotowane umowy dotyczące udzielenia dotacji celowej ze środków budżetowych z przeznaczeniem na realizację Programu.

2014.06.27
12:46

Zmiana zarządzenia w sprawie rekrutacji

Informujemy, że opublikowano zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015.

2015.01.07
10:45

Święto Szkoły w rocznicę bitwy pod Darnicą

Kultywowanie tradycji i wychowania patriotycznego przyświecało tegorocznym obchodom (15 kwietnia) święta Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Bohaterów spod Darnicy w Piastowie. Jest to jedyna szkoła na Mazowszu, której imię upamiętnia stoczoną 70 lat temu bitwę na stacji kolejowej w Darnicy. W uroczystościach wziął udział Mazowiecki Wicekurator Oświaty Mariusz Dobijański.

2014.04.16
10:59

Informacja o materiałach książkowych z Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie

Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole dysponuje poradnikami: 1. Wspólne drugie śniadanie w szkole. 2. Wspieranie dziecka z nadwagą i otyłością w społeczności szkolnej. 3. Narzędzie dla szkół HEPS. Przewodnik dla szkół dotyczący tworzenia szkolnej polityki zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.

2014.04.14
14:39

IV Europejska Konferencja Szkół Promujących Zdrowie

W dniach 7–9 października 2013 r. w Odense w Danii odbyła się IV Europejska Konferencja Szkół Promujących Zdrowie. Niniejsze stanowisko – uwzględniające opinie przedstawicieli młodzieży z czterech krajów, którzy pracowali równolegle do obrad konferencji – zostało wypracowane w ramach serii konferencyjnych seminariów i warsztatów.

2014.04.14
14:57

Konferencja 'Bezpiecznie chodzę, jeżdżę, pływam i wypoczywam'

Bezpieczne organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego - to niektóre z zagadnień poruszonych na konferencji „Bezpiecznie chodzę, jeżdżę, pływam i wypoczywam”, która odbyła się 11 kwietnia w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego w Warszawie.

2015.01.07
10:28

Konferencja 'Bezpiecznie chodzę, jeżdżę, pływam i wypoczywam'

Bezpieczne organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego - to niektóre z zagadnień poruszonych na konferencji „Bezpiecznie chodzę, jeżdżę, pływam i wypoczywam”, która odbyła się 11 kwietnia w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego w Warszawie.

2014.06.16
15:19

Spotkanie z samorządowcami w regionie ciechanowskim

Z inicjatywy Delegatury w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie w Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie (Oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie) odbyło się 10 kwietnia spotkanie przedstawicieli samorządów, szkół wyższych, duchowieństwa, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, wychowawców oraz pracowników kuratorium.

2014.04.11
15:30

Spotkania dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek, w których była przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w dniach 29-30 maja i 6-7 listopada 2014 r. organizuje spotkania dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek, w których była przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna.

2014.04.11
15:51

Wyłoniono zwycięzców etapu rejonowego LIII zawodów strzeleckich „O Srebrne Muszkiety”

W dniu 8 kwietnia 2014 r., na strzelnicy LOK w Płocku, odbył się etap rejonowy LIII zawodów strzeleckich „O Srebrne Muszkiety – 2013/2014”. Organizatorem etapu rejonowego zawodów jest Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku, przy wsparciu i pomocy Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz Ligi Obrony Kraju.

2014.04.09
15:59

Wnioski o zwiększenie subwencji oświatowej

Do 14 kwietnia można składać wnioski za I kwartał 2014 r. na wyposażenie szkół, w tym również w pomoce dydaktyczne potrzebne do nauczania sześciolatków.

2014.09.08
11:57

„Dziecko bezpieczne w rodzinie i szkole” - zakończenie cyklu konferencji regionalnych

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami pokonferencyjnymi i wykorzystania ich w swojej pracy.

2015.01.07
10:32

Prezentacja - organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

Organizacja wypoczynku.

2014.04.09
10:40

Materiały z narady z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi

Materiały z narady - 'Prawidłowość realizacji zadań przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne' dla dyrektorów publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z terenu województwa mazowieckiego.

2014.04.22
09:22

Materiały z konferencji „Dziecko bezpieczne w rodzinie i szkole”

Materiały z konferencji „Dziecko bezpieczne w rodzinie i szkole”.

2014.04.08
13:58

Akcja informacyjna Narodowego Banku Polskiego „Bezpieczne Pieniądze”

Informujemy, iż Narodowy Bank Polski prowadzi akcję informacyjną „Bezpieczne Pieniądze”, której celem jest poinformowanie społeczeństwa o zmodernizowanych banknotach wchodzących do powszechnego obiegu w kwietniu 2014 r. Inicjatywę wspiera Ministerstwo Edukacji Narodowej.

2014.06.16
15:20

Szkolenia dla nauczycieli wiejskich z Mazowsza

Szkolenia e-learningowe „Akademia Zdalnej Edukacji 2” oraz „E-kompetencje dla mazowieckich nauczycieli”

2014.04.08
09:02

Projekty dla nauczycieli z obszarów wiejskich województwa mazowieckiego

Bezpłatne projekty dla nauczycieli z obszarów wiejskich województwa mazowieckiego.

2014.04.08
08:52

Stypendia w Belgii dla romanistów

Stpendium letnie na Uniwersytecie Katolickim w Louvain-la-Neuve

2014.04.08
08:46

Badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodach

Badania będą wykonywane w siedzibie MWOMP od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:25 do 17:00 po wcześniejszym telefonicznym zarejestrowaniu się pod numerem telefonu: kom. 695 695 413 lub tel. stacjonarny (22) 560 00 75 lub (22) 560 00 55 w godzinach od 1000 do 1500.

2014.06.16
15:28

Badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodach.

Badania będą wykonywane w siedzibie MWOMP od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:25 do 17:00 po wcześniejszym telefonicznym zarejestrowaniu się pod numerem telefonu: kom. 695 695 413 lub tel. stacjonarny (22) 560 00 75 lub (22) 560 00 55 w godzinach od 10:00 do 15:00.

2014.04.08
13:26

Bezpłatne kursy e-learningowe dla nauczycieli z Mazowsza

MGG Conferences zaprasza nauczycieli z obszarów wiejskich województwa mazowieckiego do udziału w projektach Akademia Zdalnej Edukacji oraz E-kompetencje pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Bezpłatne kursy on-line umieszczone na specjalnych platformach służą doskonaleniu kompetencji zawodowych. Szczegółowe informacje w załączniku.

2014.04.07
13:28

Materiały z konferencji 'DZIECKO BEZPIECZNE W RODZINIE I W SZKOLE'

W załączniku prezentacje z konferencji 'DZIECKO BEZPIECZNE W RODZINIE I W SZKOLE' z dnia 3 kwietnia 2014 r.

2014.10.07
10:40

Badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych

Informacje dotyczące badań kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

2014.04.03
09:50

Materiały z konferencji 'DZIECKO BEZPIECZNE W RODZINIE I W SZKOLE'

Materiały pokonferencyjne z 26 marca 2014.

2014.04.03
12:07

Szkolenie "Kompetencje różnojęzyczne i międzykulturowe w polskiej szkole: wyznaczniki i materiały dydaktyczne - projekt FREPA"

Szkolenie odbędzie się w dniach 14-16 kwietnia 2014 r. w Sulejówku. To wyjątkowa okazja do zapoznania się z najnowszymi narzędziami, proponowanymi przez Radę Europy, dotyczącymi międzykulturowości i różnojęzyczności. Szkolenie będę prowadzić między innymi eksperci z Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych w Grazu, Anna Schroeder-Sura i Michel Candelier.

2014.04.02
09:18

Ogólnopolska konferencja „Technologie Informacyjno -Komunikacyjne w edukacji włączającej osoby niepełnosprawne wzrokowo”

W dniu 10 kwietnia br. odbędzie się ogólnopolska konferencja „Technologie Informacyjno -Komunikacyjne w edukacji włączającej osoby niepełnosprawne wzrokowo”, podczas której będą zaprezentowane rozwiązania informacyjno - komunikacyjne mające na celu dostosowanie warunków edukacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych wzrokowo.

2014.04.01
14:01

Nauczanie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych poprzez język angielski w gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi

Szkolenie dla doradców metodycznych, konsultantów oraz nauczycieli gimnazjum w klasach dwujęzycznych.

2014.04.01
14:12

"Kompetencje różnojęzyczne i międzykulturowe w polskiej szkole"

Szkolenie organizowane przez Wydział Rozwoju Kompetencji Językowych Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie

2014.04.01
13:26

X Ogólnopolska Konferencja Penitencjarna

Działania podejmowane przez instytucje oświatowe w zakresie zapobiegania przestępczości nieletnich stanowiły jeden z głównych tematów X Ogólnopolskiej Konferencji Penitencjarnej, zorganizowanej w ramach jubileuszu 95-lecia Służby Więziennej. W spotkaniu (31 marca) uczestniczył Karol Semik Mazowiecki Kurator Oświaty.

2014.04.01
10:03

Finał Ogólnopolskiego Konkursu Mechanicznego

W finale VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Mechanicznego, który odbył się w Zespole Szkół Technicznych w Płocku uczestniczył Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik i Wicekurator Oświaty Katarzyna Góralska.

2014.06.16
15:20

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ciechanowskim w II półroczu 2013 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie realizując zadania w zakresie polityki rynku pracy opracowuje analizy rynku pracy oraz prowadzi monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych.

2014.10.07
10:39

Gala finałowa konkursów

27 marca w Galerii Porczyńskich w Warszawie odbyła się uroczysta Gala Finałowa konkursów o Janie Pawle II i Kardynale Stefanie Wyszyńskim, które odbyły się w tym roku szkolnym. Honorowy patronat nad konkursem „Santo subito” objął Mazowiecki Kurator Oświaty.

2014.06.16
15:22

Zaproszenie do udziału w konferencji poświęconej bezpieczeństwu dziecka w rodzinie i w szkole

Szanowni Państwo, Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu serdecznie zapraszają dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek, przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli, przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedstawicieli organów prowadzących szkoły i placówki z terenu działania Delegatury w Płocku do udziału w Konferencji na temat:

2014.04.01
14:19

Akademia Letnia

Fundacja Centrum Solidarności po raz kolejny zaprasza do udziału w projekcie Akademia Letnia - podnoszenie kompetencji nauczycieli przedmiotów humanistycznych w zakresie nauczania historii najnowszej przy wykorzystaniu interaktywnych i alternatywnych metod. Projekt ten jest skierowany przede wszystkim do nauczycieli przedmiotów humanistycznych szkół ponadgimnazjalnych, ale również do pasjonatów, inspiratorów, twórców, którzy cenią sobie niestandardowe metody przekazywania wiedzy i są gotowi na rozwój.

2014.03.27
13:41

Przygotowanie dzieci 6 - letnich do realizacji obowiązku szkolnego

Materiały ze spotkania informacyjnego

2014.03.27
10:05

Materiały z konferencji 'Dziecko Bezpieczne w Rodzinie i w Szkole'

Materiały pokonferencyjne z 25 marca 2014.

2014.03.27
08:57

XI Międzynarodowe Biegi Przełajowe Ireny Szewińskiej

Zespół Szkół nr 4 z klasami sportowymi w Pułtusku zaprasza do udziału w XI Międzynarodowych Biegach Przełajowych Ireny Szewińskiej. W zawodach, które odbędą się 8 maja w Pułtusku, mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Mazowsza.

2014.03.27
10:18

System Informacji Oświatowej według stanu na 31 marca 2014 r. - pismo do Dyrektorów

uprzejmie przypominam, iż obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 31 marca 2014 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. starym SIO.

2014.06.10
11:53

System Informacji Oświatowej według stanu na 31 marca 2014 r. - pismo do JST

uprzejmie przypominam, iż obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 31 marca 2014 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. starym SIO.

2014.06.10
11:53

Lekcje obywatelskie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Rusza kolejna edycja cyklu lekcji obywatelskich. Przedsięwzięcie, którego organizatorem jest Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, skierowane jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego.

2014.03.26
14:49

Bezpiecznie chodzę, jeżdżę, pływam i wypoczywam

Zapraszamy do udziału w konferencji Bezpiecznie chodzę, jeżdżę, pływam i wypoczywam, która odbędzie się 11 kwietnia 2014 r. w godzinach 11.00 – 13.30 w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego przy ul. Szczęśliwickiej 56 w Warszawie.

2014.04.11
13:18

Bezpiecznie chodzę, jeżdżę, pływam i wypoczywam

Zapraszamy do udziału w konferencji Bezpiecznie chodzę, jeżdżę, pływam i wypoczywam, która odbędzie się 11 kwietnia 2014 r. w godzinach 11.00 – 13.30 w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego przy ul. Szczęśliwickiej 56 w Warszawie.

2014.04.11
15:34

Monitorowanie dotyczące działań szkół w obszarze promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży

Monitorowanie dotyczące działań szkół w obszarze promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

2014.04.08
10:56

Nauczanie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych poprzez język angielski w gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi

Wydział Rozwoju Kompetencji Językowych w Ośrodku Rozwoju Edukacji zaprasza Doradców metodycznych, konsultantów oraz nauczycieli gimnazjum w klasach dwujęzycznych na szkolenie na temat:Nauczanie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych poprzez język angielski w gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi.

2014.03.26
08:58

Język to Twój Paszport. Ucz się języków!

Głównym celem konferencji pt.: „Język to Twój Paszport. Ucz się języków!” (25 marca) było przedstawienie praktycznych wskazówek i narzędzi sprzyjających budowaniu motywacji uczniów do nauki języków obcych.

2014.03.26
14:49

Szkoła podstawowa od roku szkolnego 2014/2015 - zmiany w przepisach prawa

25 marca w Warszawie odbyła się konferencja dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, która dotyczyła aktualnych zmian w systemie oświaty. Spotkanie zostało zorganizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

2015.01.07
10:29

Szkoła podstawowa od roku szkolnego 2014/2015 - zmiany w przepisach prawa

25 marca w Warszawie odbyła się konferencja dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, która dotyczyła aktualnych zmian w systemie oświaty. Spotkanie zostało zorganizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

2014.03.25
15:38

Diagnoza przedmaturalna z języka polskiego

Instytut Badań Edukacyjnych we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną i okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowuje badanie Diagnoza przedmaturalna z języka polskiego.

2014.03.25
12:44

Monitorowanie stanu przygotowania szkół na przyjęcie dzieci 6-letnich

Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie monitorowania stanu przygotowania szkół na przyjęcie dzieci sześcioletnich.

2014.03.25
10:12

Bezpłatne konsultacje i diagnozy pod kątem autyzmu

Z okazji Światowego Dnia Autyzmu (2 kwietnia) Fundacja Inicjatyw Psycho – Edukacyjnych Po – Mocni z siedzibą w Wyszogrodzie (KRS: 000 450 250) zaprasza na bezpłatne konsultacje psychologiczne oraz bezpłatne diagnozy psychiatryczne pod kątem autyzmu oraz całościowych zaburzeń rozwojowych (CZR) ze spektrum autyzmu.

2014.03.24
15:29

Wspomaganie szkół i placówek

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku serdecznie zaprasza do współpracy w ramach kompleksowego wspomagania szkół i placówek oświatowych. Pozostałe informacje w załączniku.

2014.03.21
10:16

„Dziecko bezpieczne w rodzinie i w szkole” - konferencje regionalne w Radomiu i Warszawie

18 marca w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu odbyła się konferencja regionalna zorganizowana w ramach programu „Dziecko bezpieczne w rodzinie i w szkole”. Wśród gości obecni byli m.in. Jacek Kozłowski Wojewoda Mazowiecki oraz Mariusz Dobijański Mazowiecki Wicekurator Oświaty. Podobna konferencja odbyła się 20 marca w Pedagogium Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie.

2015.01.07
10:30

Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów OBUTm 2014 r.

Instytut Badań Edukacyjnych planuje przeprowadzić dwa badania w ramach Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów dla uczniów szkół podstawowych kończących klasę trzecią.

2015.01.08
12:05

Bezpłatne szkolenie: ”Szkoła i uczeń wobec mobilności zawodowej rodziców i opiekunów”

Wydział Wychowania i Profilaktyki zaprasza specjalistów placówek doskonalenia nauczycieli na bezpłatne szkolenie: ”Szkoła i uczeń wobec mobilności zawodowej rodziców i opiekunów” w dniach 31.03 - 2.04.2014r.

2014.03.20
14:06

„Dziecko bezpieczne w rodzinie i w szkole” - konferencje regionalne

18 marca w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu odbyła się konferencja regionalna zorganizowana w ramach programu „Dziecko bezpieczne w rodzinie i w szkole”. Wśród gości obecni byli m.in. Jacek Kozłowski Wojewoda Mazowiecki oraz Mariusz Dobijański Mazowiecki Wicekurator Oświaty. Podobna konferencja odbyła się 20 marca w Warszawie, 25 marca w Siedlcach i 26 marca w Ostrołęce.

2014.03.26
15:42

Zapraszamy Państwa na spotkania informacyjno-szkoleniowe dotyczące otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych

W związku z ogłoszeniem otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych wzorem lat ubiegłych zapraszamy Państwa na spotkania informacyjno-szkoleniowe dotyczące zasad udziału w konkursach

2014.03.18
12:37

II Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „ Wesołego Alleluja”.

Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej zaprasza do udziału w II Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „ Wesołego Alleluja”.

2014.03.20
13:47

Narada dla dyrektorów publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych

Prawidłowość wydawania orzeczeń i opinii m.in. w sprawie odroczenia dziecka od obowiązku szkolnego to główne zagadnienia poruszone na naradzie dla dyrektorów publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych z terenu województwa mazowieckiego.

2015.01.07
10:35

Narada dla dyrektorów publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych

Prawidłowość wydawania orzeczeń i opinii m.in. w sprawie odroczenia dziecka od obowiązku szkolnego to główne zagadnienia poruszone na naradzie dla dyrektorów publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych z terenu województwa mazowieckiego.

2014.03.17
15:23

" Wesołego Alleluja"

II Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

2014.03.17
15:20

Szkoła i uczeń wobec mobilności zawodowej rodziców i opiekunów

ORE placówka MEN zaprasza na szkolenie dla specjalistów ppp, pedagogów szkolnych

2014.03.17
15:18

Narada dla dyrektorów młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa mazowieckiego

Zapraszam na naradę poświęconą realizacji zadań przez młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii pn. Skuteczność pracy resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej.

2014.03.18
09:48

Narada dla dyrektorów młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa mazowieckiego

Zapraszam na naradę poświęconą realizacji zadań przez młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii pn. Skuteczność pracy resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej.

2014.03.17
12:07

Narada dla dyrektorów młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa mazowieckiego.

Zapraszam na naradę poświęconą realizacji zadań przez młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii pn. Skuteczność pracy resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej.

2014.03.17
11:49

Kampania informacyjna „Bezpieczne pieniądze”

Informujemy, że Narodowy Bank Polski we współpracy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych prowadzi ogólnopolską kampanię informacyjną pod hasłem „Bezpieczne Pieniądze”, dotyczącą nowych zabezpieczeń polskich banknotów.

2014.03.14
14:58

Konferencja: DZIECKO BEZPIECZNE W RODZINIE I W SZKOLE

Zaproszenie do udziału w konferencji

2014.04.01
13:32

IX Konferencja Dyrektorów Szkół DSD

Zalety i możliwości jakie daje polskim uczniom znajomość języka niemieckiego to główny temat IX Konferencji Dyrektorów Szkół DSD w Polsce. Spotkania, których organizatorem jest Centrala Szkolnictwa za Granicą (ZfA), odbywają się w dniach 12-14 marca w Warszawie. W konferencji uczestniczy Karol Semik Mazowiecki Kurator Oświaty.

2014.03.13
13:20

Mazowiecka Gala konkursu Ministra Edukacji Narodowej „Mam 6 lat”

12 marca w Teatrze Stanisławowskim w Łazienkach Królewskich w Warszawie odbyła się Mazowiecka Gala konkursu Ministra Edukacji Narodowej „Mam 6 lat”. Organizowany już po raz trzeci konkurs miał na celu wyłonienie i wypromowanie najciekawszych działań wspierających adaptację dzieci sześcioletnich do edukacji szkolnej oraz promowanie aktywnego stylu życia, bezpieczeństwa i zdrowia wśród najmłodszych.

2014.06.16
15:22

DZIECKO BEZPIECZNE W RODZINIE I W SZKOLE

Zaproszenie do udziału w konferencji

2014.03.12
10:27

25 lat działalności Senatu RP w wolnej Polsce

11 marca młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu Mazowsza wzięła udział w eliminacjach wojewódzkich ogólnopolskiego konkursu „25 lat działalności Senatu RP w wolnej Polsce”.

2014.03.12
10:00

Szkolenie nt.: ”Szkoła i uczeń wobec mobilności zawodowej rodziców i opiekunów”

Wydział Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza specjalistów placówek doskonalenia nauczycieli na bezpłatne szkolenie nt.: ”Szkoła i uczeń wobec mobilności zawodowej rodziców i opiekunów” w dniach 31.03-2.04.2014 r.

2014.03.11
15:05

Narada dla dyrektorów publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno–pedagogicznych z terenu województwa mazowieckiego

Narada dla dyrektorów publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno–pedagogicznych z terenu województwa mazowieckiego.

2014.03.17
15:19

Konferencja regionalna na temat: DZIECKO BEZPIECZNE W RODZINIE I W SZKOLE

Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu serdecznie zaprasza Państwa do udziału w Konferencji regionalnej na temat: DZIECKO BEZPIECZNE W RODZINIE I W SZKOLE, która odbędzie się w dniu 20 marca 2014 r.

2014.03.17
11:37

Informacja dodatkowa - Konferencja regionalna na temat: DZIECKO BEZPIECZNE W RODZINIE I W SZKOLE

Informacja dodatkowa - Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu serdecznie zaprasza Państwa do udziału w Konferencji regionalnej na temat: DZIECKO BEZPIECZNE W RODZINIE I W SZKOLE, która odbędzie się w dniu 20 marca 2014 r.

2014.03.17
11:39

Inauguracja drugiej edycji programu „Filmoteka Szkolna”

Uroczysta inauguracja drugiej edycji programu edukacji filmowej „Filmoteka Szkolna” odbyła się 10 marca w Piasecznie. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Bogdan Zdrojewski Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Joanna Kluzik-Rostkowska Minister Edukacji Narodowej, Karol Semik Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Agnieszka Odorowicz Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

2014.03.10
16:05

Konferencja regionalna na temat: DZIECKO BEZPIECZNE W RODZINIE I W SZKOLE

Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu serdecznie zaprasza Państwa do udziału w Konferencji regionalnej na temat: DZIECKO BEZPIECZNE W RODZINIE I W SZKOLE,która odbędzie się w dniu 20 marca 2014 r.

2014.03.20
14:47

Oceń stronę Kuratorium

Zachęcamy do wypełnienia ankiety oceniającej stronę internetową Kuratorium Oświaty w Warszawie.

2014.06.03
08:40

Narada dla dyrektorów publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno–pedagogicznych z terenu województwa mazowieckiego

Narada dla dyrektorów publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno–pedagogicznych z terenu województwa mazowieckiego.

2014.03.10
12:20

Narada dla dyrektorów publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno–pedagogicznych z terenu województwa mazowieckiego.

Narada dla dyrektorów publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno–pedagogicznych z terenu województwa mazowieckiego.

2014.03.10
12:10

Konferencja „Nowe media w edukacji historycznej i obywatelskiej”

Serdecznie zapraszamy nauczycieli historii i nauczania początkowego do wzięcia udziału w bezpłatnej konferencji „Nowe media w edukacji historycznej i obywatelskiej” organizowanej przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie oraz Bibliotekę Pedagogiczną w Płocku.

2014.03.10
11:28

Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci sześcioletnich do realizacji obowiązku szkolnego

Materiały z konferencji: Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci sześcioletnich do realizacji obowiązku szkolnego 5 i 7 marca 2014r.

2014.03.10
16:07

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu CZŁOWIEK I ŚWIAT – WYMIARY ODPOWIEDZIALNOŚCI

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika serdecznie zapraszają na Interdyscyplinarną Konferencję Naukową z cyklu CZŁOWIEK I ŚWIAT – WYMIARY ODPOWIEDZIALNOŚCI poświęconą tematowi: Lokalne wymiary globalnej odpowiedzialności.

2014.03.18
09:49

Rządowy program „Radosna szkoła” – edycja 2014 - WYNIKI NABORU

Rządowy program „Radosna szkoła” – edycja 2014 Zespół powołany przez Wojewodę Mazowieckiego do oceny wniosków zgłaszanych na terenie województwa mazowieckiego w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” dokonał oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu.

2014.06.27
12:46

Rekrutacje na rok szkolny 2014/2015

W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, tzw. „ustawy rekrutacyjnej”, Mazowiecki Kurator Oświaty zachęca do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o rekrutacji na rok szkolny 2014/2015, znajdującymi się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

2015.01.07
10:44

XX sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

Zapraszamy uczniów i uczennice szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w rekrutacji do XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

2014.03.13
10:18

XX sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

Zapraszamy uczniów i uczennice szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w rekrutacji do XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

2014.03.07
09:08

Spotkanie Wiceministra z ciechanowskimi nauczycielami

Ocena stanu przygotowania szkół na przyjęcie dzieci 6-letnich oraz kwestia wprowadzenia pierwszego bezpłatnego podręcznika dla uczniów to główne tematy spotkania Wiceministra Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego z nauczycielami, które odbyło się 5 marca w Miejskim Zespole Szkół nr 2 w Ciechanowie.

2014.03.06
15:40

Gra edukacyjna „Kandydaci. Symulacja kampanii wyborczej i wyborów prezydenckich”

Zachęcamy Państwa do udziału w grze edukacyjnej „Kandydaci. Symulacja kampanii wyborczej i wyborów prezydenckich” skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, mającej na celu m.in. poszerzenie wiedzy o zasadach demokracji i postawach proobywatelskich oraz zdobycie umiejętności przygotowania kampanii wyborczych, promowania i kształtowania publicznego wizerunku kandydata. Szczegóły w liście Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

2014.04.17
12:23

Wnioski o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej

Uprzejmie informuję, że do dnia 7 marca 2014 r. należy składać wnioski o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej.

2014.03.06
10:10

ROLA PRZEDSZKOLA I SZKOŁY W PRZYGOTOWANIU DZIECI 6-LETNICH DO REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

Prezentacje i materiały z narady: ROLA PRZEDSZKOLA I SZKOŁY W PRZYGOTOWANIU DZIECI 6-LETNICH DO REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO - 04 marca 2014 roku.

2014.03.06
09:38

XX sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

Rekrutacja

2014.03.03
11:30

Kampania społeczna „NIE! dla wypalania traw na Mazowszu”

Trwa kampania społeczna „NIE! dla wypalania traw na Mazowszu”, którą zainicjował w 2013 roku Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na skalę problemu oraz edukację społeczeństwa o zagrożeniach i skutkach tego zjawiska.

2014.08.13
14:26

Wybory do Parlamentu Europejskiego

nawiązując do pisma Pani Joanny Berdzik Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej (DKOW.WEPW.046.1.2014.MK) uprzejmie przypominam, że w maju 2014 roku odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego

2014.02.27
15:11

Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty do Dyrektorów publicznych szkół podstawowych

W załączeniu pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty do Dyrektorów publicznych szkół podstawowych w sprawie monitorowania stanu przygotowania szkół na przyjęcie dzieci sześcioletnich.

2014.02.27
12:47

STANOWISKO GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W SPRAWIE SZCZOTKOWANIA ZĘBÓW PRZEZ DZIECI W PRZEDSZKOLU

MONITOROWANIE STANU ZDROWIA JAMY USTNEJ POPULACJI POLSKIEJ W LATACH 2013 – 2015.

2014.02.26
13:16

Konferencja 'Szkoła podstawowa od roku szkolnego 2014/2015 - zmiany w przepisach prawa'

Konferencja dotyczącą aktualnych zmian w systemie oświaty, w szczególności edukacji dzieci sześcioletnich oraz rekrutacji do szkół.

2014.03.13
10:04

Konferencja 'Szkoła podstawowa od roku szkolnego 2014/2015 - zmiany w przepisach prawa'

Konferencja dotyczącą aktualnych zmian w systemie oświaty, w szczególności edukacji dzieci sześcioletnich oraz rekrutacji do szkół

2014.03.25
14:44

Rok Jana Karskiego

Oferta edukacyjna Muzeum Historii Polski

2014.02.26
09:14

Zaproszenie na uroczyste obchody 15 rocznicy wstąpienia Polski do NATO

W dniu 12 marca 2014 r. (środa) o godz. 19.00 na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbędzie się główna uroczystość z udziałem Prezydenta RP

2014.03.13
10:42

Nowa platforma e-wsiz z bezpłatnymi kursami e-learningowymi.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zaprasza do zapoznania się z nową platformą e-wsiz na której można bezpłatnie korzystać z kursów e-learning.

2014.02.20
14:54

Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci sześcioletnich do realizacji obowiązku szkolnego

Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego oraz nowe zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i publicznych form wychowania przedszkolnego stanowiły najważniejsze tematy konferencji dla dyrektorów publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, która odbyła się 19 lutego w auli głównej Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.

2015.01.07
10:29

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2014 r.

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2014 r.

2014.02.20
15:30

Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci sześcioletnich do realizacji obowiązku szkolnego

Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego oraz nowe zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i publicznych form wychowania przedszkolnego stanowiły najważniejsze tematy konferencji dla dyrektorów publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, która odbyła się 19 lutego w auli głównej Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.

2014.03.13
10:05

"Matura 2015 z języka obcego nowożytnego"

ORE placówka MEN zaprasza na konferencję

2014.02.19
15:34

Nabór dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w XV cyklu szkoleń z zakresu ewaluacji

Mazowiecki Kurator Oświaty ogłasza nabór dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w XV cyklu szkoleń z zakresu ewaluacji.

2014.02.25
12:55

"Bezpieczne ferie zimowe 2014"

Spełniając prośbę Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia - Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku, przesyłamy w załączeniu informację skierowaną do uczniów, dotyczącą "Bezpiecznych ferii zimowych 2014".

2014.02.24
15:19

Wsparcie procesu diagnozowania i opiniowania problemu gotowości szkolnej dzieci

5 marca w Warszawie z udziałem Ministra Edukacji Narodowej odbędzie się konferencja inaugurująca cykl spotkań regionalnych pt. "Wsparcie procesu diagnozowania i opiniowania problemu gotowości szkolnej dzieci".

2014.02.19
08:10

Wsparcie procesu diagnozowania i opiniowania problemu gotowości szkolnej dzieci

5 marca w Warszawie z udziałem Ministra Edukacji Narodowej odbędzie się konferencja inaugurująca cykl spotkań regionalnych pt. "Wsparcie procesu diagnozowania i opiniowania problemu gotowości szkolnej dzieci".

2014.02.18
12:39

Seminarium „Małoletni cudzoziemcy w polskim systemie oświaty”

17 lutego 2014 r. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zorganizowało seminarium „Małoletni cudzoziemcy w polskim systemie oświaty”, którego celem było zaprezentowanie raportu Rzecznika Praw Obywatelskich „Realizacja prawa małoletnich cudzoziemców do edukacji”.

2014.02.18
11:23

Międzynarodowy konkurs na najlepszy esej z dziedziny genetyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka we współpracy z Europejskim i Amerykańskim Towarzystwem Genetyki Człowieka po raz kolejny organizuje międzynarodowy konkurs na najlepszy esej z dziedziny genetyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

2014.02.18
15:29

Profesjonaliści w służbie obywatelom - konkurs Szefa Służby Cywilnej

Zakończyła się (14 lutego) pierwsza edycja Konkursu Szefa Służby Cywilnej „Profesjonaliści w służbie obywatelom”, do której przystąpiły 62 urzędy administracji rządowej z całej Polski, w tym Kuratorium Oświaty w Warszawie.

2014.03.13
10:14

Zaproszenie na konferencję: Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci sześcioletnich do realizacji obowiązku szkolnego.

Dyrektor Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie serdecznie zaprasza na konferencję: Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci sześcioletnich do realizacji obowiązku szkolnego.

2014.02.14
11:11

Konferencja: ROLA PRZEDSZKOLA W PRZYGOTOWANIU DZIECI SZEŚCIOLETNICH DO REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie serdecznie zaprasza Państwa do udziału w Konferencji: ROLA PRZEDSZKOLA W PRZYGOTOWANIU DZIECI SZEŚCIOLETNICH DO REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO, która odbędzie się w dniu 19 lutego 2014 r. w godzinach 10.00 – 12.00.

2014.02.19
15:30

Konkurs ekologiczny pn. „Niska emisja – w środowisku lokalnym”.

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie ogłasza konkurs ekologiczny pn. „Niska emisja – w środowisku lokalnym”

2014.02.13
13:58

„Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na warsztaty coachingowe dla dyrektorów szkół/placówek. Szkolenia prowadzone są w ramach projektu „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek” realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim

2014.02.13
13:48

Kolejna edycja projektu dofinansowywania posiłków w szkołach „Dobry jak chleb”.

O dofinansowanie posiłków przez Polską Fundację Pomocy Dzieciom „Maciuś” mogą ubiegać się tym razem szkoły podstawowe i gimnazja. Celem projektu jest obejmowanie dożywianiem dzieci, które ze względu na trudną sytuację materialną powinny otrzymywać bezpłatne posiłki

2014.02.13
13:48

Przygotowanie dzieci 6 - letnich do realizacji obowiązku szkolnego

Spotkanie informacyjne dla dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi.

2014.02.13
12:41

ZUS zaprasza na lekcje

Po udanym, pierwszym etapie pilotażu projektu edukacyjnego „Lekcje z ZUS” na Mazowszu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza chętnych nauczycieli do drugiej już ogólnopolskiej fazy pilotażu.

2014.02.12
15:47

Gala finałowa I Festiwalu Teatrów Młodzieżowych

Przedstawienie „Fredraszki” przygotowane przez grupę teatralną z Białołęckiego Ośrodka Kultury w Warszawie zostało laureatem I Festiwalu Teatrów Młodzieżowych. 11 lutego odbyła się gala finałowa festiwalu, który został zorganizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie w ramach obchodów 'Roku Aleksandra Hrabiego Fredry na Mazowszu'.

2014.02.12
15:46

Konferencja: ROLA PRZEDSZKOLA W PRZYGOTOWANIU DZIECI SZEŚCIOLETNICH DO REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie serdecznie zaprasza Państwa do udziału w Konferencji: ROLA PRZEDSZKOLA W PRZYGOTOWANIU DZIECI SZEŚCIOLETNICH DO REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO, która odbędzie się w dniu 19 lutego 2014 r. w godzinach 10.00 – 12.00.

2014.02.19
15:29

Bezpłatne szkolenia do dyrektorów szkół i przedszkoli.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w szkoleniach skierowanych do dyrektorów szkół i przedszkoli. Celem szkoleń jest zapoznanie ze zmianami wprowadzanymi obecnie do systemu doskonalenia nauczycieli szkół i placówek.

2014.02.12
08:18

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji do gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz link do Zarządzenia nr 5 w sprawie ustalenia terminów rekrutacji oraz terminów składania dokumentów do publicznych gimnazjów na rok szkolny 2014/2015 wraz z wykazem zawodów (art 20m ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z 2014 r., poz. 7)

2014.03.05
13:30

Ankieta dotycząca podejmowanych przez szkołę działań edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska

Badanie ankietowe dotyczy działań podejmowanych przez szkołę, które promują poszanowanie przyrody. Informacje uzyskane od Państwa posłużą do przygotowania katalogu wydarzeń na Mazowszu, realizowanych kampanii, projektów, programów, konkursów dotyczących ochrony środowiska.

2014.02.10
15:16

Klasyfikacja budżetowa wydatkowania dotacji celowej na realizację zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym w 2014 r.

Klasyfikacja budżetowa wydatkowania naliczonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dotacji celowej na realizację zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym w 2014 r.

2014.02.10
11:29

Uroczystość nadania imienia Janusza Korczaka Miejskiemu Przedszkolu nr 10 w Ciechanowie.

W dniu 14 lutego 2014 r. w Miejskim Przedszkolu nr 10 w Ciechanowie odbędzie się podwójna uroczystość - nadania imienia Janusza Korczaka oraz jubileusz 25-lecia Przedszkola. Zaplanowano odsłonięcie tablicy upamiętniającej nadanie imienia oraz program artystyczny w wykonaniu dzieci.

2014.03.06
08:54

„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem'

Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem'. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

2014.02.10
10:19

„STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych”

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zaprasza nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, pracowników świetlic, przedstawicieli ośrodków kultury, bibliotek i pracowników organizacji pozarządowych działających w sferze edukacji do udziału w 2 - dniowych warsztatach w ramach projektu pn. „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych”

2014.02.07
14:48

Informacja dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, dotycząca programu ,,WF” z klasą.

Centrum Edukacji Obywatelskiej rozpoczyna nowy nabór do programu ,,WF” z klasą realizowany przy wsparciu ,,Gazety Wyborczej” i portalu Sport.pl. Program jest objęty honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Edukacji Narodowej.

2014.03.06
08:55

Nowa hala sportowa w Płocku

5 lutego odbyło się uroczyste otwarcie hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku. W spotkaniu wzięli udział m.in. Minister Sportu i Turystyki Andrzej Biernat, Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski, Mazowiecki Wicekurator Oświaty Katarzyna Góralska oraz władze Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

2014.03.13
10:34

Specjalistyczne warsztaty szkoleniowe z zakresu ruchu drogowego dla nauczycieli

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie organizuje specjalistyczne warsztaty szkoleniowe z zakresu ruchu drogowego dla nauczycieli

2014.02.06
14:49

Narodowy Program Rozwoju Sportu POLSKI SPORT 2024

Stowarzyszenie Polski Sport 2024 zaprasza do udziału w Narodowym Programie Rozwoju Sportu POLSKI SPORT 2024

2014.02.06
14:46

Realizacja zadań edukacyjnych w przedszkolach

od kilku miesięcy funkcjonuje interaktywna mapa przedszkoli, która pozwala na dobrowolne wprowadzanie przez dyrektorów publicznych przedszkoli danych ankietowych dotyczących rodzaju zajęć realizowanych w przedszkolu.

2015.01.08
11:23

Być przedsiębiorczym - nauka przez działanie

Eduintegrator spółka z o.o. informuje o dostępności nowego, innowacyjnego programu nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości „Być przedsiębiorczym - nauka przez działanie'

2014.02.05
15:07

Oferta edukacyjna dla szkół promujących zdrowie, posiadających Krajowy Certyfikat.

Szkolenie przygotowane przez Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole Ośrodka Rozwoju Edukacji, w ramach projektu pn.: Ruch i zdrowe żywienie w szkole.

2014.02.05
14:32

Wybory do Parlamentu Europejskiego

W związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego chcielibyśmy zachęcić młodzież do zapoznania się z rolą Parlamentu Europejskiego i przekonać do czynnego udziału w wyborach.

2014.12.15
09:29

Bezpłatne praktyki w zawodzie: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie przedstawia propozycję bezpłatnych praktyk w zawodzie: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy w ramach projektu „Programy doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodów branży motoryzacyjnych”

2014.02.04
13:13

„Środki europejskie na edukację – perspektywa finansowa 2014 – 2020”

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Funduszy Strukturalnych przedstawia prezentację „Środki europejskie na edukację – perspektywa finansowa 2014 – 2020”

2014.02.04
13:34

Kontrola autokarów

Przypominamy o możliwości dokonania kontroli autokarów przewożących dzieci i młodzież na zimowy wypoczynek

2014.02.05
13:13

Spotkanie na Zamku

Z okazji obchodów Świąt Bożego Narodzenia w Kościele Prawosławnym na Zamku Królewskim w Warszawie zorganizowano dla dzieci (2 lutego) „Spotkanie z Mikołajem”. Organizatorem uroczystości była Parafia Prawosławna św. Jana Klimaka w Warszawie.

2014.03.13
10:32

Bezpieczeństwo podczas ferii

Przygotowanie uczniów do reakcji na trudne sytuacje, które mogą ich spotkać podczas aktywności na lodzie, było głównym celem konferencji „Wpływamy na bezpieczeństwo zimą”. Spotkanie odbyło się 31 stycznia w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Organizatorem Konferencji był Wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak przy współudziale Grupy Specjalnej Płetwonurków Rzeczypospolitej Polskiej.

2014.01.31
15:48

Wyniki kontroli NIK w obszarze wychowania fizycznego i sportu w szkołach publicznych i niepublicznych

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w obszarze wychowania fizycznego i sportu w szkołach publicznych i niepublicznych. Celem kontroli była ocena organizacji i efektów kształcenia w szkołach publicznych i niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych w zakresie wychowania fizycznego i sportu szkolnego, a także działań Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Sportu i Turystyki.

2015.01.08
11:31

Wyniki kontroli NIK w obszarze wychowania fizycznego i sportu w szkołach publicznych i niepublicznych

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w obszarze wychowania fizycznego i sportu w szkołach publicznych i niepublicznych. Celem kontroli była ocena organizacji i efektów kształcenia w szkołach publicznych i niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych w zakresie wychowania fizycznego i sportu szkolnego, a także działań Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Sportu i Turystyki.

2014.06.16
15:24

Weryfikacja wstępnie naliczonej I transzy środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych (I - VI. 2014 r.)

Weryfikacja wstępnie naliczonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej I transzy środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od stycznia do czerwca 2014 r.

2014.01.31
09:26

XXXVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej 'Młodzież Zapobiega Pożarom'.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce organizuje wspólnie z Zarządem Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Ostrołęce eliminacje powiatowe XXXVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej 'Młodzież Zapobiega Pożarom'.

2014.01.31
09:11

„Transplantacja – dar życia. Jestem na tak.”

30 stycznia w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie (ul. Zajączka 7) odbyła się kolejna konferencja z cyklu „Transplantacja - dar życia. Jestem na tak”.

2014.01.30
15:28

Instytut Badań Edukacyjnych przystępuje do realizacji szóstej edycji badania, TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study).

Instytut Badań Edukacyjnych przystępuje do realizacji szóstej edycji badania, TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study. Jest to międzynarodowe badanie wyników nauczania matematyki i nauk przyrodniczych prowadzone co 4 lata i obejmie uczniów 4 klas szkół podstawowych.

2014.01.30
15:35

Przegląd Małych Form Filmowych „Świadomi Wyboru”

Podsumowano pierwszą edycję Przeglądu Małych Form Filmowych „Świadomi Wyboru”. Konkurs był skierowany do młodzieży z gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek szkolno - wychowawczych z terenu Warszawy oraz powiatów okołowarszawskich. Finał konkursu odbył się 28 stycznia w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim

2014.01.28
16:04

Noworoczne spotkanie z samorządowcami w radomskiej delegaturze

Z inicjatywy Delegatury w Radomiu Kuratorium Oświaty w Warszawie już po raz szósty odbyło się (23 stycznia) coroczne spotkanie noworoczne samorządowców, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, przedstawicieli związków zawodowych, placówek doskonalenia nauczycieli i pracowników Kuratorium.

2014.03.13
10:32

Analiza wydatkowania środków przeznaczonych na realizację stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych w 2013 r.

Analiza wydatkowania środków przeznaczonych na realizację stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych w 2013 r.

2014.01.28
13:38

II Ogólnopolski Konkurs „Sprawny w Zawodzie: Stolarz i Technik Technologii Drewna”

Informujemy, że na stronie internetowej www.sprawnywzawodzie.pl dostępne są informacje nt. II Ogólnopolskiego Konkursu „Sprawny w Zawodzie: Stolarz i Technik Technologii Drewna”.

2014.01.27
15:30

Badanie: Muzykowanie w Polsce

Fundacja Muzyka jest dla wszystkich wraz z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki, Instytutem Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Partnerami i współorganizatorami zaprasza do ogólnopolskiego badania Muzykowanie w Polsce, realizowanego na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2014.01.27
15:42

Wydawanie Aktów nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego

W dniach 22-31 stycznia 2014 r. zapraszamy po odbiór

2014.01.27
08:34

Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych

Informujemy o możliwości realizacji projektów związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem „Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych', prowadzonych przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

2014.03.13
10:43

Nowy nabór do programu "WF z klasą"

Szanowni Państwo, spełniając prośbę Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej uprzejmie informujemy, iż ruszył nowy nabór do programu „WF z klasą” dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

2014.02.24
15:20

SPOTKANIE FORUM EDUKACYJNEGO

Serdecznie zapraszamy na pierwsze w tym roku spotkanie FORUM EDUKACYJNEGO, działającego przy Wojewodzie Mazowieckim, które odbędzie się w dniu 5 lutego 2014 r. o godz. 16.30 w Kuratorium Oświaty w Warszawie, (Al. Jerozolimskie 32, sala 109 I piętro).

2014.02.05
07:25

„AKTYWNE ŁĄCZA” – Multimedialny System Ekspercki

Fundacja Drabina Rozwoju w ramach realizowanego projektu „AKTYWNE ŁĄCZA” – Multimedialny System Ekspercki organizuje seminarium

2014.01.23
10:06

Projekt Zarządzenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015 – do konsultacji

Projekt dotyczy rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015

2014.02.11
10:28

Rekrutacja uczniów do gimnazjów - projekt zarządzenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Pismo dotyczące procesu rekrutacji uczniów do gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015 wraz z projektem zarządzenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie ustalenia terminów rekrutacji oraz terminów składania dokumentów do publicznych gimnazjów na rok szkolny 2014/2015.

2014.01.22
15:35

Rekrutacja uczniów do gimnazjów - projekt zarządzenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty

List dotyczący procesu rekrutacji uczniów do gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015 wraz z projektem zarządzenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie ustalenia terminów rekrutacji oraz terminów składania dokumentów do publicznych gimnazjów na rok szkolny 2014/2015.

2014.01.22
15:34

Seminarium inauguracyjne, dotyczące projektu „AKTYWNE ŁĄCZA” – Multimedialny System Ekspercki

Informujemy, iż Fundacja Drabina Rozwoju zaprasza kadrę zarządzającą przedszkolami, punktami przedszkolnymi i innymi punktami opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym (np. świetlice, kluby dziecięce), które funkcjonują na terenie woj. mazowieckiego oraz osoby zatrudnione w tych placówkach na seminarium inauguracyjne, dotyczące projektu „AKTYWNE ŁĄCZA” – Multimedialny System Ekspercki.

2014.01.22
11:37

Patronaty Mazowieckiego Kuratora Oświaty w 2013 roku

Ponad 200 przedsięwzięć edukacyjno – oświatowych w roku 2013 zostało wspartych patronatem lub rekomendacją Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Przedsięwzięcia były realizowane w różnorodnej formie: konkursów dla dzieci i młodzieży, projektów skierowanych do nauczycieli i rodziców oraz uroczystości jubileuszowych. Wiązały się m.in. z doskonaleniem wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli, promowaniem innowacyjnych rozwiązań oświatowych i dobrych praktyk.

2014.01.22
11:38

Projekt „AKTYWNE ŁĄCZA” – Multimedialny System Ekspercki

Fundacja Drabina Rozwoju organizuje, w dniu 7 lutego 2014 roku, seminarium inauguracyjne dotyczące projektu „AKTYWNE ŁĄCZA” – Multimedialny System Ekspercki.

2014.01.22
11:23

„Dziecko bezpieczne w rodzinie i w szkole”- inauguracja programu

Zwiększenie zaangażowania środowiska oświatowego w zapewnienie dzieciom i młodzieży poczucia bezpieczeństwa to główny cel programu „Dziecko bezpieczne w rodzinie i w szkole”. Konferencja inaugurująca projekt odbyła się 21 stycznia w auli głównej Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.

2015.01.07
09:38

„Dziecko bezpieczne w rodzinie i w szkole”- inauguracja programu

Zwiększenie zaangażowania środowiska oświatowego w zapewnienie dzieciom i młodzieży poczucia bezpieczeństwa to główny cel programu „Dziecko bezpieczne w rodzinie i w szkole”. Konferencja inaugurująca projekt odbyła się 21 stycznia w auli głównej Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.

2014.01.23
10:12

Bezpieczeństwo na stoku

Akcja..

2014.01.21
11:58

Rozliczenie dotacji celowych wykorzystanych w 2013 r.

Rozliczenie dotacji celowych przekazanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 r.

2014.01.21
13:31

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Pragnę przypomnieć o potrzebie zapewnienia opieki...

2014.01.21
11:49

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do organizatorów wypoczynku

Przypominamy wszystkim organizatorom wypoczynku o przestrzeganiu prawa...

2014.01.21
11:46

Konferencja z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu

Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI) zaprasza na konferencję organizowaną z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu 2014

2014.01.21
10:06

Wielki Test Wiedzy Ekonomicznej

Telewizja Polska i Narodowy Bank Polski organizuje trzecią edycję Wielkiego Testu Wiedzy Ekonomicznej, który odbędzie się 3 lutego 2014 r.

2014.02.04
11:48

„25 lat działalności Senatu RP w wolnej Polsce”

10 stycznia 2014 r. młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych z 13 województw wzięła udział w eliminacjach okręgowych ogólnopolskiego konkursu „25 lat działalności Senatu RP w wolnej Polsce”. Do konkursu przystąpiło 270 uczestników z Mazowsza, z czego komisje powołane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty wyłoniły 29 uczniów.

2014.03.13
10:31

Wymagania państwa wobec szkół i placówek

Wymagania państwa wobec szkół i placówek zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2013 poz. 560).

2014.01.20
12:09

Konsultacje w ramach europejskiego usystematyzowania dialogu z młodzieżą

Rozpoczęła się III runda konsultacji krajowych prowadzonych w trakcie greckiej prezydencji w ramach europejskiego usystematyzowania dialogu z młodzieżą.

2014.03.13
10:46

Konferencja Upowszechniająca Projekt Eduscience

dnia 30 stycznia 2014 r. odbędzie się konferencja „Quo Vadis, cyfrowy nauczycielu?”

2014.02.04
12:45

Konferencja Upowszechniająca Projekt Eduscience

dnia 30 stycznia 2014 r. odbędzie się konferencja „Quo Vadis, cyfrowy nauczycielu?”

2014.02.04
12:39

XXIV Konkurs olimpijski

Polski Komitet Olimpijski we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej ogłosił konkurs na opowiadanie o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego. Konkurs kierowany jest do młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych.

2014.03.13
10:30

'O SZABLĘ KOMENDANTA'

III edycja konkursu literackiego dla młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

2014.01.17
09:04

III edycja konkursu literackiego „O SZABLĘ KOMENDANTA”

Konkursu literacki dla młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

2014.01.17
13:02

RoboBraille

na prośbę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej informuję o możliwości skorzystania z aplikacji RoboBraille.

2014.02.04
12:33

Informacja dla dyrektorów szkół i placówek

W załączeniu pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczące dobrych praktyk.

2014.01.14
11:34

Konferencja inaugurująca realizację programu DZIECKO BEZPIECZNE W RODZINIE I W SZKOLE

Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie oraz Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu serdecznie zapraszają Państwa do udziału w Konferencji, która odbędzie się w dniu 21 stycznia 2014 r. w godzinach 10.00 – 14.30 w auli głównej Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 36.

2014.01.21
12:50

Konferencja inaugurująca realizację programu DZIECKO BEZPIECZNE W RODZINIE I W SZKOLE

Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie oraz Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu serdecznie zapraszają Państwa do udziału w Konferencji, która odbędzie się w dniu 21 stycznia 2014 r. w godzinach 10.00 – 14.30 w auli głównej Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 36.

2014.01.21
12:50

Badanie wiedzy i umiejętności gimnazjalistów - PISA

Informujemy, że w marcu 2014 r. rozpocznie się w Polsce szóste z kolei badanie międzynarodowego programu oceny wiedzy i umiejętności uczniów znanego jako PISA (Programme for International Student Assessment). Jest ono prowadzone co 3 lata od roku 2000. Badanie obejmuje w Polsce 15-latków. Do badania wstępnie wylosowanych zostało 56 gimnazjów z terenu całego kraju

2014.02.04
12:35

Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu dla nauczycieli

Od 1 stycznia 2014 r. ulgi na przejazdy komunikacją publiczną wynoszą 33%.

2014.01.13
14:41

Wizyta Ministra Tadeusza Sławeckiego w Siedlcach

7 stycznia 2014 roku w Przedszkolu Muzycznym „Nutka” w Siedlcach gościł Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Pan Tadeusz Sławecki.

2014.01.13
12:42

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG KOORDYNATORA PROJEKTU „SZUKAJĄC EINSTEINA – AKADEMIA UMYSŁÓW ŚCISŁYCH”

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG KOORDYNATORA PROJEKTU „SZUKAJĄC EINSTEINA – AKADEMIA UMYSŁÓW ŚCISŁYCH”

2014.01.13
10:55

Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2014

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza III edycję konkursu na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2014”

2014.01.13
08:25

„Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty - do leczenia, nie do brania”

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii jest inicjatorem ogólnopolskiej kampanii „Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty - do leczenia, nie do brania”. Akcja prowadzona jest pod honorowym patronatem Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.

2014.01.10
15:12

Strefa Ucznia

Informujemy, że na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej została przygotowana Strefa Ucznia – miejsce, gdzie gromadzone będą informacje o zawodach, kwalifikacjach, typach szkół, warunkach uzyskania możliwości pracy w zawodzie, a także materiały do obejrzenia i pobrania.

2014.03.13
10:34

Akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Odbiór aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

2014.06.11
09:48

Noworoczne spotkanie z nauczycielami i katechetami

7 stycznia odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe środowiska oświatowego z Jego Eminencją Kazimierzem Kardynałem Nyczem Arcybiskupem Metropolitą Warszawskim. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Warszawie.

2014.01.07
20:52

Rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za 2013 r.

Rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za 2013 r.

2014.01.07
12:00

Termin składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych

Przypomnienie o terminie składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych - 10 stycznia 2014 r. (decyduje data wpływu do Kuratorium Oświaty w Warszawie/Delegatury

2014.01.13
07:48

Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty do Dyrektorów szkół w sprawie wyników kontroli NIK

W załączeniu pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty Dyrektorów szkół.

2014.01.03
14:40

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2014 r. – weryfikacja zadań rzeczowych

W celu zweryfikowania zakresu zadań edukacyjnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministerstwo Edukacji Narodowej przesłało do wszystkich JST wykazy szkół i placówek oraz zestawienie zawierające dane o łącznej liczbie etatów nauczycieli.

2014.01.07
14:41

Interaktywne mapy przedszkoli

Zachęcamy Państwa do skorzystania z map przedszkoli – aplikacji dostępnej na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, która ma dostarczyć informacji o ofercie dydaktycznej przedszkoli publicznych w całej Polsce.

2014.03.13
10:28

2014 - Rok Jana Karskiego

6 grudnia 2013 roku Sejm RP uchwalił 2014 rok Rokiem Jana Karskiego. W 2014 roku przypada 100. rocznica urodzin Jana Karskiego – emisariusza Polskiego Państwa Podziemnego, autora raportów z okupowanej Polski, kawalera Orderu Orła Białego oraz honorowego obywatela Izraela.

2014.11.07
15:10

Weryfikacja danych do naliczenia w 2014 r. dotacji dla gmin na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Szanowni Państwo, w nawiązaniu do pisma Podsekretarza Stanu Pana Przemysława Krzyżanowskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku, znak DAP-WS-AU-0300/135/13 informuję o konieczności weryfikacji poprawności danych w związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem danych do naliczenia w 2014 r. dotacji dla gmin na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

2013.12.24
12:00

Podział części oświatowej subwencji ogólnej w 2014 roku

Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2014 r.

2014.09.08
11:58

Ustawa o systemie informacji oświatowej i ustawa 'rekrutacyjna' podpisane przez Prezydenta RP

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz nowelizację ustawy o systemie oświaty.

2014.08.13
14:28

Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu „Radosna szkoła” – edycja 2013

W związku z obowiązkiem dokonania przez wojewodę rocznej oceny efektów realizacji na terenie województwa mazowieckiego Rządowego programu „Radosna szkoła” oraz upływającym w dniu 15 stycznia terminem przekazywania sprawozdań przez organy prowadzące objęte programem rządowym w 2013 roku, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie sprawozdań z jego realizacji, zgodnie z załączonymi wzorami.

2013.12.23
09:51

Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu „Radosna szkoła” – edycja 2013

W związku z obowiązkiem dokonania przez wojewodę rocznej oceny efektów realizacji na terenie województwa mazowieckiego Rządowego programu „Radosna szkoła” oraz upływającym w dniu 15 stycznia terminem przekazywania sprawozdań przez organy prowadzące objęte programem rządowym w 2013 roku, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie sprawozdań z jego realizacji, zgodnie z załączonymi wzorami.

2014.01.30
11:08

Życzenia Świąteczne

Życzenia p.o. Dyrektor Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie.

2013.12.23
09:23

„Wolontariat Rodzinny”

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce wraz z Fundacją PZU stworzyła Program „Wolontariat Rodzinny”

2013.12.19
12:23

„Wolontariat Rodzinny”

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce wraz z Fundacją PZU stworzyła Program „Wolontariat Rodzinny”

2014.01.08
11:44

„Cyfrowa Wyprawka”

Fundacją Panoptykon jest organizatorem bezpłatnych szkoleń adresowanych do nauczycieli informatyki, etyki, WOS-u, a także do wychowawców

2014.01.08
11:46

Wyprawka szkolna 2013 - Sprawozdanie

w związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - „Wyprawka szkolna”, ustanowionego Uchwałą Nr 125/2013 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. oraz w nawiązaniu do pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 27 listopada 2013 r. (Nr DAP-043-46/CZ/2013) zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie sprawozdania z realizacji programu w 2013 r.

2014.02.03
09:03

Wyprawka szkolna 2013 - Sprawozdanie

w związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - „Wyprawka szkolna”, ustanowionego Uchwałą Nr 125/2013 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. oraz w nawiązaniu do pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 27 listopada 2013 r. (Nr DAP-043-46/CZ/2013) zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie sprawozdania z realizacji programu w 2013 r.

2014.02.03
09:04

'Szkoła przyjazna dla każdego'

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach laureatem głównym konkursu

2013.12.19
08:56

Spotkanie wigilijne w Urzędzie Dzielnicy Wola

Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik uczestniczył 17 grudnia w spotkaniu wigilijnym środowiska oświatowego Dzielnicy Wola, które odbyło się w Szkole Podstawowej nr 25 w Warszawie

2013.12.31
09:48

Najmłodsi wolontariusze WOŚP w Kuratorium

Olga i Szymon z Przedszkola nr 253 „Akademia Pana Kleksa” w Warszawie kwestowali 17 grudnia wśród pracowników Kuratorium Oświaty w Warszawie na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

2014.02.04
12:21

Życzenia Świąteczne

Niech radość i spokój Świąt Bożego Narodzenia towarzyszy wszystkim przez cały Nowy Rok.Życzymy, aby był to Rok szczęśliwy w osobiste doznania, spełnił zamierzenia zawodowe i społeczne oraz by przyniósł wiele satysfakcji z własnych dokonań.

2014.01.06
21:14

Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty do Dyrektorów szkół i placówek

W załączeniu pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty do Dyrektorów szkół i placówek.

2013.12.18
13:25

Wizyta delegacji władz oświatowych Mongolii

17 grudnia w Kuratorium Oświaty w Warszawie gościła delegacja reprezentująca władze oświatowe Mongolii. W spotkaniu uczestniczył Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik i Mazowiecki Wicekurator Oświaty Katarzyna Góralska.

2014.03.13
10:26

Rządowy program "Cyfrowa szkoła"

Informacja przygotowana przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

2013.12.17
15:34

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na "Usługę serwisu i konserwacji urządzeń telekomunikacyjnych o wartości poniżej 14 000 EURO"

2013.12.16
13:25

Transplantacja na Mazowszu

Mijają trzy lata realizacji programu „Partnerstwo dla Transplantacji w województwie mazowieckim”. Jego celem jest zwiększenie liczby dokonywanych przeszczepów narządów od osób zmarłych oraz rozwinięcie programu przeszczepiania nerek od dawców rodzinnych. Program realizowany jest pod auspicjami Wojewody Mazowieckiego.

2014.03.13
10:24

Stypendia Prezesa Rady Ministrów

Dnia 6 grudnia 2013 roku w Sali Barokowej Opactwa Pobenedyktyńskiego w Muzeum Diecezjalnym w Płocku odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów.

2013.12.15
22:45

Matura 2015/Sprawdzian 2015 - przykładowe zestawy zadań

W związku ze zmianami w przeprowadzaniu egzaminu maturalnego 2015 oraz sprawdzianu 2015, Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępniła na stronie internetowej przykładowe arkusze egzaminu maturalnego oraz sprawdzianu.

2014.03.13
10:24

INFORMACJA O TRYBIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O NADANIE MEDALU KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

Informacja w sprawie Medalu Komisji Edukacji Narodowej

2013.12.12
15:46

INFORMACJA O TRYBIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O NADANIE ORDERÓW I ODZNACZEŃ PAŃSTWOWYCH

Informacja w sprawie odznaczeń państwowych.

2013.12.12
15:46

Sześciolatek w szkole – propozycje Ministra Edukacji Narodowej

Czas zajęć dostosowany do możliwości sześciolatków, osoba wspierająca nauczyciela, wymagane efekty kształcenia dopiero po III klasie, określenie zadań świetlicy oraz dodatkowe uprawnienia dla rodziców - to tylko niektóre spośród propozycji Joanny Kluzik-Rostkowskiej Ministra Edukacji Narodowej przedstawione podczas konferencji prasowej, która odbyła się 11 grudnia.

2014.01.02
08:37

„Realizacja idei uczenia się przez całe życie w zmodernizowanej szkole zawodowej”.

W dniach 2-3 grudnia 2013 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach odbyło się szkolenie dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych zawodowych, którego tematem była „Realizacja idei uczenia się przez całe życie w zmodernizowanej szkole zawodowej”.

2013.12.12
14:35

Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych

Organy prowadzące Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z terenu działania Delegatury w Ciechanowie uprzejmie informuję, że do dnia 10 stycznia 2014 r. należy składać wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych.

2014.01.20
08:52

Uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej

9 grudnia 2013 r. w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów oraz stypendium Ministra Edukacji Narodowej wyróżniającym się uczniom szkół ponadgimnazjalnych z terenu objętego nadzorem Delegatury w Ciechanowie.

2014.03.06
08:58

Spotkanie świąteczne z dyrektorami szkół

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia w Kurii Biskupiej Diecezji Warszawsko – Praskiej odbyło się (11 grudnia) tradycyjne spotkanie opłatkowe z Jego Ekscelencją Arcybiskupem Henrykiem Hoserem Biskupem Warszawsko-Praskim.

2013.12.11
15:00

Szkoła współpracy

Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej realizuje projekt pn. „Szkoła współpracy”. Istotą projektu jest dalsze wzmacnianie jakości pracy szkoły poprzez inicjowanie współdziałania dyrektorów i nauczycieli z rodzicami w pracy na rzecz dzieci, sposobu realizacji ich zainteresowań i potrzeb.

2014.02.04
12:23

Krajowe certyfikaty dla szkół promujących zdrowie

Kolejne szkoły otrzymały Certyfikaty „Szkoły Promującej Zdrowie'. Wśród 13 wyróżnionych szkół z całej Polski znalazła się także placówka z Mazowsza – Zespół Szkół w Łęgu Probostwie (powiat płocki). Uroczystość odbyła się 10 grudnia w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

2014.03.13
10:23

Konferencja „Umiejętności 15-latków: PISA 2012”

Minister Edukacji Narodowej, Joanna Kluzik-Rostkowska otworzy 12 grudnia 2013 r. konferencję pt. „Umiejętności 15-latków: PISA 2012”, podsumowującą wyniki badania kompetencji polskich gimnazjalistów na tle międzynarodowym.

2013.12.10
15:46

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG KOORDYNATORA PROJEKTU „SZUKAJĄC EINSTEINA – AKADEMIA UMYSŁÓW ŚCISŁYCH”

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG KOORDYNATORA PROJEKTU „SZUKAJĄC EINSTEINA – AKADEMIA UMYSŁÓW ŚCISŁYCH”

2014.01.09
10:12

Mikołajki z Kuratorem

Mikołajki stanowiły dobrą okazję do wizyty z prezentami u najmłodszych. Karol Semik Mazowiecki Kurator Oświaty 6 grudnia odwiedził dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 3 „Skrzat” w Ząbkach.

2013.12.10
11:37

Bezpieczeństwo jako problem edukacyjny

5 grudnia w Warszawie odbyło się sympozjum naukowe pt. „Bezpieczeństwo jako problem edukacyjny. Od wartości do tożsamości edukacji dla bezpieczeństwa”. Jego celem było określenie współczesnego rozumienia edukacji dla bezpieczeństwa i możliwości jej oddziaływania na różnych poziomach rzeczywistości społecznej, diagnoza treści, form i metod nauczania, a także dyskusja nad potrzebą opracowania Narodowego Programu Powszechnej Edukacji dla Bezpieczeństwa.

2013.12.06
11:01

Warsztaty dla nauczycieli „Nauczyciel odkrywcą” realizowane w Centrum Nauki Kopernik

Centrum Nauki Kopernik we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej zaprasza do udziału, w grudniu 2013 r., do udziału w warsztatach „Nauczyciel odkrywcą”.

2013.12.06
10:05

"Losy Żołnierza i dzieje oręża polskiego..."

Etap rejonowy Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego

2013.12.06
09:34

Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych

Uprzejmie informuję, że do dnia 10 stycznia 2014 r. należy składać wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych.

2013.12.06
09:01

Pismo Polskiego Związku Logopedów

Dostosowanie warunków na sprawdzianach i egzaminach

2013.12.06
08:56

Akcja „Ćwiczyć każdy może" przedłużona do końca grudnia

Już blisko 3 tys. szkół i przedszkoli zgłosiło się do akcji „Ćwiczyć każdy może'. Możliwość rejestrowania się, w związku z ogromnym zainteresowaniem akcją, została wydłużona do dnia 31 grudnia 2013 r.

2013.12.10
12:18

PIKTOGRAFIA - JAK CIEKAWIE I SKUTECZNIE UCZYĆ MATEMATYKI - WYNIKI TESTOWANIA PAKIETU EDUKACYJNEGO 'GRAMY W PIKTOGRAMY"

Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydawnictwo Bohdan Orłowski zapraszają na konferencję pn. PIKTOGRAFIA - JAK CIEKAWIE I SKUTECZNIE UCZYĆ MATEMATYKI - WYNIKI TESTOWANIA PAKIETU EDUKACYJNEGO 'GRAMY W PIKTOGRAMY"

2013.12.05
09:29

Informacja - Wyniki klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2012/2013

W załączeniu - Wyniki klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2012/2013.

2013.12.04
15:47

Projekt Akademia Profesjonalnego Nauczyciela

Konferencja inaugurująca Projekt Akademia Profesjonalnego Nauczyciela odbędzie się 11 grudnia o godz. 11.00 w auli Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Ciechanowie

2014.03.06
09:05

Ogólnopolski Konkurs Historyczny i Olimpiada Tematyczna „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego….” w roku szkolnym 2013/2014 - informacja dotycząca etapu rejonowego

Uprzejmie informuję, że etap II /rejonowy/ XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. mjr Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939-1945. Polski czyn zbrojny w okresie II wojny światowej”...

2013.12.04
12:14

Informacja Polskiego Związku Logopedów

Informacja Polskiego Związku Logopedów dotycząca udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom z afazją i innymi zaburzeniami komunikacji językowej oraz komunikat o bezpłatnych konsultacjach on–line.

2013.12.03
18:48

Informacja Polskiego Związku Logopedów

Informacja Polskiego Związku Logopedów dotycząca udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom z afazją i innymi zaburzeniami komunikacji językowej oraz komunikat o bezpłatnych konsultacjach on–line.

2013.12.03
18:49

Szkoły Dobrego Żywienia - konferencja

3 grudnia w Warszawie odbyła się konferencja „Szkolne Smaki-Szkoły Dobrego Żywienia” zorganizowana przez Fundację Banku Ochrony Środowiska i Fundację „Szkoła na widelcu”. W konferencji wzięła udział Katarzyna Góralska Mazowiecki Wicekurator Oświaty.

2014.02.04
12:24

PISA 2012 - sukces polskich gimnazjalistów

Polscy uczniowie po raz pierwszy znaleźli się wśród najlepszych w Unii Europejskiej. Poprawili wyniki we wszystkich trzech badanych obszarach: umiejętności matematycznych, rozumowania w naukach przyrodniczych oraz czytania i interpretacji.

2013.12.03
15:43

Gala wręczania nagród i wyróżnień Laureatom XVIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Poezji im. Stefana Gołębiowskiego

Dnia 25 listopada 2013 r. w 113 rocznicę urodzin Stefana Gołębiowskiego, poety i tłumacza Horacego odbyło się podsumowanie XVIII Wojewódzkiego Konkursu Poezji Jego Imienia w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu.

2014.01.20
08:55

Warszawa: wręczono stypendia Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej

282 uczniów z Warszawy i powiatów okołowarszawskich otrzymało stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej. Uroczystość odbyła się 2 grudnia w Auli Politechniki Warszawskiej.

2014.02.04
12:27

Zaproszenie do udziału w badaniu dot. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

Urząd Transportu Kolejowego zaprasza nauczycieli i dyrektorów przedszkoli oraz szkół podstawowych i gimnazjów do wzięcia udziału w badaniu, które posłuży zebraniu opinii i spostrzeżeń na temat bezpieczeństwa

2013.11.29
09:48

"Ekonomista - pilotażowy program praktyk dla nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania MAŁE MORZE realizuje projekt "Ekonomista - pilotażowy program praktyk dla nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2013.11.29
09:41

Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej dotycząca materiałów diagnostycznych do przeprowadzania tzw. próbnych egzaminów. Link do informacji.

2014.06.11
09:47

Spotkanie z samorządowcami z regionu warszawskiego

Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik wziął udział w spotkaniu z samorządowcami regionu warszawskiego, które odbyło się 27 listopada w Ząbkach. Podczas spotkania zorganizowanego z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego poruszono m.in. kwestię usprawnienia współpracy służb odpowiedzialnych za przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Przedstawiono także zasady wypłacania gminom dotacji na działanie przedszkoli.

2014.02.04
12:26

Bezpłatne warsztaty przeznaczone dla nauczycieli: chemii, fizyki, biologii i informatyki

Centrum Nauki Kopernik organizuje w swoich Laboratoriach bezpłatne warsztaty przeznaczone dla nauczycieli

2013.11.27
13:10

Informacja o zbliżającym się terminie składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych

Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych należy składać do Kuratorium Oświaty w Warszawie lub właściwej Delegatury w terminie do dnia 10 stycznia 2014 r.

2014.01.03
13:50

Informacja o zbliżającym się terminie składania wniosków o nadanie Medalu KEN

Wnioski o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej należy składać do Kuratorium Oświaty w Warszawie lub właściwej Delegatury w terminie do dnia 7 marca 2014 r.

2013.12.03
14:07

'Wesołe warzywa i owoce"

Konkurs dla szkół podstawowych

2013.11.26
18:39

Mity o współpracy szkoły z rodziną – debata edukacyjna

Możliwości i bariery we współpracy szkoły z rodziną oraz wyzwania stojące przed współczesną szkołą w związku ze zmieniającą się rzeczywistością były głównymi tematami debaty edukacyjnej „Mity o współpracy szkoły z rodziną”, która odbyła się 26 listopada w Warszawie. W spotkaniu wziął udział Karol Semik Mazowiecki Kurator Oświaty.

2013.11.26
15:59

Stypendia Prezesa Rady Ministrów w Siedlcach i Ostrołęce

26 listopada wręczono 40 najlepszym uczniom z Siedlec i okolicznych powiatów stypendia Prezesa Rady Ministrów. Podobna uroczystość odbyła się 22 listopada w Ostrołęce, gdzie wręczono 48 stypendiów Prezesa Rady Ministrów.

2013.11.26
15:53

IV Gala Profilaktyki Lokalnej w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku

,,Nasza Młodość bez alkoholu, narkotyków i przemocy, czyli najprawdziwsza prawda w satyrze – jak się uczymy, jak się bawimy”. Pod takim hasłem dnia 20.11.2013 r. uczniowie szkół gminy Pułtusk zaprezentowali się w formach teatralnych i parateatralnych. Do konkursu przystąpiło 9 grup w trzech kategoriach wiekowych (ponad 100 uczestników)

2014.03.06
09:01

Profilaktyka a Ty (PaT)

Podczas Gali Finałowej w Warszawie (25 listopada) podsumowano działania PaT/E (edukacja), realizowane w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej w programie „Profilaktyka a Ty”. W spotkaniu uczestniczył Mazowiecki Wicekurator Oświaty Mariusz Dobijański.

2013.11.25
16:38

Konferencja Matura 2015 w Warszawie

25 listopada odbyła się w Warszawie pierwsza z cyklu konferencji przygotowujących nauczycieli języka polskiego do zmian w egzaminie maturalnym od 2015 r. W konferencji wzięli udział Joanna Berdzik Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Karol Semik Mazowiecki Kurator Oświaty.

2014.02.04
12:28

Uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej

Informuję, że w dniu 9 grudnia 2013 r. (poniedziałek) w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie przy ul. Wojska Polskiego 51 odbędzie się uroczyste wręczenie dyplomów Stypendium Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej wyróżniającym się uczniom szkół ponadgimnazjalnych z terenu objętego nadzorem Delegatury w Ciechanowie

2013.12.17
09:12

Kursy e-learningowe dla nauczycieli opiekunów samorządów uczniowskich.

Fundacja Edukacja dla Demokracji informuje, że trwa nabór do udziału w ostatniej edycji tematycznych kursach e-learningowych dla nauczycieli opiekunów samorządów uczniowskich.

2013.11.29
09:19

Stypendia Prezesa Rady Ministrów w Ostrołęce

22 listopada wręczono stypendia Prezesa Rady Ministrów najlepszym uczniom z Ostrołęki i okolicznych powiatów.

2013.11.22
15:39

Konkurs „Wesołe owoce i warzywa”.

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Warszawie ogłasza konkurs przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem: „Wesołe owoce i warzywa”

2013.11.22
14:30

Bezpłatne szkolenie - Powstanie Warszawskie w edukacji szkolnej.

Muzeum Powstania Warszawskiego zaprasza w dniach 4-6 grudnia 2013 roku nauczycieli historii i języka polskiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu: Powstanie Warszawskie w edukacji szkolnej.

2013.11.27
09:47

Seminarium dla przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych pn. „Dane ewaluacji zewnętrznej a lokalne systemy edukacyjne”

Dnia 5 grudnia 2013 roku w Ośrodku Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28 w Warszawie odbędzie się seminarium dla przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych pn. „Dane ewaluacji zewnętrznej a lokalne systemy edukacyjne”

2013.11.22
12:45

Spotkanie z samorządowcami z regionu radomskiego

Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik wziął udział (21 listopada) w spotkaniu z samorządowcami regionu radomskiego. W trakcie spotkania przedstawiono zasady wypłacania gminom dotacji na działanie przedszkoli, poruszono kwestię usprawnienia współpracy służb odpowiedzialnych za przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, a także zagadnienia związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ochroną bezdomnych zwierząt oraz z bezpieczeństwem nad wodą.

2013.11.21
15:50

Gala 20-lecia Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

21 listopada w Warszawie, pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, odbyła się uroczysta gala, zorganizowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

2013.11.21
15:49

Ankieta dotycząca edukacji dzieci cudzoziemskich

w związku z prośbą Pani Anny - Carin Ost, przedstawiciela Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Polsce zwracam się z prośbą o wypełnienie do 2 grudnia 2013 r. ww. ankiety.

2013.12.03
13:17

Ankieta dotycząca edukacji dzieci cudzoziemskich

w związku z prośbą Pani Anny - Carin Ost, przedstawiciela Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Polsce zwracam się z prośbą o wypełnienie do 2 grudnia 2013 r. ww. ankiety.

2013.12.03
14:01

Miejsca zsyłek wczoraj i dziś

Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu organizuje dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów ogólnopolski konkurs historyczny „Miejsca zsyłek wczoraj i dziś”

2013.11.21
12:01

WOKÓŁ NOWOCZESNEGO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie w ramach projektu "Kompetentny nauczyciel zawodu", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest organizatorem konferencji pt.: „WOKÓŁ NOWOCZESNEGO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO”

2013.11.21
11:57

Medyk- pilotażowy program praktyk w hospicjum dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu szkół o profilu medycznym

Zespół Szkół im. Macieja Płażyńskiego w Pucku realizuje projekt „Medyk- pilotażowy program praktyk w hospicjum dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu szkół o profilu medycznym"

2013.11.21
11:48

„E-kologia nuklearna”

Program „E-kologia nuklearna”, skierowany do Uczniów i Nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

2013.11.21
11:44

Ogólnopolski konkurs pt. 'Kornel Makuszyński i jego bohaterowie'

Zaproszenie do udziału w Ogólnopolskim konkursie pt.'Kornel Makuszyński i jego bohaterowie' dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

2013.11.27
10:38

Komunikat dla szkół podstawowych

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Warszawie ogłasza konkurs przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem: 'Wesołe owoce i warzywa'.

2014.03.06
09:03

Bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w zakresie pracy z uczniami słabowidzącymi, niewidomymi oraz z niepełnosprawnością ruchową”.

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim zapraszają nauczycieli zainteresowanych rozwojem swoich kompetencji na bezpłatne szkolenia.

2013.11.27
09:46

Wręczenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów

Informujemy, że 22 listopada 2013r. odbedzie się uroczyste wręczenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów.

2013.11.21
10:50

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia obejmującego przeprowadzenie monitorowania procesu testowania oraz ewaluacji zewnętrznej produktów w ramach Projektu innowacyjnego „Szukając Einsteina. Akademia Umysłów Ścisłych” 4/PO KL/2009

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia obejmującego przeprowadzenie monitorowania procesu testowania oraz ewaluacji zewnętrznej produktów w ramach Projektu innowacyjnego „Szukając Einsteina. Akademia Umysłów Ścisłych” 4/PO KL/2009

2013.12.13
13:39

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Eksperta ds. innowacyjnego programu nauczania na etapie testowania produktu Projektu w Projekcie edukacyjnym „Szukając Einsteina. Akademia Umysłów Ścisłych” 4/PO KL/2009

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Eksperta ds. innowacyjnego programu nauczania na etapie testowania produktu Projektu w Projekcie edukacyjnym „Szukając Einsteina. Akademia Umysłów Ścisłych” 4/PO KL/2009

2013.12.13
13:39

Wręczenie stypendiów Ministra Edukacji Narodowej i Prezesa Rady Ministrów

w załączeniu pismo Pani Katarzyny Góralskiej Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty w sprawie wręczenia stypendiów MEN i Prezesa Rady Ministrów

2013.12.02
18:28

Uroczystość wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów

Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku uprzejmie informuje, iż uroczystość wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2013/2014 odbędzie się 6 grudnia 2013 r. o godz. 12.00 w Sali Barokowej Opactwa Pobenedyktyńskiego w Płocku, ul. Tumska 3 (budynek Muzeum Diecezjalnego).

2013.11.20
11:59

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem „WESOŁE OWOCE I WARZYWA"

Agencja Rynku Rolnego ogłasza konkurs pod hasłem „WESOŁE OWOCE I WARZYWA”.

2013.11.19
21:18

Światowy Dzień AIDS

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Płocku przypomina, że zbliża się 1 grudnia - Światowy Dzień AIDS.

2013.11.19
21:12

Spotkanie z samorządowcami z regionu siedleckiego

Zasady wypłacania gminom dotacji na działanie przedszkoli i kwestie usprawnienia współpracy służb odpowiedzialnych za przeciwdziałanie przemocy w rodzinie to niektóre z tematów poruszanych na spotkaniu (19 listopada) z samorządowcami regionu siedleckiego. W spotkaniu wzięli udział Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik oraz Mazowiecki Wicekurator Oświaty Mariusz Dobijański.

2013.11.19
16:01

„Profilaktyka uzależnień w połączeniu z treściami nauczania religii i etyki w szkole”

Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej organizuje szkolenie pt.: „Profilaktyka uzależnień w połączeniu z treściami nauczania religii i etyki w szkole”

2013.11.19
09:45

V Mazowiecki Przegląd Chórów Nauczycielskich

16 listopada w Państwowej Szkole Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Płocku odbył się V Mazowiecki Przegląd Chórów Nauczycielskich zorganizowany przez Okręg Mazowiecki oraz Oddział Powiatowy Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku, nad którym honorowy patronat objął Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Prezydent Miasta Płocka.

2013.11.22
07:21

„Praktyki nauczycieli kluczem do sukcesu szkolnictwa zawodowego”

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie zaprasza na Konferencję „Praktyki nauczycieli kluczem do sukcesu szkolnictwa zawodowego”

2013.11.18
08:45

„Czas na nas - praktyki dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu”(dla zawodów piekarz, kucharz, cukiernik)

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie prowadzi Projekt „Czas na nas - praktyki dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu”(dla zawodów piekarz, kucharz, cukiernik)

2013.11.18
08:32

Programy doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodów branży motoryzacyjnych.

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie prowadzi Projekt „Programy doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodów branży motoryzacyjnych”

2013.11.15
11:57

Informacja o konferencjach dotyczących zmian w egzaminie maturalnym od 2015 r.

Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie informuje, że Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli – organizator konferencji dotyczących zmian w egzaminie maturalnym od 2015 r. zamieścił na swojej stronie internetowej (w poszczególnych wydziałach) elektroniczne formularze zgłoszeniowe.

2013.12.17
10:02

Szkolenie "Powstanie Warszawskie w edukacji szkolnej "

Muzeum Powstania Warszawskiego zaprasza w dniach 4-6 grudnia 2013 roku nauczycieli historii i języka polskiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu "Powstanie Warszawskie w edukacji szkolnej".

2013.11.15
08:44

Weryfikacja danych z bazy SIO według stanu na dzień 30 września 2013

w nawiązaniu do pisma Podsekretarza Stanu Pana Macieja Jakubowskiego z dnia 13 listopada 2013 roku, znak DAP.WS.AO.0300.0/117/2013 uprzejmie informuję, iż w Ministerstwie Edukacji Narodowej przystąpiono do sprawdzania danych otrzymanych w ramach spisu SIO na dzień 30 września 2013 r.

2013.11.15
12:59

Konferencja „Bezpieczeństwo w szkole a zagrożenia w środowisku lokalnym”

Przeciwdziałanie narkomanii na poziomie lokalnym, przegląd czynników chroniących i czynników ryzyka oraz zagadnienia dotyczące profilaktyki zintegrowanej były głównymi tematami konferencji „Bezpieczeństwo w szkole a zagrożenia w środowisku lokalnym”.

2013.11.14
16:22

Spotkanie z samorządowcami w Ostrołęce

Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik uczestniczył (14 listopada) w kolejnym już spotkaniu z samorządowcami, tym razem z regionu ostrołęckiego, poświęconym m.in. zasadom wypłacania gminom dotacji na działanie przedszkoli i usprawnieniu współpracy służb odpowiedzialnych za przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

2013.11.15
08:30

Weryfikacja danych z bazy SIO według stanu na dzień 30 września 2013

w nawiązaniu do pisma Podsekretarza Stanu Pana Macieja Jakubowskiego z dnia 13 listopada 2013 roku, znak DAP.WS.AO.0300.0/117/2013 uprzejmie informuję, iż w Ministerstwie Edukacji Narodowej przystąpiono do sprawdzania danych otrzymanych w ramach spisu SIO na dzień 30 września 2013 r.

2013.11.14
15:00

Informacja o konkursie 'Polaków drogi do wolności po klęsce powstania styczniowego na przykładzie Sokołówka'.

Dnia 12 listopada w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie w Galerii im. Bolesława Biegasa odbył się Międzyszkolny Konkurs Historyczny 'Polaków drogi do wolności po klęsce powstania styczniowego na przykładzie Sokołówka'.

2013.12.17
09:55

Spotkania dla nauczycieli języka polskiego w związku ze zmianami w systemie egzaminu maturalnego

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku, w związku ze zmianami w przeprowadzaniu egzaminu maturalnego z języka polskiego, wynikającymi z dostosowania formuły egzaminów do podstawy programowej kształcenia ogólnego, zaprasza do udziału w konferencji pt. Matura 2015, organizowanej we współpracy z MEN i CKE oraz na warsztaty metodyczne z języka polskiego według scenariusza ORE i CKE.

2013.11.14
09:25

ANKIETA DLA DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI - Oferta zajęć edukacyjnych realizowanych w publicznych przedszkolach

Uprzejmie informuję, że na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej została zamieszczona interaktywna mapa pokazująca ofertę zajęć edukacyjnych realizowanych w publicznych przedszkolach.

2013.11.14
09:07

Projekt dla nauczycieli ze szkół na terenach wiejskich

Uprzejmie informuję, iż Agencja Rozwoju Mazowsza S.A w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim rozpoczęła projekt pt. „Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w zakresie pracy z uczniami słabo widzącymi, niewidomymi oraz z niepełnosprawnością ruchową”. Projekt kierowany jest do nauczycieli ze szkół na terenach wiejskich woj. mazowieckiego.

2013.11.13
11:53

Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, zapraszają nauczycieli zainteresowanych rozwojem swoich kompetencji na bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w zakresie pracy z uczniami słabo widzącymi, niewidomymi oraz z niepełnosprawnością ruchową”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2014.06.11
09:44

Odpowiedź podsekretarza stanu w MEN w sprawie opłat ponoszonych przez rodziców za możliwość korzystania z elektronicznych dzienników szkolnych.

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące pobierania opłat od rodziców za możliwość korzystania z elektronicznych dzienników szkolnych przedstawiam w załączeniu odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - z upoważnienia ministra - w tej sprawie.

2014.10.31
09:28

Komunikat

Posiedzenia komisji kwalifikacyjnych

2014.01.07
10:14

ANKIETA DLA DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI - Oferta zajęć edukacyjnych realizowanych w publicznych przedszkolach

Uprzejmie informuję, że na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej została zamieszczona interaktywna mapa pokazująca ofertę zajęć edukacyjnych realizowanych w publicznych przedszkolach.

2013.11.14
08:31

Funkcjonowanie i współpraca placówek opiekuńczo-wychowawczych - konferencja

W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się (12 listopada) konferencja pn. „Współpraca placówek opiekuńczo-wychowawczych z młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi oraz młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii”.

2014.01.08
09:24

Funkcjonowanie i współpraca placówek opiekuńczo-wychowawczych - konferencja

W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się (12 listopada) konferencja pn. „Współpraca placówek opiekuńczo-wychowawczych z młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi oraz młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii”.

2013.11.12
15:22

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

26 listopada uroczystość wręczenia dyplomów

2013.11.12
11:50

Spotkania dla nauczycieli języków obcych

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku, w związku ze zmianami w przeprowadzaniu egzaminów zewnętrznych z języków obcych, zaprasza nauczycieli szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych do udziału w bezpłatnych spotkaniach z ekspertami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie w dniu 25 listopada 2013 r.

2013.11.12
11:00

Konferencja pt.: ' Bezpieczeństwo w szkole a zagrożenia w środowisku lokalnym'

Uprzejmie informujemy, że 14 listopada b.r. w Wyzszej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce odbędzie się konferencja pt.: ' Bezpieczeństwo w szkole a zagrożenia w środowisku lokalnym'

2013.11.08
14:20

„Bezpieczny i kulturalny pasażer”

Informacja o działaniach profilaktycznych pn.: „Koleją po wiedzę” organizowanych w roku szkolnym 2013/2014 przez Komendę Stołeczną Policji w Warszawie w ramach programu profilaktycznego „Bezpieczny i kulturalny pasażer”

2013.12.03
13:54

Stypendia Prezesa Rady Ministrów

21 października 2013 roku w auli Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia przez Tadeusza Sławeckiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, dyplomów 68 przedstawicielom Stypendystów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2013/2014 (ogółem Prezes Rady Ministrów przyznał 3.863 stypendia).

2013.12.17
10:01

Narodowe Święto Niepodległości

Prosimy o zapoznanie się z listem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i z listem Ministra Edukacji Narodowej z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

2013.11.08
07:48

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

21 października 2013 roku w auli Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia przez Tadeusza Sławeckiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, dyplomów 68 przedstawicielom Stypendystów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2013/2014 (ogółem Prezes Rady Ministrów przyznał 3.863 stypendia.

2013.11.07
14:53

System Kwalifikacji – narzędzia rozwoju Polski i Europy

Tempo zmian na rynku pracy wymusza nowe podejście do uczenia się. Istotne jest to, jakie efekty uczenia się osiągamy przez całe życie, czyli jaką dysponujemy wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi. Najważniejsze staje się, by się rozwijać, uczyć, zdobywać nowe kwalifikacje.O tym dyskutowano na konferencji zorganizowanej w Warszawie przez Instytut Badań Edukacyjnych w dniach 6 i 7 listopada 2013 r.

2013.12.03
13:19

Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu „Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w zakresie pracy z uczniami słabo widzącymi, niewidomymi oraz z niesprawnością ruchową”

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego zapraszają nauczycieli zainteresowanych rozwojem swoich kompetencji na bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w zakresie pracy z uczniami słabo widzącymi, niewidomymi oraz z niesprawnością ruchową”.

2013.11.07
14:14

Konferencja pn.: „Szkolne Smaki – Szkoły Dobrego Żywienia”

Informacja dotycząca konferencji pn.: „Szkolne Smaki – Szkoły Dobrego Żywienia”, realizowanej w ramach projektu „Szkoły przyjazne żywieniowo dzieciom”.

2013.12.03
13:55

Materiały z narady

W załączeniu materiały z narady z dyrektorami publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego.

2013.11.07
08:49

PRZYGOTOWANIE SZKÓŁ NA PRZYJĘCIE DZIECI 6-LETNICH

Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty dot. przygotowania szkół na przyjęcie dzieci sześcioletnich.

2013.11.07
08:20

MISJE SERC

Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Muzeum Wojska Polskiego organizuje spotkanie młodzieży warszawskich gimnazjów i liceów ogólnokształcących z weteranami misji poza granicami kraju pod nazwą MISJE SERC

2013.11.06
15:04

Olimpiada tematyczna 'Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego'

Na prośbę organizatorów Olimpiady tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” informujemy, że termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w olimpiadzie zostaje przedłużony do końca listopada 2013r.

2013.12.17
09:17

Konferencja dla nauczycieli języka polskiego przygotowująca do zmian w egzaminie maturalnym od 2015 r.

Centralna Komisja Egzaminacyjna i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają na konferencje przygotowujące nauczycieli języka polskiego do zmian w egzaminie maturalnym od 2015 r.

2013.12.17
10:00

Przygotowanie szkół podstawowych do obniżenia wieku szkolnego

Z udziałem Krystyny Szumilas Ministra Edukacji Narodowej 4 listopada w Warszawie odbyła się konferencja prasowa poświęcona przygotowaniu szkół podstawowych do obniżenia wieku szkolnego. W konferencji uczestniczyli m.in. Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik oraz dyrektorzy i rodzice z mazowieckich szkół opisanych w raporcie Stowarzyszenia „Ratuj Maluchy', którym zależy na rzetelnym przedstawieniu informacji o ich placówkach.

2013.11.08
13:00

Spotkanie z samorządowcami w Płońsku

Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik wziął udział w spotkaniu z samorządowcami regionów ciechanowskiego i płockiego, które odbyło się 5 listopada w Płońsku. Podczas spotkania zorganizowanego z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego poruszono m.in. kwestię usprawnienia współpracy służb odpowiedzialnych za przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Przedstawiono także zasady wypłacania gminom dotacji na działanie przedszkoli.

2013.12.03
13:52

'Dotacja przedszkolna' - rzeczywiste wykonanie naliczonej dotacji w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej (I i II transza)

Dotyczy ewentualnych zmian w klasyfikacji budżetowej przekazanej dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w odniesieniu do jej rzeczywistego wydatkowania

2013.11.05
15:27

Wojewódzka konferencja "Innowacyjna Edukacja"

Fundacja Nauka i Wiedza, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli organizują wojewódzką konferencję „Innowacyjna Edukacja”.

2013.11.05
13:53

Konkurs 'Kornel Makuszyński i jego bohaterowie'

Polskie Towarzystwo Wydawców Książek zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, liceów i techników do udziału w Ogólnopolskim konkursie „Kornel Makuszyński i jego bohaterowie”.

2013.11.05
11:29

Wystawa 'Miasto i jego obywatele. Zgorzelec i Goerlitz 1945-1989'

Muzeum Historii Polski w Warszawie zaprasza na otwarcie wystawy 'Miasto i jego obywatele. Zgorzelec i Goerlitz 1945-1989' oraz towarzyszące jej konferencję i warsztaty.

2013.11.05
11:28

Konferencja poświęcona funkcjonowaniu i współpracy placówek opiekuńczo-wychowawczych z młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii i młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi

Konferencja organizowana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki i Kuratorium Oświaty w Warszawie poświęcona funkcjonowaniu i współpracy placówek opiekuńczo-wychowawczych z młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii i młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi.

2013.11.12
15:29

Zainaugurowano Rok Szkoły w Ruchu

Minister Edukacji Narodowej ogłosiła rok szkolny 2013/2014 Rokiem Szkoły w Ruchu. Spotkanie inaugurujące projekt otworzył (30 października) Tadeusz Sławecki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

2013.12.03
13:53

„Mam Haka na Raka”

Polska Unia Onkologii jest organizatorem 7 edycji Ogólnopolskiego Programu dla Młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych „Mam Haka na Raka”.

2013.10.30
14:02

Zostań w swojej szkole Dydaktykiem Kompetencji Społecznych

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu realizuje projekt pn. "Zostań w swojej szkole Dydaktykiem Kompetencji Społecznych!" finansowany z EFS

2013.10.30
13:52

Konferencja pn. Innowacyjna Edukacja

Fundacja Nauka i Wiedza, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli organizują wojewódzką konferencję pn. Innowacyjna Edukacja

2013.10.31
08:15

Konferencje na temat zmian w egzaminie maturalnym od 2015 r.

Zapraszamy na konferencje przygotowujące nauczycieli języka polskiego do zmian w egzaminie maturalnym od 2015 r. Konferencje z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej organizuje Centralna Komisja Egzaminacyjna i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

2013.12.17
16:55

Konferencje na temat zmian w egzaminie maturalnym od 2015 r.

Zapraszamy na konferencje przygotowujące nauczycieli języka polskiego do zmian w egzaminie maturalnym od 2015 r. Konferencje z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej organizuje Centralna Komisja Egzaminacyjna i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

2013.11.21
07:26

Badanie potrzeb nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i matematyki w zakresie rozwoju zawodowego

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje projekt "Badanie potrzeb nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i matematyki w zakresie rozwoju zawodowego".

2013.10.29
20:15

Konferencja dla nauczycieli języka polskiego przygotowująca do zmian w egzaminie maturalnym od 2015 r.

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają na konferencję przygotowująca nauczycieli języka polskiego do zmian w egzaminie maturalnym od 2015 r.

2013.10.29
19:59

Konkurs '2014! Młodzi dla Wolności'

W związku ze zbliżającymi się w 2014 r. obchodami 25 rocznicy zwycięstwa obozu „Solidarności” w wyborach 4 czerwca 1989 r., Kancelaria Prezydenta i Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji ogłosiły konkurs „2014! Młodzi dla Wolności”.

2013.10.29
20:37

III edycja konkursu 'Mam 6 lat'

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło III edycję konkursu „Mam 6 lat”. W tym roku szkolnym konkurs skierowany jest do rad rodziców w szkołach podstawowych i przedszkolach, a także do uczniów urodzonych w latach: 2005, 2006 lub 2007, którzy rozpoczęli naukę w wieku 6 lat oraz do ich rodziców.

2013.10.29
20:24

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 17 października 2013 r., w auli Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Płocku, odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń i nagród nauczycielom i pracownikom oświaty, z terenu działania Delegatury w Płocku, wyróżnionym za szczególne zasługi w pracy wychowawczej i opiekuńczej oraz za długoletnią służbę.

2013.10.29
20:17

Zmiany w kształceniu wyższym – co każdy nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej wiedzieć powinien?

Seminarium bolońskie pn. „Zmiany w kształceniu wyższym – co każdy nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej wiedzieć powinien?” organizowane przez Kuratorium Oświaty w Warszawie wraz z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Zespołem Ekspertów Bolońskich

2013.12.05
07:19

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ciechanowskim w I półroczu 2013 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie realizując zadania w zakresie polityki rynku pracy opracowuje analizy rynku pracy oraz prowadzi monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych.

2013.12.17
09:17

Materiały z konferencji „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole ogólnodostępnej. Perspektywy kształcenia specjalnego”

Materiały z konferencji „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole ogólnodostępnej. Perspektywy kształcenia specjalnego”

2013.11.07
21:19

XI edycja Konkursu Filozoficznego "W drodze ku mądrości"

Inicjatorem i organizatorem XI edycja Konkursu Filozoficznego "W drodze ku mądrości" jest Polskie Towarzystwo Filozoficzne.

2013.10.25
15:34

Konkurs plastyczny "Ja, Wolontariusz"

Caritas Diecezji Płockiej organizuje konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych w Płocku.

2013.10.25
15:21

Badanie potrzeb nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i matematyki w zakresie rozwoju zawodowego

Instytut Badań Edukacyjnych prowadzi projekt pt.: Badanie potrzeb nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i matematyki w zakresie rozwoju zawodowego.

2013.10.25
13:29

Dzień Edukacji Narodowej

Uroczystość wręczenia odznaczeń i nagród nauczycielom i pracownikom oświaty

2013.10.25
08:45

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

Uroczyste wręczenie dyplomów

2013.10.25
08:27

V Wojewódzka konferencja o pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Perspektywy kształcenia specjalnego, a także przepisy prawa oświatowego i nadzór pedagogiczny w kontekście pomocy psychologiczno-pedagogicznej były głównymi tematami V Wojewódzkiej Konferencji „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole ogólnodostępnej. Perspektywy kształcenia specjalnego”, która odbyła się 24 października w Płocku.

2013.10.30
07:42

V Wojewódzka konferencja o pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Perspektywy kształcenia specjalnego, a także przepisy prawa oświatowego i nadzór pedagogiczny w kontekście pomocy psychologiczno-pedagogicznej były głównymi tematami V Wojewódzkiej Konferencji „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole ogólnodostępnej. Perspektywy kształcenia specjalnego”, która odbyła się 24 października w Płocku.

2013.10.24
19:17

Konferencja pn. „Pytaj, badaj, wnioskuj!”

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach projektu Akademia uczniowska organizuje konferencję pn. „Pytaj, badaj, wnioskuj!” , skierowaną do nauczycieli gimnazjów uczących przedmiotów przyrodniczo – matematycznych

2013.10.28
12:21

„Nie wolno zostawić świata, jakim jest”

Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka zaprasza do udziału w otwartym konkursie dla szkół pt. „Nie wolno zostawić świata, jakim jest”

2013.10.24
09:23

II Ogólnopolska debata o uwarunkowaniach, realiach i wyzwaniach edukacji fizycznej w Polsce

II Ogólnopolska debata o uwarunkowaniach, realiach i wyzwaniach edukacji fizycznej w Polsce wraz z bezpłatnymi warsztatami metodycznymi dla nauczycieli

2013.10.28
12:48

Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy

Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku zaprasza do korzystania z bezpłatnego innowacyjnego pakietu edukacyjnego do nauczania przedmiotów ścisłych opracowanego w projekcie „Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy”

2013.10.23
13:10

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Kuratorium Oświaty w Warszawie

2013.10.23
10:19

III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno-Literackiego 'Żołnierze Wyklęci - Bohaterowie Niezłomni'

Ogólnopolski Konkurs Historyczno-Literacki dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”.

2013.10.22
15:15

Konkurs „Tradycyjne potrawy z Mazowsza”

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Warszawie ogłasza konkurs pod hasłem: „Tradycyjne potrawy z Mazowsza”.

2013.10.22
15:15

Informacja dla szkół uczestniczących w roku szkolnym 2012/2013 w programie 'Owoce w szkole'

przypominam, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja2011 r. w sprawie sposobu realizacji środków towarzyszących służących zapewnieniu skutecznego wykonania programu „Owoce w szkole” (Dz. U. Nr 103, poz. 594)

2013.10.22
14:43

II Ogólnopolska debata o uwarunkowaniach, realiach i wyzwaniach edukacji fizycznej w Polsce

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego we współpracy z Narodowym Centrum Badań Kultury Fizycznej zaprasza na II Ogólnopolską debatę o uwarunkowaniach, realiach i wyzwaniach edukacji fizycznej w Polsce oraz bezpłatne warsztaty metodyczne dla nauczycieli.

2013.10.22
13:05

Trwa kolejna edycja konkursu „Mam 6 lat'

Zapraszamy do udziału w III edycji konkursu Ministra Edukacji Narodowej „Mam 6 lat'. Konkurs skierowany jest do rad rodziców przedszkoli i szkół podstawowych, a także do uczniów urodzonych w latach 2005, 2006 lub 2007, którzy rozpoczęli naukę w wieku 6 lat oraz do ich rodziców.

2014.03.12
15:56

III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno-Literackiego 'Żołnierze Wyklęci - Bohaterowie Niezłomni'

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego, Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie, IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie, Stowarzyszenie Odra-Niemen, Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego, Fundacja im. Bolesława Chrobrego zapraszają wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Historyczno-Literackim „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”.

2013.10.21
20:19

Konferencja „W oczekiwaniu na wyniki kolejnego badania w ramach Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (PISA) – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”

Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej zapraszają na konferencję „W oczekiwaniu na wyniki kolejnego badania w ramach Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (PISA) – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”.

2013.10.21
15:28

Bezpłatne warsztaty 'Kształtowanie umiejętności społecznych i emocjonalnych'

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN zaprasza na bezpłatne warsztaty: 'Kształtowanie umiejętności społecznych i emocjonalnych', które odbędą się 25 i 26 października 2013r.

2013.10.21
12:59

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. „JESIENNE DUSZKI, LEŚNE SKRZATY”

Dyrekcja Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” im. prof. A. Kamińskiego w Krakowie, zachęca do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „JESIENNE DUSZKI, LEŚNE SKRZATY”, adresowanym do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych.

2013.10.21
11:31

Debata o Edukacji Fizycznej w Polsce

II Ogólnopolska debata o uwarunkowaniach, realiach i wyzwaniach edukacji fizycznej w Polsce wraz z bezpłatnymi warsztatami metodycznymi dla nauczycieli.

2013.10.21
11:21

XXIV Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej GRAFKOM 2014

Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w Zespole Szkół i Placówek nr 1 w Bydgoszczy przy ul. Stawowej 53 organizuje XXIV Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej GRAFKOM 2014 dla dzieci i młodzieży, uczniów szkół i placówek wychowania pozaszkolnego (do 20 roku życia).

2013.12.03
14:04

Bezpłatne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza nauczycieli do udziału w bezpłatnych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego

2013.10.21
08:36

Listy Ministra Edukacji Narodowej dotyczące nowelizacji ustawy o systemie oświaty, tzw. ustawy sześciolatkowej

Minister Edukacji Narodowej skierowała listy do wszystkich Kuratorów Oświaty, Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast oraz Dyrektorów szkół i przedszkoli w związku z podpisaniem przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego nowelizacji ustawy o systemie oświaty, tzw. ustawy sześciolatkowej. Prosimy o zapoznanie się z listami.

2014.03.13
10:21

Materiały dotyczące kształcenia specjalnego i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

Materiały dotyczące kształcenia specjalnego i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

2013.10.19
19:33

Narada - Organizacja pracy przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego

Mazowiecki Kurator Oświaty zaprasza na naradę: dyrektorów publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego z Warszawy i powiatów okołowarszawskich

2013.10.28
11:45

Szkoła przyjazna dla każdego.

Instytut Inicjatyw Pozarządowych organizuje konkurs promujący działania wzmacniające bezpieczne i efektywne funkcjonowanie w szkołach uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pt. „Szkoła przyjazna dla każdego”

2013.10.22
14:39

Zostań Wolontariuszem SZLACHETNEJ PACZKI!

Organizatorzy projektu SZLACHETNA PACZKA poszukują wolontariuszy z terenu województwa mazowieckiego. Co roku do projektu zgłaszają się osoby zainspirowane ideą mądrej pomocy – bohaterowie zmiany społecznej.

2013.10.17
15:53

Uroczystość wręczenia odznaczeń i nagród nauczycielom i pracownikom oświaty z terenu działania Delegatury w Ciechanowie

15 października odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń i nagród nauczycielom i pracownikom oświaty z terenu Delegatury w Ciechanowie. W uroczystości wzięli udział m.in. Karol Semik Mazowiecki Kurator Oświaty, Dariusz Piątek Wicewojewoda Mazowiecki, przedstawiciele Uczelni Wyższych, organów prowadzących, instytucji oświatowych i związków zawodowych.

2013.12.17
09:16

Konkurs „2014! Młodzi dla Wolności”

W związku ze zbliżającymi się (w 2014 r.) obchodami 25. rocznicy zwycięstwa obozu „Solidarności” w wyborach 4 czerwca 1989 r., Kancelaria Prezydenta i Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji ogłosiły konkurs „2014! Młodzi dla Wolności”.

2014.03.13
10:23

Konkurs Fizyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa mazowieckiego

Konkurs organizuje Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej we współpracy z Kuratorium Oświaty w Warszawie. Dokładne informacje na temat regulaminu Konkursu, zadań z lat ubiegłych oraz tegorocznej organizacji można znaleźć na stronie internetowej: http://www.if.pw.edu.pl/~konkurs

2013.12.17
09:16

Akademia Cyfrowej Szkoły

Fundacja Instytut Nowoczesnej Edukacji, organizuje bezpłatną, międzynarodową konferencję pn. „Akademia Cyfrowej Szkoły”

2013.10.24
14:27

Gwiazdka dla Afryki

Polski Komitet Narodowy UNICEF przygotował projekt edukacyjny „Gwiazdka dla Afryki”, skierowany do szkół i przedszkoli

2013.10.15
12:45

Konkurs 'Tradycyjne potrawy z Mazowsza'

Agencja Rynku Rolnego ogłasza konkurs pod hasłem „TRADYCYJNE POTRAWY Z MAZOWSZA”.

2013.10.21
19:56

ROK LUTOSŁAWSKIEGO 2013 – ciekawe propozycje dla szkół

Dobiegają końca zapisy na 'Lutosławski XXI/Warsztaty dla nauczycieli', organizowane przez Fundację „Muzyka jest dla wszystkich”. Pierwsze artystyczno-edukacyjne działania rozpoczynają się już 24 października. Całość odbywa się pod patronatem Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. Warsztaty poprowadzą znani animatorzy i osobowości artystycznego, naukowego i edukacyjnego świata polskiej muzyki. Uzupełnieniem warsztatów będzie ogólnopolski konkurs felietonów „Lutosławski XXI/Muzyka na słowa'.

2013.10.28
12:29

Dzień Edukacji Narodowej: uhonorowano nauczycieli i pracowników oświaty

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbywają się uroczystości wręczenia odznaczeń i nagród nauczycielom i pracownikom oświaty z województwa mazowieckiego.

2013.12.03
13:57

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej

2013.10.30
07:43

Listy Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Listy Ministra Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

2013.10.30
07:43

Zaproszenie do udziału w konferencji „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole ogólnodostępnej. Perspektywy kształcenia specjalnego”

V Wojewódzka Konferencja „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole ogólnodostępnej. Perspektywy kształcenia specjalnego”.

2013.10.14
08:01

Jubileusz najstarszej szkoły technicznej w Polsce

140 lat swojego istnienia świętowało w piątek (11 października) ochockie Technikum nr 7 wchodzące w skład Zespołu Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. „Kolejówka” w Warszawie.

2013.10.14
17:50

List Dyrektora Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek,Nauczyciele, Wychowawcy i Pracownicy Oświaty, z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam Państwu słowa uznania za trud i poświęcenie włożone w edukację oraz wychowanie, za przewodnictwo w drodze do zdobywania wiedzy i kształtowania postaw.

2013.10.11
14:17

"Jan Karski. Niedokończona misja"

10 października odbyło się spotkanie promujące działalność Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego. Wpisuje się ono w cykl przygotowań do obchodów przypadającej w 2014 roku 100. rocznicy urodzin kuriera Polskiego Państwa Podziemnego.

2013.10.11
15:32

List Dyrektora Delegatury w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie z okazji Dnia Nauczyciela

Szanowni Nauczyciele, Wychowawcy,Pracownicy i Przyjaciele Oświaty Dzień Edukacji Narodowej jest dniem szczególnym dla wszystkich pedagogów i pracowników oświaty w naszym kraju. Jest to święto, które na stałe wpisało się w życie społeczności szkolnej.

2013.12.17
09:16

Spotkania Młodzieży ze Sprawiedliwymi

Prosimy o zapoznanie się z inicjatywą pn. : „Spotkania Młodzieży ze Sprawiedliwymi” organizowaną przez Polskie Towarzystwo Sprawiedliwych wśród Narodów Świata Zarząd Główny w Warszawie.

2013.10.11
08:02

Bezpłatne szkolenia e-learningowe dla nauczycieli informatyki

Informujemy, że Szczeciński Technopark Pomerania zaprasza nauczycieli informatyki oraz przedmiotów ścisłych z całej Polski do skorzystania z bezpłatnych szkoleń e-learningowych

2013.10.09
08:41

Tygodnie eTwinning 2013

Informujemy, że od 24 września do 20 października trwają tygodnie eTwinningu

2013.10.28
11:47

Oferta pracy dla nauczycieli za granicą

Informujemy, że Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z upoważnienia Ministra Edukacji Narodowej kieruje polskich nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą

2013.10.28
11:56

Warszawska Nagroda Wychowawcza imienia Janusza Korczaka

Warszawska Nagroda Wychowawcza imienia Janusza Korczaka oraz inauguracja III edycji Programu edukacyjnego „Akademia Wychowawcy” były głównymi punktami konferencji zorganizowanej 7 października w Ośrodku Dokumentacji i Badań „Korczakianum” – Oddziale Muzeum Historycznego m.st. Warszawy.

2013.10.11
12:34

OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ - edycja XL

Olimpiada Wiedzy Technicznej jest organizowana przez Naczelną Organizację Techniczną na podstawie umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej

2013.10.07
13:01

Obchody jubileuszowe w szkołach na Mazowszu

90-tą rocznicę świętowało w piątek (4 października) III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie, a 50-tą rocznicę Publiczna Szkoła Podstawowa nr 34 w Radomiu.

2013.10.11
08:00

Zaproszenie do udziału w „Biegu Papieskim”

Zapraszam Młodzież i Pedagogów Płockich Szkół do udziału w organizowanym przez Akcję Katolicką Diecezji Płockiej w dniu 16 października 2013 roku „Biegu Papieskim".

2013.10.04
12:41

Publiczne czytanie Programu współpracy Wojewody Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza na ostatni etap konsultacji społecznych, czyli publiczne czytanie Programu współpracy Wojewody Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

2013.10.07
09:14

Edukacja medialna. Jak to się robi?

Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacja Evens organizuje konferencję dla nauczycieli i bibliotekarzy "Edukacja medialna. Jak to się robi?"

2013.10.03
14:02

XIV edycja programu edukacyjnego Renault „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”

Rozpoczęła się XIV edycja programu edukacyjnego Renault „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”. Jest to jedna z najstarszych i największych inicjatyw dla dzieci na świecie, na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz ekologicznego przemieszczania.

2013.10.03
14:25

Projekt „Napo dla nauczycieli”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) wdrażają projekt zatytułowany „Napo dla nauczycieli”

2013.10.03
12:41

Ogólnopolska konferencja Ojczysty panteon, ojczyste spory

Muzeum Pałac w Wilanowie zaprasza nauczycieli historii szkół ponadgimnazjalnych i edukatorów muzealnych, na ogólnopolską konferencję Historia w muzeum: Ojczysty panteon, ojczyste spory

2013.10.03
12:28

„Jesteśmy razem” - hołd pomordowanym w Treblince

W Treblince (2 października) pod hasłem „Jesteśmy razem” odbyły się już po raz czwarty uroczystości upamiętniające ofiary obozu zagłady. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele instytucji rządowych krajowych i zagranicznych oraz samorządów lokalnych, młodzież z Polski, Izraela i Białorusi. Uroczystości zorganizowano z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich i Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince.

2013.10.11
14:53

Nabór dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w XIV cyklu szkoleń z zakresu ewaluacji

Mazowiecki Kurator Oświaty ogłasza nabór dyrektorów: szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w XIV cyklu szkoleń z zakresu ewaluacji.

2013.10.10
08:42

Badania Instytutu Badań Edukacyjnych

Instytut Badań Edukacyjnych zaproszenie do wzięcia udziału w III sdycji badania 'Laboratorium - diagnoza nauczania przedmiotów przyrodniczych w Polsce'

2013.10.02
12:58

Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych

Instytucja Szkoleniowa Optima z Opola zaprasza nauczycieli przedmiotów zawodowych do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2013.10.02
11:17

Konferencja warsztatowa Programu eTwinning

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest organizatorem Konferencji warsztatowej Programu eTwining, która odbędzie się 23 października 2013 r., w godzinach 10.00 – 15.30 w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, ul. Gałczyńskiego 28 w Płocku

2013.10.04
10:17

Konferencja warsztatowa Programu eTwinning

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest organizatorem Konferencji warsztatowej Programu eTwinning, która odbędzie się 23 października 2013 r., w godzinach 10.00 – 15.30 w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, ul. Gałczyńskiego 28 w Płocku

2013.10.08
09:59

Zmiana godzin pracy Delegatury

Informujemy, iż z dniem 2 października br. Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku pracuje w godzinach 8:00 - 16:00.

2013.10.02
11:06

Konkurs "Las wokół nas"

Nadleśnictwo Płock zaprasza do udziału w konkursie, organizowanym dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, "Las wokół nas".

2013.10.01
18:44

Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli w ramach programu prewencyjnego Komendy Stołecznej Policji

W załączeniu list Mazowieckiego Kuratora Oświaty w temacie warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli.Projekt realizowany jest w ramach programuprewencyjnego Komendy Stołecznej Policji „Edukacja prawna w szkołach z udziałem warszawskiej Policji”.

2013.10.02
08:30

„Dobra praktyka kluczem profesjonalizmu do edukacji”

informujemy o dodatkowej rekrutacji uczestników projektu „Dobra praktyka kluczem profesjonalizmu do edukacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

2013.10.28
12:34

Konkurs „25 lat działalności Senatu RP w wolnej Polsce”

Dla uczczenia 25. rocznicy przemian ustrojowych i demokratycznych w naszym kraju, a także pierwszych, wolnych, demokratycznych wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Kancelaria Senatu we współpracy z kuratoriami oświaty planuje w roku szkolnym 2013/2014 przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu „25 lat działalności Senatu RP w wolnej Polsce”, skierowanego do młodzieży ponadgimnazjalnej.

2013.10.21
13:37

Przyznanie rekomendacji lub patronatu Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 października 2013 r. uległy modyfikacji zasady ubiegania się o objęcie przedsięwzięcia/uroczystości rekomendacją lub honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

2013.10.04
10:00

Konkurs "25 lat działalności Senatu RP w wolnej Polsce"

Kancelaria Senatu, dla uczczenia 25 rocznicy przemian ustrojowych i demokratycznych w naszym kraju, a także pierwszych, wolnych, demokratycznych wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,przeprowadzi Ogólnopolski Konkurs „25 lat działalności Senatu RP w wolnej Polsce”.

2013.09.30
22:58

XIV edycji programu edukacyjnego 'Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich.

informujemy, że Renault Polska, organizator XIV edycji programu edukacyjnego 'Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich', wspieranego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Dziecka, Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Komendę Główna Policji oraz Instytut Transportu Samochodowego, rozpoczyna nabór na bezpłatne pakiety edukacyjne 'Droga i Ja'. Akcja trwa do 20 października 2013 roku

2013.09.30
15:46

5 lat „Radosnej szkoły”: ponad 50 mln zł dla szkół z regionu

Prawie 52 mln zł otrzymały szkoły z województwa mazowieckiego w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” w latach 2009 – 2013. Ze środków tych zakupiono pomoce dydaktyczne dla 1549 szkół oraz utworzono lub zmodernizowano szkolne place zabaw w 512 placówkach. W 2014 roku zrealizowana zostanie ostatnia edycja programu. Dotychczasową realizację programu podsumowano podczas konferencji prasowej (30 września).

2013.10.08
15:31

"Droga i ja"

Bezpłatne pakiety edukacyjne dla szkół podstawowych

2013.09.30
08:43

Bezpłatne szkolenia dotyczące ogólnej wiedzy o Europejskim Funduszu Społecznym

Instytut Konsultantów Europejskich oraz Krajowy Ośrodek Europejskich Funduszy Społecznych zaprasza nauczycieli wszystkich typów szkół do udziału w bezpłatnych szkoleniach

2013.10.28
12:35

„Internet TAK, uzależnienie NIE”

Fundacja Dzieci Niczyje zaprasza do udziału w trzydniowych, bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu „Internet TAK, uzależnienie NIE"

2013.09.26
13:08

Nowy plac zabaw - 'Radosna Szkoła'

25 września w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Ciechanowie odbyło się uroczyste otwarcie placu zabaw wykonanego w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”.

2013.10.01
09:44

Konkurs historyczny ,,Polaków drogi do wolności po klęsce Powstania Styczniowego na przykładzie Sokołówka ”.

Powiatowe Centrum Kultury Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie i Kuratorium Oświaty w Warszawie w Delegatura w Ciechanowie serdecznie zapraszają uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w Konkursie historycznym ,,Polaków drogi do wolności po klęsce Powstania Styczniowego na przykładzie Sokołówka”. Poniżej zamieszczamy Regulamin ww. konkursu.

2013.12.17
09:15

Szkolenia organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną na terenie Delegatury w Płocku

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna organizuje szkolenia dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

2013.09.25
09:46

Materiały z narady „My, wy, oni – razem w szkole” z przedstawicielami Kościołów i Związków Wyznaniowych

Materiały z narady z przedstawicielami Kościołów i Związków Wyznaniowych odpowiedzialnych za nauczanie religii.

2013.11.29
09:25

Stypendia artystyczne dla uzdolnionych dzieci z Mazowsza

24 września po raz siódmy dzieci z województwa mazowieckiego otrzymały finansowe wsparcie fundacji Polish Orphans Charity. Stypendia przekazano 20 młodym artystom.

2013.09.30
14:51

Obywatelskie Forum Bezpieczeństwa

Zapraszamy na Obywatelskie Forum Bezpieczeństwa, które odbędzie się 5 października 2013 r. o godzinie 10.00 w Centrum Konferencyjnym Legii Warszawa przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie.

2013.09.24
15:01

Konferencja "Zmiany w zakresie wspomagania szkół/placówek. Nowe wymagania w nadzorze pedagogicznym"

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ostrołęce oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegaturaw w Ostrołęce, zapraszają dyrektorów wszystkich typów szkół/placówek na konferencję.

2013.09.24
14:02

„My, wy, oni – razem w szkole” - narada z przedstawicielami Kościołów i Związków Wyznaniowych

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów były tematem przewodnim spotkania (24 września) Mazowieckiego Kuratora Oświaty z przedstawicielami Kościołów i Związków Wyznaniowych, odpowiedzialnymi za nauczanie religii w szkole i punktach międzyszkolnych.

2013.09.27
10:31

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Twoje dane - twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli'

informujemy, że w ramach upowszechniania wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności wśród uczniów i nauczycieli Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych realizuje Ogólnopolski Program Edukacyjny „Twoje dane - twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli', pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka oraz Minister Edukacji Narodowej.

2013.10.28
11:57

Materiały z konferencji 'Efektywna ewaluacja w praktyce'

Szanowni Państwo poniżej zamieszczamy materiały z konferencji, która odbyła się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie, przy ul. Reymonta 4, w dniu 19 września.

2013.12.17
09:15

Oferta edukacyjna Muzeum Żydów Polskich na rok szkolny 2013/14

Uczestnicy poznają historię, tradycję, religie, potrawy, a także losy dzieci i dorosłych podczas II wojny światowej. Zajęcia lekcyjne dostosowane są do poziomu wiedzy ucznia, mają charakter warsztatów. Wykorzystują różnorodne środki dydaktyczne i aktywne metody nauczania.

2013.10.01
11:42

Materiały ze spotkania z dyrektorami przedszkoli

Poniżej zamieszczamy prezentacje multimedialne przedstawiane na spotkaniu z pracownikami nadzoru pedagogicznego z dyrektorami przedszkoli w dniu 20 września 2013 r

2013.10.29
07:54

Realizacja projektu systemowego „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”

Ministerstwo Edukacji Narodowej, w związku z wydłużeniem czasu realizacji projektu systemowego pn.: „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”.

2013.09.20
13:23

Program OWOCE W SZKOLE w roku szkolnym 2013/2014

Agencja Rynku Rolnego informuje,że w dniu 10 września 2013 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał roporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu 'Owoce w szkole', które określa zasady realizacji programu w roku szkolnym 2013/2014.

2013.09.20
13:14

Program Edukacyjny ZIELONA SZKOŁA WOLNOŚCI

ZIELONA SZKOŁA WOLNOŚCI - program edukacyjny realizowany przez Europejskie Centrum Solidarności.

2013.09.27
10:46

Projekt 'Mentor świadomej nauki zawodu'

Projekt 'Mentor świadomej nauki zawodu' w zakresie poznania procesów nowej technologii w zakładach pracy na terenie całej Polski (dotyczy zawodów budowlanych, mechanicznych i elektrycznych).

2013.09.27
12:23

List Ministra Edukacji Narodowej do dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów o samorządach uczniowskich

Ważnym elementem wszechstronnego wychowania jest kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich uczniów, m.in. poprzez zaangażowanie dzieci i młodzieży w życie szkoły. Sprzyja temu działalność samorządu uczniowskiego, instytucji niezwykle potrzebnej w procesie edukacji, stwarzającej warunki dla odpowiedzialnego działania uczniów w najważniejszych dla nich sprawach.

2013.10.01
09:04

Projekt „Mentor świadomej nauki zawodu”

Projekt przewiduje realizację doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zawodach: elektryk 741103, technik elektryk 311303, mechanik pojazdów samochodowych 723103, technik mechanik 311504, murarz-tynkarz 711204, technik budownictwa 311204.

2013.12.17
09:14

Materiały ze spotkania z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych

Poniżej zamieszczamy prezentacje multimedialne przedstawiane na spotkaniu z pracownikami nadzoru pedagogicznego z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych w dniu 19 września 2013 r.

2013.10.03
13:41

Narady dla dyrektorów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży oraz dyrektorów szkół dla dorosłych z Warszawy i powiatów okołowarszawskich

Mazowiecki Kurator Oświaty serdecznie zaprasza na narady dla dyrektorów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży oraz dyrektorów szkół dla dorosłych z Warszawy i powiatów okołowarszawskich.

2013.10.08
15:31

Konferencja regionalna pn. 'Wyniki nadzoru pedagogicznego oraz wyniki badań osiągnięć uczniów jako podstawa kreowania lokalnej polityki oświatowej i oferty wsparcia dla szkół i nauczycieli'

Mazowiecki Kurator Oświaty serdecznie zaprasza na szkoleniową konferencję regionalną pn. „Wyniki nadzoru pedagogicznego oraz wyniki badań osiągnięć uczniów jako podstawa kreowania lokalnej polityki oświatowej i oferty wsparcia dla szkół i nauczycieli” (zaproszenie w załączeniu).

2013.10.02
09:37

Olimpiady i konkursy organizowane w roku szkolnym 2013/2014

Aktualne informacje o organizowanych w roku szkolnym 2013/2014 olimpiadach przedmiotowych oraz turniejach i olimpiadach tematycznych.

2013.10.01
09:11

Materiały ze spotkania z dyrektorami szkół podstawowych

Poniżej zamieszczamy prezentacje multimedialne przedstawiane na spotkaniu z pracownikami nadzoru pedagogicznego z dyrektorami szkół podstawowych w dniu 18 września 2013 r.

2013.10.03
13:40

Odbiór Aktów Nadania Stopnia Awansu Zawodowego Nauczyciela Dyplomowanego

19-27 września 2013 r. w Delegaturze w Siedlcach

2013.09.18
13:23

Konferencja dla dyrektorów i nauczycieli upowszechniająca rezultaty programu „Uczenie się przez całe życie” oraz inne projekty prowadzone przez FRSE

Konferencja dla dyrektorów i nauczycieli, zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Warszawie, odbyła się 17 września w siedzibie Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Celem jej było upowszechnienie rezultatów programu „Uczenie się przez całe życie” oraz innych projektów prowadzonych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

2014.01.08
09:23

Materiały ze spotkania z dyrektorami gimnazjów i placówek oświatowych

Poniżej zamieszczam prezentacje multimedialne przedstawiane na spotkaniu z pracownikami nadzoru pedagogicznego z dyrektorami gimnazjów i placówek oświatowych w dniu 17 września 2013 r.

2013.10.03
13:40

Szczepienia ochronne lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w województwie mazowieckim

W dniach 5-14 października 2013r. przeprowadzona zostanie jesienna akcja szczepień ochronnych lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w województwie mazowieckim.

2013.09.17
11:17

Szczepienia ochronne lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w województwie mazowieckim

W dniach 5-14 października 2013r. przeprowadzona zostanie jesienna akcja szczepień ochronnych lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w województwie mazowieckim.

2013.09.17
11:13

Zajęcia dodatkowe w publicznych przedszkolach

Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej

2013.09.17
09:42

Realizacja projektu systemowego pn.: '„Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”

Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w związku z wydłużeniem czasu realizacji projektu systemowego pn.: „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”.

2013.10.28
12:36

Realizacja projektu systemowego pn.: „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”

Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w związku z wydłużeniem czasu realizacji projektu systemowego pn.: „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”.

2013.10.28
12:06

Narady z dyrektorami przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół i placówek specjalnych oraz placówek oświatowo-wychowawczych

Mazowiecki Kurator Oświaty serdecznie zaprasza na naradę dyrektorów publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół i placówek specjalnych oraz placówek oświatowo-wychowawczych.

2013.10.01
09:02

V edycja konkursu „Otwarta Szkoła”.

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji zapraszają do udziału w V edycji konkursu „Otwarta Szkoła”.

2013.10.03
10:59

Program „Owoce w szkole” w roku szkolnym 2013/2014

Agencja Rynku Rolnego informuje, że w dniu 10 września 2013 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole'.

2013.09.16
14:52

Przyjmowanie wniosków na wyjazdy indywidualne za granicę w ramach programu Wizyty Studyjne na rok 2013/2014.

Informujemy, że Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” zaprasza osoby zainteresowane udziałem w wizytach studyjnych do składania wniosków na wyjazdy indywidualne za granicę w ramach programu Wizyty Studyjne na rok 2013/2014

2013.10.28
12:37

Rusza III edycja bezpłatnego projektu edukacji ekologicznej

Informujemy, że rusza III edycja bezpłatnego projektu edukacji ekologicznej, który odbędzie się od 21.09.2013 r. do 15.11.2013 r. w szkołach podstawowych Warszawy i w powiatach: warszawskim-zachodnim, pruszkowskim, nowodworskim, sochaczewskim, otwockim

2013.10.28
12:37

Narady z dyrektorami przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół i placówek specjalnych oraz placówek oświatowo-wychowawczych

Mazowiecki Kurator Oświaty serdecznie zaprasza na naradę dyrektorów publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół i placówek specjalnych oraz placówek oświatowo-wychowawczych

2013.10.01
09:29

V edycja konkursu „Drugie życie śmieci – czyli zróbmy coś pożytecznego z niczego”.

Samorząd Województwa Mazowieckiego organizuje V edycję konkursu ekologicznego dla przedszkoli z terenu województwa mazowieckiego pt: „Drugie życie śmieci – czyli zróbmy coś pożytecznego z niczego”.

2013.09.16
13:33

XI edycja konkursu o tematyce ekologicznej pn. „Ekologia – i ja” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego

Samorząd Województwa Mazowieckiego organizuje XI edycję konkursu o tematyce ekologicznej pn. „Ekologia – i ja” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego.

2013.09.16
13:31

Kontrole szkolnych placów zabaw - Radosna szkoła 2013

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej wyłoniło firmy kontrolujące szkolne place zabaw. W województwie mazowieckim zgodnie z założeniami Programu prowadzone są kontrole szkolnych placów zabaw realizowanych w ramach programu Radosna szkoła w roku 2013 przez firmę Maria Cesarska DOR-DOM.

2013.11.27
11:30

List Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zajęć dodatkowych w przedszkolach

List Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 września dotyczący zajęć dodatkowych w przedszkolach.

2013.10.01
09:05

NABÓR WNIOSKÓW DLA WSPARCIA FINANSOWEGO UDZIELANEGO W ROKU 2014

VI EDYCJA RZĄDOWEGO PROGRAMU „RADOSNA SZKOŁA” NABÓR WNIOSKÓW DLA WSPARCIA FINANSOWEGO UDZIELANEGO W ROKU 2014

2013.12.10
11:16

Zaproszenie na konferencję „Efektywna ewaluacja w praktyce”.

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie przy współpracy Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie serdecznie zaprasza dyrektorów szkół i placówek oświatowych na konferencję 'Efektywna ewaluacja w praktyce'.

2013.12.17
09:14

Zasiłek losowy na cele edukacyjne w 2013 r.

dotyczy: Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2013 r.

2013.10.01
09:16

Zasiłek losowy na cele edukacyjne w 2013 r.

dotyczy: Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2013 r.

2013.09.13
08:14

V edycja konkursu 'Otwarta szkoła'

Celem konkursu jest promowanie modelu szkoły, która w swoich działaniach wychowawczych i edukacyjnych dąży do kształtowania w uczniach otwartej i prospołecznej postawy oraz wspiera ich aktywność obywatelską oraz umiejętność pracy zespołowej. Konkurs służyć ma również wspieraniu współpracy między szkołami a ich partnerami.

2013.09.12
14:50

Narady z dyrektorami szkół podstawowych i gimnazjów

informacje, dotyczące narady z dyrektorami szkół podstawowych i gimnazjów

2013.09.25
15:53

Narady z dyrektorami szkół podstawowych i gimnazjów

informacje, dotyczące narady z dyrektorami szkół podstawowych i gimnazjów

2013.09.12
13:38

Wyniki klasyfikowania i promowania uczniów w roku szkolnym 2012/2013

w związku z zakończeniem i podsumowaniem roku szkolnego 2012/2013, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie interaktywnego formularza dotyczącego wyników klasyfikowania i promowania uczniów. Bardzo proszę o uważne zapoznanie się z treścią formularza i postępowanie zgodnie z jego komunikatami.

2013.09.12
12:21

Konferencja „Tutoring – metoda pracy pedagogicznej”

Konferencja dla Państwa Dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów,szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Płocka

2013.09.12
10:04

Odbiór świadectw dojrzałości

Odbiór świadectw dojrzałości

2013.09.12
09:35

Program „Owoce w szkole”

Informuję, że szkoły podstawowe, które chcą wziąć udział w programie „Owoce w szkole” w roku szkolnym 2013/2014 mogą już składać wnioski/zgłoszenia. Termin ich przyjmowania upływa 18.09.2013 r.

2013.09.12
09:50

Przewidywane wydatkowanie naliczonej dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie od września do października 2013 r. AKTUALIZACJA

Przewidywane wydatkowanie naliczonej dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie od września do października 2013 r. AKTUALIZACJA

2013.09.11
14:43

Kwestionariusz CBA - „Radosna szkoła” – edycja 2012 w zakresie szkolnych placów zabaw

dotyczy: realizacji Rządowego programu „Radosna szkoła” – edycja 2012 w zakresie szkolnych placów zabaw W związku z prowadzeniem przez Centralne Biuro Antykorupcyjne zabezpieczenia antykorupcyjnego kolejnej edycji Rządowego programu „Radosna szkoła” (pismo z dnia 19 sierpnia 2013 r., znak M-I-1292/13), zwracam się z prośbą o przekazanie informacji w zakresie realizacji programu w 2012 roku w zakresie szkolnych placów zabaw.

2013.09.11
09:21

Kwestionariusz CBA - „Radosna szkoła” – edycja 2012 w zakresie szkolnych placów zabaw

dotyczy: realizacji Rządowego programu „Radosna szkoła” – edycja 2012 w zakresie szkolnych placów zabaw W związku z prowadzeniem przez Centralne Biuro Antykorupcyjne zabezpieczenia antykorupcyjnego kolejnej edycji Rządowego programu „Radosna szkoła” (pismo z dnia 19 sierpnia 2013 r., znak M-I-1292/13), zwracam się z prośbą o przekazanie informacji w zakresie realizacji programu w 2012 roku w zakresie szkolnych placów zabaw.

2013.09.11
09:18

W Ministerstwie Gospodarki

I Liceum Ogólnokształcące w Łosicach zaproszeni do Ministerstwa Gospodarki w Warszawie

2013.11.12
11:52

'Otwarta szkoła'

Zaproszenie szkół do udziału w V edycji konkursu

2013.09.10
15:34

KONKURS DLA GIMNAZJALISTÓW I LICEALISTÓW

CENTRUM JĘZYKA PORTUGALSKIEGO W LUBLINIE

2013.09.10
15:29

XI edycja konkursu o tematyce ekologicznej pn. „Ekologia – i ja”

XI edycja konkursu pn. „Ekologia – i ja” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego.

2013.09.10
15:11

Konkursie na Najciekawszą Prezentację Multimedialną pt: „Portugalia-kraj żeglarzy”

Centrum Języka Portugalskiego Instytutu Camõesa przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie na Najciekawszą Prezentację Multimedialną pt: „Portugalia-kraj żeglarzy”

2013.09.10
15:09

„Model pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz współczesnych technik informatycznych”

Informujemy, że zakończył się innowacyjny projekt testujący „Model pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz współczesnych technik informatycznych”, współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty

2013.09.10
10:45

Powszechne monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej zaprasza szkoły prowadzące kształcenie w zawodach do udziału w powszechnym monitorowaniu procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach.

2013.09.23
12:31

Spotkanie Forum Edukacyjnego

Najbliższe spotkanie Forum Edukacyjnego odbędzie się 11 września 2013 r. , o godz. 16.00 w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

2013.09.10
08:39

Kolejna edycjai projektu dofinansowywania posiłków w szkołach „Dobry jak chleb''

Informujemy o rozpoczęciu kolejnej edycji projektu dofinansowywania posiłków w szkołach „Dobry jak chleb''. O dofinansowanie posiłków przez Polską Fundację Pomocy Dzieciom „Maciuś' mogą ubiegać się szkoły podstawowe i gimnazja

2013.09.09
14:37

Odbiór aktów nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego

Odbiór aktów nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego

2013.09.09
09:45

Program społeczny pn.: „Nakarm Głodnego. Szczęśliwe dziecko z pełnym brzuszkiem”

Fundacja „Być Bardziej” realizuje w roku szkolnym 2013/2014 program społeczny pn.: „Nakarm Głodnego. Szczęśliwe dziecko z pełnym brzuszkiem”.

2013.10.28
12:10

,,Laboratorium myślenia – diagnoza nauczania przedmiotów przyrodniczych w Polsce”.

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) przystępuje do realizacji trzeciego cyklu badania: Laboratorium myślenia – diagnoza nauczania przedmiotów przyrodniczych w Polsce. Badanie ma na celu całościowe sprawdzenie umiejętności absolwentów gimnazjów z biologii, chemii, fizyki i geografii.

2013.12.17
09:14

Projekt ,,Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programu doskonalenia zawodowego w zakresie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach dla nauczycieli szkół zawodowych”.

Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie informuje, że jest realizowany projekt ,, Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programu doskonalenia zawodowego w zakresie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach dla nauczycieli szkół zawodowych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego skierowany do nauczycieli przedmiotów zawodowych.

2014.06.11
09:43

Otwarcie przedszkola

'Jestem, więc tworzę'-kreatywne przedszkole w Stoku Lackim

2013.09.06
10:27

180 mln zł na program 'Wyprawka szkolna' w 2013 r.

Wyprawka szkolna 2013. Rząd w tym roku przeznaczył na dofinansowanie zakupu podręczników prawie 180 milionów złotych. W ramach dofinansowania można otrzymać kwotę od 225 do770 zł. O dofinansowanie mogą się ubiegać uczniowie z rodzin spełniających kryterium dochodowe, z rodzin niespełniających kryterium dochodowego (5%) oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – bez względu na dochód.

2013.12.03
14:00

System Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2013 r. - pismo do JST

uprzejmie przypominam, iż obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2013 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. starym SIO. Na stronie internetowej Centrum Informatycznego Edukacji www.cie.men.gov.pl, znajdą Państwo aktualny program do wprowadzania danych w tzw. starym SIO 3.15 oraz „Instrukcję wprowadzania danych'.

2013.09.23
09:42

System Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2013 r. - pismo do Dyrektorów Szkół i Placówek

uprzejmie przypominam, iż obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2013 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. starym SIO. Na stronie internetowej Centrum Informatycznego Edukacji www.cie.men.gov.pl, znajdą Państwo aktualny program do wprowadzania danych w tzw. starym SIO 3.15 oraz „Instrukcję wprowadzania danych'.

2013.09.23
09:42

IV Ogólnopolski Pijarski Konkurs Gramatyczny im. ks. Onufrego Kopczyńskiego

Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum Kolegium Zakonu Pijarów Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza zapraszają w roku szkolnym 2013/2014 na czwartą edycję Ogólnopolskiego Pijarskiego Konkursu Gramatycznego im. ks. Onufrego Kopczyńskiego.

2013.09.05
14:21

System Informacji Oświatowej według stanu na 10 września 2013 r. - pismo do JST

uprzejmie przypominam, iż obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 września 2013 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. starym SIO. Na stronie internetowej Centrum Informatycznego Edukacji www.cie.men.gov.pl, znajdą Państwo aktualny program do wprowadzania danych w tzw. starym SIO 3.15 oraz „Instrukcję wprowadzania danych'.

2013.09.23
09:42

System Informacji Oświatowej według stanu na 10 września 2013 r. - pismo do Dyrektorów Szkół i Placówek

uprzejmie przypominam, iż obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 września 2013 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. starym SIO. Na stronie internetowej Centrum Informatycznego Edukacji www.cie.men.gov.pl, znajdą Państwo aktualny program do wprowadzania danych w tzw. starym SIO 3.15 oraz „Instrukcję wprowadzania danych".

2013.09.05
14:11

Międzynarodowa konferencja „Motywacja w edukacji językowej”

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza na międzynarodową konferencję „Motywacja w edukacji językowej”, która odbędzie się w dniu 24 września 2013 r. w gmachu starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

2013.09.05
13:43

Rządowy Program Radosna Szkoła - spotkania informacyjne

od 2009 roku funkcjonuje Rządowy program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła”.

2013.10.01
09:12

Rządowy Program Radosna Szkoła - spotkania informacyjne

od 2009 roku funkcjonuje Rządowy program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła”.

2013.11.20
10:42

Rządowy Program Radosna Szkoła - spotkania informacyjne

od 2009 roku funkcjonuje Rządowy program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła”.

2013.10.01
09:34

Konferencja dla Dyrektorów i Nauczycieli upowszechniająca rezultaty programu „Uczenie się przez całe życie” oraz inne projekty prowadzone przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Serdecznie zapraszam na konferencję organizowaną przez Kuratorium Oświaty w Warszawie, upowszechniającą rezultaty programu „Uczenie się przez całe życie” oraz innych projektów prowadzonych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji

2013.09.04
15:27

Rządowy Program Radosna Szkoła - spotkania informacyjne

od 2009 roku funkcjonuje Rządowy program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła”.

2013.11.20
10:54

Konferencja dla Dyrektorów i Nauczycieli upowszechniająca rezultaty programu „Uczenie się przez całe życie” oraz inne projekty prowadzone przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Serdecznie zapraszam na konferencję organizowaną przez Kuratorium Oświaty w Warszawie, upowszechniającą rezultaty programu „Uczenie się przez całe życie” oraz innych projektów prowadzonych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji

2013.09.18
08:31

IV Ogólnopolski Pijarski Konkurs Gramatyczny im. ks. Onufrego Kopczyńskiego

Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum Kolegium Zakonu Pijarów Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza zapraszają w roku szkolnym 2013/2014 na czwartą edycję Ogólnopolskiego Pijarskiego Konkursu Gramatycznego im. ks. Onufrego Kopczyńskiego.

2013.09.04
10:19

„Rola szkoły w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego Europy'

Konferencja z okazji Europejskiego Roku Obywateli 2013

2013.11.12
12:07

Konkurs Gramatyczny

IV Ogólnopolski Pijarski Konkurs Gramatyczny im. ks. Onufrego Kopczyńskiego

2013.09.03
14:52

Materiały z narady dla dyrektorów

Szanowni Państwo poniżej zamieszczamy materiały z narady dla dyrektorów, która odbyła się 30 sierpnia 2013 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie.

2013.12.17
09:12

Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2013/2014

2 września nowy rok szkolny we wszystkich typach szkół w województwie mazowieckim rozpoczęło blisko 650 tysięcy uczniów. Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2013/2014 odbyła się w Szkole Podstawowej w Książenicach.

2013.09.03
09:36

Konferencja podsumowująca projekt „Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w konferencji podsumowującej projekt „Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”. Uczestnicy projektu - uczniowie i nauczyciele - zaprezentują efekty swojej pracy oraz odpowiedzą na wszelkie pytania.

2013.09.02
14:15

Bezpłatny kurs języka hiszpańskiego dla nauczycieli przedmiotów niejęzykowych

Ośrodek Rozwoju Edukacji Wydział Rozwoju Kompetencji Językowych, Biuro Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce oraz Instytut Cervantesa w Warszawie ogłaszają nabór kandydatów do PROGRAMU EUROPROF.

2013.09.02
14:01

AWARIA TELEFONÓW

W związku z niezależną od Kuratorium Oświaty w Warszawie awarią telefonów w dniu dzisiejszym, w rezultacie której istnieje problem z połączeniem się z urzędem poprzez cyfrową centralę telefoniczną pod numerem 22/ 551 24 00 prosimy o kontakt pod liniami analogowymi.

2013.09.03
09:33

List Prezesa Zarządu Fundacji 'Rodzice Szkole' skierowany do dyrektorów szkół

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, w imieniu Fundacji „Rodzice Szkole”, która podejmuje szereg działań na rzecz tworzącego się na terenie szkół i narodowego systemu edukacji społeczeństwa obywatelskiego, zwracam się z prośbą o pomoc w bardzo istotnej dla przyszłości kraju sprawie...

2013.09.02
09:40

List Rzecznika Praw Dziecka skierowany do uczniów z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014

Moi Drodzy, wakacje dobiegły końca i pora wrócić do szkoły. Mam nadzieję, że przez dwa miesiące beztroskiej zabawy odpoczęliście i zgromadziliście siły na cały rok nauki...

2013.09.03
12:43

List Dyrektora Delegatury w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie z okazji ropoczęcia roku szkolnego

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Oświaty, Rodzice i Uczniowie Wakacje dobiegają końca. Za kilka dni rozpoczyna się nowy rok szkolny 2013/2014. Przed nami dziesięć miesięcy na realizację planów, oczekiwań i marzeń. U progu nowego roku szkolnego zawsze pozostajemy ze szczególną nadzieją na ich spełnienie.

2013.12.17
09:11

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty z okazji inauguracji roku szkolnego 2013/2014

Wkrótce we wszystkich polskich szkołach rozlegnie się pierwszy po wakacjach dzwonek i rozpocznie się kolejny rok szkolny.Jest to szczególnie ważny, uroczysty i pełen nadziei moment dla wszystkich ludzi związanych z oświatą...

2013.09.02
08:45

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014

Drodzy Uczniowie, Szanowni Nauczyciele, Szanowni Rodzice, Przedstawiciele władz samorządowych, przed Wami nowy rok szkolny - czas wyzwań, zdobywania wiedzy i umiejętności, rozwijania pasji i realizowania planów...

2013.09.02
20:22

Kurs jęz. hiszpańskiego

ORE placówka MEN ogłasza nabór na bezpłatny kurs jęz. hiszpańskiego dla nauczycieli przedmiotów niejęzykowych

2013.08.30
14:35

Materiały z narady

Materiały z narady inaugurującej rok szkolny 2013/2014

2013.08.29
15:44

Rządowy program „Radosna szkoła” – edycja 2013 nabór wniosków dla szkół filialnych

Zespół powołany przez Wojewodę Mazowieckiego do oceny wniosków zgłaszanych na terenie województwa mazowieckiego w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” dokonał oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu.

2013.08.29
15:34

Rządowy program „Radosna szkoła” – edycja 2013 nabór wniosków dla szkół filialnych

Zespół powołany przez Wojewodę Mazowieckiego do oceny wniosków zgłaszanych na terenie województwa mazowieckiego w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” dokonał oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu.

2013.08.29
15:34

Propozycja bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli ze szkół podstawowych na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego

informujemy, że Fundacja Drabina Rozwoju zaprasza nauczycieli ze szkół podstawowych na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego, którzy dotychczas nie uczestniczyli w krótkich formach doskonalenia zawodowego w ramach działania 9.4 POKL (Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty) do udziału w programie szkoleń.

2013.08.29
15:10

Upowszechnienie produktów finalnych z Priorytetu III PO KL

zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP) dla Priorytetu III PO KL Wysoka jakość systemu oświaty wspierającego działania upowszechniające i włączające do głównego nurtu polityki wypracowane w projektach innowacyjnych testujących produkty finalne, w załączeniu przekazuję Państwu prezentację dotyczącą upowszechniania tych produktów.

2013.10.01
09:33

Bezpłatne szkolenia o ocenianiu kształtującym dla dyrektorów szkół

Informujemy, że Centrum Edukacji Obywatelskiej jako partner w realizacji projektu 'Wdrożenie podstawy programowej w przedszkolach i szkołach' prowadzonego wraz z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji serdecznie zaprasza dyrektorów szkół na bezpłatne 12-godzinne (2 dni) szkolenia w zakresie oceniania wspierającego rozwój uczniów

2013.11.20
13:39

„Człowiek – najlepsza inwestycja”

Rusza piąta edycja konkursu dla uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na najlepszy komiks pod hasłem działań realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Człowiek – najlepsza inwestycja”, organizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

2013.08.29
14:01

Program edukacyjny w zakresie profilaktyki raka piersi dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych 'Zdrowe piersi są OK!'

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku informuje, iż w bieżącym roku szkolnym będzie realizowana I edycja programu edukacyjnego w zakresie profilaktyki raka piersi dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych "Zdrowe piersi są OK!"

2013.08.29
12:41

Konferencja „Praktyczny program z zakresu OZE – innowacja dla szkół ponadgimnazjalnych”

EKSPERT-SITR Spółka z o.o. w Koszalinie wraz z Wyższą Szkołą Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie zapraszają na Konferencję w trakcie, której zaprezentowany zostanie nasz innowacyjny ...

2013.09.05
14:12

Pielgrzymka biegowa – II Sztafeta ku czci bł. ks. Jerzego Popiełuszki i Męczenników stanu wojennego z Płocka do Warszawy

Akcja Katolicka Diecezji Płockiej 13 i 14 września 2013 r. organizuje w dniach 13 i 14 września 2013 r. pielgrzymkę biegową.

2013.08.29
11:27

Pielgrzymka Biegowa - II Sztafeta ku czci bł. ks. Jerzego Popiełuszki i Męczenników stanu wojennego z Płocka do Warszawy

Akcja Katolicka Diecezji Płockiej 13 i 14 września 2013 r. organizuje w dniach 13 i 14 września 2013 r. pielgrzymkę biegową – II Sztafetę ku czci bł. ks. Jerzego Popiełuszki i Męczenników stanu wojennego z Płocka do Warszawy, do grobu bł. ks. Jerzego.

2013.08.29
11:17

Wystawa Grzybów "Poznaj Grzyby - unikniesz zatrucia"

Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie we współpracy z Lasami Państwowymi organizuje wystawę grzybów.

2013.08.29
11:06

Konferencja „Praktyczny program z zakresu OZE – innowacja dla szkół ponadgimnazjalnych”

EKSPERT – SITR Spółka z o.o. w Koszalinie wraz z Wyższą Szkołą Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie zapraszają na konferencję.

2013.08.29
10:42

Projekty innowacyjne - produkty finalne

Produkty finalne wypracowane w różnorodnych projektach innowacyjnych testujących z Priorytetu III PO Kapitał Ludzki.

2013.08.29
10:28

Akty nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego

Uprzejmie informuję, że akty nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego można odbierać w Delegaturze w Ciechanowie, ul. Księdza Piotra Ściegiennego 9 codziennie od godziny 9:00 do godziny 15:00 (pokój Nr 4)

2014.06.11
09:45

VIII Kongres Zarządzania Oświatą

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty oraz partnerzy OSKKO: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Badań Edukacyjnych, Instytut Medycyny Pracy zapraszają na VIII Kongres Zarządzania Oświatą.

2013.08.29
09:46

Nabór kandydatów do PROGRAMU EUROPROF

Ośrodek Rozwoju Edukacji Wydział Rozwoju Kompetencji Językowych, Biuro Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce oraz Instytut Cervantesa w Warszawie ogłaszają nabór kandydatów do PROGRAMU EUROPROF.

2013.08.29
09:41

Ankieta dotycząca liczby dzieci sześcioletnich - PILNE

Szanowni Państwo,w związku z dyspozycją Ministerstwa Edukacji Narodowej (pismo Nr DKOW-WOKO-AAS-5015-116/13) uprzejmie proszę o pilne wypełnienie elektronicznej ankiety dotyczącej liczby dzieci sześcioletnich rozpoczynających naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2013/2014 (według stanu na dzień 23 sierpnia 2013 r.).

2013.08.29
09:49

Materiał z narady dla dyrektorów

Materiały z narady dla dyrektorów.

2013.09.16
13:08

Materiały z narady inaugurującej rok szkolny 2013/2014

Prezentacje z narady inaugurującej rok szkolny 2013/2014.

2013.10.03
10:11

Kampania 'Bezpieczna droga do szkoły'

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu w związku ze zbliżającym się początkiem nowego roku szkolnego organizuje coroczną kampanię 'Bezpieczna droga do szkoły'

2013.12.17
09:10

Święto Kawalerii Polskiej

Dowódca Garnizonu Warszawa zaprasza pedagogów i pracowników placówek oświatowych oraz młodzież szkolną na centralne obchody Święta Kawalerii Polskiej, które odbędą się w Warszawie przy ul. Kozielskiej 4a w dniach 7 - 8 września br.

2013.08.28
15:30

WYPRAWKA SZKOLNA 2013 - ZWERYFIKOWANE DANE

Szanowni Państwo,w związku z realizacją Rządowego programu „Wyprawka szkolna” w 2013 r., ustanowionego Uchwałą Nr 125/2013 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r., zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie zweryfikowanych danych dotyczących liczby uczniów uprawnionych do objęcia programem. Informacja ta stanowić będzie podstawę do przekazania drugiej transzy środków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów biorących udział w programie.

2013.08.27
12:37

WYPRAWKA SZKOLNA 2013 - ZWERYFIKOWANE DANE

Szanowni Państwo,w związku z realizacją Rządowego programu „Wyprawka szkolna” w 2013 r., ustanowionego Uchwałą Nr 125/2013 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r., zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie zweryfikowanych danych dotyczących liczby uczniów uprawnionych do objęcia programem. Informacja ta stanowić będzie podstawę do przekazania drugiej transzy środków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów biorących udział w programie.

2013.08.27
12:37

Projekt systemowy „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”

pragnę poinformować, że w marcu 2013 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, rozpoczęło realizację projektu systemowego „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”.

2013.08.29
15:08

ROK LUTOSŁAWSKIEGO 2013 – ciekawe propozycje dla szkół

W związku z obchodami Roku Witolda Lutosławskiego Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego i Fundacja Muzyka jest dla wszystkich zapraszają do udziału w różnorodnych przedsięwzięciach propagujących osobę wybitnego kompozytora.

2013.10.01
09:18

Lekcje obywatelskie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, wzorem roku ubiegłego, zaprasza na kolejny cykl lekcji obywatelskich dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego.

2013.10.02
09:40

Weryfikacja naliczonych dotacji do realnego zapotrzebowania gmina na środki na stypendia i zasiłki szkolne do końca 2013 r.

Weryfikacja naliczonych dotacji do realnego zapotrzebowania gmina na środki na stypendia i zasiłki szkolne do końca 2013 r

2013.09.10
15:05

Mazowieckie szkoły gotowe na przyjęcie sześciolatków

Odpowiednie wyposażanie szkół i przygotowanie pedagogiczne nauczycieli, coraz mniej zatłoczone klasy – to główne punkty raportu Kuratorium Oświaty w Warszawie, który zaprezentowano podczas konferencji prasowych w Warszawie, Radomiu, Ostrołęce, Płocku, Siedlcach i Ciechanowie. W latach 2009 - 2013 w ramach programu „Radosna Szkoła” szkołom na Mazowszu przyznano ponad 54 mln zł na modernizację placów zabaw i zakup pomocy dydaktycznych. Największy odsetek sześciolatków uczęszczających do szkoły – ponad 27% - odnotowano w regionie warszawskim. W radomskim 12% dzieci poszło w minionym roku szkolnym do pierwszej klasy. W ostrołęckim 14 %, w płockim 17 %, w siedleckim 12%, w ciechanowskim 18 %. W nadchodzącym roku szkolnym decyzja o posłaniu sześciolatka do szkoły należy jeszcze do rodziców.

2013.11.04
11:59

Międzynarodowy projekt 'Makutano Junction - multimedialne metody nauczania w edukacji globalnej'

informujemy, że Fundacja Partners Polska realizuje międzynarodowy projekt 'Makutano Junction. Multimedialne metody nauczania w edukacji globalnej', w ramach którego zaprasza do współpracy ekspertów z zakresu medioznawstwa, metodyki nauczania, edukacji globalnej oraz nauczycieli aby wspólnie stworzyć ciekawe, innowacyjne i wrażliwe kulturowo materiały edukacyjne, które będą wykorzystywane przez nauczycieli w pracy w szkołach ponadgimnazjalnych.

2013.08.23
09:03

Informacja o planowanej naradzie z dyrektorami szkół i placówek oświatowych.

Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Ostrołęce zapraszają na naradę inaugurującą rok szkolny 2013/2014.

2013.08.22
15:19

Narada dla dyrektorów szkół i placówek

Porządek narady

2013.08.21
15:44

Informacja o spotkaniu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych

Informuję, że w dniu 30 sierpnia 2013 r. o godz. 10.00 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej przy ul. Narutowicza 9 odbędzie się spotkanie z dyrektorami szkół i placówek oświatowych z terenu działania Delegatury w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie.

2013.12.17
09:10

Wykaz szkół i placówek oświatowych, w których przeprowadzono ewaluacje

W załącznikach przekazujemy wykaz szkół i placówek z terenu działania Delegatury w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie, w których zostały przeprowadzone ewaluacje. Raporty z ewaluacji dostępne są dla wszystkich pod tym linkiem.

2015.01.07
10:53

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ciechanowskim w II półroczu 2012 r. – część II (prognostyczna)

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie realizując zadania w zakresie polityki rynku pracy opracowuje analizy rynku pracy oraz prowadzi monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych.

2013.12.17
09:10

Kampania 'Bezpieczna droga do szkoły'

Tegoroczna kampania „Bezpieczna droga do szkoły” zostanie przeprowadzona w dniach od 2 do 6 września 2013 r.

2013.08.19
08:27

VIII Kongres Zarządzania Oświatą

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty oraz partnerzy OSKKO: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Badań Edukacyjnych, Instytut Medycyny Pracy zapraszają na VIII Kongres Zarządzania Oświatą, który odbędzie się w dniach 25-27.09.2013 r. w Warszawie (Centrum Kongresowym PWSBiA - ul. Bobrowiecka 9).

2013.08.16
10:24

Ankieta dotycząca zwolnień uczniów z zajęć wychowania fizycznego w roku szkolnym 2012/2013

uprzejmie proszę o wypełnienie ankiety w terminie do 31 sierpnia 2013 roku.

2013.08.29
09:50

Edukacja uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Prawidłowa organizacja edukacji uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego jest tematem wielu pytań kierowanych do Delegatury w Ciechanowie. Chcąc wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom umieszczamy w załączeniu prezentacje z konferencji poświęconej tej tematyce, zorganizowanej 4 czerwca z inicjatywy Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

2013.12.17
09:09

Regionalny Konkurs Grantowy 2013

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza 'Regionalny Konkurs Grantowy' w ramach Programu 'Równać Szanse 2013' Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

2013.08.13
15:12

Kampania „Bezpieczna droga do szkoły”

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu w związku ze zbliżającym się początkiem nowego roku szkolnego, a tym samym wzrostem natężenia ruchu pieszych i pojazdów w rejonach szkół, w dniach od 2 do 6 września organizuje coroczną kampanię pn. „Bezpieczna droga do szkoły”.

2013.08.13
12:59

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kalendarz na nadchodzący rok szkolny. Szczegóły w załączeniu.

2013.10.01
09:12

ZAPYTANIE O CENĘ NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH NA POTRZEBY KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE

ZAPYTANIE O CENĘ NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH NA POTRZEBY KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE

2013.08.08
13:30

VIII Kongres Zarządzania Oświatą

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty oraz partnerzy OSKKO: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Badań Edukacyjnych, Instytut Medycyny Pracy zapraszają na VIII Kongres Zarządzania Oświatą, który odbędzie się w dn. 25-27.09.2013 r. w Warszawie

2013.10.01
11:49

Edukacja ekonomiczna w obrazkach

Ruszyła kolejna edycja projektu edukacyjnego 'Komiksy ekonomiczne'. Celem przedsięwzięcia jest przedstawienie zagadnień związanych z gospodarką w przystępnej formie obrazkowej, ciekawej dla odbiorcy w każdym wieku. Organizatorem projektu jest Forum Obywatelskiego Rozwoju.

2013.10.01
11:50

Informacja o nowych projektach z zakresu poradnictwa dla rodziców dzieci autystycznych

Fundacja Synapsis informuje o nowych, bezpłatnych, jednorazowych projektach i poradnictwie dla rodziców dzieci z autyzmem.

2013.08.01
10:21

Projekty z zakresu poradnictwa dla rodziców dzieci z autyzmen

Fundacja SYNAPSIS realizuje projekt w ramach którego członkowie rodzin dzieci ze spektrum autyzmu do 10 roku życia, z woj. mazowieckiego oraz rodzice dzieci ze spektrum autyzmu powyżej 10 roku życia i osób dorosłych będą mogli korzystać z zindywidualizowanego, bezpłatnego, wsparcia specjalistów.

2013.08.01
09:37

Narada inaugurująca rok szkolny 2013/2014

29 sierpnia 2013 r.

2013.07.31
09:53

Informacja o planowanej naradzie z dyrektorami szkół i placówek oświatowych.

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że w dniu 28 sierpnia br. o godz. 13:00 w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego przy ul. Kolegialnej 23 w Płocku odbędzie się narada z dyrektorami szkół i placówek oświatowych z terenu działania Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie.

2013.07.29
13:34

Program stypendialno-szkoleniowy „Doktoraty dla Mazowsza II”

Program stypendialno-szkoleniowy „Doktoraty dla Mazowsza II”, realizowany przez Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego (COME UW.

2013.07.25
14:47

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru wykonawcy budowy i wdrożenia systemu informatycznego w Projekcie edukacyjnym „Szukając Einsteina. Akademia Umysłów Ścisłych” 4/POKL/2009

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru wykonawcy budowy i wdrożenia systemu informatycznego w Projekcie edukacyjnym „Szukając Einsteina. Akademia Umysłów Ścisłych” 4/POKL/2009

2013.08.07
12:32

Priorytety Mazowieckiego Kuratora Oświaty w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok szkolny 2013/2014

Priorytety Mazowieckiego Kuratora Oświaty w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok szkolny 2013/2014

2014.08.13
14:29

Informatory o egzaminie maturalnym

Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z komisjami okręgowymi przygotowała zbiór informatorów o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015.

2013.10.01
09:19

Informacja MEN nt. kontroli w zakresie wyboru podręczników

Ministerstwo Edukacji Narodowej zleciło w kwietniu br. kuratorom oświaty przeprowadzenie kontroli doraźnych w związku otrzymanymi sygnałami, z których wynikało, że dyrektorzy niektórych szkół podejmują zobowiązania do korzystania z publikacji danego wydawnictwa w zamian za przekazanie szkole różnego rodzaju sprzętu dydaktycznego.

2013.10.01
09:19

Zasady wsparcia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ze środków unijnych

3 lipca 2013 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Paweł Orłowski podpisał dokument Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.

2013.10.01
09:20

Informacja dla organów prowadzących niepubliczne szkoły

tylko organów prowadzących szkoły niepubliczne, do których uczęszczają uczniowie niewidomi

2013.07.12
12:41

„Od Ziarenka do Bochenka” – jesienne praktyki

Ruszył nabór do jesiennej edycji bezpłatnych praktyk dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, realizowanych w ramach projektu „Od Ziarenka do Bochenka”.

2013.10.01
11:52

„Ścieżki Kopernika” – wyniki konkursu

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki konkursu „Ścieżki Kopernika” na najlepsze projekty popularyzujące naukę. Z województwa mazowieckiego został nagrodzony projekt „Laboratorium językowe – korpus języka młodzieży początku XXI wieku”.

2013.07.12
13:12

Ankieta dotycząca liczby dzieci sześcioletnich

Szanowni Państwo,w nawiązaniu do pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2013 roku uprzejmie informuję, że w okresie od 8 lipca br. do 30 sierpnia br. ankieta dotycząca planowanej liczby dzieci sześcioletnich rozpoczynających naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2013/2014 nie będzie aktywna.

2013.07.11
10:25

Bezpłatne studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego.

Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie realizuje projekt pt.: „Nauczyciel przedmiotów zawodowych”, który obejmuje realizację 3-semestralnych studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego.

2013.07.09
12:06

II Ogólnopolska debata o uwarunkowaniach, realiach i wyzwaniach edukacji fizycznej w Polsce

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie we współpracy z Narodowym Centrum Badań Kultury Fizycznej organizuje II Ogólnopolską debatę o uwarunkowaniach, realiach i wyzwaniach edukacji fizycznej w Polsce.

2013.07.09
08:33

Dotyczy wyników rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014

Zwracamy się z prośbą o pobranie pliku Excel (w załączeniu) zawierającego wzór meldunku (o liczbie przyjętych do oddziałów klasy pierwszej oraz o wolnych miejscach w szkołach), który po dokładnym wypełnieniu wszystkich niezbędnych danych należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej do 12 lipca 2013 r. do godz. 12:00 do odpowiedniej terenowo delegatury.

2013.07.08
15:48

Dotyczy wyników rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014

Zwracamy się z prośbą o pobranie pliku Excel (w załączeniu) zawierającego wzór meldunku (o liczbie przyjętych do oddziałów klasy pierwszej oraz o wolnych miejscach w szkołach), który po dokładnym wypełnieniu wszystkich niezbędnych danych należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej do 12 lipca 2013 r. do godz. 12:00 do odpowiedniej terenowo delegatury.

2013.07.08
15:48

Program edukacyjno – informacyjny „Znamię! Znam je?”

W ramach popularyzacji profilaktyki realizowany będzie w roku szkolnym 2013/2014 program edukacyjno – informacyjny „Znamię! Znam je?”.

2013.10.28
12:49

Konkurs na stanowiska nauczycieli w Szkołach Europejskich

Informujemy, że Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs na stanowiska nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w Szkołach Europejskich Bruksela I i Luksemburg I.

2013.07.04
12:31

Zaproszenie szkół do udziału w V edycji konkursu „Otwarta szkoła”

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji zapraszają do udziału w V edycji konkursu „Otwarta Szkoła”.

2013.12.17
09:08

Program edukacyjny "Ars, czyli jak dbać o miłość?"

Pani Krystyna Szumilas - Minister Edukacji Narodowej objęła honorowym patronatem program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?” autorstwa dra Krzysztofa Wojcieszka.

2013.07.03
14:47

Informacja dotycząca kontroli autobusów

Uprzejmie informuję, że Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu w czasie trwania letniego wypoczynku uruchomił stały punkt kontroli autokarów zlokalizowany na parkingu w Warszawie przy Torwarze oraz w Radomiu na parkingu przy Uniwersytecie Technologiczno - Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (ul. Mierzejewskiego). Terminarz przeprowadzania kontroli autokarów w ww. miejscu zamieszczony jest w załączniku.

2013.07.03
13:11

Projekty Programów Konkursów Przedmiotowych na rok szkolny 2013/2014

Informujemy, że projekty Programów Konkursów Przedmiotowych na rok szkolny 2013/2014 znajdują się na stronie www.mazowieckietalenty.edu.pl, prowadzonej przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

2014.09.12
14:49

Projekty Programów Konkursów Przedmiotowych na rok szkolny 2013/2014

Informujemy, że projekty Programów Konkursów Przedmiotowych na rok szkolny 2013/2014 znajdują się na stronie www.mazowieckietalenty.edu.pl, prowadzonej przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

2013.10.01
09:20

Program stypendialny, którego celem jest wspomaganie edukacji młodych zdolnych ludzi, mających trudną sytuację materialną

Fundacja Efekt Motyla w ramach wsparcia edukacji dzieci z ubogich polskich rodzin realizuje program stypendialny, którego celem jest wspomaganie edukacji młodych zdolnych ludzi, mających trudną sytuację materialną.

2013.07.03
09:56

Działania rządu oraz jednostek samorządu terytorialnego w kwestii zapobiegania przemocy w rodzinie i ze względy na płeć – konferencja regionalna

Przeciwdziałanie przemocy domowej, funkcjonowanie systemu zwalczania przemocy w województwie oraz funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych były tematem konferencji, która odbyła się 27 czerwca w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

2013.06.28
12:53

Czas na wakacje

Ponad 800 tys. uczniów z terenu województwa mazowieckiego zakończyło zajęcia dydaktyczne. Mazowiecki Wicekurator Oświaty Katarzyna Góralska wzięła udział zakończeniu roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. B. Prusa w Kałuszynie, natomiast Wicekurator Mariusz Dobijański uczestniczył w uroczystościach w Szkole Podstawowej nr 4 im. A. Mickiewicza w Siedlcach.

2013.07.01
09:17

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2012/2013

Kończycie zajęcia szkolne wypełnione intensywną pracą, ostatni przed wakacjami dzwonek zapowiada wytchnienie od codziennych obowiązków, a także więcej wolnych chwil na realizację pomysłów zazwyczaj odkładanych 'na później'...

2013.06.28
10:28

List Prezesa KRUS do dzieci

Szanowni Państwo w załączniku przekazujemy list Prezesa KRUS kierujący uwagę najmłodszych na zagrożenia występujące w gospodarstwach podczas letnich wakacji.

2013.12.17
09:08

List Dyrektora Delegatury z okazji zakończenia roku szkolnego 2012/2013

List Dyrektora Delegatury - Pani Agaty Pawłowskiej z okazji zakończenia roku szkolnego 2012/2013

2014.01.20
09:08

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty z okazji zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2012/2013

„Koniec wieńczy dzieło…” - za nami kolejny rok wytężonej pracy, realizacji ciekawych wyzwań, wielu cennych inicjatyw i twórczych działań. To moment, gdy odczuwamy dumę z tego, co udało się nam już osiągnąć oraz chwila refleksji na temat tego, co wciąż przed nami...

2013.06.27
14:05

Zmiany w zasadach realizacji programu rządowego „Radosna szkoła” w 2013 roku dla szkół filialnych

Informujemy, że w związku z nowelizacją przepisów dotyczących Rządowego programu „Radosna Szkoła", w 2013 roku ze wsparcia finansowego w ramach programu będą mogły skorzystać także szkoły filialne.

2013.06.27
12:22

Zmiany w zasadach realizacji programu rządowego „Radosna szkoła” w 2013 roku dla szkół filialnych

Informujemy, że w związku z nowelizacją przepisów dotyczących Rządowego programu „Radosna Szkoła', w 2013 roku ze wsparcia finansowego w ramach programu będą mogły skorzystać także szkoły filialne.

2013.06.27
12:19

Podsumowanie działań w ramach Roku Bezpiecznej Szkoły

Uroczyste podsumowanie Roku Bezpiecznej Szkoły odbyło się 26 czerwca w Szkole Podstawowej nr 23 im. Edwarda Szymańskiego w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyła Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas, przedstawiciele administracji rządowej, kuratorzy oświaty, w tym Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik.

2013.06.27
08:31

Szkolenie w zakresie oceniania wspierającego rozwój uczniów - oceniania kształtującego

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej jest partnerem Ośrodka Rozwoju Edukacji w realizacji projektu pn.: 'Wdrożenie podstawy programowej w przedszkolach i szkołach'. W ramach tego projektu prowadzone są szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli wszystkich poziomów szkół w zakresie oceniania wspierającego rozwój uczniów - oceniania kształtującego.

2013.06.26
11:49

V edycja konkursu pn.: „Otwarta Szkoła”

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji zapraszają do udziału w V edycji konkursu pn.: „Otwarta Szkoła”. Celem konkursu jest promowanie modelu szkoły, która w swoich działaniach wychowawczych i edukacyjnych dąży do kształtowania w uczniach otwartej i prospołecznej postawy oraz wspiera ich aktywność obywatelską oraz umiejętność pracy zespołowej.

2013.06.26
11:13

"Otwarta szkoła"

Zaproszenie szkół do udziału w V edycji konkursu

2013.06.26
11:06

Informacja dotycząca pracy szkoły/placówki w roku szkolnym 2012/2013

Informacja dotycząca pracy szkoły/placówki w roku szkolnym 2012/2013.

2013.06.26
13:28

V edycja konkursu „Otwarta Szkoła”

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji zapraszają do udziału w V edycji konkursu „Otwarta Szkoła”.

2013.06.25
12:21

Mazowiecka Noc Profilaktyki

W sobotę 22 czerwca na placu Bankowym odbyła się Mazowiecka Noc Profilaktyki. Celem akcji jest propagowanie wśród młodzieży mody na życie bez uzależnień oraz edukacja w zakresie przeciwdziałania patologii społecznej. W inauguracji imprezy wziął udział Mazowiecki Wicekurator Oświaty Mariusz Dobijański.

2013.06.24
11:22

Lekcja polskiego w ramach „Cyfrowej szkoły”

Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas i Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik wzięli udział w lekcji języka polskiego z wykorzystaniem technik informacyjno – komunikacyjnych (TIK) w ramach programu 'Cyfrowa szkoła'. Zajęcia odbyły się (20 czerwca) w Szkole Podstawowej Integracyjnej Nr 317 w Zespole Szkół Nr 71 im. Edmunda Bojanowskiego przy ul. Deotymy 37 w Warszawie.

2013.06.21
15:30

Odbiór zaświadczeń ze sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, oraz świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości z egzminu maturalnego

Informacja o terminach odbioru, zaświadczeń ze sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, oraz świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego.

2013.06.20
10:27

Informacja o stypendiach

Informacja o stypendiach

2013.06.20
09:58

Europejski usystematyzowany dialog z młodzieżą

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty Pana Karola Semika w temacie II rundy konsultacji krajowych - prowadzonych pod przewodnictwem Litwy w ramach europejskiego usystematyzowanego dialogu z młodzieżą.

2013.10.01
10:02

List MKO do rodziców i opiekunów

List MKO do rodziców i opiekunów

2013.06.19
12:16

List MKO do organizatorów wypoczynku

List MKO do organizatorów wypoczynku

2013.06.19
12:15

List MKO do Dyrektorów szkół i placówek oświatowych

List MKO do Dyrektorów szkół i placówek oświatowych

2013.06.19
12:09

Współpraca z NGO w 2014 roku: konsultacje programu

Pierwszy etap konsultacji społecznych na temat zmian w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ogłosił wojewoda mazowiecki. Propozycje można zgłaszać do 31 sierpnia 2013 r.

2013.11.20
15:42

Internetowy Przegląd Szkolnych Zespołów Teatralnych

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty w temacie Internetowego Przeglądu Szkolnych Zespołów Teatralnych

2013.10.01
10:03

Diagnoza dotycząca kompetencji przywódczych kadry kierowniczej szkół/ placówek w Polsce

W załączeniu pismo Pani Ewy Dudek, Wicedyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji, w sprawie ankiety dotyczącej kompetencji przywódczych kadry kierowniczej szkół/ placówek w Polsce.

2013.06.14
10:48

„Młodzież i filantropia' – podsumowanie projektu

Uczniowie z dziewięciu szkół na Mazowszu wywalczyli dla wybranej przez siebie organizacji pozarządowej po 5 tys. zł. Efekty projektu „Młodzież i filantropia”, którego celem jest zaangażowanie młodzieży w pomoc społecznościom lokalnym, zaprezentowane zostały w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Dariusz Piątek, Wicewojewoda Mazowiecki oraz Karol Semik, Mazowiecki Kurator Oświaty wręczyli dyplomy drużynom, które brały udział w projekcie. Pomysłodawcą inicjatywy jest Fundacja dla Polski.

2013.06.13
15:30

Informacja o stypendiach

Informacja o stypendiach Prezesa Rady Ministrów

2013.12.17
09:08

Zaproszenie na bezpłatne warsztaty oświatowe Kolegium Śniadeckich - Warszawa, 14.06.2013

Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej i Uniwersytet im. A. Mickiewicza serdecznie zapraszają dyrektorów szkół, nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, przedstawicieli kuratoriów oświaty i zarządzających oświatą w jednostkach administracji samorządowej, przedstawicieli placówek edukacyjnych oraz instytucji oświatowych na konferencję:ŚNIADECKICH - INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH.

2013.12.17
09:07

Przyjęte założenia projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty informujący o przyjętych przez Radę Ministrów założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw.

2013.10.01
10:03

Tabela dotycząca zasiłku losowego

Szanowni Państwo, w nawiązaniu do pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej (Nr DWST-043-21/CZ/2013) dotyczącego występowania na terenie kraju niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym przede wszystkim gradobicia oraz deszczy ulewnych i huraganów, które powodują zniszczenia w gospodarstwach domowych oraz rolniczych i mogą negatywnie wpływać na sytuację edukacyjną dzieci i młodzieży zarówno podczas trwania wakacji, jak i w czasie przygotowań do nowego roku szkolnego, zwracam się o pilne przeanalizowanie potrzeb oraz wypełnienie załączonej tabeli do dnia 13 czerwca 2013 roku i wysłanie jej na adres email: marta.czubaszek@kuratorium.waw.pl .

2013.06.12
09:57

Tabela dotycząca zasiłku losowego

Szanowni Państwo, w nawiązaniu do pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej (Nr DWST-043-21/CZ/2013) dotyczącego występowania na terenie kraju niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym przede wszystkim gradobicia oraz deszczy ulewnych i huraganów, które powodują zniszczenia w gospodarstwach domowych oraz rolniczych i mogą negatywnie wpływać na sytuację edukacyjną dzieci i młodzieży zarówno podczas trwania wakacji, jak i w czasie przygotowań do nowego roku szkolnego, zwracam się o pilne przeanalizowanie potrzeb oraz wypełnienie załączonej tabeli do dnia 13 czerwca 2013 roku i wysłanie jej na adres email: marta.czubaszek@kuratorium.waw.pl .

2013.06.12
09:56

Ławeczka Karskiego w Warszawie

11 czerwca na skwerze przed Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie została odsłonięta ławeczka Jana Karskiego, legendarnego kuriera państwa podziemnego. Inicjatorem przedsięwzięcia było Muzeum Historii Polski.W uroczystości wzięli udział m.in. Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski i Mazowiecki Wicekurator Oświaty Katarzyna Góralska, a także uczniowie szkół noszących imię Jana Karskiego.

2013.06.12
07:44

„Przeciwdziałanie nietolerancji” – konferencja

11 czerwca z inicjatywy Mazowieckiego Kuratora Oświaty odbyła się konferencja pt.: „Przeciwdziałanie nietolerancji wobec grup mniejszościowych oraz grup zagrożonych wykluczeniem”. Spotkanie było kierowane do nauczycieli, pedagogów, rodziców oraz przedstawicieli administracji rządowej i organizacji pozarządowych.

2014.01.08
09:20

'Sukces w glottodydaktyce'

Panel dyskusyjny i warsztaty dla nauczycieli w ramach konferencji dydaktyczno-naukowej

2013.06.11
14:32

„Przeciwdziałanie nietolerancji” – konferencja

11 czerwca z inicjatywy Mazowieckiego Kuratora Oświaty odbyła się konferencja pt.: „Przeciwdziałanie nietolerancji wobec grup mniejszościowych oraz grup zagrożonych wykluczeniem”. Spotkanie było kierowane do nauczycieli, pedagogów, rodziców oraz przedstawicieli administracji rządowej i organizacji pozarządowych.

2013.06.20
10:45

Festiwal Teatrów Młodzieżowych

List Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty Pani Katarzyny Góralskiej w temacie Festiwalu Teatrów Młodzieżowych.

2013.06.11
11:21

Szkoła przyjazna sześciolatkowi – podsumowanie projektu

Mazowiecki Wicekurator Oświaty Katarzyna Góralska uczestniczyła 10 czerwca w konferencji podsumowującej pilotażowy projekt 'Szkoła przyjazna sześciolatkowi', realizowany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

2013.06.11
09:33

Samorządy uczniowskie mają głos

10 czerwca Karol Semik, Mazowiecki Kurator Oświaty wziął udział w seminarium pt.: „Samorządy uczniowskie mają głos”. Celem spotkania było podkreślenie ważnej roli samorządów uczniowskich. Uczestnicy spotkania zorganizowanego w Pałacu Prezydenckim dyskutowali o cechach dobrego samorządu oraz sposobach instytucjonalnego wspierania samorządów uczniowskich.

2013.06.10
16:18

„Losy żołnierza” – finał Konkursu i Olimpiady

W Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w sobotę 8 czerwca odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, którzy wzięli udział w XVIII już edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego oraz VI edycji Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 – 1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”.

2013.07.12
08:20

Projekt systemowy pn.: „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych”

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty w temacie projektu systemowego pn.: „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych”.

2013.06.10
12:30

Stypendium Prezesa Rady Ministrów i Stypendium Ministra Edukacji Narodowej

Stypendium Prezesa Rady Ministrów i Stypendium Ministra Edukacji Narodowej

2013.06.10
11:38

II Ciechanowski Festiwal Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych

Ciechanowskie Centrum Wolontariatu przy Banku Żywności, Fundacja Gospodarcza im. K. Marcinkowskiego i Mazowiecka Fundacja Rozwoju zaprasza młodzież z placówek oświatowych wraz z wychowawcami na II Ciechanowski Festiwal Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych.

2013.12.17
09:07

Ankieta dotycząca liczby dzieci sześcioletnich

Szanowni Państwo, w nawiązaniu do pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej (Nr DKOW-WOKO-AS-5015-04/13) uprzejmie proszę o wypełnienie elektronicznej ankiety dotyczącej planowanej liczby dzieci sześcioletnich rozpoczynających naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2013/2014.

2013.06.07
09:19

Ogólnopolska akcja społeczna „Bezpieczne Wakacje 2013”

1 czerwca rusza ogólnopolska akcja społeczna „Bezpieczne Wakacje 2013”, adresowana jest do dzieci i młodzieży szkolnej w wieku od 5 do 16 lat.

2013.06.06
14:40

Otwarty konkurs Ministerstwa Edukacji Narodowej - edukacja włączająca

Informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Szkoła przyjazna i bezpieczna dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – projekty promujące i upowszechniające działania z obszaru bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych, wspierające indywidualizację kształcenia oraz kształtowanie przyjaznego i bezpiecznego klimatu społecznego w szkole”.

2013.06.06
13:14

Wyprawka szkolna 2013

Dotyczy: wstępnych danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia Rządowym programem pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”. Formularz wypełniają wyłącznie gminy/miasta, natomiast Starostwa Powiatowe otrzymują pismo do wiadomości, w celu współpracy z gminami w zakresie realizacji programu.

2013.06.07
11:19

Wyprawka szkolna 2013

Dotyczy: wstępnych danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia Rządowym programem pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”. Formularz wypełniają wyłącznie gminy/miasta, natomiast Starostwa Powiatowe otrzymują pismo do wiadomości, w celu współpracy z gminami w zakresie realizacji programu.

2013.06.13
09:00

Załącznik nr 4 do Umowy na Place Zabaw - Radosna Szkoła 2013

Rozliczenie z wykorzystania wsparcia finansowego w roku 2013 składane w ramach Rządowego programu – „Radosna szkoła” na utworzenie/modernizację szkolnego placu zabaw oraz Zestawienie faktur

2013.06.06
09:29

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2013/2014

2013.06.06
09:28

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2013/2014.

2013.06.06
09:29

Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2013/2014

2013.06.06
08:55

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (MEN)

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2013/2014

2013.06.06
09:12

Stypendia „Polish Orphans Charity'’

Fundacja „Polish Orphans Charity'' już po raz piąty ufundowała 20 stypendiów dla uczniów z terenu Mazowsza. Wzorem lat ubiegłych stypendia zostaną przyznane uzdolnionym, a osieroconym dzieciom w wieku szkolnym.

2013.06.05
15:35

Zaproszenie na imprezę „Ciechanów – wrzuć na luz i jeszcze plus”.

27 czerwca br. o godz. 17.00 Studio Fotograficzne Alicja pomysłodawca oraz inicjator imprezy „Ciechanów – wrzuć na luz i jeszcze plus” wraz z przyjaciółmi – społecznikami zaprasza na to cykliczne wydarzenie.

2013.12.17
09:07

MONITOROWANIE WDRAŻANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Informacja dotycząca monitorowania wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach województwa mazowieckiego.

2013.06.05
10:42

Edukacja uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

W konferencji (4 czerwca, w dwóch edycjach) na temat prawidłowej organizacji edukacji uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wzięło udział około 400 dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek z terenu województwa mazowieckiego. Spotkanie przeprowadzone z inicjatywy Mazowieckiego Kuratora Oświaty, otworzył Wojewoda Mazowiecki, Jacek Kozłowski.

2014.01.08
09:22

Edukacja uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

W konferencji (4 czerwca, w dwóch edycjach) na temat prawidłowej organizacji edukacji uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wzięło udział około 400 dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek z terenu województwa mazowieckiego. Spotkanie przeprowadzone z inicjatywy Mazowieckiego Kuratora Oświaty, otworzył Wojewoda Mazowiecki, Jacek Kozłowski.

2013.10.01
09:21

Nowe szkoły w Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

4 czerwca Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski wspólnie z Mazowieckim Kuratorem Oświaty Karolem Semikiem wręczyli czterem szkołom Wojewódzkie Certyfikaty Szkół Promujących Zdrowie.

2013.06.04
16:07

„Policjanci są wśród nas” - finał konkursu

W siedzibie Komendy Stołecznej Policji odbył się (3 czerwca) finał II edycji konkursu „Policjanci są wśród nas”. W finałowej rozgrywce turnieju zmierzyło się 16 drużyn z całego Mazowsza.

2013.06.04
12:53

Nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Informacja o trybie składania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty

2013.06.04
10:59

Dzień Dziecka na Bankowym

3 czerwca okolice placu Bankowego zamieniły się w trzy kolorowe krainy – czerwoną, zieloną oraz błękitną. Od godz. 10 do 14 na dziedzińcu urzędu wojewódzkiego, przed kinem Muranów oraz Komendą Stołeczną Policji najmłodsi uczyli się bezpieczeństwa poprzez zabawę. Głównym organizatorem obchodów Dnia Dziecka był Wojewoda Mazowiecki. Przedsięwzięcie zorganizowane w ramach programu „Razem bezpieczniej” wspierało także 19 innych instytucji min. Kuratorium Oświaty w Warszawie.

2013.06.03
15:59

Zakończyła się XIX sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

W gmachu przy Wiejskiej 1 czerwca odbyła się XIX sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży, której głównym tematem był lokalny ekorozwój. Obrady z udziałem młodych parlamentarzystów wpisały się w obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka. Wzięło w nim udział 56 uczniów z województwa mazowieckiego.

2013.06.03
15:59

Podsumowanie konkursów organizowanych w ramach Roku Janusza Korczaka

3 czerwca odbyła się konferencja podsumowująca wojewódzkie konkursy interdyscyplinarne organizowane w ramach Roku Janusza Korczaka. Dla uczczenia roku wybitnego pedagoga Mazowiecki Kurator Oświaty zainicjował dwa konkursy: „Bądź sobą - szukaj własnej drogi. Janusz Korczak” dla gimnazjalistów oraz „Janusz Korczak - wielki przyjaciel dzieci” dla uczniów szkół podstawowych.

2013.06.03
16:06

Ogłoszenie o zatrudnieniu na umowę zlecenie

ogłoszenie

2013.06.05
10:37

Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych w Kuratorium Oświaty - Delegatury Radom

Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 14 000 euro

2013.11.29
11:56

Benefis sześciolatka. Majówka w Opinogórze

W dniu 24 maja 2013 r. o godzinie 10.00 w hali sportowej Gimnazjum w Opinogórze odbył się ,,Benefis sześciolatka. Majówka w Opinogórze”. W ,,Benefisie” uczestniczyło 300 pięciolatków i sześciolatków z klas pierwszych ze szkół powiatu: ciechanowskiego, mławskiego, pułtuskiego i płońskiego oraz rodzice i nauczyciele.

2013.12.17
09:06

„Polish Orphans Charity'’

20 stypendiów dla uczniów z terenu Mazowsza

2013.05.31
17:05

Wyprawka szkolna 2013

Projekt Rządowego program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna"

2013.05.29
13:30

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich w 2013 roku.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich w 2013 roku.

2013.11.20
10:49

Nauka Edukacja Technologie

Konferencja pod patronatem MEN

2013.05.29
12:40

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty z okazji Dnia Dziecka

Drogie Dzieci, z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka życzę Wam radości, słońca i uśmiechów. Przedszkole i szkoła niech będą miejscami przyjaznymi, gdzie odkrywacie tajniki świata, a nauka niech będzie zawsze ciekawą przygodą i daje wiele satysfakcji, radości, pogody ducha oraz wiary we własne możliwości...

2013.06.03
15:24

Nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Uprzejmie informuję, że wnioski o nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Mazowieckiego Kuratora Oświaty należy składać do Delegatury Kuratorium Oświaty w Ostrołęce, ul. Gorbatowa 15 w terminie do dnia 14 czerwca 2013r.

2013.05.29
10:29

"Mali Badacze" i "Mali Badacze - 2"

Podsumowanie projektów w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Sokołowie Podlaskim

2013.05.29
10:18

Konkurs wiedzy kosmicznej dla młodzieży szkolnej „Obserwacje Ziemi”

Konkurs adresowany jest do uczniów 6. klas szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych).

2013.08.28
08:42

Stypendia „Polish Orphans Charity'’

Fundacja „Polish Orphans Charity' już po raz piąty ufundowała 20 stypendiów dla uczniów z terenu Mazowsza. Wzorem lat ubiegłych stypendia zostaną przyznane uzdolnionym, a osieroconym dzieciom w wieku szkolnym.

2013.05.29
09:16

Bezpłatne szkolenie z zakresu edukacji muzycznej nauczycieli, bibliotekarzy, edukatorów, animatorów kultury.

Narodowy Instytut Audiowizualny zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu edukacji muzycznej nauczycieli, bibliotekarzy, edukatorów, animatorów kultury. Szkolenia realizowane są w 16 miastach Polski. Najbliższe szkolenie odbędzie się 21 czerwca w Wieluniu oraz 24 czerwca w Żyrardowie.

2013.05.29
09:06

Ogólnopolski konkurs dla Szkolnych Klubów Bezpieczeństwa organizowany w ramach międzynarodowego programu edukacyjnego Renault 'Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich'

Ogólnopolski konkurs na najbardziej aktywny i efektywny klub - organizowany w ramach międzynarodowego programu edukacyjnego Renault „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”.

2013.05.28
15:26

Stypendia „Polish Orphans Charity'’

Fundacja „Polish Orphans Charity' już po raz piąty ufundowała 20 stypendiów dla uczniów z terenu Mazowsza. Wzorem lat ubiegłych stypendia zostaną przyznane uzdolnionym, a osieroconym dzieciom w wieku szkolnym.

2013.05.28
15:23

Szkolenie bezpłatne dla nauczycieli języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych o profilu hotelarsko-turystycznym,

Zapraszamy nauczycieli języka francuskiego na seminarium organizowane przez Ambasadę Francji w Polsce, Polskie Stowarzyszenie - Europa Języków i Kultur oraz grupę Accor reprezentowaną przez hotel NOVOTEL w Katowicach, poświęcone nauczaniu przedmiotów zawodowych z dziedziny hotelarstwa i turystyki.

2013.05.28
15:15

Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu ''Cyfrowa szkoła''

W związku z obowiązkiem dokonania rocznej oceny efektów realizacji Rządowego programu „Cyfrowa szkoła” na terenie województwa mazowieckiego przypominamy, że zbliża się termin przedłożenia sprawozdań przez szkoły i organy prowadzące Wojewodzie Mazowieckiemu.

2013.05.28
08:54

Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu ''Cyfrowa szkoła''

W związku z obowiązkiem dokonania rocznej oceny efektów realizacji Rządowego programu „Cyfrowa szkoła” na terenie województwa mazowieckiego przypominamy, że zbliża się termin przedłożenia sprawozdań przez szkoły i organy prowadzące Wojewodzie Mazowieckiemu.

2013.08.19
11:08

Władysław Stanisław Reymont patronem szkół w Maszewie Dużym

23 maja Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Maszewie Dużym nadano imię Władysława Stanisława Reymonta. W uroczystym spotkaniu udział wzięli m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele administracji rządowej oraz władz samorządowych, delegacje z sąsiednich szkół.

2013.05.28
08:41

II Kongres Polskiej Edukacji

W dniach 15-16 czerwca w Warszawskim Centrum Expo XXI (ul. Prądzyńskiego 12/14) pod hasłem: Współpraca, odpowiedzialność, autonomia odbędzie się II Kongres Polskiej Edukacji.

2013.05.28
08:42

„Przyśpieszamy cyfrową szkołę” - XII Ogólnopolski Zjazd Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych

Pod hasłem „Przyśpieszamy cyfrową szkołę” w dniach 24-26 maja w Szkole Podstawowej im. Romualda Traugutta w Mrozach miał miejsce XII Ogólnopolski Zjazd Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych.

2013.05.28
08:37

Nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Informacja o trybie składania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty

2013.05.27
11:44

Wakacyjny projekt dofinansowywania posiłków „Dobry jak chleb”

Celem projektu jest obejmowanie dożywianiem dzieci, które ze względu na trudną sytuację materialną powinny otrzymywać bezpłatne posiłki. O dofinansowanie posiłków przez Polską Fundację Pomocy Dzieciom „Maciuś” mogą ubiegać się szkoły podstawowe, gimnazja oraz zarejestrowane organizacje pozarządowe prowadzące dożywianie dzieci w okresie lipiec - sierpień 2013 r.

2013.05.27
11:13

Wakacyjny projekt dofinansowywania posiłków „Dobry jak chleb”

Celem projektu jest obejmowanie dożywianiem dzieci, które ze względu na trudną sytuację materialną powinny otrzymywać bezpłatne posiłki. O dofinansowanie posiłków przez Polską Fundację Pomocy Dzieciom „Maciuś” mogą ubiegać się szkoły podstawowe, gimnazja oraz zarejestrowane organizacje pozarządowe prowadzące dożywianie dzieci w okresie lipiec - sierpień 2013 r.

2013.05.27
10:59

"Radosna szkoła" edycja 2013 - Umowy

W związku z przyznaniem wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” – edycja 2013, informuję, że zostały przygotowane umowy dotyczące udzielenia dotacji celowej ze środków budżetowych z przeznaczeniem na realizację Programu.

2013.05.27
09:43

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i ich Rodzinom 'Lepsze jutro' poszukuje wolontariuszy do pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Praca z niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą polegać będzie na zabezpieczeniu potrzeb rodziny: spacer, opieka, wspólna zabawa, odrabianie lekcji itp.

2013.12.17
09:06

„Benefis sześciolatka” w Opinogórze

Podczas „Benefisu sześciolatka”, który odbył się 24 maja w Opinogórze (powiat ciechanowski) bawiło się wspólnie ponad 300 dzieci pięcio- i sześcioletnich, uczęszczających do przedszkoli i szkół podstawowych.Celem spotkania zorganizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty była promocja dobrych praktyk w zakresie edukacji wczesnoszkolnej.

2013.07.12
08:21

Finał projektu „Młodzież i filantropia” w Publicznym Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Pułtusku.

W dniu 22.05.2013 r. w Publicznym Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Pułtusku odbył się Wielki Finał projektu ,,Młodzież i filantropia”. Projekt powstał z inicjatywy Fundacji dla Polski i jest przez nią koordynowany.

2013.12.17
09:06

'Pomagam! Wiem jak! Program szkoleń w zakresie pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.'

Bezpłatne szkolenia dla pracowników placówek oświatowych z terenów województwa mazowieckiego, którzy pracują, lub w najbliższym czasie będą pracować, z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wynikających z diagnozy ADHD lub zaburzenia ze spektrum autystycznego (także zespołu Aspergera).

2013.05.24
15:22

XIV Mławska Olimpiada Niepełnosprawnych

Dnia 22 maja 2013 roku na stadionie MOSiR w Mławie odbyła się XIV Mławska Olimpiada Niepełnosprawnych, organizatorem której był Uczniowski Klub Sportowy „Promyk” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mławie.

2013.12.17
09:05

'Internetowy teatr dla szkół'

Nowatorska inicjatywa Telewizji Polskiej skierowana do dzieci i młodzieży, wykorzystująca nowoczesną technologię jako sposób dotarcia ze sztuką wysokich lotów do masowej, młodej widowni.

2013.09.26
13:14

„Przyspieszmy Cyfrową Szkołę' – Zjazd w Mrozach 24 – 26 maja 2013

W terminie 24-26 maja w Mrozach odbędzie się Ogólnopolski Zjazd Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych, podczas którego odbędą się wykłady, prezentacje i warsztaty poświęcone najnowszym rozwiązaniom w edukacji.

2013.05.23
08:57

Zakończył się etap wojewódzki konkursu 'Losy żołnierza'

22 maja 2013 r. w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie odbyło się uroczyste zakończenie wojewódzkiego etapu XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 – 1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej” w roku szkolnym 2012/2013.

2013.05.27
13:26

„Moja szkoła w Unii Europejskiej” - sukces uczniów z Mazowsza

Uczniowie Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie oraz Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu zostali laureatami etapu ogólnopolskiego X programu edukacyjnego "Moja szkoła w Unii Europejskiej – edycja Akademia Młodego Dyplomaty". 21 maja w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie wyników i wręczenie nagród laureatom konkursu.

2013.05.22
13:40

II edycja konferencji 'Jak prawidłowo organizować edukację uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego'

4 czerwca 2013 r. w godz. 12:30 – 15.00 w gmachu Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 36 odbędzie się II edycja konferencji 'Jak prawidłowo organizować edukację uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego'.

2013.06.04
18:37

Dzień Dziecka na Bankowym

Zapraszamy w imieniu wszystkich organizatorów na obchody Dnia Dziecka pod hasłem 'Razem Bezpieczniej', które odbędą się w dniu 3 czerwca 2013 roku w Warszawie.

2013.06.03
15:29

Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

VI edycja projektu dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

2013.05.21
12:11

Szkolenie z Kanadyjczykami

Zaproszenie ORE na szkolenie nauczycieli języka francuskiego

2013.05.21
12:04

Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego

Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2013/2014

2013.05.20
11:59

Konferencja 'Jak prawidłowo organizować edukację uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego'

4 czerwca 2013 r. w godz. 10:00 – 12.30 w gmachu Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 36 odbędzie się konferencja 'Jak prawidłowo organizować edukację uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego'.

2013.06.04
18:37

Konferencja pedagogiczna na temat: „ JAK OCENIAĆ, BY WSPIERAĆ”.

Zespół Szkół w Łęgu Probostwie we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie zaprasza Dyrektorów szkół wszystkich poziomów, Przedstawicieli Rad Pedagogicznych na Konferencję Pedagogiczną na temat: „ JAK OCENIAĆ, BY WSPIERAĆ”. Zostanie zaprezentowane ocenianie wspierające rozwój uczniów - ocenianie kształtujące, które pomaga się uczyć. To metoda nie tylko oceniania, ale przede wszystkim nauczania, która jest uznawana na świecie za jedną z najbardziej efektywnych.

2013.05.20
08:44

Wakacje 2013: spotkania z organizatorami wypoczynku

Wakacje 2013: spotkania z organizatorami wypoczynku

2013.05.17
14:06

Szkoła dla Sześciolatka – jaka?

Pod takim tytułem 16 maja odbyło się forum, w którym wzięli udział przedstawiciele samorządów terytorialnych, przedszkoli i szkół podstawowych oraz rodzice z terenu Mazowsza. Inicjatywa została objęta patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

2013.05.17
12:47

Uroczyste zakończenie konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2012/2013

W auli Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej odbyło się (16 maja) uroczyste zakończenie konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2012/2013.

2013.05.16
16:13

Rrotmistrz Witold Pilecki patronem Zespołu Szkół Samochodowych w Radomiu

Rotmistrz Witold Pilecki został patronem Zespołu Szkół Samochodowych w Radomiu.Uroczystość zorganizowano w 112. rocznicę urodzin rotmistrza. Patronowali jej Minister Obrony Narodowej i Mazowiecki Kurator Oświaty.

2013.05.16
11:34

Finał Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego TIK?-TAK!

15 maja odbył się finał III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego TIK?-TAK!, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Informatyczne pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Konkurs objęty był także patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. W tym roku w konkursie wzięło udział aż 23,5 tys. uczniów z 800 szkół z całej Polski, w tym uczniowie z terenu województwa mazowieckiego.

2013.05.15
15:19

Konkursy przedmiotowe z historii i geografii

W auli Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej odbyła się (13 maja) uroczystość wręczenia dyplomów i zaświadczeń tegorocznym laureatom konkursów przedmiotowych z historii i geografii.

2013.05.14
15:47

X Międzynarodowe Biegi Przełajowe Ireny Szewińskiej w Pułtusku.

Tradycyjnie, już po raz dziesiąty w Pułtusku odbyły się X MIĘDZYNARODOWE BIEGI PRZEŁAJOWE IRENY SZEWIŃSKIEJ. W zawodach zorganizowanych w dniu 10.05.2013 r. wzięło udział 558 zawodników z 21 szkół podstawowych i 12 gimnazjów reprezentujących 12 klubów sportowych.

2013.12.17
09:03

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Informacja nt. konkursu pt.: „Bezpiecznie nad wodą, w wodzie i na wodzie”,którego celem jest popularyzacja zasad bezpiecznego zachowania w czasie letniego wypoczynku nad wodą.

2013.05.14
09:58

Nabór dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów ogólnokształcących do udziału w XIII cyklu szkolenia

Mazowiecki Kurator Oświaty ogłasza nabór dyrektorów: szkół podstawowych, gimnazjów i liceów ogólnokształcących do udziału w XIII cyklu szkolenia.

2013.05.14
11:14

Fundusz Stypendialny IKEA FAMILY

Projekt ma na celu wspieranie zdolnych uczniów, których sytuacja finansowa uniemożliwia rozwijanie talentów i umiejętności

2013.05.13
11:52

„Nowoczesna edukacja ekonomiczna – przepis na sukces. Narzędzia IT w praktycznym kształceniu – okiem nauczyciela.”

Seminarium dla nauczycieli i wykładowców „Nowoczesna edukacja ekonomiczna – przepis na sukces. Narzędzia IT w praktycznym kształceniu – okiem nauczyciela.”

2013.05.13
11:16

Projekt „Szkoły kreatywnych umysłów”

Grupa Edukacyjna S.A., beneficjent Projektu „Szkoły kreatywnych umysłów”, w dniu 29 kwietnia 2013 r. rozpoczyna rekrutację szkół podstawowych do udziału w projekcie

2013.05.13
10:50

Ogólnopolska Noc Profilaktyki

„Ogólnopolska Noc Profilaktyki” odbędzie się 22 czerwca 2013 r. Celem tej inicjatywy jest wzmocnienie twórczej profilaktyki oraz edukacja dzieci i dorosłych w zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej. Prosimy o zapoznanie się listem Pana Tadeusza Sławeckiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

2013.05.29
12:00

Bajania Kurpiowskie - Przegląd Gadki Kurpiowskiej

Muzeum Kurpiowskie w Wachu przy współpracy; Urzędu Gminy w Kadzidle, Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ostrołęce, Zespołu Szkół im. J. Popiełuszki w Wachu, Nadleśnictwa Myszyniec, Koło Naukowe Antropologii Rzeczy i Muzealnictwa przy Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW oraz Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle organizuje imprezę folklorystyczną i zaprasza na Bajania Kurpiowskie

2013.05.14
15:43

Ogólnopolska konferencja ”Poradnie psychologiczno-pedagogiczne a zmiany w systemie edukacji - jak odpowiadać na potrzeby uczniów, rodziców, pracowników szkół i placówek”

W dniach 20-21 oraz 22-23 maja 2013 r. odbędzie się ogólnopolska konferencja ”Poradnie psychologiczno-pedagogiczne a zmiany w systemie edukacji – jak odpowiadać na potrzeby uczniów, rodziców, pracowników szkół i placówek”.

2013.05.10
13:35

Bezpieczny wypoczynek

8 maja w Warszawie odbyło się spotkanie inaugurujące cykl konsultacji, podczas których organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej spotkają się z przedstawicielami kuratorium, straży pożarnej, policji oraz sanepidu.

2013.07.12
08:22

Laureaci konkursów przedmiotowych z języka polskiego i języków obcych

9 maja w auli Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów i zaświadczeń tegorocznym laureatom konkursów przedmiotowych z języka polskiego oraz języków obcych.

2013.05.09
21:56

Konkurs "Bezpiecznie nad wodą, w wodzie i na wodzie"

Departament Ministerstwa Sportu i Turystyki, przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej, organizuje ,w ramach akcji "Bezpieczna woda", konkurs pt. "Bezpiecznie nad wodą, w wodzie i na wodzie".

2013.05.09
14:13

Wizyta u Prezydenta RP

Zwycięzcy światowego konkursu Global JA Titan Challenge 2012 z I Liceum Ogólnokształcące w Łosicach otrzymali z rąk Prezydenta RP flagę pańatwową

2013.05.09
13:57

Konkurs 'Praca policjantów - na straży bezpieczeństwa'

Konkurs plastyczny 'Praca policjantów - na straży bezpieczeństwa' .Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać pracę plastyczną (technika i format dowolne), dotyczącą tematu konkursu.

2013.05.09
14:42

"Bezpieczna woda"

Akcja informacyjno - edukacyjna oraz konkurs dla uczniów szkół podstawowych

2013.05.09
13:12

Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości nieletnich - seminarium

8 maja w Żyrardowie odbyło się "Seminarium dotyczące wypracowania określonych procedur współpracy w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich". Spotkanie skierowane było do dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów oraz psychologów.

2013.05.08
16:03

Instytut Pamięci Narodowej przygotował kolejną edycję projektu „Biblioteka na to czeka”

nstytut Pamięci Narodowej, pełniąc ważną misję edukacyjną, przygotował kolejną edycję projektu „Biblioteka na to czeka”, wspierającego rozwój czytelnictwa i bibliotek publicznych w Polsce. Na stronie internetowej Instytutu zostanie zamieszczona aplikacja, przez którą każda biblioteka publiczna będzie mogła bezpłatnie zamówić wybrany przez siebie pakiet 20 publikacji.

2013.05.08
15:43

„Fundusze Europejskie - poznaj je sam" - spotkania dla licealistów

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich organizuje spotkania informacyjne w postaci lekcji europejskich połączonych z własnymi projektami młodzieży skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych

2013.05.07
11:37

VI Płocki Maraton Biblijny

Informujemy, iż Akcja Katolicka Diecezji Płockiej w dniach 13 - 16 maja 2013 roku organizuje w Katedrze Płockiej VI Płocki Maraton Biblijny– wybrane Księgi Starego Testamentu i cały Nowy Testament.

2013.05.07
07:58

Życzenia dla Maturzystów

Życzenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla maturzystów szkół województwa mazowieckiego.

2013.05.24
14:57

Przestrzeganie obowiązujących regulacji prawnych w organizacji pracy przedszkoli, szkół i placówek - opracowanie dla dyrektorów

Materiał zawierający aktualne regulacje prawne dotyczące organizacji działalności przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz realizacji przez nie statutowych zadań.

2013.10.01
09:22

Wiosenna kampania eTwinning – Jesteśmy w eTwinningu! – już rozpoczęta!

Udział w kampanii jest bardzo prosty. Wejdź na swój Desktop czyli Pulpit nauczyciela, kliknij w baner na stronie głównej i przejdź do specjalnej strony kampanii! Zorganizuj spotkanie eTwinning!

2013.04.30
15:58

Konkurs wiedzy o Święcie 3 Maja - list Mazowieckiego Kuratora Oświaty

W związku ze Świętem Narodowym 3 Maja oraz obchodzonym 2 maja Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej - Ministerstwo Obrony Narodowej organizuje konkurs wiedzy o Święcie 3 Maja.

2013.04.30
13:22

Rewalidacja indywidualna wsparciem rozwoju ucznia

W dniu 23 kwietnia 2013r. odbyła się bezpłatna konferencja metodyczna dla nauczycieli, specjalistów i terapeutów, którzy prowadzą zajęcia rewalidacyjne z dziećmi i uczniami niepełnosprawnymi. Organizatorzy konferencji: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie oraz Miejski Zespół Szkół nr 2 w Ciechanowie zadbali o wysoki poziom merytoryczny oraz zaproponowali uczestnikom interesujące warsztaty metodyczne. Materiały konferencyjne w załącznikach.

2013.12.17
09:05

Praca Kuratorium w dniu 2 maja

Informujemy, że godziny otwarcia Kuratorium Oświaty w Warszawie (w tym Delegatur) w dniu 2 maja pozostają bez zmian.

2013.04.30
16:36

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Święto Narodowe 3 Maja - konkurs internetowy

Ministerstwo Obrony Narodowej w związku ze Świętem Narodowym 3 Maja oraz obchodzonym 2 maja Dniem Flagi Rzeczypospolitej organizuje konkurs wiedzy o Święcie 3 Maja.

2013.04.29
15:40

Apel Ministra Edukacji Narodowej do dyrektorów szkół w sprawie obchodów Święta Konstytucji 3 Maja i pozostałych majowych świąt

Prosimy o zapoznanie się z listem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i listem Ministra Edukacji Narodowej.

2013.05.06
12:35

V Międzyszkolna Olimpiada Wiedzy o Świecie „Wychowanie w duchu wartości”

26 kwietnia odbyła się V Międzyszkolna Olimpiada Wiedzy o Świecie „Wychowanie w duchu wartości” pod hasłem „Świat jest nasz – dzieci obywatelami świata – wyjątkowość i niepowtarzalność” zorganizowana przez Zespół Szkół Specjalnych nr 90 w Warszawie. W V Międzyszkolnej Olimpiadzie udział wzięli uczniowie z 10 warszawskich szkół specjalnych.

2013.05.20
11:31

Festyn profilaktyczny „Bezpieczna jazda z biało - czerwoną"

Informujemy, iż Dowództwo Garnizonu Warszawa i Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej organizują z okazji Dnia Flagi RP festyn profilaktyczny „Bezpieczna jazda z biało - czerwoną", który odbędzie się 2 maja br. na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w godz. 10.00 - 17.00.

2013.04.26
15:30

Zarządzenie Nr 22 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

2013.04.26
14:36

Konferencja pedagogiczna na temat: JAK OSIĄGNĄĆ SUKCES W EDUKACJI

Mazowiecki Instytut Doskonalenia Kadr im. Karola Adamieckiego w Ostrołęce we współpracy z Delegaturą Kuratorium Oświaty w Ostrołęce, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Ostrołęce i Fundacją Oświatową im. Profesora Władysława Kobylińskiego zaprasza na KONFERENCJĘ PEDAGOGICZNĄ na temat: JAK OSIĄGNĄĆ SUKCES W EDUKACJI.

2013.04.26
14:16

Mazowiecka podstawówka wyróżniona w konkursie „Twój pomysł, Twoja inicjatywa”

Szkoła Podstawowa z Mrozowej Woli (powiat węgrowski) została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie „Twój pomysł, Twoja inicjatywa”, zorganizowanym w ramach 13. edycji międzynarodowego programu edukacyjnego „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”.

2013.04.26
13:54

Ankieta

Szanowni Państwo, w nawiązaniu do pisma Ministerstwa Gospodarki (Nr DEJ-II-073-3/1/13/281) dotyczącego przygotowywania „Planu rozwoju zasobów ludzkich na potrzeby energetyki jądrowej” przesyłam Państwu ankietę pt. „Identyfikacja zasobów edukacyjnych oraz potrzeb nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w związku z realizacją Programu polskiej energetyki jądrowej”

2013.04.26
12:51

Ankieta

Szanowni Państwo w nawiązaniu do pisma Ministerstwa Gospodarki (Nr DEJ-II-073-3/1/13/281) dotyczącego przygotowywania „Planu rozwoju zasobów ludzkich na potrzeby energetyki jądrowej” przesyłam Państwu ankietę pt. „Identyfikacja zasobów edukacyjnych oraz potrzeb nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w związku z realizacją Programu polskiej energetyki jądrowej”.

2013.04.26
12:02

Neciowe przedszkole na Mazowszu

24 kwietnia br. odbyła się konferencja pn: Neciowe przedszkole na Mazowszu będącą inauguracją kampanii edukacyjnej skierowanej do dzieci, rodziców i nauczycieli mającej na celu wprowadzenie najmłodszych w świat Internetu.

2014.01.08
09:21

Z przedszkola do szkoły

Joanna Berdzik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Karol Semik, Mazowiecki Kurator Oświaty odwiedzili 25 kwietnia placówki oświatowe w Głoskowie (gmina Piaseczno). Spotkali się też z przedstawicielami środowiska oświatowego i rodzicami przyszłych pierwszaków.

2013.05.20
11:45

Szczepienia ochronne lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w województwie mazowieckim

W dniach 3 – 15 maja 2013 r. przeprowadzona zostanie wiosenna akcja szczepień ochronnych lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w województwie mazowieckim

2013.04.25
12:40

X Międzynarodowe Biegi Przełajowe Ireny Szewińskiej w Pułtusku.

Zespół Szkół nr 4 z klasami sportowymi w Pułtusku zaprasza do udziału w X Międzynarodowych Biegach Przełajowych Ireny Szewińskiej, które odbędą się w Pułtusku w dniu 10 maja 2013r.

2013.04.25
11:52

"Młodzież i filantropia"

Wielki finał projektu w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym w Kosowie Lackim

2013.04.25
09:25

Szkolne Grupy Wolontariatu uczniów widzących na rzecz uczniów niewidomych

Informujemy, że Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto” z Płocka poszukuje szkół gimnazjalnych które chciałyby włączyć się do projektu tworzenia Szkolnych Grup Wolontariatu uczniów widzących na rzecz uczniów niewidomych.

2013.04.24
09:56

Rodzice w szkole

Uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej nr 6 w Ostrołęce spotkali się (23 kwietnia) z Mazowieckim Wicekuratorem Oświaty. Współpraca szkoły z rodzicami najmłodszych uczniów została doceniona przez wojewódzkie jury w konkursie Ministra Edukacji Narodowej „Mam 6 lat”.

2013.06.06
09:36

Konferencja pn. „Cyfrowa szkoła – czyli jaka?”

Informujemy Państwa o konferencji organizowanej przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów wraz z magazynem EduFakty – Uczę Nowocześnie pn. „Cyfrowa szkoła – czyli jaka?”.

2013.05.20
13:03

Konkurs dla nauczycieli Sekcji Polskiej w Szkole Europejskiej nr I w Brukseli

towarzyszenie Rodziców Polskiej Sekcji w Szkole Europejskiej nr 1. Z przyjemnością informujemy, że został ogłoszony konkurs dla nauczycieli Sekcji Polskiej w Szkole Europejskiej nr I w Brukseli.

2013.04.23
12:57

Debata podsumowująca warsztaty samorządowe dla nauczycieli wiedzy o społeczeństwie

W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się (22 kwietnia) ostatnie spotkanie z cyklu Warsztaty samorządowe dla nauczycieli wiedzy o społeczeństwie. W spotkaniu z nauczycielami wzięli udział Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik oraz zastępca dyrektora Biura Edukacji m. st. Warszawy Mirosław Sielatycki.

2013.04.23
10:41

X Międzynarodowe Biegi Przełajowe Ireny Szewińskiej w Pułtusku.

Zespół Szkół nr 4 z klasami sportowymi w Pułtusku zaprasza do udziału w X Międzynarodowych Biegach Przełajowych Ireny Szewińskiej, które odbędą się w Pułtusku w dniu 10 maja 2013 roku (zaproszenie oraz regulamin przekazujemy w załączeniu).

2013.12.17
09:04

Podsumowanie konferencji 'Nasze dzieci - nasze sprawy'

Prezydent Miasta Ciechanów i Ogólnopolskie Stowarzyszenie 'ROPSAN' zorganizowali w dniu 16 kwietnia 2013 roku konferencję w Urzędzie Miasta na temat 'Nasze dzieci - nasze sprawy'.

2013.12.17
09:03

Konferencja pedagogiczna na temat: Jak Osiągnąć Sukces w Edukacji

Mazowiecki Instytut Doskonalenia Kadr im. Karola Adamieckiego w Ostrołęce we współpracy z Delegaturą Kuratorium Oświaty w Ostrołęce, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Ostrołęce i Fundacją Oświatową im. Profesora Władysława Kobylińskiego zaprasza na Konferencję pedagogiczną na temat: Jak Osiągnąć Sukces w Edukacji

2013.04.24
08:39

Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Rywalizacja uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu sokołowskiego

2013.04.23
09:39

„Osoby niepełnosprawne w drodze ku dorosłości”

Zaproszenie na międzynarodową konferencję

2013.04.23
09:31

Konkursy na stanowiska nauczycieli w Szkołach Europejskich

Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkursy na stanowiska nauczycieli w Szkołach Europejskich.

2013.04.23
09:16

Powiatowa konferencja „Dziecko sześcioletnie w szkole”

22 kwietnia w Płońsku odbyła się powiatowa konferencja „Dziecko sześcioletnie w szkole”, skierowana do dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli, przedstawicieli organów prowadzących oraz rodziców uczniów.

2014.01.08
09:22

Informacje na temat realizacji Programu Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich na lata 2008-2013

Informujemy, że Minister Edukacji Narodowej jest koordynatorem Programu Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich na lata 2008-2013, który został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 lipca 2008 r. Głównym celem programu jest eliminowanie barier w dostępie ludności wiejskiej do pełnej oferty edukacyjnej, kulturalnej, informacyjnej i sportowej...

2013.07.12
08:22

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru Eksperta ds. innowacyjnego programu nauczania w Projekcie edukacyjnym 'Szukając Einsteina. Akademia Umysłów Ścisłych'

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru Eksperta ds. innowacyjnego programu nauczania w Projekcie edukacyjnym 'Szukając Einsteina. Akademia Umysłów Ścisłych'

2013.04.22
14:13

XII REGIONALNY PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECI I MŁODZIEŻY O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

17 kwietnia w Łosicach odbył się przegląd piosenki uczniów niepełnosprawnych intelektualnie

2013.04.22
13:47

Życzenia dla gimnazjalistów

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do uczniów klas trzecich gimnazjów.

2013.04.25
12:32

Ankieta o zasobach i potrzebach poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych

Informujemy, że termin wypełniania i przesłania Ankiety o zasobach i potrzebach poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, skierowanej do Państwa przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu systemowego „Podniesienie efektywności diagnozy i terapii dzieci i młodzieży w systemie oświaty”, zostaje przedłużony do dnia 24 kwietnia 2013 r. do godziny 14.00.

2013.04.22
12:03

Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie

2013.04.22
09:16

Konferencja „Wartości dla szkoły - szkoła dla wartości”

Konferencja „Wartości dla szkoły - szkoła dla wartości” odbyła się 19 kwietnia w Sali Kolumnowej Sejmu RP. Uczestniczyła w niej Katarzyna Góralska - Mazowiecki Wicekurator Oświaty.

2013.04.24
12:40

Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie

2013.04.19
13:28

Finał konkursu „Twój pomysł, Twoja inicjatywa'

Informujemy, że 25 kwietnia 2013 r. o godz. 11.00 w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Dobra 56/66 w Warszawie) odbędzie się krajowy Finał konkursu „Twój pomysł, Twoja inicjatywa', organizowany w ramach 13. edycji programu Renault „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich'.

2013.04.19
11:54

Zdarzenia losowe zgłaszane przez dyrektora szkoły

Dyrektor szkoły jest zobowiązany do poinformowania organu nadzoru pedagogicznego o każdym ciężkim wypadku ucznia na podstawie § 41 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 3, poz. 69 z późn. zm).

2014.10.31
09:27

Zaproszenie na Powiatową Konferencję „Dziecko Sześcioletnie w szkole”.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Płońsku zaprasza na Powiatową Konferencję „Dziecko Sześcioletnie w szkole”. Konferencję patronatem objął Mazowiecki Kurator Oświaty.

2013.12.17
09:02

Konkursy przedmiotowe - wręczenie dyplomów laureatom

W auli Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów i zaświadczeń tegorocznym laureatom konkursów przedmiotowych z trzech dziedzin wiedzy: przyrody, matematyki oraz języka polskiego.

2013.04.19
08:59

Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie wyboru podręczników

Pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w sprawie wyboru podręczników.

2013.07.12
08:19

Debata o dobrej szkole

W Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń odbyła się (17 kwietnia) Debata o dobrej szkole. W spotkaniu wzięli udział m.in. Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik, Mazowiecki Wicekurator Oświaty Katarzyna Góralska, Prezydent m. st. Warszawy Włodzimierz Paszyński, przedstawiciele władz samorządowych, środowisk lokalnych oraz związków zawodowych nauczycieli, dyrektorzy szkół, nauczyciele i rodzice uczniów.

2013.04.18
15:50

Placówki przystosowane do potrzeb najmłodszych

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legionowie, jako jedna z wielu placówek na Mazowszu, skorzystała z rządowego programu „Radosna Szkoła”. Zakupione w 2011 roku pomoce dydaktyczne i wybudowany plac zabaw służą z powodzeniem najmłodszym uczniom. 17 kwietnia grupę legionowskich 6-latków uczęszczających do I klasy szkoły podstawowej odwiedził Mazowiecki Wicekurator Oświaty.

2013.06.06
09:37

Dzień Otwarty Tylko dla Dziewczyn na uczelniach warszawskich

Ogólnopolski Dzień Otwarty Tylko dla Dziewczyn (25 kwietnia) to kulminacyjny punkt szóstej już edycji akcji 'Dziewczyny na politechniki!', organizowanej przez Fundację Edukacyjną 'Perspektywy' we współpracy z Konferencją Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT).

2013.04.17
14:36

Wakacje z angielskim

Fundacja „Edukacja i Rozwój” zaprasza dyrektorów szkół i uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych do udziału w programie „Wakacje z angielskim”.

2013.10.01
09:38

Przegląd muzyczny "Dziecięca orkiestra"

Przedszkole Miejskie Nr 13 w Ostrołęce zaprasza na przegląd muzyczny "Dziecięca orkiestra" realizowany w ramach przedsięwzięcia " Inspiracje muzyczne z instrumentem niekonwencjonalnym"

2013.04.17
12:30

„MAM 6 LAT – chcę poznawać świat! Idę do szkoły”

Dlaczego warto posłać sześciolatka do I klasy? Czego rodzice mogą oczekiwać od szkoły? M.in. o tym rozmawiano podczas konferencji pt. „MAM 6 LAT – chcę poznawać świat! Idę do szkoły”, zorganizowanej (16 kwietnia) przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Burmistrza Wołomina.

2014.01.08
09:21

„MAM 6 LAT – chcę poznawać świat! Idę do szkoły”

Dlaczego warto posłać sześciolatka do I klasy? Czego rodzice mogą oczekiwać od szkoły? M.in. o tym rozmawiano podczas konferencji pt.„MAM 6 LAT – chcę poznawać świat! Idę do szkoły”, zorganizowanej (16 kwietnia) przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Burmistrza Wołomina.

2013.04.16
22:33

Przestrzeganie obowiązujących regulacji prawnych w organizacji pracy przedszkoli, szkół i placówek.

Przestrzeganie obowiązujących regulacji prawnych w organizacji pracy przedszkoli, szkół i placówek, w okresie opracowywania arkuszy organizacji pracy przedszkoli, szkół i placówek na rok szkolny 2013/2014.

2013.04.17
13:52

X Ogólnopolski Konkurs 'Polska w NATO'

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych wraz z nauczycielami do udziału w X Ogólnopolskim Konkursie "Polska w NATO - Bezpieczna Polska, Bezpieczna Europa, Bezpieczny Świat".

2013.04.16
10:37

1% na rzecz małych, lokalnych organizacji

Co roku stajemy przed pytaniem: „Której organizacji pożytku publicznego przekazać swój 1 %?”. W tym roku Wojewoda Mazowiecki, Fundacja KSK i Firma Citygames postanowili wspólnie pomóc w podjęciu tej decyzji, chcąc promować ideę przekazywania 1% na rzecz małych, lokalnych organizacji.

2013.04.15
15:50

Program stypendialny „Mistrzowie Chemii”

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie programu stypendialny „Mistrzowie Chemii”

2013.04.15
10:28

Program edukacyjny pn. „Kultura bezpieczeństwa”

List Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty w sprawie programu edukacyjnego pn. „Kultura bezpieczeństwa”.

2013.10.01
09:39

Niebezpieczeństwa wypalania traw

List MKO w sprawie wypalania traw

2013.04.25
12:55

Uroczyste podsumowanie X edycji konkursu „Młody Przedsiębiorca”

Dnia 5 kwietnia 2013 roku odbyło się uroczyste podsumowanie X edycji konkursu „Młody Przedsiębiorca” w Akademii Humanistycznej w Ciechanowie.

2013.12.17
09:01

Finał konkursu 'Mam 6 lat'

11 kwietnia odbyła się finałowa Gala Konkursu 'Mam 6 lat'. 15 laureatów konkursu odebrało nagrody. Uhonorowano również samorządy tytułem „Samorząd na 6'. W kategorii „miasto wojewódzkie” zwyciężyła – Warszawa.

2013.05.20
11:52

Przedszkolaki pytają… Kuratora

„Czy lubił Pan chodzić do szkoły?”, „Czy fajnie jest być Kuratorem” to nie jedyne pytania jakie miały okazję zadać dzieci z Przedszkola nr 317 „Smykolandia” w Warszawie Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty, który 10 kwietnia odwiedził placówkę.

2013.05.20
11:58

Projekt „Od ziarenka do bochenka”

Przedsiębiorstwo Piekarnia Cukiernia Marek Szabelski w Pieckach zaprasza do udziału w projekcie „Od ziarenka do bochenka” - doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2013.05.02
15:02

Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w roku szkolnym 2013/2014 będzie realizował szóstą edycję projektu systemowego pn. Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

2013.04.11
13:41

'Jak uczyć i rozmawiać o ksenofobii?'

Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza nauczycieli na konferencję edukacyjną i warsztaty 'Jak uczyć i rozmawiać o ksenofobii?', które odbędą się 22 kwietnia w Warszawie.

2013.04.10
14:26

Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego będzie w roku szkolnym 2013/2014 realizował szóstą edycję projektu systemowego pod nazwą Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

2013.12.17
09:01

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce uzyskała tytuł laureata wojewódzkiego w kategorii Rada Rodziców szkoły „Sześciolatek w przyjaznej szkole”.

W dniu 20 marca 2013 r. w Teatrze Stanisławowskim w Łazienkach Królewskich w Warszawie odbyła się Wojewódzka Gala II edycji Konkursu Ministra Edukacji Narodowej „Mam 6 lat”.

2013.04.11
12:35

Stypendium letnie dla nauczycieli języka francuskiego

Delegatura Rządów Wspólnoty Francuskiej Belgii Regionu Walonii i Komisji Wspólnotowej Francuskiej Regionu Stołecznego Brukseli przy Ambasadzie Belgii w Polsce zaprasza nauczycieli języka francuskiego do skorzystania ze stypendium letniego we Wspólnocie Francuskiej Belgii na uniwersytecie w Louvain-la-Neuve.

2013.05.24
09:27

50-lecie Towarzystwa Przyjaciół Warszawy

Na Zamku Królewskim w Warszawie (9 kwietnia) odbyły się uroczyste obchody 50–lecia powołania do życia Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Wśród honorowych gości pojawili się senatorowie, posłowie, przedstawiciele rządu oraz władz samorządowych, byli prezydenci Warszawy, przedstawiciele środowisk naukowych oraz miłośnicy Warszawy.

2013.04.10
13:29

Szkolenie "Techniki plastyczne pobudzające kreatywnośc dzieci" oraz "Nowoczesne formy multimedialne rozwijające technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu"

Informujemy dyrektorów i nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych oraz wychowawców świetlic szkolnych, iż w dniu 11 kwietnia 2013 r. w godzinach 10:00 - 14:00 w auli Centrum Edukacji Grupa ORLEN odbędzie się bezpłatne szkolenie "Techniki plastyczne pobudzające kreatywnośc dzieci" oraz "Nowoczesne formy multimedialne rozwijające technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu".

2013.04.09
12:24

USŁUGI SZKOLENIOWE W RAMACH ŚRODKÓW NA DOSKONALENIE NAUCZYCIELI W 2013 ROKU NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Usługi szkoleniowe w ramach środków na doskonalenie nauczycieli w 2013 roku na terenie województwa mazowieckiego

2013.06.06
06:58

Konferencja dla rodziców, dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych, nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Serdecznie zapraszam na konferencję „MAM 6 LAT – chcę poznawać świat! Idę do szkoły”, której organizatorem jest Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Burmistrz Wołomina. List przewodni i program konferencji w załączeniu.

2013.04.16
22:37

Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego będzie w roku szkolnym 2012/2013 realizował szóstą edycję projektu systemowego pod nazwą Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

2013.04.08
13:14

Projekt „Szkolne Smaki - szkoły dobrego żywienia'

Fundacja Banku Ochrony Środowiska oraz Fundacja „Szkoła na widelcu” we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej realizują projekt pn. „Szkolne Smaki - szkoły dobrego żywienia' (dawna nazwa: „Szkoły przyjazne żywieniowo dzieciom').

2013.04.08
10:39

XIX Ogólnopolskie Zawody w Pływaniu Szkół w Ciechanowie

W piątek 5 kwietnia 2013 roku rozpoczęło się wielkie święto sportu. W trzydniowych zawodach weźmie udział 620 zawodników z 49 szkół społecznych z całej Polski

2013.12.17
08:59

Międzynarodowy Konkurs Pisania Listów (2013)

Międzynarodowy Konkurs Pisania Listów organizowany jest przez Światowy Związek Pocztowy UPU (Universal Post Union) przy współpracy z UNESCO. Poczta Polska, jako organizator eliminacji krajowych konkursu, zaprasza do udziału wszystkich uczniów w wieku od 13 do 15 lat.

2013.04.05
14:39

Materiały edukacyjne dotyczące Jana Karskiego

List Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty w sprawie materiałów edukacyjnych związanych z postacią Jana Karskiego.

2013.10.01
09:40

Konferencja „Neciowe przedszkole na Mazowszu”

Kuratorium Oświaty w Warszawie, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów oraz Fundacja Dzieci Niczyje we współpracy z Fundacją Orange zapraszają na konferencję edukacyjną poświęconą wprowadzaniu najmłodszych w świat Internetu.

2013.04.25
22:53

Neciowe przedszkole na Mazowszu

Kuratorium Oświaty w Warszawie, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów oraz Fundacja Dzieci Niczyje we współpracy z Fundacją Orange zapraszają na konferencję edukacyjną poświęconą wprowadzaniu najmłodszych w świat Internetu.

2013.04.05
09:55

Ankieta dotycząca informacji nt. uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Stan obecny i kierunki rozwoju sportu osób z niepełnosprawnościami, w tym sportu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.

2013.04.11
13:58

Ankieta dotycząca informacji nt. uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Stan obecny i kierunki rozwoju sportu osób z niepełnosprawnościami, w tym sportu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.

2013.04.04
11:18

Bezpieczne korzystanie z Internetu

Fundacja Dzieci Niczyje i Fundacja Orange wspólnie redagują portal internetowy www.helpline.org.pl, którego celem jest pomoc dzieciom i młodzieży w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa w Internecie.

2013.04.04
10:58

Bezpieczne korzystanie z Internetu

Fundacja Dzieci Niczyje i Fundacja Orange wspólnie redagują portal internetowy www.helpline.org.pl, którego celem jest pomoc dzieciom i młodzieży w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa w Internecie.

2013.04.04
10:53

Bezpieczne korzystanie z Internetu

Fundacja Dzieci Niczyje i Fundacja Orange wspólnie redagują portal internetowy www.helpline.org.pl, którego celem jest pomoc dzieciom i młodzieży w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa w Internecie.

2013.04.04
10:46

Stan obecny i kierunki rozwoju sportu osób z niepełnosprawnościami, w tym sportu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami

W związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przygotowywania materiału dla Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny nt. Stan obecny i kierunki rozwoju sportu osób z niepełnosprawnościami, w tym sportu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, uprzejmie proszę o przekazanie do Delegatury w Płocku informacji o realizowanych działaniach w powyższym zakresie w szkołach ogólnodostępnych w roku szkolnym 2012/13.

2013.04.04
11:09

Ogólnopolski konkurs eTwinning

Do dnia 14 kwietnia 2013 r. można zgłaszać projekty do ogólnopolskiego konkursu eTwinning pod warunkiem, że projekt już otrzymał Krajową Odznakę Jakości.

2013.04.03
13:10

Ankieta dotycząca pakietu edukacyjnego na temat naziemnej telewizji cyfrowej

Ankieta dotycząca wykorzystania podczas zajęć z uczniami pakietu edukacyjnego na temat naziemnej telewizji cyfrowej.

2013.04.08
20:22

Publikacja „Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych w odpowiedzi na wyzwania uczenia się przez całe życie”

Zapraszamy do lektury publikacji FRSE, podsumowującej rezultaty polskiej prezydencji w obszarze edukacji.

2013.04.03
11:29

European Language Label – podziel się swoją pasją do języka!

Celem konkursu jest przede wszystkim pokazanie, że nauka języka może być pasją – rozwijającą nie tylko nasze zdolności językowe, ale również kreatywność czy wrażliwość na inne kultury.

2013.04.03
11:23

Konferencja – Jubileusz pt. Poznawczo-Behawioralna Terapia CBT Dzieci i Młodzieży - Skuteczne Metody Wychowawcze i Terapeutyczne.

W dniu 12 kwietnia 2013 r. w siedzibie Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych (Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 4 i Bursy nr 8) w Warszawie przy al. Reymonta 16 odbędzie się Konferencja – Jubileusz pt. Poznawczo-Behawioralna Terapia CBT Dzieci i Młodzieży - Skuteczne Metody Wychowawcze i Terapeutyczne.

2013.04.03
10:49

Konferencja – Jubileusz pt. Poznawczo-Behawioralna Terapia CBT Dzieci i Młodzieży - Skuteczne Metody Wychowawcze i Terapeutyczne

W dniu 12 kwietnia 2013 r. w siedzibie Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych (Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 4 i Bursy nr 8) w Warszawie przy al. Reymonta 16 odbędzie się Konferencja – Jubileusz pt. Poznawczo-Behawioralna Terapia CBT Dzieci i Młodzieży - Skuteczne Metody Wychowawcze i Terapeutyczne.

2013.04.12
11:15

Konferencja – Jubileusz pt. Poznawczo-Behawioralna Terapia CBT Dzieci i Młodzieży - Skuteczne Metody Wychowawcze i Terapeutyczne

W dniu 12 kwietnia 2013 r. w siedzibie Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych (Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 4 i Bursy nr 8) w Warszawie przy al. Reymonta 16 odbędzie się Konferencja – Jubileusz pt. Poznawczo-Behawioralna Terapia CBT Dzieci i Młodzieży - Skuteczne Metody Wychowawcze i Terapeutyczne.

2013.04.03
12:48

Życzenia dla szóstoklasistów

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty skierowany do uczniów szóstych klas szkół podstawowych.

2013.04.04
15:14

Konferencja dla rodziców, dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych, nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Serdecznie zapraszam na konferencję „MAM 6 LAT – chcę poznawać świat! Idę do szkoły”, której organizatorem jest Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Burmistrz Wołomina. List przewodni i program konferencji w załączeniu.

2013.04.02
12:55

"SZKOŁA WOLNA OD PRZEMOCY. JAK SOBIE RADZIĆ Z BULLYINGIEM"

ORE placówka MEN zaprasza na bezpłatną konferencję

2013.04.02
12:18

Konferencja „SZKOŁA WOLNA OD PRZEMOCY. JAK SOBIE RADZIĆ Z BULLYINGIEM?”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na polsko - niemiecką konferencję pt. „SZKOŁA WOLNA OD PRZEMOCY. JAK SOBIE RADZIĆ Z BULLYINGIEM?”.

2013.04.02
11:34

Ogólnopolski Konkurs Grantowy 2013

Informujemy, że Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy 2013 dla organizacji zrzeszających migrantów oraz dla szkół, w których uczą się dzieci migranckie.

2013.03.29
11:10

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach Projektu edukacyjnego „Szukając Einsteina. Akademia Umysłów Ścisłych”

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru Eksperta ds. innowacyjnego programu nauczania w Projekcie edukacyjnym "Szukając Einsteina. Akademia Umysłów Ścisłych"

2013.03.29
08:13

Szkoła wolna od przemocy. Jak sobie radzić z bullyingiem?

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na polsko - niemiecką konferencję pt. Szkoła wolna od przemocy. Jak sobie radzić z bullyingiem, która odbędzie się w siedzibie ORE w Warszawie, Al. Ujazdowskie 28, w dniu 11 kwietnia 2013 roku.

2013.04.08
15:20

Komunikat

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

2013.03.28
13:48

Internetowy Teatr TVP dla szkół

informujemy, że Telewizja Polska S. A. prowadzi „Internetowy Teatr TVP dla szkół' - projekt wykorzystujący nowoczesną technologię jako sposób dotarcia ze sztuką do młodej widowni.

2013.03.28
10:51

Konferencja dla dyrektorów publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych z terenu województwa mazowieckiego

W dniu 27 marca 2013 r. w auli Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie odbyła się konferencja dla dyrektorów i pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych całego województwa mazowieckiego oraz pedagogów i psychologów szkolnych.

2013.04.25
12:36

Konferencja dla dyrektorów publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych z terenu województwa mazowieckiego

W dniu 27 marca 2013 r. w auli Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie odbyła się konferencja dla dyrektorów i pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych całego województwa mazowieckiego oraz pedagogów i psychologów szkolnych.

2014.01.08
09:18

Jak rozmawiać z młodzieżą o alkoholu? Premiera filmu edukacyjno - profilaktycznego „Domówka”

Film „Domówka” jest pomocą dydaktyczną do wykorzystania podczas działań profilaktycznych prowadzonych wśród młodzieży. Projekt powstał z myślą o uczniach szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, aby zachęcić ich do debaty na temat konsekwencji spożywania alkoholu oraz innych zachowań ryzykownych. Film przygotował Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy we współpracy z Komendą Stołeczną Policji.

2013.06.06
09:38

Życzenia Wielkanocne

Najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt!

2013.03.26
11:13

Życzenia świąteczne

Święta Wielkiej Nocy opromienia poranek Zmartwychwstania ...

2013.03.27
15:13

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ciechanowskim w II półroczu 2012 r. – Raport diagnostyczny za 2012 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie realizując zadania w zakresie polityki rynku pracy opracowuje analizy rynku pracy oraz prowadzi monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych.

2013.12.17
09:00

Życzenia Wielkanocne

Święta Wielkanocne to czas nadziei, odradzania się życia, odkrywania jego prawdziwej wartości.

2013.03.26
08:21

XII edycja Programu Stypendiów Pomostowych realizowanego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości – ŁÓDŹ

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości realizuje Program Stypendiów Pomostowych, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodych ludzi ze wsi i małych miast w zdobyciu wyższego wykształcenia. Program polega na przyznaniu stypendiów na I rok studiów maturzystom pochodzących z rodzin o niskich dochodach, którzy jednocześnie osiągają dobre wyniki w nauce.

2013.03.25
10:14

Projekt „Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej”

Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu, w wyniku konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, obecnie jest realizatorem projektu „Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko – turystycznej”, Poddziałanie 3.4.3 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe.Celem projektu jest wsparcie kadry nauczycielskiej przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w procesie doskonalenia zawodowego.

2013.10.01
10:07

Życzenia Wielkanocne

Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek oświatowych...

2013.05.15
08:59

Życzenia świąteczne

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy wielu radosnych chwil przy świątecznym stole, wiosennego nastroju, wzajemnego zrozumienia, ciepła rodzinnego, pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym.

2013.03.25
14:26

Uczniowie z niepełnosprawnością mogą się uczyć w każdym typie i rodzaju szkoły

W związku z informacją dotyczącą kształcenia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w szkołach, która ukazała się w Magazynie „Integracja” Nr 1/2013 (w artykule „Wybór szkoły”) wyjaśniamy, że uczniowie z niepełnosprawnością mogą się uczyć w każdym typie i rodzaju szkoły. Wybór miejsca kształcenia należy do rodziców/opiekunów prawnych dziecka.

2013.08.30
11:48

Informacja o materiałach dotyczących przestrzegania zasad obowiązujących na sprawdzianie i egzaminach

List Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie upowszechnienia materiałów dotyczących przestrzegania zasad obowiązujących na sprawdzianie i egzaminach.

2013.03.22
14:51

Informacje o konferencji „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży” – zagrożenia, odpowiedzialność, profilaktyka.

19 marca 2013 r. w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Ciechanowie odbyła się konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży” – zagrożenia, odpowiedzialność, profilaktyka której celem było zwrócenie uwagi na odpowiedzialność oraz konsekwencje ryzykownych zachowań młodych ludzi.

2013.12.17
08:57

IX Wojewódzki Maraton Matematyczny

Organizatorzy Powiatowego Maratonu Matematycznego informują o terminach związanych z IX Wojewódzkim Maratonem Matematycznym.

2013.04.09
09:18

„Cyfrowa szkoła' w Gąbinie

Kolejna inauguracja „Cyfrowej szkoły” w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gąbinie. Program „Cyfrowa szkoła” jest przedsięwzięciem pilotażowym dla planowanego wieloletniego programu rządowego w sprawie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji.

2013.03.21
16:07

Mazowiecka Gala konkursu Ministra Edukacji Narodowej „Mam 6 lat”

20 marca odbyła się Mazowiecka Gala konkursu Ministra Edukacji Narodowej „Mam 6 lat”. Organizowany już po raz drugi konkurs miał na celu wyłonienie i wypromowanie najciekawszych działań wspierających adaptację dzieci sześcioletnich do edukacji szkolnej.

2013.04.02
10:19

Dni otwarte w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie zaprasza wszystkich zainteresowanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych na Dni Otwarte, które odbędą się 6 kwietnia 2013 r. oraz 13 kwietnia 2013 r.

2013.04.03
10:41

Informacja o konkursach organizowanych przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu organizuje konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 lat: ,,Moja Przygoda w Muzeum” (eliminacje wstępne), i ,,Perski Błękit – Irańska Sztuka, Natura i Tradycja”

2013.05.15
08:59

System Informacji Oświatowej według stanu na 31 marca 2013 r. - pismo do JST

uprzejmie przypominam, że w 2013 roku System Informacji Oświatowej funkcjonuje dwutorowo - w wersji obecnie używanej do sprawozdawczości oraz w wersji modernizowanej, tzw. „nowym SIO'. Na bieżąco rozwijana jest aplikacja nowego SIO, do której należy wprowadzać dane w miarę udostępniania funkcjonalności. (Informacje o udostępnieniu kolejnych funkcjonalności będą publikowane na stronie www.sio.men.gov.pl dedykowanej nowemu SIO).

2013.03.19
13:30

System Informacji Oświatowej według stanu na 31 marca 2013 r. - pismo do Dyrektorów Szkół i Placówek

uprzejmie przypominam, że w 2013 roku System Informacji Oświatowej funkcjonuje dwutorowo - w wersji obecnie używanej do sprawozdawczości oraz w wersji modernizowanej, tzw. „nowym SIO'. Na bieżąco rozwijana jest aplikacja nowego SIO, do której należy wprowadzać dane w miarę udostępniania funkcjonalności. (Informacje o udostępnieniu kolejnych funkcjonalności będą publikowane na stronie www.sio.men.gov.pl dedykowanej nowemu SIO).

2013.03.19
13:29

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2013 r.

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2013 r.

2013.10.01
10:08

Odblaskowo w PSP nr 1 w Sokołowie Podlaskim

Inauguracja kampanii "Widoczne Dzieciaki"

2013.03.18
12:28

Pismo Dyrektora Delegatury dotyczące dni otwartych i spotkań związanych z rekrutacją dla dzieci 6 i 7 - letnich

W związku z pismem Pani Anny Dakowicz - Nawrockiej Zastępcy Dyrektora Departamentu Jakości Edukacji Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2013 r. zwracam się do Państwa z prośbą, aby dni otwarte dla przyszłych uczniów i spotkania związane z rekrutacją dla dzieci 6 i 7 - letnich były organizowane w miesiącach marzec - kwiecień, co pozwoli rodzicom podjąć decyzję i dokonać wyboru w odpowiednim czasie, tj. w okresie trwania rekrutacji do szkół podstawowych.

2013.03.18
09:31

Program edukacyjny JUTRoPERA

Już po raz czwarty Dział Programów Edukacyjnych Teatru Wielkiego – Opery Narodowej ogłasza nabór do programu edukacyjnego JUTRoPERA. Program jest adresowany do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych z Warszawy i woj. mazowieckiego

2013.03.18
09:00

Uczennice Gimnazjum nr 4 w Ciechanowie wygrały 5 tysięcy złotych dla Stowarzyszenia PSYCHOART

Liwia, Natalia, Kaja, Oliwia i Ania w rockowym stylu przedstawiły Stowarzyszenie PSYCHOART i wygrały nagrodę główną w konkursie realizowanym w ramach projektu „Młodzież i filantropia”. Dzięki ich zaangażowaniu nagroda w wysokości 5 tysięcy złotych zasili konto organizacji. Symboliczny czek odebrał Prezes Stowarzyszenia Artur Lech.

2013.05.15
08:49

Konferencja Wielojęzyczność i wielokulturowość w polskiej szkole

Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z ekspertami z Centrum Języków Nowożytnych w Grazu zaprasza doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów, nauczycieli języków obcych i inne osoby zainteresowane rozwijaniem kompetencji wielojęzycznej i międzykulturowej na konferencję Wielojęzyczność i wielokulturowość w polskiej szkole.

2013.03.15
12:27

Informacja o projekcie: 'Szkoła przyjazna żywieniowo dzieciom'

Projekt 'Szkoły przyjazne żywieniowe dzieciom' obejmuje ogólnopolski cykl konferencji dla dyrektorów szkół i warsztatów kulinarnych dla osób zajmujących się zbiorowym żywieniem w szkołach, polegający na edukacji w zakresie zdrowego żywienia zgodnego z zalecanymi normami żywienia dla dzieci i młodzieży. Projekt ten realizowany jest wspólnie z Fundacją 'Szkoła na widelcu'.

2013.05.15
08:49

IX Ogólnopolska Konferencja Penitencjarna „Pozytywne programy oddziaływań i ochrony przed przestępczością zorganizowaną”

Konferencja poświęcona była analizie i promocji przedsięwzięć przeciwdziałających patologicznym zachowaniom młodych ludzi i zgromadziła m. in. przedstawicieli wielu instytucji rządowych, samorządowych, sądownictwa, policji, szkół i placówek oświatowych oraz uczelni wyższych

2013.03.15
10:31

I Międzynarodowym Konkursie pn. „ Wesołego Alleluja”

Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej zaprasza do udziału w I Międzynarodowym Konkursie pn. „ Wesołego Alleluja”.

2013.03.14
14:51

Konferencja „Rzecznik Dyscyplinarny w świetle obowiązujących przepisów”

Z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty odbyła się 13 marca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie konferencja „Rzecznik Dyscyplinarny w świetle obowiązujących przepisów”.

2013.05.15
08:50

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach Projektu edukacyjnego „Szukając Einsteina. Akademia Umysłów Ścisłych”

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru Eksperta ds. innowacyjnego programu nauczania w Projekcie edukacyjnym 'Szukając Einsteina. Akademia Umysłów Ścisłych'

2013.05.23
11:00

Konferencja „Rzecznik Dyscyplinarny w świetle obowiązujących przepisów”

Z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty odbyła się 13 marca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie konferencja „Rzecznik Dyscyplinarny w świetle obowiązujących przepisów”.

2013.03.14
10:47

Konferencja „Wielojęzyczność i wielokulturowość w polskiej szkole”

Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z ekspertami z Centrum Języków Nowożytnych w Grazu zaprasza doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów, nauczycieli języków obcych i inne osoby zainteresowane rozwijaniem kompetencji wielojęzycznej i międzykulturowej na konferencję „Wielojęzyczność i wielokulturowość w polskiej szkole”, która odbędzie się 5 kwietnia 2013 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie.

2013.03.13
13:40

Konferencja dla dyrektorów publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 marca 2013 r. w gmachu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, odbędzie się konferencja dla dyrektorów publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z terenu całego województwa mazowieckiego.

2013.03.13
12:42

Wsparcia dla osób chorujących na zaburzenia odżywiania

Ogólnopolskie Centrum Zaburzeń Odżywiania uruchomiło 3 rodzaje wsparcia dla osób cierpiących na zaburzenia odżywiania: pomoc za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefon zaufania oraz grupy wsparcia z elementami psychoedukacji

2013.03.13
09:42

"Wielojęzyczność i wielokulturowość w polskiej szkole"

Zaproszenie ORE na konferencję

2013.03.13
08:35

Rządowy program „Radosna szkoła” – edycja 2013

Ogłoszenie wyników oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, złożonych przez organy prowadzące szkoły w ramach V edycji Rządowego programu „Radosna szkoła” 2013 r.

2013.08.30
11:51

Rządowy program „Radosna szkoła” – edycja 2013

Ogłoszenie wyników oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, złożonych przez organy prowadzące szkoły w ramach V edycji Rządowego programu „Radosna szkoła” 2013 r.

2013.05.23
08:50

CAx Innovation- Nowoczesne technologie w projektowaniu i wytwarzaniu.

CAx Innovation- Nowoczesne technologie w projektowaniu i wytwarzaniu.

2013.03.12
13:47

Konferencja dla dyrektorów publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno–pedagogicznych.

W dniu 27 marca 2013 r. w godz. 10:00 – 15:00 w gmachu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej 40, odbędzie się konferencja dla dyrektorów publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z terenu całego województwa mazowieckiego organizowana przez Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych Kuratorium Oświaty w Warszawie.

2013.05.15
08:47

Szkolenie APLIKACJE INTERNETOWE I INFORMATYCZNE DLA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH

Szkolenie jest skierowane do nauczycielek i nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie województwa mazowieckiego, (z których min. 70% musi pracować i mieszkać na obszarach wiejskich).

2013.03.12
10:08

Komunikat Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – programy Erasmus, Comenius, Leonardo, Grundtvig

Komunikat dementujący powiązania pomiędzy Centrum Edukacyjnym Erasmus z Olsztyna, a programem Erasmus prowadzonym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

2013.03.12
09:53

Komunikat Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – programy Erasmus, Comenius, Leonardo, Grundtvig

Komunikat dementujący powiązania pomiędzy Centrum Edukacyjnym Erasmus z Olsztyna, a programem Erasmus prowadzonym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

2013.03.12
09:50

12 edycja konkursu European Language Label

W roku 2013 już po raz dwunasty Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Komisji Europejskiej, organizuje konkurs European Language Label.

2013.03.12
09:44

'Zadania szkoły w zakresie bezpieczeństwa uczniów w pracy z nowymi technologiami. Bezpieczeństwo informatyczne w szkole'

4 marca br. odbyło się zebranie konferencyjno-warsztatowe 'Zadania szkoły w zakresie bezpieczeństwa uczniów w pracy z nowymi technologiami. Bezpieczeństwo informatyczne w szkole'. Konferencja była skierowana do dyrektorów, opiekunów szkolnych pracowni internetowych, nauczycieli przedmiotów informatycznych oraz pracowników administracji szkolnej.

2014.01.08
09:18

Konferencja „Rzecznik Dyscyplinarny w świetle obowiązujących przepisów”

Zapraszam do udziału w konferencji „Rzecznik Dyscyplinarny w świetle obowiązujących przepisów”, której organizatorem jest Wojewoda Mazowiecki i Mazowiecki Kurator Oświaty.

2013.05.15
08:48

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkole i poza szkołą

11 marca odbyła się konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkole i poza szkołą”. Konferencja, poruszająca zagadnienia związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, adresowana była do dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

2013.04.12
11:18

Konferencja dla dyrektorów publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno–pedagogicznych z terenu województwa mazowieckiego

W dniu 27 marca 2013 r. w godz. 1000 – 1500, w gmachu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej 40, odbędzie się konferencja dla dyrektorów publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z terenu całego województwa mazowieckiego organizowana przez Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych Kuratorium Oświaty w Warszawie.

2013.03.11
21:36

Konkurs „MAM 6 LAT” w województwie mazowieckim

Zakończył się etap regionalny II Edycji Konkursu Ministra Edukacji Narodowej „MAM 6 LAT” w województwie mazowieckim. Finał Regionalnej Gali Konkursu odbędzie się 20 marca 2013 r. w Warszawie.

2013.03.20
19:49

Kwestionariusz monitorowania Bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach oświatowych

Prosimy o wypełnienie kwestionariusza monitorowania Bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach oświatowych.Monitorowanie zaplanowane jest w terminie od 11 do 22 marca 2013 r. i obejmuje wszystkie przedszkola, szkoły i placówki woj. mazowieckiego.

2013.03.15
10:26

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkole i poza szkołą

11 marca odbyła się konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkole i poza szkołą”. Konferencja, poruszająca zagadnienia związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, adresowana była do dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

2014.01.08
09:18

III etap (wojewódzki) Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 – 1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”.

III etap (wojewódzki) Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 – 1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej” w roku szkolnym 2012/2013 odbędzie się 20 marca 2013 r.

2013.03.11
12:00

VI edycja programu Lato w Teatrze

Program Lato w teatrze obejmuje dofinansowanie letnich zajęć teatralnych w formie warsztatów, półkolonii i kolonii dla dzieci i młodzieży, organizowanych podczas wakacji przez teatry, domy kultury i organizacje pozarządowe

2013.03.11
09:33

Rzecznik Praw Dziecka w Zespole Placówek Oświatowych w Grudusku

19 lutego 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku, przyjmując zaproszenie - pedagoga szkolnego pani Marleny Gałęziewskiej. Rzecznik spotkał się z uczniami szkoły podstawowej oraz gimnazjum publicznego.

2013.05.15
08:47

Konferencja dla dyrektorów publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z terenu województwa mazowieckiego.

W dniu 27 marca 2013 r. w godz. 10:00 – 14:30 w gmachu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej 40, odbędzie się konferencja dla dyrektorów publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z terenu całego województwa mazowieckiego.

2013.03.27
15:12

Konferencja dla dyrektorów publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno–pedagogicznych z terenu województwa mazowieckiego.

W dniu 27 marca 2013 r. w godz. 10:00 – 14.30 w gmachu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej 40, odbędzie się konferencja dla dyrektorów publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z terenu całego województwa mazowieckiego.

2013.03.27
15:16

Gra miejska pt. ZNAJDŹ MNIE

Po raz jedenasty Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych realizuje kampanię „NIE UCIEKAJ”, w ramach której zaprasza uczniów (12-17 lat) do udziału w grze miejskiej pt.ZNAJDŹ MNIE!

2013.03.08
14:53

Spotkanie Forum Edukacyjnego

Kolejne spotkanie Forum Edukacyjnego odbędzie się 13 marca 2013 r.

2013.03.08
09:02

Etap Rejonowy XXXVI Zawodów Sportowo-Obronnych „Sprawni jak żołnierze – 2013”

Informujemy, że Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku, we współpracy z Zespołem Szkół Technicznych w Płocku, organizują dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych: Etap Rejonowy XXXVI Zawodów Sportowo-Obronnych „Sprawni jak żołnierze – 2013”

2013.03.07
14:36

Etap rejonowy LII Zawodów Strzeleckich „O Srebrne Muszkiety – 2013”

Informujemy, że Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku, we współpracy z Zespołem Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. A. J. Nowowiejskiego w Płocku, organizują dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych: Etap Rejonowy LII Zawodów Strzeleckich „O Srebrne Muszkiety – 2013”

2013.03.13
08:48

ŚWIADCZENIE USŁUGI KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA BUDYNKÓW UŻYTKOWANYCH PRZEZ KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE

Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania budynków użytkowanych przez Kuratorium Oświaty w Warszawie

2013.04.17
08:51

Projekt badawczy „Bilans Kapitału Ludzkiego”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z uprzejmą prośbą o umożliwienie przeprowadzenia badania w ramach projektu badawczego „Bilans Kapitału Ludzkiego” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim w wylosowanych szkołach ( lista w załączeniu).

2013.03.07
10:00

XXXVI Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (BRD) i XVII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny (MTM)

KOMUNIKAT Nr 1/2013 dla m.st. Warszawy i ościennych powiatów dotyczący: XXXVI Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (BRD) i XVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego (MTM).

2013.03.07
08:36

„Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkole i poza szkołą”

Zaproszenie na konferencję

2013.03.06
18:08

'Od Korczaka do Tuwima'

Podsumowanie konferencji

2013.03.06
18:01

XIX Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży w 2013 roku

Zapraszamy uczniów i uczennice szkół do wzięcia udziału w „XIX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży”. Tematem przewodnim tegorocznej sesji jest Lokalny Ekorozwój.

2013.03.06
12:35

Sprawozdanie - Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Sprawozdanie z I połowy roku szkolnego 2012/2013 - Pomoc państwa w zakresie dożywiania

2013.03.07
15:58

Sprawozdanie - Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Sprawozdanie z I połowy roku szkolnego 2012/2013 - Pomoc państwa w zakresie dożywiania

2013.03.05
09:23

Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Tekst przyjazny dzieciom.

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowało polską wersję publikacji Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Tekst przyjazny dzieciom.

2013.06.06
09:48

Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Tekst przyjazny dzieciom.

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowało polską wersję publikacji Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Tekst przyjazny dzieciom.

2013.03.04
18:43

XIX plebiscyt o tytuł 'Złotego Inżyniera 2012'

W Warszawskim Domu Technika NOT odbyło się (4 marca) uroczyste podsumowanie wyników XIX plebiscytu o tytuł 'Złotego Inżyniera 2012', zorganizowanego przez redakcję najstarszego polskiego czasopisma 'Przegląd Techniczny' we współpracy z Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

2013.03.04
15:26

Badania kandydatów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych

Wykaz podmiotów wykonujących badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, uczniów tych szkół i studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

2013.03.04
15:18

Szkolenie pt. „Metoda projektu w pracy samorządu uczniowskiego”

Szkolenie odbywa się w ramach projektu „Budowanie potencjału i promocja samorządności uczniowskiej w Polsce” realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji

2013.03.04
11:36

Kampania Marsz Trzeźwości 2013

W dniu 21 lutego 2013 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Szczytnie odbył się Marsz Trzeźwości 2013 pod hasłem ,,NIE – dla używek, TAK dla zdrowego stylu życia,,.

2013.05.15
08:46

Badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich.

Uprzejmie informuję, że przeprowadzono postępowanie na wykonywanie w 2013 roku badań kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

2013.03.04
08:14

XIX Międzynarodowy Salon Edukacyjny PERSPEKTYWY 2013

W dniu 7 marca 2013r. rozpocznie się XIX Międzynarodowy Salon Edukacyjny PERSPEKTYWY 2013. Impreza ma na celu pomoc uczniom w wyborze swojej ścieżki edukacji i kariery. Salon Edukacyjny otworzy debata panelowa pt. „Warszawska edukacja wobec wyzwań umiędzynarodowienia i potrzeb rynku pracy”, w której uczestniczyć będzie m.in.: Karol Semik – Mazowiecki Kurator Oświaty

2013.03.07
15:27

Finał międzyszkolnego konkursu literacko - przedszkolnego „MOJE MIASTO PŁOŃSK”

25 lutego 2013 r. w sali kina „Kalejdoskop” Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku odbył się finał VII Międzyszkolnego Konkursu „Moje miasto Płońsk”. Jego pomysłodawczynią i główną organizatorką jest Pani Anna Gębarowska – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Płońsku, która przygotowuje konkurs we współpracy z Panią Joanną Cieplak i Panią Marianną Kozłowską nauczycielkami tejże szkoły.

2013.05.15
08:46

Realizacja projektu badawczego „Bilans Kapitału Ludzkiego”.

Szanowni Państwo, zwracam się z uprzejmą prośbą o umożliwienie przeprowadzenia badania w ramach projektu badawczego „Bilans Kapitału Ludzkiego” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim w wylosowanych szkołach ( lista w załączeniu).

2013.05.15
08:46

Szkolenie programu eTwinning

Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji informują, że w dniu 13 marca 2013r. odbędzie się szkolenie dotyczące programu eTwinning.

2013.03.01
08:27

Badanie dotyczące sytuacji edukacyjnej dzieci, których rodzice wyjechali w celach zarobkowych za granicę.

W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej (znak: DZE-3-TSZ-045-115/09) uprzejmie informuję, że od 25 lutego do 8 marca 2013 r. przeprowadzone będzie badanie dotyczące sytuacji edukacyjnej dzieci, których rodzice wyjechali w celach zarobkowych za granicę.

2013.02.28
12:09

Badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

Wykaz podmiotów wykonujących badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, uczniów tych szkół i studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

2013.12.17
08:58

Monitorowanie sytuacji edukacyjnej dzieci, których rodzice wyjechali za granicę w celach zarobkowych.

Szanowni Państwo,w związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej (znak: DZE -3 – TSZ-045-115/12) uprzejmie informuję, że MEN podejmuje kolejną edycję badań mających na celu monitorowanie sytuacji edukacyjnej dzieci, których rodzice wyjechali w celach zarobkowych za granicę.

2013.05.15
08:44

Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

W ramach priorytetu III „Wysoka jakość systemu edukacji”, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji rozpoczyna realizację projektu pt. „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych”

2013.12.17
08:59

Jubileusz 130-lecia XLII LO im. Marii Konopnickiej w Warszawie

27 lutego br. rozpoczęły się uroczyste obchody jubileuszu 130-lecia XLII LO im. Marii Konopnickiej w Warszawie, które potrwają do 2 marca br. W inauguracji obchodów uczestniczył Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik.

2013.02.28
11:47

Młodzież i filantropia - finał w Mińsku Mazowieckim

26 lutego w Mińsku Mazowieckim odbył się finał konkursu realizowanego w ramach projektu Fundacji dla Polski „Młodzież i filantropia”. Partnerem projektu jest m.in. Mazowiecki Kurator Oświaty.

2013.02.28
09:45

Konferencja Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży - zagrożenia, profilaktyka, odpowiedzialność

Serdecznie zapraszam do udziału w konferencji „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży” - zagrożenia, profilaktyka, odpowiedzialność. Konferencja odbędzie się 19 marca 2013 r. w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Ciechanowie ul. Ignacego Kraszewskiego 8a - program znajduje się w załączniku.

2013.05.15
08:42

Pismo Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej dotyczące dni wolnych w szkołach/placówkach

W związku z licznymi pytaniami, dotyczącymi dni wolnych w szkołach/placówkach pismo Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w przedmiotowej sprawie

2013.02.26
15:39

Wyniki konkursu „Transplantacja – dar życia. Jestem na TAK”.

W Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Transplantacja - dar życia. Jestem na TAK”, adresowanym do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Mazowsza, wzięli udział uczniowie ze 189 szkół. Nadesłano aż 477 prac

2013.05.15
08:41

Konferencja „Rzecznik Dyscyplinarny w świetle obowiązujących przepisów”

Zapraszam do udziału w konferencji „Rzecznik Dyscyplinarny w świetle obowiązujących przepisów”, której organizatorem jest Wojewoda Mazowiecki i Mazowiecki Kurator Oświaty. Celem konferencji jest przekazanie informacji z zakresu odpowiedzialności prawnej dyrektora szkoły/placówki i nauczycieli.

2013.03.12
12:17

Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Transplantacja – dar życia. Jestem na TAK” - wręczenie nagród

Uczniowie ze 189 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wzięli udział w wojewódzkim konkursie plastycznym. Podczas uroczystości wręczenia nagród przedstawiono zwycięskie i wyróżnione projekty wybrane spośród 477 nadesłanych prac. Konkurs zorganizowano z inicjatywy wojewody, mazowieckiego kuratora oświaty, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz „Poltransplantu” w ramach programu „Partnerstwo dla transplantacji”.

2013.03.26
10:11

Konferencja „Rzecznik Dyscyplinarny w świetle obowiązujących przepisów”

Zapraszamy do udziału w konferencji „Rzecznik Dyscyplinarny w świetle obowiązujących przepisów”, której organizatorem jest Wojewoda Mazowiecki i Mazowiecki Kurator Oświaty.

2013.03.13
15:23

Konferencja „Rzecznik Dyscyplinarny w świetle obowiązujących przepisów”

Zapraszam do udziału w konferencji „Rzecznik Dyscyplinarny w świetle obowiązujących przepisów”, której organizatorem jest Wojewoda Mazowiecki i Mazowiecki Kurator Oświaty.

2014.10.07
10:52

Konferencja - 'Szkoła Przyjazna sześciolatkowi'

Zapraszamy do udziału w konferencji SZKOŁA PRZYJAZNA SZEŚCIOLATKOWI, nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli,przedstawicieli Rad Rodziców w szkołach i przedszkolach, przedstawicieli samorządów,dyrektorów Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych

2013.02.25
11:38

Warsztaty samorządowe dla nauczycieli wiedzy o społeczeństwie

W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się (20 lutego) inauguracja 'Warsztatów samorządowych dla nauczycieli wiedzy o społeczeństwie'.

2013.02.25
09:34

XVII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny

Informacja o zgłoszeniach drużyn na turniej

2013.02.22
14:42

Informacja o konkursach ogólnopolskich organizowanych przez MDK 'Dom Harcerza' w Krakowie.

Informacja o konkursach ogólnopolskich organizowanych przez MDK 'Dom Harcerza' w Krakowie.

2013.05.15
08:41

Badanie sytuacji edukacyjnej dzieci, których rodzice wyjechali w celach zarobkowych za granicę

W związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej (znak: DZE-3 - TSZ-045-115/09) uprzejmie informuję, że od 25 lutego do 8 marca 2013 r. będzie przeprowadzone badanie dotyczące sytuacji edukacyjnej dzieci, których rodzice wyjechali w celach zarobkowych za granicę.

2013.03.27
14:57

Wiosenne Turnieje BwRD

Harmonogram działań organizacyjnych

2013.02.21
13:04

Inspektor ogłoszenie 149703

inspektor

2013.02.21
12:36

Warsztaty samorządowe dla nauczycieli wiedzy o społeczeństwie

W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się (20 lutego) inauguracja 'Warsztatów samorządowych dla nauczycieli wiedzy o społeczeństwie'.

2013.02.25
09:32

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy - I NABÓR WNIOSKÓW STYCZEŃ 2013

Nabór projektów odbywa się w okresie od dnia 10 stycznia 2013 r. do dnia 11 marca 2013 r., do godz. 16.00. Termin końcowy odnosi się zarówno do dokumentacji aplikacyjnej składanej w wersji papierowej jak i do wersji elektronicznej, składanej za pośrednictwem generatora wniosków.

2013.02.21
09:27

Nowy numer "Europy dla Aktywnych"

Ukazał się nowy numer kwartalnika "Europa dla Aktywnych". A w nim między innymi o kolejne informacje o nowym programie edukacyjnym na lata 2014-2020

2013.02.21
09:13

VIII Łosickie Spotkanie Edukacyjne

Prezentacja ofert uczelni na rok akademicki 2013/2014

2013.02.21
08:42

"Ku przyszłości zawodowej"

VI Siedleckie Targi Edukacyjne Wyższych Uczelni

2013.02.21
08:30

Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Uwagi można zgłaszać do 28 lutego 2013 r.

2013.02.20
13:58

III edycja projektu 'Dzień Polsko-Niemiecki'

Zachęcam szkoły i placówki oświatowe do udziału w kolejnej, trzeciej edycji projektu 'Dzień Polsko-Niemiecki', który polega na zorganizowaniu w dniach 3-17 czerwca 2013 r. Dnia Niemieckiego w Polsce

2013.02.20
13:39

Nowe kraje w eTwinningu

Już 4 marca zostanie uruchomiony pilotażowy program dla krajów eTwinning Plus

2013.02.19
15:47

'Sześciolatku witaj w szkole!' - konferencja dla rodziców

Burmistrz Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy zaprasza na konferencję 'Sześciolatku witaj w szkole!”, która jest skierowana do rodziców pięcio- i sześciolatków. Spotkanie odbędzie się w dniu 23 lutego 2013 r. o godzinie 11.00 w Szkole Podstawowej nr 323 im. Polskich Olimpijczyków przy ul. Hirszfelda 11.

2013.02.19
14:59

Nie bójmy się szkoły - 6 latek w I klasie

Burmistrz Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy serdecznie zaprasza rodziców dzieci sześcioletnich na konferencję 'Nie bójmy się szkoły - 6 latek w I klasie'.

2013.02.19
14:53

Konferencja 'Bezpieczeństwo informatyczne w szkole'

Kuratorium Oświaty w Warszawie wraz z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów zaprasza dyrektorów, opiekunów szkolnych pracowni internetowych, nauczycieli przedmiotów informatycznych oraz pracowników administracji szkolnej na zebranie konferencyjno-warsztatowe - Zadania szkoły w zakresie bezpieczeństwa uczniów w pracy z nowymi technologiami. Bezpieczeństwo informatyczne w szkole.

2013.02.22
12:07

'Chrońmy dane naszych uczniów i pracowników' - konsultacje dla dyrektorów placówek oświatowych oraz nauczycieli

8 marca odbyły się otwarte konsultacje dla dyrektorów placówek oświatowych i zainteresowanych nauczycieli pt: 'Chrońmy dane naszych uczniów i pracowników' (w ramach projektu GIODO „Twoje dane – Twoja sprawa”). Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Kuratorium Oświaty w Warszawie i Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów.

2014.01.08
09:17

Otwarcie nowej siedziby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

15 lutego otwarto nową siedzibę Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń w Warszawie. Spotkanie pod hasłem „W poszukiwaniu patrona warszawskiej edukacji” rozpoczęła Dyrektor Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy Joanna Gospodarczyk.

2013.03.05
10:32

Otwarte konsultacje dla dyrektorów placówek oświatowych i zainteresowanych nauczycieli na temat: Chrońmy dane naszych uczniów i pracowników.

Kuratorium Oświaty w Warszawie wraz z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, zaprasza na otwarte konsultacje dla dyrektorów placówek oświatowych i zainteresowanych nauczycieli na temat: Chrońmy dane naszych uczniów i pracowników.

2013.02.19
13:15

Konkurs wiedzy o administracji publicznej

Konkurs i test wiedzy o administracji publicznej

2013.02.19
12:42

Znak Jakości Interkl@sa

12-ta edycja konkursu Znak Jakości Interkl@sa

2013.02.19
12:33

Zadania szkoły w zakresie bezpieczeństwa uczniów w pracy z nowymi technologiami - bezpieczeństwo informatyczne w szkole

Kuratorium Oświaty w Warszawie wraz z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów zaprasza dyrektorów, opiekunów szkolnych pracowni internetowych, nauczycieli przedmiotów informatycznych oraz pracowników administracji szkolnej na zebranie konferencyjno-warsztatowe 'Zadania szkoły w zakresie bezpieczeństwa uczniów w pracy z nowymi technologiami - bezpieczeństwo informatyczne w szkole'

2013.02.20
20:04

Dofinansowanie projektów systemowych ze środków EFS w ramach Poddziałania 9.1.2

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza Organy prowadzące szkoły z terenu województwa mazowieckiego do składania wniosków o dofinansowanie projektów systemowych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych" Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2013.02.19
10:15

Konferencja POLAK – WĘGIER DWA BRATANKI „Historia i dzień dzisiejszy”

25 lutego br. w Ratuszu Dzielnicy Ursynów odbędzie się konferencja skierowana do nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych - POLAK – WĘGIER DWA BRATANKI „Historia i dzień dzisiejszy”. Organizatorami konferencji są Burmistrz Dzielnicy Ursynów oraz Federacja Stowarzyszeń Polsko-Węgierskich RP.

2013.02.19
13:01

Seminarium eksperckie „Dostęp dzieci cudzoziemców do edukacji w Polsce – prawo i praktyka”

Z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich 15 lutego 2013 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się seminarium eksperckie „Dostęp dzieci cudzoziemców do edukacji w Polsce – prawo i praktyka” z udziałem Mazowieckiego Kuratora Oświaty Karola Semika.

2014.01.08
09:14

IX edycja Konkursu Papieskiego Projekt Życia

Zespół Instytutu Tertio Millennio zaprasza wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w IX edycji Konkursu Papieskiego organizowanego w roku 2013 pod hasłem „Projekt Życia”.

2013.02.18
11:21

Konferencja 'Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkole i poza szkołą'

W dniu 11 marca 2013 r. w godzinach 10.00 – 13.30 w Wyższej Szkole Menedżerskiej przy ul. Kawęczyńskiej 36 w Warszawie odbędzie się konferencja 'Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkole i poza szkołą'.

2013.03.11
14:15

Konferencja 'Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkole i poza szkołą'

W dniu 11 marca 2013 r. w godzinach 10.00 – 13.30 w Wyższej Szkole Menedżerskiej przy ul. Kawęczyńskiej 36 w Warszawie odbędzie się konferencja 'Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkole i poza szkołą'.

2013.03.13
10:56

Konferencja w ramach projektu 'Uczestnik Społeczeństwa Wiedzy - zintegrowany system kształcenia przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych'

Projekt 'Uczestnik Społeczeństwa Wiedzy - zintegrowany system kształcenia przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych' realizowany jest w ramach PO KL na podstawie umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej, przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu w Szczecinie

2013.04.16
13:13

Kampania społeczna „NIE! dla wypalania traw na Mazowszu”

Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski zainaugurował (11 lutego br.) kampanię społeczną „NIE! dla wypalania traw na Mazowszu”, której celem jest zwrócenie uwagi jak niebezpieczne i szkodliwe są skutki tego zjawiska.

2013.05.20
12:03

„Dobry jak chleb” projekt realizowany przez Fundację Pomocy Dzieciom „Maciuś”

O dofinansowanie przez Polską Fundację Pomocy Dzieciom „Maciuś” posiłków w szkołach („Dobry jak chleb”) mogą ubiegać się szkoły podstawowe i gimnazja.

2013.02.15
14:17

Konferencja 'Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkole i poza szkołą'

W dniu 11 marca 2013 r.w Wyższej Szkole Menedżerskiej przy ul. Kawęczyńskiej 36 w Warszawie odbyła się konferencja pt. 'Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkole i poza szkołą'.

2013.03.11
14:54

Akcja „Służba Celna ostrzega przed uzależnieniem od hazardu'

W ramach Roku Bezpiecznej Szkoły Ministerstwo Edukacji Narodowej wspiera działania wielu organizacji i instytucji na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Jednym z Partnerów Roku Bezpiecznej Szkoły jest Służba Celna, która prowadzi akcję „Służba Celna ostrzega przed uzależnieniem od hazardu”.

2013.10.01
09:45

Konkurs na projekt okładki zeszytu do języka francuskiego z hasłem promującym naukę języka francuskiego

Konkurs dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalne na projekt okładki zeszytu do języka francuskiego z hasłem promującym naukę języka francuskiego.

2013.02.14
13:54

Konkursy ogólnopolskie organizowanych przez MDK 'Dom Harcerza' w Krakowie.

Lista konkursów ogólnopolskich organizowanych przez MDK 'Dom Harcerza' w Krakowie.

2013.02.25
11:50

Międzynarodowy Dzień Frankofonii

Frankofonia 2013 w II NKJO w Sosnowcu

2013.02.13
13:23

"Od Korczaka do Tuwima"

Zaproszenie na konferencję

2013.02.12
15:27

"Wykorzystanie tablicy interaktywnej na lekcjach języka angielskiego"

ORE placówka MEN zaprasza na bezpłatny kurs dla doradców met. konsultantów, nauczycieli języka angielskiego

2013.02.12
13:32

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 25 lutego - 2 marca 2013r. „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

2013.02.11
11:43

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 25 lutego - 2 marca 2013r. „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

2013.02.11
11:42

Wyniki konkursu „Transplantacja - dar życia. Jestem na TAK”

W Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Transplantacja - dar życia. Jestem na TAK”, adresowanym do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Mazowsza, wzięli udział uczniowie ze 189 szkół. Komisja konkursowa dokonała oceny złożonych prac przyznając nagrody i wyróżnienia w kategorii 'gimnazja' i 'szkoły ponadgimnazjalne'.

2013.02.25
13:43

17 edycji Międzynarodowego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Zawsze zielono, zawsze niebiesko” – Toruń 2013

Informujemy o kolejnej 17 edycji Międzynarodowego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Zawsze zielono, zawsze niebiesko” – Toruń 2013.

2013.02.06
13:39

III Show Przedszkolaków Siedlce 2013

W załączeniu informacje nt. III Show Przedszkolaków - Siedlce 2013.

2013.02.06
13:24

Oceń stronę Kuratorium

Szanowni Państwo, zachęcamy do wypełnienia ankiety oceniającej stronę internetową Kuratorium Oświaty w Warszawie. Wyniki ankiety, Państwa sugestie i uwagi, będą pomocne przy ewentualnej modernizacji serwisu.

2013.02.26
12:36

Weryfikacja poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych gromadzonych w bazach danych oświatowych

W trakcie przeprowadzania kontroli planowych w zakresie organizowania i realizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych stwierdzono niezgodności między stanem faktycznym, a danymi wprowadzonymi do Systemu Informacji Oświatowej. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w danych zawartych w bazie SIO szkoła/placówka powinna niezwłocznie je usunąć w trybie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej.

2013.02.06
12:38

Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli matematyki, informatyki i przedsiębiorczości

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, w ramach projektu „Żyj twórczo. Zostań M@T.e-MANIAKIEM” zaprasza nauczycieli gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych prowadzących zajęcia z przedmiotów: matematyka, informatyka oraz przedsiębiorczość, na bezpłatne szkolenia, których celem jest poznanie obsługi platformy kształceniowej Moodle.

2013.02.05
14:17

Przedsiębiorcze szkoły

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, realizująca projekt „PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY”, zaprasza do bezpłatnego korzystania z produktów wytworzonych w ramach projektu.

2013.02.05
14:09

Materiały edukacyjno - profilaktyczne dotyczące grypy

W związku z notowaną w ostatnim czasie zwiększoną zachorowalnością na grypę, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie przygotował materiały informacyjno - edukacyjne

2013.02.05
12:38

Akcji dzień.de | der-tag.pl

Akcja dzień.de | der-tag.pl Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) odbędzie się w dniach od 3 do 17 czerwca 2013 roku

2013.02.05
12:21

Analiza skuteczności działań państwa w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczniów w 2012 r.

Analiza skuteczności działań państwa w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczniów w 2012 r.

2013.02.05
10:56

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu

Bieżący rok szkolny został ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodowej Rokiem Bezpiecznej Szkoły, którego elementem jest także bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie. Prosimy o zapoznanie się z listem Krystyny Szumilas Ministra Edukacji Narodowej z okazji międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu, obchodzonego w tym roku w dniu 5 lutego.

2013.02.05
10:47

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach Projektu edukacyjnego „Szukając Einsteina. Akademia Umysłów Ścisłych”

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru Eksperta ds. innowacyjnego programu nauczania w Projekcie edukacyjnym „Szukając Einsteina. Akademia Umysłów Ścisłych”

2013.02.11
13:43

Nowy Koordynator Forum Edukacyjnego

Podczas spotkania Forum Edukacyjnego (23 stycznia 2013 r.) został wybrany nowy Koordynator Forum Edukacyjnego działającego przy Wojewodzie Mazowieckim.

2014.02.03
09:13

Inauguracja warsztatów samorządowych dla nauczycieli wiedzy o społeczeństwie

Inauguracja warsztatów samorządowych dla nauczycieli wiedzy o społeczeństwie odbędzie się w dniu 20 lutego 2013 r.

2013.02.01
12:03

Wzmacnianie głosu dzieci w społeczności UE przez telefony zaufania

31 stycznia 2013 r. w Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka” w Warszawie przedstawiciel Mazowieckiego Kuratora Oświaty uczestniczył w konferencji prasowej nt. projektu Fundacji Dzieci Niczyje „Wzmacnianie głosu dzieci w społeczności UE przez telefony zaufania”.

2014.01.08
09:12

List informacyjny MKO

Informacja w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

2013.02.01
12:10

List informacyjny MKO

Informacja w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

2013.02.01
12:11

List informacyjny MKO - subwencja

Informacja w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013 dotycząca uczniów pochodzenia mniejszości narodowych i etnicznych, oraz uczniów niebędących obywatelami polskimi, a także dzieci polskich powracających do kraju, dla których szkoła podejmuje dodatkowe zadania edukacyjne.

2013.10.28
12:15

List informacyjny MKO

Informacja w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

2013.02.01
12:10

Uroczysta inauguracja projektu „Cyfrowa Szkoła” w Żelechowie

W Zespole Szkół w Żelechowie odbyła się uroczysta inauguracja projektu „Cyfrowa Szkoła”. Celem rządowego programu jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych

2013.01.31
18:17

Weryfikacja wstępnego podziału środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych od stycznia do czerwca 2013 r.

Weryfikacja wstępnego podziału środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w pierwszym półroczu 2013 r. przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

2013.02.27
12:18

Projekt edukacyjny "Piruet, Paczka - czyli tajemnice baletu"

Projekt edukacyjny "Piruet, Paczka - czyli tajemnice baletu" skierowany jest do szkół podstawowych województwa mazowieckiego

2013.01.30
11:43

INFORMACJA O TRYBIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O NADANIE MEDALU KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

Uprzejmie informuję, że wnioski o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania wyróżniającym się nauczycielom i innym pracownikom szkół i placówek należy składać w 2 egzemplarzach do Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie w terminie do dnia 8 marca 2013r.

2013.01.30
10:52

Fundusze unijne dla oświaty

Informujemy, że została uruchomiona nowa strona internetowa Fundusze unijne dla oświaty (www.efs.men.gov.pl).

2013.01.29
13:04

Szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu „Nowoczesny nauczyciel – rozwój kompetencji językowych i informatycznych”

Centrum Szkoleniowe European Training Center w Warszawie zaprasza na szkolenia organizowane w ramach projektu 'Nowoczesny nauczyciel – rozwój kompetencji językowych i informatycznych'.

2013.01.30
09:50

Spotkanie noworoczne w Delegaturze w Radomiu

Radomska Delegatura po raz piąty była organizatorem spotkania noworocznego (24 stycznia) dla zarządzających jednostkami samorządu terytorialnego oraz dyrektorów szkół, przedszkoli, poradni i placówek oświatowych znajdujących się na terenie byłego województwa radomskiego

2013.02.13
12:22

Stanowisko Rzecznika Praw Dziecka w sprawie dokonywania przeglądów higieny osobistej

List do dyrektorów szkół i placówek województwa mazowieckiego w przedmiotowej sprawie

2013.01.28
14:26

„Dziecko jest jutrem – pedagogika Janusza Korczaka”

26 stycznia 2013 r. Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik uczestniczył w seminarium zorganizowanym w ramach zakończenia Roku Janusza Korczaka, ogłoszonego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Uchwałą w sprawie ustanowienia roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka.

2014.01.08
09:12

Program „Ambasadorzy Muzeum Historii Żydów Polskich”

Muzeum Historii Żydów Polskich rozpoczyna nabór do programu „Ambasadorowie muzeum”

2013.01.25
13:30

„BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE 2013”

W ramach działań profilaktycznych programu „Bezpieczne Ferie 2013” zamieszczamy ulotkę Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Płocku, Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, skierowaną do dzieci i młodzieży w rejonie działania Delegatury w Płocku

2013.01.25
09:08

Szybki sposób na znalezienie partnera do projektu eTwinning!

Jeśli jesteś zainteresowana/zainteresowany znalezieniem partnera do projektu eTwinning to masz świetną okazję.

2013.01.24
16:01

Ferie z IPN

Podczas ferii Warszawski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej przygotował dla uczniów różnorodne atrakcje m.in. warsztaty dla uczniów szkół podstawowych „Zawsze marzyłem, by być Napoleonem, czyli podróż od starożytności do współczesności”.

2013.01.24
15:43

Cyfrowa szkoła - sprzęt trafił do szkół

Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa Szkoła” przekroczył półmetek i wchodzi w drugi – kluczowy z punktu widzenia celów programu – etap realizacji, w trakcie którego szkoły uczestniczące w programie będą realizować zadania dotyczące wdrażania TIK w proces nauczania.

2013.01.29
12:03

Szkolenia informatyczne - ferie zimowe 2013

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie na ferie zimowe 2013. Szkolenia będą odbywały się w systemie ciągłym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-15:00.

2013.01.24
15:23

7 lat Europassu - dokonania i perspektywy

Po siedmiu latach od ich wprowadzenia, miliony ludzi korzysta z dokumentów Europass. Zmiany mające na celu powiązanie ich z innymi narzędziami europejskimi sprawią, że umiejętności i kwalifikacje będą bardziej czytelne.

2013.02.19
15:47

Nabór na ekspertów zewnętrznych do kontroli projektów w programie "Młodzież w działaniu"

Polska Narodowa Agencja Programu "Młodzież w działaniu" poszukuje ekspertów zewnętrznych do kontroli projektów programu „Młodzież w działaniu” oraz Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.

2013.01.24
15:08

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy ogłasza nabór wniosków na wizyty przygotowawcze

Nabór jest otwarty dla wniosków składanych w ramach działania Wizyty Przygotowawcze.

2013.01.24
15:07

Zdobądź nawet 10 tys. euro na projekt w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży 2013

Szósty Europejski Tydzień Młodzieży (ETM) przypada na czas pomiędzy 26 maja a 2 czerwca 2013 roku. Debaty, spotkania, warsztaty i seminaria - na te działania możecie zdobyć dofinansowanie w ramach Akcji 5.1. w lutowym konkursie grantowym.

2013.01.24
15:06

Rok 2013 Europejskim Rokiem Obywateli

Rok 2013 został oficjalnie ogłoszony Europejskim Rokiem Obywateli. Po 20 latach od wprowadzenia obywatelstwa UE obchody Europejskiego Roku Obywateli skupią się zarówno na tym, co już dotychczas udało się dla obywateli osiągnąć, jak i na zaspokojeniu ich oczekiwań na przyszłość.

2013.01.24
15:04

Projekt „Umysły przyszłości”

Zapraszamy twórczych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z terenu całej Polski do wspólnego tworzenia innowacyjnego programu nauczania współfinansowanego przez Unię Europejską pod nazwą 'Umysły przyszłości'

2013.01.23
15:54

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu "Równać Szanse 2013"

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2013" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z miejscowości do 20 000 mieszkańców.

2013.01.23
13:06

Dzień Bezpiecznego Internetu 2013

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) – tworzących Polskie Centrum Programu Safer Internet.

2013.01.24
15:16

Dzień Bezpiecznego Internetu 2013

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) – tworzących Polskie Centrum Programu Safer Internet.

2013.01.23
09:05

Nabór dyrektorów techników i gimnazjów do udziału w XII cyklu szkolenia

Mazowiecki Kurator Oświaty ogłasza nabór dyrektorów: techników i gimnazjów do udziału w XII cyklu szkolenia.

2013.01.23
12:42

Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2013

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza II edycję konkursu na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2013”

2013.01.22
12:50

Rozliczenie wykorzystania dotacji celowych przekazanych w 2012 r.

Rozliczenie wykorzystania dotacji celowych przekazanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2012 r.

2013.02.27
11:58

Ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych „Twój pomysł, Twoja inicjatywa”

Ogólnopolski konkurs „Twój pomysł, Twoja inicjatywa”, realizowanym w ramach 13 edycji. programu edukacyjnego Renault „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”.

2013.01.22
10:47

Informacja o trybie składania wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej

Informujemy, ze wyznaczono termin składania wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej.

2013.01.28
09:17

Spotkanie Forum edukacyjnego

Zapraszam na spotkanie Forum Edukacyjnego w dniu 23 stycznia 2013 r.

2013.01.18
11:35

Monitorowanie działań w roku szkolnym 2012/2013.

W związku z projektem „Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego” – realizowanym w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”, uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2012/2013 będzie przeprowadzane monitorowanie działań w placówkach doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i przedszkolach oraz szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi.

2013.05.15
08:39

Kontrola autokarów i telefony interwencyjne

W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi przekazuję ważne informacje dotyczące kontroli autobusów i telefonów interwencyjnych.

2013.01.18
10:23

Akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego!

Przypominamy o konieczności odbioru aktów!

2013.02.13
13:30

Konkurs na opracowanie propozycji modelu współpracy systemu zewnętrznych egzaminów zawodowych

Centralna Komisja Egzaminacyjna, w ramach realizacji projektu „Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłosiła konkurs na opracowanie propozycji modelu współpracy systemu zewnętrznych egzaminów zawodowych z jednostkami samorządu terytorialnymi, kuratoriami oświaty, samorządami, pracodawcami w zakresie tworzenia i funkcjonowania ośrodków egzaminacyjnych.

2013.01.18
10:05

Konkurs na najlepszy esej z dziedziny genetyki dla uczniów szkół średnich

Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka we współpracy z Europejskim i Amerykańskim Towarzystwem Genetyki Człowieka po raz kolejny organizuje międzynarodowy konkurs na najlepszy esej z dziedziny genetyki dla uczniów szkół średnich.

2013.01.16
15:40

III edycji konkursu Internetowa Przygoda z Matematyką

Rozpoczęła się III edycja konkursu INTERNETOWA PRZYGODA Z MATEMATYKĄ.

2013.01.16
15:19

Informacja o trybie składania wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej

Uprzejmie informuję o zbliżającym się terminie składania wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania wyróżniającym się nauczycielom i innym pracownikom szkół i placówek.

2013.02.27
13:57

Informacja o trybie składania wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej

Informacja o trybie składania wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej

2013.04.12
13:46

Cykl warsztatów w ramach projektu „Weź kurs na wielokulturowość”

Helsińska Fundacja Praw Człowieka w ramach projektu „Weź kurs na wielokulturowość”, rozpoczyna realizację cyklu warsztatów regionalnych dla pracowników oświaty.

2013.01.16
13:56

Dotyczy: projektu Information and Communications technology (ICT) for Inclusion (Nowoczesne technologie w edukacji włączającej)

Na prośbę Ministerstwa Edukacji Narodowej (pismo nr DZSE-WSPE-EN-045-2/13 z dnia 10 stycznia 2013r. proszę o wypełnienie kwestionariusza dotyczącego projektu Information and communication technology (ICT) for Inclusion (Nowoczesne technologie w edukacji włączającej), realizowanego przez Europejską Agencję na Rzecz Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami, której członkiem jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

2013.01.18
12:45

„Zmiany w kształceniu zawodowym – szanse i zagrożenia” – konferencja w Siedlcach

15 stycznia odbyła się konferencja pn. „Zmiany w kształceniu zawodowym – szanse i zagrożenia”, skierowana do dyrektorów szkół zawodowych, kierowników kształcenia praktycznego, przewodniczących zespołów przedmiotowych, liderów kształcenia zawodowego, przedstawicieli organu nadzoru pedagogicznego i organów prowadzących.

2014.01.08
09:11

Projekt szkoleniowy „Aplikacje informatyczne i internetowe dla nauczycieli języków obcych”

European Training Center Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu pt. „APLIKACJE INFORMATYCZNE I INTERNETOWE DLA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej

2013.01.15
14:08

Badania TALIS (Teaching and Learning International Survey)

W 2013 roku Instytut Badań Edukacyjnych realizować będzie badania TALIS (Teaching and Learning International Survey) dotyczące nauczania i uczenia się

2013.06.06
09:47

Konsultacje w ramach dialogu usystematyzowanego

Departament Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji Narodowej zaprasza młodych ludzi do wzięcia udziału w konsultacjach odbywających się w ramach dialogu usystematyzowanego

2013.01.15
13:29

Ruszyła II edycja konkursu Ministra Edukacji Narodowej 'Mam 6 lat'

21 listopada 2012 r. rozpoczęła się II edycja konkursu Ministra Edukacji Narodowej 'Mam 6 lat'.

2013.01.15
10:56

MONITOROWANIE DZIAŁAŃ W 2013 ROKU

Ministerstwa Edukacji Narodowej uprzejmie informuję, że w roku szkolnym 2012/2013 będzie przeprowadzone monitorowanie następujących działań ...

2013.01.15
10:49

Bezpłatne szkolenie dla nauczycieli języków obcych.

Ośrodek Rozwoju Edukacji i British Council zapraszają na bezpłatne szkolenie dla nauczycieli gimnazjów uczących języka angielskiego lub biologii, fizyki, chemii w oddziałach dwujęzycznych z językiem angielskim.

2013.05.15
08:37

Wydawanie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Nauczycieli, którzy do Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ostrołęce złożyli wnioski o podjęcie postępowania na stopień nauczyciela dyplomowanego i otrzymali zaświadczenie o uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej, zapraszamy po odbiór aktów nadania stopnia awansu zawodowego.

2013.01.15
10:19

Projekt Halo! ATOPIA - lepsze życie z atopowym zapaleniem skóry

Projekt Halo! ATOPIA współfinansowany jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego FIO

2013.01.15
10:08

VI Doroczny konkurs na najlepszy esej z dziedziny genetyki – Międzynarodowy Dzień DNA 2013

Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka zaprasza do udziału w Międzynarodowym konkursie na najlepszy esej przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich, którzy parają się wiedzą z zakresu genetyki i chcą podzielić się zagadnieniami genetycznymi oraz zainspirować swoich kolegów do pogłębiania tej dziedziny.

2013.01.15
08:21

Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży szkolnej”

14 stycznia odbyła się konferencja pn. „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży szkolnej”, kończąca realizację projektu pt. „Szkolenia dla nauczycieli z obszarów wiejskich województwa mazowieckiego” - SNOW, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt objęty został patronatem m.in. Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

2014.01.08
09:08

Monitorowanie działań w roku szkolnym 2012/2013

W związku z projektem Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego – realizowanym w ramach III Priorytetu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” informujemy, że w roku szkolnym 2012/2013 będzie przeprowadzone monitorowanie działań.

2013.01.14
12:09

Działania podejmowane przez szkoły/placówki w zakresie profilaktyki HIV/AIDS

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku – Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w imieniu Zespołu ds. Realizacji Krajowego Programu HIV/AIDS zwraca się z prośbą o przesłanie informacji dotyczącej działań podejmowanych przez szkoły/placówki w zakresie profilaktyki HIV/AIDS.

2013.01.14
11:27

40-lecie Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia

Uroczyste obchody 40-lecie Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia odbyły się w Pułtusku.

2013.02.13
12:22

Projekt Zarządzenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sp. rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na r. szk. 2013/2014 - do konsultacji

W załączeniu, pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty do dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych wraz z projektem Zarządzenia MKO w sprawie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013.2014 - do konsultacji

2013.01.30
09:10

Projekt Zarządzenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sp. rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na r. szk. 2013/2014 - do konsultacji

W załączeniu, pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty do dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych wraz z projektem Zarządzenia MKO w sprawie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013.2014 - do konsultacji

2013.01.30
08:45

Rozliczenie przekazanych środków finansowych na ubezpieczenie zdrowotne uczniów nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w 2013 r.

Dotyczy: składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w 2013 r.

2013.01.11
12:44

DNA Day 2013

VI Międzynarodowy Konkurs na Najlepszy Esej z Dziedziny Genetyki dla Uczniów Szkół Średnich

2013.01.11
12:38

List ministra edukacji narodowej z okazji nadchodzących ferii

List ministra edukacji narodowej skierowany do rodziców, wychowawców, nauczycieli i dyrektorów szkół w sprawie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas ferii.

2013.03.07
11:29

MONITOROWANIE DZIAŁAŃ W 2013 ROKU

Pismo do Dyrektorów Publicznych i Niepublicznych Placówek Doskonalenia Nauczycieli, Publicznych i Niepublicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Publicznych Przedszkoli, Publicznych Szkół Podstawowych w sprawie monitorowania działań w 2013 roku.

2013.01.11
08:08

Listy Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie wypoczynku

Listy w sprawie wypoczynku

2013.03.07
11:30

Informacja na temat dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2013 roku

Proszę o wypełnienie ankiety dotyczącej wysokości środków niezbędnych na wypłatę dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2013 roku.

2013.01.10
10:50

Konferencja „Rzecznik Dyscyplinarny w świetle obowiązujących przepisów”.

Z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty odbyła się (9 stycznia) konferencja „Rzecznik Dyscyplinarny w świetle obowiązujących przepisów”.

2014.01.08
09:07

Ogólnopolski Program Edukacyjny Bezpieczne Przedszkole

Ogólnopolski Program Edukacyjny Bezpieczne Przedszkole prowadzony jest od ponad roku. Do programu przystąpić może każde przedszkole zarówno publiczne jak i niepubliczne, którego Rada Pedagogiczna podejmie decyzję o realizacji założeń programu.

2013.01.30
09:18

Program współpracy wojewody mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku

Program współpracy wojewody mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku

2014.02.03
09:13

Szkolenie dla nauczycieli uczących języka angielskiego lub w języku angielskim na poziomie gimnazjum

Wydział Edukacji Językowej ORE i British Council zaprasza nauczycieli uczących języka angielskiego na poziomie gimnazjum oraz nauczycieli uczących biologii, fizyki, chemii w gimnazjach dwujęzycznych z językiem angielskim

2013.01.09
09:45

Lekcje obywatelskie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Wojewoda Mazowiecki zaprasza na kolejny cykl lekcji obywatelskich dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego

2013.01.09
09:49

„Transplantacja – dar życia. Jestem na tak.”

8 stycznia w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych w Warszawie odbyła się kolejna konferencja z cyklu „Transplantacja - dar życia. Jestem na tak”.

2013.02.13
12:19

Ogólnopolski szkolny konkurs fotograficzny „Tacy różni, a tacy podobni – cudzoziemcy w Polsce”

Już po raz czwarty rusza konkurs „Tacy różni, a tacy podobni – cudzoziemcy w Polsce”, organizowany przez Międzynarodową Organizację do spraw Migracji (IOM) w ramach projektu „Międzykulturowa Szkoła w Wielokulturowej Społeczności”.

2013.01.08
12:31

Ogólnopolski szkolny konkurs fotograficzny „Tacy różni, a tacy podobni – cudzoziemcy w Polsce”

Już po raz czwarty rusza konkurs „Tacy różni, a tacy podobni – cudzoziemcy w Polsce”, organizowany przez Międzynarodową Organizację do spraw Migracji (IOM) w ramach projektu „Międzykulturowa Szkoła w Wielokulturowej Społeczności”.

2013.01.08
12:30

Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży szkolnej”

14 stycznia 2013 r. odbędzie się konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży szkolnej” kończąca realizację projektu „Szkolenia dla nauczycieli z obszarów wiejskich woj. mazowieckiego”

2013.01.14
14:11

Konferencja ,,Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programu doskonalenia zawodowego w zakresie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach dla nauczycieli zawodowych szkół rolniczych”

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego wraz z Green Energy Sp. z o.o. zapraszają do udziału w konferencji związanej z wypracowaniem modelowego programu praktyk w przedsiębiorstwach

2013.01.08
10:25

Zaproszenie na konferencję „Rzecznik Dyscyplinarny w świetle obowiązujących przepisów”

Serdecznie zapraszamy na konferencję „Rzecznik Dyscyplinarny w świetle obowiązujących przepisów”, której organizatorem jest Wojewoda Mazowiecki oraz Kurator Oświaty.

2013.05.15
08:37

Składanie wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych

Uprzejmie informuję, iż wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 21 stycznia 2013 r. w siedzibie Delegatury, ul. Ściegiennego 9, 06-400 Ciechanów.

2013.05.15
08:36

Spotkania noworoczne z nauczycielami i katechetami

7 i 8 stycznia odbyły się tradycyjne spotkania noworoczne środowiska oświatowego z Jego Eminencją Kazimierzem Kardynałem Nyczem Arcybiskupem Metropolitą Warszawskim.

2013.02.13
12:23

Termin składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych wyróżniającym się nauczycielom i innym pracownikom szkół i placówek

Uprzejmie informujemy, że wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych wyróżniającym się nauczycielom i innym pracownikom szkół i placówek oświatowych należy składać do Delegatury Kuratorium Oświaty w Płocku w terminie do dnia 21 stycznia 2013 r.

2013.01.28
09:18

WAŻNE !!! INFORMACJA O TRYBIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O NADANIE ORDERÓW I ODZNACZEŃ PAŃSTWOWYCH

Uprzejmie informuję, że wnioski o nadanie wyróżniającym się nauczycielom i innym pracownikom szkół i placówek oświatowych orderów i odznaczeń państwowych...

2013.01.08
10:30

Program „Barwy Nieobojętne” Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Celem programu jest zachęcenie młodzieży do refleksji i rozmowy o wartościach, jakie wiążą się dla niej z naszymi symbolami narodowymi

2013.01.07
13:25

"Internetowa Przygoda z Matematyką"

III edycja konkursu

2013.01.07
12:19

Najmłodsi wolontariusze WOŚP w Kuratorium

Dzieci z Przedszkola nr 253 „Akademia Pana Kleksa” w Warszawie kwestowały 7 stycznia wśród pracowników Kuratorium Oświaty w Warszawie na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przedszkole, które uczestniczy w akcji od prawie 11 lat, już po raz czwarty gościło w naszym urzędzie.

2013.01.09
13:20

Konferencja „Zmiany w kształceniu zawodowym – szanse i zagrożenia”

15 stycznia 2013 r.w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach odbędzie się konferencja „Zmiany w kształceniu zawodowym – szanse i zagrożenia”

2013.01.15
14:49

'Zmiany w kształceniu zawodowym - szanse i zagrożenia'

Zaproszenie na konferencję Dyrektorów i Nauczycieli szkół kształcących w zawodzie

2013.01.07
10:23

Spotkanie noworoczne z dyrektorami szkół w diecezji łowickiej

W gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu (4 stycznia) odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe dla dyrektorów szkół z terenu diecezji łowickiej z księdzem biskupem ordynariuszem Andrzejem Franciszkiem Dziubą.

2013.02.13
12:23

Termin składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych wyróżniającym się nauczycielom i innym pracownikom szkół i placówek

Uprzejmie informuję o zbliżającym się terminie składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych wyróżniającym się nauczycielom i innym pracownikom szkół i placówek.

2013.01.29
12:54

Termin składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych wyróżniającym się nauczycielom i innym pracownikom szkół i placówek.

Uprzejmie informuję o zbliżającym się terminie składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych wyróżniającym się nauczycielom i innym pracownikom szkół i placówek.

2013.01.30
09:11

Informacja O Trybie Składania Wniosków O Nadanie Orderów I Odznaczeń Państwowych

Informacje dotyczące wypełniania wniosku o nadanie orderu – odznaczenia państwowego.

2013.01.04
13:24

Działania MEN na rzecz edukacji szkolnej sześciolatków

1 września 2014 r. wszystkie dzieci sześcioletnie pójdą do pierwszej klasy. Obowiązkiem Ministerstwa Edukacji Narodowej w związku z tak kluczową reformą jaką jest obniżenie wieku szkolnego jest podejmowanie konkretnych działań zarówno w zakresie wspierania samorządów w dostosowaniu szkół na przyjęcie sześciolatków oraz informowania rodziców o korzyściach wynikających z wczesnej edukacji szkolnej.

2013.05.20
12:13

Kompetentny nauczyciel zawodu

Do udziału w projekcie zapraszamy nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu pracujących w szkołach ponadgimnazjalnych na terenach wiejskich województwa mazowieckiego i jednocześnie mieszkających na wsi.

2013.01.30
10:55

6 edycja Ogólnopolskiego Programu dla Młodzieży „Mam Haka na Raka”

Już po raz szósty młodzież będzie walczyć z rakiem w ramach Ogólnopolskiego Programu dla Młodzieży „Mam Haka na Raka”. Tematem tej edycji programu będzie nowotwór złośliwy skóry – czerniak

2013.01.03
14:24

XXI Ogólnopolski Zlot Szkół Sienkiewiczowskich

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Gnieźnie jest organizatorem XXI Ogólnopolskiego Zlotu Szkół Sienkiewiczowskich, który odbędzie się w maju 2013 r

2013.01.30
09:19

Trzecia edycja projektu „Aedifico et conservo. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce”

Fundacja Hereditas zaprasza nauczycieli szkół zawodowych kierunków inżynieryjno-technicznych i architektoniczno-budowlanych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu do udziału w 3 edycji projektu „Aedifico et conservo. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce”

2013.01.03
11:37

Wydawanie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie uprzejmie informuje, że wydawanie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego odbędzie się w dniach 2 - 7 stycznia 2013 r. w godzinach 9-15 w siedzibie Delegatury w Ciechanowie, ul. Księdza Piotra Ściegiennego 9 pokój nr 4.

2013.05.15
08:36

Konferencja pn. „Rzecznik Dyscyplinarny w świetle obowiązujących przepisów”

Zapraszamy (9 stycznia) w na konferencję „Rzecznik Dyscyplinarny w świetle obowiązujących przepisów”, której organizatorem jest Wojewoda Mazowiecki i Mazowiecki Kurator Oświaty.

2013.02.21
12:48

Życzenia

Życzenia świąteczne

2012.12.21
11:16

III MULTIMEDIALNY OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD MAŁYCH FORM PARATEATRALNYCH „SMYKOLANDIA – WARSZAWA –MOKOTÓW 2013”

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w III MULTIMEDIALNYM OGÓLNOPOLSKIM PRZEGLĄDZIE MAŁYCH FORM PARATEATRALNYCH „SMYKOLANDIA – WARSZAWA –MOKOTÓW 2013”.

2012.12.21
10:30

BEZPIECZNY WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY

Ministerstwo Edukacji Narodowej wspiera akcje edukacyjno – informacyjne „Bezpieczny Stok” oraz „Bezpieczna woda”.

2012.12.21
10:24

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI RZĄDOWEGO PROGRAMU „RADOSNA SZKOŁA” – EDYCJA 2012

Wzory sprawozdań z realizacji Rządowego programu "Radosna szkoła".

2012.12.20
11:30

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI RZĄDOWEGO PROGRAMU „RADOSNA SZKOŁA” – EDYCJA 2012

Wzory sprawozdań z realizacji Rządowego programu 'Radosna szkoła'.

2013.01.30
13:09

Życzenia Świąteczne Dyrektora Delegatury

Szanowni Państwo, z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzę, aby wszystkie dni w Nowym 2013 Roku były tak piękne i szczęśliwe, jak ten jedyny w swoim rodzaju - wigilijny wieczór, w którym świąteczne życzenia mają moc spełnienia.

2012.12.19
10:36

Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół, uprzejmie informuję, że po raz kolejny ruszyła akcja edukacyjno – informacyjna „Bezpieczny Stok” oraz uruchomiono zimową edycję akcji „Bezpieczna woda”.

2012.12.19
11:21

Akcja edukacyjno – informacyjna „Bezpieczny Stok” oraz „Bezpieczna woda”

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami akcji edukacyjno – informacyjnej „Bezpieczny Stok” oraz „Bezpieczna woda”, którą wspiera Ministerstwo Edukacji Narodowej. Akcja organizowana jest przez stowarzyszenie Polskich Stacji Narciarskich Turystycznych

2013.02.27
14:14

Projekt dla nauczycieli zawodu Kucharz i Technik Technologii Żywienia

Z dniem 1 lipca 2012 rozpoczął się projekt współfinansowany ze środków EFS „Patissier & Chocolatier – Mistrzowie Nauczycielom Zawodu”. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

2012.12.18
11:02

Komunikat dla Szkół i Placówek Oświatowych dotyczący E-SIO

W nawiązaniu do pisma Ministerstwo Edukacji Narodowej znak DS-PH-030NR07/12 z dnia 13-12-2012 roku uprzejmie informuje, iż Wydział d/w z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu za sygn. akt: RCS-120/12 prowadzi czynności sprawdzające dotyczące domniemanego oszustwa, polegającego na wprowadzeniu w błąd i doprowadzeniu lub usiłowaniu doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielu przedstawicieli placówek oświatowych na terenie Polski przez osobę działającą w imieniu administratora portalu www.e-sio.pl.

2013.07.10
10:47

Komunikat dla Szkół i Placówek Oświatowych dotyczący E-SIO

W nawiązaniu do pisma Ministerstwo Edukacji Narodowej znak DS-PH-030NR07/12 z dnia 13-12-2012 roku uprzejmie informuje, iż Wydział d/w z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu za sygn. akt: RCS-120/12 prowadzi czynności sprawdzające dotyczące domniemanego oszustwa, polegającego na wprowadzeniu w błąd i doprowadzeniu lub usiłowaniu doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielu przedstawicieli placówek oświatowych na terenie Polski przez osobę działającą w imieniu administratora portalu www.e-sio.pl.

2013.02.27
12:05

BEZPIECZNY WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY

Akcje edukacyjno-informacyjne MEN

2012.12.17
14:43

Życzenia Świąteczne

Życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne.

2012.12.19
08:15

XVII edycja konkursu „Historia Bliska”

Ośrodek KARTA wraz z instytucjami partnerskimi: Europejską Siecią Pamięć i Solidarność oraz Fundacją Körbera z Hamburga ogłasza XVII edycję konkursu „Historia Bliska” w roku szkolnym 2012/2013: Polacy – Sąsiedzi po II wojnie światowej: przeciw sobie, obok siebie, razem…

2012.12.17
10:21

Zaproszenie do skorzystania z lekcji muzealnych

Sekcja Dydaktyczna Muzeum Powstania Warszawskiego zaprasza nauczycieli gimnazjów i liceów do skorzystania z lekcji muzealnych oferowanych przez Muzeum. W ofercie znajduje się 15 zajęć tematycznych, które w ciekawy i nowoczesny sposób przybliżą młodzieży historię II wojny światowej, a w szczególności Powstania Warszawskiego.

2013.01.28
09:20

Życzenia Świąteczne

Zbliżający się czas Świąt Bożego Narodzenia skłania do refleksji, zadumy i wyciszenia. Jest też okazją do przekazania wyrazów szacunku oraz najlepszych i najpiękniejszych życzeń.

2013.01.01
16:52

30 lat Towarzystwa Szkół Twórczych

Z okazji 30-lecia istnienia Towarzystwa Szkół Twórczych zorganizowane zostały (14 grudnia) jubileuszowe obchody w Zespole Szkół nr 51 im. Ignacego Domeyki w Warszawie. Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. przedstawiciele władz państwowych oraz samorządowych.

2013.01.08
09:41

Jubileusz 90-lecia szkoły w Płocku

W Zespole Szkół Ekonomiczno-Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego w Płocku odbyły się obchody 90-lecia funkcjonowania szkoły.

2013.01.08
09:41

Konkurs "Moje pr@wa i oboWWWiązki"

5 lutego 2013 r. po raz dziewiąty w Polsce obchodzony będzie Dzień Bezpiecznego Internetu. Z tej okazji Polskie Centrum Programu Safer Internet zaprasza młodzież oraz nauczycieli do udziału w konkursie „Moje pr@wa i oboWWWiązki”, nawiązującym do tematu przewodniego DBI 2013.

2012.12.14
08:27

Konkurs 'Moje pr@wa i oboWWWiązki'

5 lutego 2013 r. po raz dziewiąty w Polsce obchodzony będzie Dzień Bezpiecznego Internetu. Z tej okazji Polskie Centrum Programu Safer Internet zaprasza młodzież oraz nauczycieli do udziału w konkursie „Moje pr@wa i oboWWWiązki”, nawiązującym do tematu przewodniego DBI 2013.

2012.12.14
08:25

VI Kongres Prawa Oświatowego – Szkoła wobec zagrożeń

Instytut Badań w Oświacie zaprasza na VI Kongres Prawa Oświatowego, który odbędzie się 24 – 25 stycznia 2013r. w gmachu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie przy ul. Pawiej 55. Tegoroczna konferencja poświęcona będzie prawnej sytuacji szkoły wobec zagrożeń, a także aktualnym problemom prawnym.

2012.12.13
15:30

Weryfikacja danych z bazy SIO według stanu na dzień 30 września 2012

W przypadku stwierdzenia błędów w danych zawartych w bazie SIO szkoła/placówka powinna dokonać korekty danych i przesłać poprawione pliki zgodnie z trybem przewidzianym w art. 110 ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. 2011 nr 139 poz. 814, z późn. zm.).

2013.02.08
14:19

Weryfikacja danych z bazy SIO według stanu na dzień 30 września 2012

W przypadku stwierdzenia błędów w danych zawartych w bazie SIO szkoła/placówka powinna dokonać korekty danych i przesłać poprawione pliki zgodnie z trybem przewidzianym w art. 110 ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. 2011 nr 139 poz. 814, z późn. zm.). Uwaga! W związku ze zmianą w zakładce "sportowe" załączonego wykazu prosimy o ponowną weryfikację.

2012.12.19
09:19

Projekt „Spotkania z Parlamentem Europejskim”

Polska Fundacja im. Roberta Schumana realizuje projekt „Spotkania z Parlamentem Europejskim”, którego celem jest poszerzenie wiedzy młodzieży na temat instytucji Parlamentu Europejskiego

2012.12.13
10:06

Projekt „Edukacja globalna dla najmłodszych”

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi rozpoczął realizację projektu „Edukacja globalna dla najmłodszych”, współfinansowanego w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych

2012.12.13
09:53

Konferencja „Dzieci wielojęzyczne i wielokulturowe w polskiej szkole”

W dniu 11 grudnia 2012 r. odbyła się konferencja nt. „Dzieci wielojęzyczne i wielokulturowe w polskiej szkole”, której organizatorem był Mazowiecki Kurator Oświaty.

2013.01.08
09:34

Przedłużony termin zgłaszania prac w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Transplantacja-dar życia. Jestem na TAK”

Uprzejmie informujemy, że został przedłużony termin zgłaszania prac w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Transplantacja-dar życia. Jestem na TAK” do dnia 15 stycznia 2013r.

2012.12.12
09:09

Konferencja „Dzieci wielojęzyczne i wielokulturowe w polskiej szkole”

W dniu 11 grudnia 2012 r. odbyła się konferencja nt. „Dzieci wielojęzyczne i wielokulturowe w polskiej szkole”, której organizatorem był Mazowiecki Kurator Oświaty.

2012.12.12
09:40

Termin II etapu rejonowego "Losy żołnierza ..."

Informujemy, iż II etap (rejonowy) konkursu historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej” dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i gimnazjum odbędzie się 19 grudnia 2012 r o godzinie 11 00 w Szkole Podstawowej nr 23 w Płocku, ul. Walecznych 20.

2012.12.11
14:02

Konferencja „Rola poradni psychologiczno-pedagogicznych w systemie wspomagania szkół i placówek”.

Wydział Rozwoju Szkół i Placówek Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Projekt systemowy System doskonalenia oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół zaprasza dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych do udziału w konferencji „Rola poradni psychologiczno-pedagogicznych w systemie wspomagania szkół i placówek”, która odbędzie sie w dniu 12 grudnia 2012 roku.

2013.05.15
08:35

Przedłużenie terminu zgłaszania prac w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Transplantacja – dar życia. Jestem na TAK”.

Informujemy iż został przedłużony termin zgłaszania prac w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Transplantacja – dar życia. Jestem na TAK” do dnia 15 stycznia 2013 r.

2013.05.15
08:35

'Prawa Człowieka Prawa Dziecka'

'Prawa Człowieka Prawa Dziecka' - pod takim tytułem odbyła się (10 grudnia) konferencja organizowana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

2013.01.08
09:56

Stypendia dla wybitnych uczniów z Płocka

Wręczono Stypendia Prezesa Rady Ministrów uczniom szkół ponadgimnazjalnych z Płocka i okolic.

2013.01.08
09:42

Nowy kompleks edukacyjno-sportowy w Międzyborowie

8 grudnia odbyło się oficjalne otwarcie hali sportowej, przedszkola, biblioteki oraz obserwatorium astronomicznego przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie.

2013.01.08
09:42

Uroczysta Inauguracja Kampanii Społecznej „Bądź dla mnie przykładem”

Informujemy, że 11 grudnia 2012 r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 166 im. Żwirki i Wigury w Warszawie odbędzie się uroczysta inauguracja kampanii społecznej dla dzielnic Wola i Bemowo „Bądź dla mnie przykładem”.

2012.12.07
15:04

Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka

List Ministra Edukacji Narodowej w sprawie obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka.

2013.01.08
09:49

Programu stypendiów 'Marzenie o Nauce'

W styczniu rusza rekrutacja do kolejnej edycji programu stypendiów licealnych Marzenie o Nauce, Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego EFC. Program stypendialny skierowany jest do zdolnej młodzieży pochodzącej z terenów wiejskich kończącej gimnazjum.

2013.01.30
09:23

Programu stypendiów 'Marzenie o Nauce'

W styczniu rusza rekrutacja do kolejnej edycji programu stypendiów licealnych Marzenie o Nauce, Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego EFC. Program stypendialny skierowany jest do zdolnej młodzieży pochodzącej z terenów wiejskich kończącej gimnazjum.

2013.01.30
09:55

Projekt ,,Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programu doskonalenia zawodowego w zakresie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach dla nauczycieli zawodowych szkół rolniczych”

Projekt ma na celu realizację praktyk zawodowych dla Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych i Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu kształcących w zawodach związanych z obsługą pozyskiwania energii OZE, w przedsiębiorstwach związanych z odnawialnymi źródłami energii na terenie całego kraju.

2012.12.05
13:55

VI Ogólnopolski Konkurs Mechaniczny

Konkurs skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych

2012.12.05
13:35

VI Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Mechaniczny

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Płocku i Komitet Konkursowy zachęcają do wzięcia udziału w VI Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Mechanicznym. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jego celem jest propagowanie wiedzy z zakresu nauk technicznych.

2012.12.05
12:14

Warszawa: wręczono Stypendia Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej

Podczas uroczystości zorganizowanej 4 grudnia: 257 uczniów otrzymało Stypendia Prezesa Rady Ministrów, a 34 uczniom przyznano Stypendia Ministra Edukacji Narodowej.

2013.01.08
09:50

Uroczystość wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Uroczystość wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów odbyła się 3 grudnia 2012r w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.

2012.12.12
09:06

Międzynarodowy Kongres Praw Dziecka

W dniach 4-6 grudnia 2012 r. w Warszawie odbywał się Międzynarodowy Kongres Praw Dziecka zorganizowany przez Rzecznika Praw Dziecka. Stanowił on podsumowanie Roku Korczaka, w ramach którego odbywały się liczne konkursy, warsztaty, konferencje i wystawy promujące prawa dziecka.

2013.01.08
09:51

Ogólnopolski Konkurs Historyczny i Olimpiada Tematyczna „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 – 1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół, uprzejmie informuję, że etap II /rejonowy/ XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego i zawody I stopnia VI edycji Olimpiady Tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 - 1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej” zostaną przeprowadzone w dniu 19 grudnia 2012 r.

2012.12.04
15:18

Nabór kandydatów na miejsca stypendialne na lata szkolne 2013-2015

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. Prof. Pawła Czartoryskiego ogłasza nabór kandydatów na miejsca stypendialne na lata szkolne 2013-2015

2012.12.04
11:16

„Wokół zamku… historia prawdziwa” widowsiko taneczno – muzyczne.

3 grudnia o godz. 1900 w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki odbył się premierowy pokaz widowiska taneczno – muzycznego „Wokół zamku… historia prawdziwa”.

2013.05.15
08:34

Konferencja „Dzieci wielojęzyczne i wielokulturowe w polskiej szkole”

Konferencja odbędzie się 11 grudnia 2012 r. (wtorek), chętnych prosimy o rejestrowanie się

2012.12.11
15:33

Konferencja „Dzieci wielojęzyczne i wielokulturowe w polskiej szkole”

W dniu 11 grudnia 2012 r. odbyła się konferencja nt. „Dzieci wielojęzyczne i wielokulturowe w polskiej szkole”, której organizatorem był Mazowiecki Kurator Oświaty.

2012.12.11
15:32

Informacja dotycząca Ogólnopolskiego Dnia Bezpłatnych Konsultacji SI (ODBK SI)

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej SI (PSTIS SI) ogłasza w dniu 8 grudnia 2012 roku Ogólnopolski Dzień Bezpłatnych Konsultacji SI (ODBK SI). Każdy rodzic zaniepokojony rozwojem sensoryczno - motorycznym (zmysłowo - ruchowym) swojego dziecka, będzie mógł skorzystać z pomocy terapeuty integracji sensorycznej SI.

2012.12.04
09:01

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

W Międzynarodowym Dniu Osób Niepełnosprawnych w Urzędzie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zorganizowano spotkanie poświęcone integracji osób niepełnosprawnych. Organizatorem uroczystych obchodów było Gimnazjum nr 143 z Oddziałami Integracyjnymi im. I.J. Paderewskiego w Warszawie.

2013.01.08
09:51

Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów z Ostrołęki

Młodzież z Ostrołęki i okolicznych powiatów otrzymała Stypendia Prezesa Rady Ministrów.

2013.01.08
09:52

Program edukacyjny Kursor na Ursynowie

Rozpoczyna się następny etap programu edukacyjnego Kursor, realizowanego na warszawskim Ursynowie, którego celem jest podnoszenie kompetencji uczniów w zakresie nauk ścisłych i technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz zachęcanie nauczycieli do stosowania nowoczesnych technologii w nauczaniu

2012.12.03
13:06

Konferencja pt. „Praca z rodziną jako ważny element wsparcia procesu resocjalizacji i usamodzielnienia wychowanków placówek resocjalizacyjnych – teoria, praktyka, wyzwania”

Celem konferencji jest naprawianie i budowanie prawidłowych relacji między wychowankami placówki i ich rodzinami oraz tworzenie zintegrowanego systemu oddziaływań na rodzinę wspierającego jej prawidłowe funkcjonowanie

2012.12.03
10:16

Stypendia dla wybitnych uczniów z Ciechanowa i Radomia

Wręczono (30 listopada) Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla wyróżniających się uczniów i absolwentów szkół z Ciechanowa i Radomia oraz okolicznych powiatów.

2013.01.08
09:54

Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacyjnego ds. Realizacji Programu „Razem bezpieczniej”

W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyło się (29 listopada) posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacyjnego ds. Realizacji Programu „Razem bezpieczniej”, na którym podsumowano realizację projektów dofinansowanych w 2012 r. przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

2013.01.29
12:56

VI Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Mechaniczny

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie Mechanicznym skierowanym do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jego celem jest propagowanie wiedzy z zakresu nauk technicznych.

2013.05.15
08:34

X edycja Targów Edukacyjnych ACI

Akademickie Centrum Informacyjne zaprasza szkoły ponadgimnazjalne do bezpłatnego uczestnictwa w X edycji Targów Edukacyjnych ACI.

2013.01.30
09:24

Konferencja dotycząca zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w ramach projektu systemowego „Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej' organizuje konferencję dotyczącą zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego, która odbędzie się dnia 30 listopada br. w Hotelu 3 Trio, przy ul. Hurtowej 3 w Białymstoku.

2012.11.29
14:27

Przetarg nieograniczony na bezgotówkowy zakup paliwa dla Kuratorium Oświaty w Warszawie wraz z delegaturami

Dokumentacja dotycząca przetargu nieograniczonego na bezgotówkowy zakup paliwa dla Kuratorium Oświaty w Warszawie wraz z delegaturami

2013.01.07
08:28

Świąteczna Zbiórka Żywności 2012

Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie Świąteczna Zbiórka Żywności zaprasza uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, jako wolontariuszy, do udziału w zbiórce żywności organizowanej na terenie warszawskich hipermarketów.

2012.11.29
13:51

Ogólnopolska debata o uwarunkowaniach, realiach i wyzwaniach edukacji fizycznej w Polsce

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie przy udziale Stowarzyszenia Turystyczno-Sportowego 'Sokół' i wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki, wielu innych instytucji i organizacji rządowych i pozarządowych, zainicjowała projekt ogólnopolskiej debaty o edukacji fizycznej w Polsce.

2013.01.08
09:53

Narada z przedstawicielami Kościołów i Związków Wyznaniowych

„Nauczyciel, mentor, tutor, przewodnik?” to temat przewodni kolejnego spotkania zorganizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty z przedstawicielami Kościołów i Związków Wyznaniowych odpowiedzialnych za nauczanie religii w szkole i punktach międzyszkolnych (27 listopada).

2013.01.08
09:54

Stypendia artystyczne dla uzdolnionych dzieci z Mazowsza

27 listopada w po raz szósty dzieci z województwa mazowieckiego otrzymały finansowe wsparcie fundacji Polish Orphans Charity. Stypendia przekazano łącznie 23 młodym artystom.

2013.01.08
09:55

Wyniki badań EU NET ADB dotyczące nadużywania internetu przez dzieci i młodzież

Co ósmy nastolatek w Polsce przejawia symptomy dysfunkcyjnego korzystania z Internetu. Znacznie częściej z nadużywaniem sieci borykają się młodzi ludzie, którzy wykazują inne problemy, np. zaburzenia uwagi, myślenia czy agresywne zachowania. 27 listopada 2012 w Centrum Prasowym PAP przy ul. Brackiej 6/8 w Warszawie o godzinie 11.00 odbyła się konferencja prasowa prezentująca wyniki badania.

2012.11.27
13:41

Konferencja nt.: 'Prawa Człowieka Prawa Dziecka'

Konferencja wpisuje się w obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, który został ustanowiony na dzień 10 grudnia, w rocznicę podpisania przez ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 roku.

2012.12.10
15:58

Konferencja nie tylko o cyfrowej szkole dla nauczycieli, dyrektorów szkół i bibliotekarzy

30 listopada w siedzibie Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów przy ul. Nowogrodzkiej 73 w Warszawie,odbędzie się konferencja organizowana w ramach cyklu Cyfrowa Szkoła - czyli jaka?

2012.11.27
10:33

Konferencja podsumowująca realizacje projektu „Szkoła Kluczowych Kompetencji. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej”

Kierownictwo projektu „Szkoła Kluczowych Kompetencji” serdecznie zaprasza do udziału w konferencji „Szkoła Kluczowych Kompetencji. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej". Rezultaty, sukcesy, dobre praktyki w dniu 6 grudnia 2012.

2012.11.27
08:59

Międzynarodowe Seminarium Dobrych Praktyk Korczakowskich KORCZAK. Lubię to!

Zaproszenie do udziału w Seminarium

2012.11.26
13:48

Bezpłatne porady dla rodziców osób z autyzmem, Zespołem Aspergera i całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Fundacja SYNAPSIS jest organizacją, która od wielu lat działa na rzecz osób z autyzmem i ich rodzin. Poza działalnością diagnostyczną i terapeutyczną zajmuje się również m.in. udzielaniem bezpłatnych porad rodzicom osób z autyzmem, Zespołem Aspergera i całościowymi zaburzeniami rozwoju.

2014.08.20
13:00

Radośnie w przedszkolu – Światowy Dzień Pluszowego Misia

W Światowy Dzień Pluszowego Misia Mazowiecki Kurator Oświaty spotkał się z dziećmi z Przedszkola nr 49 „Pluszowego Misia” w Warszawie.

2012.12.03
09:30

Wręczono Stypendia Prezesa Rady Ministrów w Siedlcach

38 najlepszym uczniom z Siedlec i okolicznych powiatów wręczono Stypendia Prezesa Rady Ministrów.

2012.11.30
11:18

Warsztaty w ramach Akademii Ochrony przed Przemocą

Fundacja Dzieci Niczyje zaprasza pedagogów i nauczycieli pracujących z młodzieżą w wieku 13 – 18 lat na jednodniowe warsztaty organizowane w ramach Akademii Ochrony przed Przemocą. Warsztaty odbywają się w dwóch terminach - 11 i 12 grudnia - w Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka” w Warszawie.

2012.11.23
14:06

Konferencja „Rola poradni psychologiczno-pedagogicznych w systemie wspomagania szkół i placówek”.

Wydział Rozwoju Szkół i Placówek Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Projekt systemowy System doskonalenia oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół zaprasza dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych do udziału w konferencji „Rola poradni psychologiczno-pedagogicznych w systemie wspomagania szkół i placówek”, która odbędzie sie w dniu 12 grudnia 2012 roku.

2012.11.23
13:34

Informacja na temat bezpłatnego poradnictwa od Fundacji SYNAPSIS

Fundacja SYNAPSIS, która działa na rzecz osób z autyzmem, udziela bezpłatnych porad rodzicom osób z autyzmem, Zespołem Aspergera i całościowymi zaburzeniami rozwoju, zaprasza do skorzystania z bezpłatnego poradnictwa prawnego, socjalnego, psychologicznego, pedagogiczno-terapeutycznego i dietetycznego.

2012.11.23
13:13

Badanie pilotażowe zadań testowych

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie badania pilotażowego zadań testowych

2012.11.23
13:05

Stypendia Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej

Prezes Rady Ministrów oraz Minister Edukacji Narodowej przyznali na rok szkolny 2012/2013 stypendia za wysokie osiągnięcia w nauce oraz wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

2012.11.23
10:39

II edycja konkursu Ministra Edukacji Narodowej 'Mam 6 lat'

21 listopada 2012 r. rozpoczęła się II edycja konkursu Ministra Edukacji Narodowej 'Mam 6 lat'.

2012.11.23
10:32

Fundacja SYNAPSIS- bezpłatne poradnictwo dla rodziców osób z autyzmem

SYNAPSIS jest organizacją, która od wielu lat działa na rzecz osób z autyzmem i ich rodzin. Poza działalnością diagnostyczną i terapeutyczną zajmują się również m.in. udzielaniem bezpłatnych porad rodzicom osób z autyzmem, Zespołem Aspergera i całościowymi zaburzeniami rozwoju. Rodzice mogą skorzystać z bezpłatnego poradnictwa prawnego, socjalnego, psychologicznego, pedagogiczno-terapeutycznego i dietetycznego.

2013.05.15
08:32

Konferencja Dyrektorów Szkół PASCH

W dniach 22-23 listopada w Warszawie odbywała się konferencja dla dyrektorów i nauczycieli szkół PASCH współpracujących z Goethe-Institut. Głównym tematem konferencji jest polityka wielojęzyczności oraz znaczenie nauczania i uczenia się różnych języków obcych w szkołach.

2013.01.08
09:55

XIV Edycja Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”

Narodowy Konkurs Ekologiczny „Przyjaźni Środowisku” organizowany jest już od 14 lat pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP. Organizatorem Głównym Konkursu jest Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

2012.11.22
15:03

Konferencja naukowa „Komuniści w międzywojennej Warszawie” – Warszawa, 4 grudnia 2012

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie zaprasza na konferencję naukową pt. „Komuniści w międzywojennej Warszawie”

2012.11.22
12:12

Ruszyła II edycja konkursu Ministra Edukacji Narodowej 'Mam 6 lat'

21 listopada 2012 r. rozpoczęła się II edycja konkursu Ministra Edukacji Narodowej 'Mam 6 lat'. Celem konkursu jest promowanie i upowszechnienie najciekawszych inicjatyw, podejmowanych w celu zapewnienia dzieciom sześcioletnim przyjaznej adaptacji do edukacji szkolnej. W tym roku konkurs skierowany jest do rad rodziców w szkołach i przedszkolach oraz do dzieci.

2013.04.25
12:41

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej został umieszczony projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty. Celem zmian w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty jest systematyczne zwiększanie dostępności wychowania przedszkolnego zakończone 1 września 2016 r. zapewnieniem wszystkim dzieciom w wieku od 3 do 5 lat miejsca realizacji wychowania przedszkolnego w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, w których ustawowo zostanie ograniczona wysokość opłat pobieranych od rodziców za korzystanie przez ich dzieci z wychowania przedszkolnego.

2013.01.30
09:24

Konkurs urodzinowy Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 „Maskotka 116 111”!

Fundacja Dzieci Niczyje, z okazji czwartych urodzin Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, ogłasza konkurs na maskotkę Telefonu 116 111.

2012.11.21
13:36

VI Ogólnopolski Konkurs Literacki „I ty możesz zostać baśniopisarzem”

Dyrekcja i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Hansa Christiana Andersena w Radomiu zapraszają do wzięcia udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie Literackim pt. „I ty możesz zostać baśniopisarzem”.

2012.11.21
13:21

Muzeum Niepodległości w Warszawie

Dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie, w związku z obchodami 94. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, zachęca do zapoznania się z programem imprez.

2012.11.21
13:07

'Wielki zapomniany. Wystawa o abp. Józefie Teodorowiczu'

23 listopada w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej zostanie otwarta wystawa 'Wielki zapomniany. Wystawa o abp. Józefie Teodorowiczu'.

2012.11.21
11:40

„Doradztwo dla uczniów powracających i przybywających z zagranicy do Polski”

Szkolenie stacjonarne „Doradztwo dla uczniów powracających i przybywających z zagranicy do Polski” organizowane przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w ramach projektu „Otwarta Szkoła – System Wsparcia Uczniów Migrujących”.

2012.11.21
10:29

Zaproszenie do udziału w konferencji "Rola poradni prychologiczno-pedagogicznej w systemie wspomagania szkół i placówek"

Konferencja dla dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych.

2012.11.21
10:18

WARSZTAT DLA NAUCZYCIELI „JAK RADZIĆ SOBIE Z BARIERĄ JĘZYKOWĄ? – NAUCZANIE JĘZYKA POSLKIEGO JAKO DRUGIEGO W SZKOLE”

Szkolenie jest skierowane do nauczycieli ze szkół pozawarszawskich. Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji (IOM) serdecznie zaprasza nauczycieli na szkolenia pt.: „Jak radzić sobie z barierą językową? – nauczanie języka polskiego jako drugiego w szkole”.

2012.11.21
09:19

„Transplantacja – dar życia. Jestem na tak.”

20 listopada w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych Nr 1 w Warszawie odbyła się kolejna konferencja z cyklu „Transplantacja - dar życia. Jestem na tak”.

2013.01.08
09:57

Szkolenie „Doradztwo dla uczniów powracających i przybywających z zagranicy do Polski”.

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w ramach projektu „Otwarta Szkoła – System Wsparcia Uczniów Migrujących” organizuje szkolenie pt. „Doradztwo dla uczniów powracających i przybywających z zagranicy do Polski”.

2012.11.20
10:52

SIO a usługi firm prywatnych - Komunikat

Ministerstwo Edukacji Narodowej informujemy, że policja prowadzi czynności w sprawie skierowanej do szkół komercyjnej oferty dotyczącej wpisu do bazy danych funkcjonującej pod nazwą Elektroniczny System Informacji Oświatowej.

2013.07.10
10:46

Usługi szkoleniowe w ramach środków na doskonalenie nauczycieli w 2012 roku na terenie województwa mazowieckiego

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu, przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń dla nauczycieli z terenu województwa mazowieckiego na następujące tematy:

2013.02.18
11:13

Legalna Kultura - edukacja zbliża!

Organizatorzy kampanii Legalna Kultura podsumowali rezultaty pierwszego etapu projektu skierowanego do wszystkich odbiorców kultury, w tym nauczycieli i uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Projekt wspierany jest m.in. przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

2013.01.08
09:56

Stypendia Prezesa Rady Ministrów

Informacja o uroczystościach wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów na terenie województwa mazowieckiego.

2012.12.03
09:25

„Doradztwo dla uczniów powracających i przybywających z zagranicy do Polski”

Szkolenie stacjonarne organizowane przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

2012.11.16
15:27

List Rzecznika Praw Dziecka

20 listopada przypada 53. rocznica uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Deklaracji Praw Dziecka oraz 23. rocznica uchwalenie Konwencji o Prawach Dziecka. Z tej okazji Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak, wystosował list do dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.

2012.11.21
08:30

Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2012/2013

Z przyjemnością informujemy, że Prezes Rady Ministrów, przyznał na rok szkolny 2012/2013 stypendium za wysokie osiągnięcia w nauce 43 uczniom szkół ponadgimnazjalnych działających na terenie naszej Delegatury

2013.03.05
20:15

Konkurs urodzinowy Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 „Maskotka 116 111”!

Z okazji czwartych urodzin Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 prowadzonego przez Fundację Dzieci Niczyje, ogłoszony został konkurs na maskotkę Telefonu 116 111.

2012.11.15
10:48

Konkurs „Społeczeństwo obywatelskie w oczach młodzieży”

Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego we współpracy z wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego Jackiem Protasiewiczem oraz Fundacją Konrada Adenauera w Polsce ogłaszają ogólnopolski konkurs na esej pod hasłem: „Społeczeństwo obywatelskie w oczach młodzieży”.

2013.01.30
09:28

Konkurs urodzinowy Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111

Konkurs na maskotkę Telefonu Zaufania

2012.11.14
14:01

Ogólnopolski konkurs na esej pod hasłem: „Społeczeństwo obywatelskie w oczach młodzieży”.

Ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na esej pod hasłem: „Społeczeństwo obywatelskie w oczach młodzieży”.

2012.11.14
11:46

III edycja programu edukacyjnego „Żyj smacznie i zdrowo”

5 listopada 2012 roku rozpocznie się III edycja programu edukacyjnego „Żyj smacznie i zdrowo” (wcześniej „Jedz smacznie i zdrowo) marki WINIARY we współpracy z Federacją Polskich Banków Żywności. Program objęty został patronatem Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych oraz Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW.

2012.11.14
08:47

E-kurs pn. „Odkrywamy Prawo Humanitarne”,

List Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty w przedmiotowej sprawie

2012.11.14
08:44

„Społeczeństwo obywatelskie w oczach młodzieży”

Ogólnopolski konkurs na esej

2012.11.13
15:26

Mazowiecki Kongres Demograficzny

13 listopada odbył się Mazowiecki Kongres Demograficzny pod hasłem „Zmiany demograficzne a rozwój Mazowsza”. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele nauki, samorządów oraz instytucji rządowych.

2013.01.08
09:58

WYPRAWKA SZKOLNA - 2012 - SPRAWOZDANIE

Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku „Wyprawka szkolna”

2012.11.30
10:37

WYPRAWKA SZKOLNA - 2012 - SPRAWOZDANIE

Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku „Wyprawka szkolna”

2012.11.13
10:48

Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie informatorów o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

2013.10.01
11:22

Konferencja „Doktor Korczak nadal uczy”

12 listopada odbyła się ogólnopolska konferencja pn. „Doktor Korczak nadal uczy”, zorganizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. Konferencja była skierowana do pracowników instytucji oświatowych, w tym kuratoriów, szkół i placówek.

2012.11.30
12:18

Diagnoza wiadomości i umiejętności uczniów klas trzecich gimnazjum

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o diagnozie wiadomości i umiejętności uczniów klasy trzeciej gimnazjum.

2013.10.01
11:22

Pierwsza „Cyfrowa szkoła” w regionie płockim

Dzieci i nauczyciele ze szkoły podstawowej w Bielsku (powiat płocki) otrzymali m.in. przenośne komputery. W tym roku 5,8 mln zł w ramach rządowego programu „Cyfrowa szkoła ” trafi do 50 placówek na Mazowszu.

2013.01.24
15:16

Zmiany w kształceniu ustawicznym - konferencja

8 listopada odbyła się konferencja pn. „Kształcenie ustawiczne” zorganizowana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia zawiązane z nowymi uregulowaniami prawnymi kształcenia ustawicznego.

2012.12.03
09:27

11 Listopada Święto Niepodległości

W załączeniu listy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego oraz Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas

2012.11.12
14:56

Zmiany w kształceniu ustawicznym - konferencja

8 listopada odbyła się konferencja pn. „Kształcenie ustawiczne” zorganizowana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia zawiązane z nowymi uregulowaniami prawnymi kształcenia ustawicznego

2013.01.08
09:39

Pierwsza „Cyfrowa szkoła” w regionie płockim

Dzieci i nauczyciele ze szkoły podstawowej w Bielsku (powiat płocki) otrzymali m.in. przenośne komputery. W tym roku 5,8 mln zł w ramach rządowego programu „Cyfrowa szkoła ” trafi do 50 placówek na Mazowszu.

2013.02.13
12:24

Ogólnopolski konkurs Zwierzęta w książkach - Mój ulubieniec

Ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

2012.11.09
11:50

"Zwierzęta w książkach - Mój ulubieniec"

Ogólnopolski konkurs PTWK

2012.11.08
14:12

OBUT 2013

Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów

2012.11.08
14:06

Pomoc państwa w zakresie dożywiania - zwiększenie kryterium dochodowego

Monitorowania funkcji opiekuńczej szkoły w zakresie uprawnień do korzystania przez uczniów z bezpłatnych posiłków w roku szkolnym 2012/2013

2012.11.08
10:46

Pomoc państwa w zakresie dożywiania - zwiększenie kryterium dochodowego

Monitorowania funkcji opiekuńczej szkoły w zakresie uprawnień do korzystania przez uczniów z bezpłatnych posiłków w roku szkolnym 2012/2013

2012.11.08
10:40

Młodzież i filantropia - wystartowała druga edycja projektu

Tegoroczna edycja projektu „Młodzież i filantropia” Fundacji dla Polski realizowana jest w dziesięciu szkołach na Mazowszu. Partnerem akcji jest m.in. Mazowiecki Kurator Oświaty.

2013.02.13
12:26

III konferencja na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży z autyzmem „Zrozum mnie”

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Autystycznym „SPONiA - Węgrów” zorganizował 7 listopada III konferencję szkoleniowo - naukową na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży z autyzmem.

2013.01.08
09:34

Analiza wykonania dotacji przekazanej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w 2012 r.

Analiza wykonania dotacji przekazanej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w 2012 r.

2012.11.07
11:20

Zaproszenie do udziału w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Transplantacja - dar życia. Jestem na TAK”

Zapraszamy uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie plastycznym 'Transplantacja – dar życia. Jestem na TAK”. Cel inicjatywy to wzrost wiedzy wśród młodzieży na temat dawstwa, transplantacji narządów i tkanek oraz propagowanie transplantacji.

2013.03.05
20:15

Zaproszenie ORE na konferencję dla dyrektorów i nauczycieli szkół

Ośrodek Rozwoju Edukacji - placówka MEN ogłasza nabór na bezpłatną konferencję 'Uczniowie z mniejszości narodowych w polskiej szkole”.

2013.03.05
20:15

System Edukacji Powodziowej

5 listopada w Płocku odbyły się pierwsze wojewódzkie konsultacje Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Środkowej Wisły.

2012.11.30
12:20

Spotkanie warsztatowe skierowane do nauczycieli przedmiotu Wiedza o Społeczeństwie.

Krajowe Centrum EUROPASS, powołane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, funkcjonujące w strukturze Fundacji Systemu Edukacji w Warszawie, organizuje w 13 grudnia 2012 roku spotkanie warsztatowe skierowane do nauczycieli przedmiotu Wiedza o Społeczeństwie.

2012.11.06
14:48

Spotkanie warsztatowe skierowane do nauczycieli przedmiotu Wiedza o Społeczeństwie.

Krajowe Centrum EUROPASS, powołane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, funkcjonujące w strukturze Fundacji Systemu Edukacji w Warszawie, organizuje w 13 grudnia 2012 roku spotkanie warsztatowe skierowane do nauczycieli przedmiotu Wiedza o Społeczeństwie.

2012.11.06
14:47

Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy samorządu

Celem konferencji (6 listopada) była prezentacja obecnego stanu wiedzy naukowców i praktyków w zakresie zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, a także perspektyw zmian związanych z nowymi osiągnięciami nauki w tym zakresie.

2012.11.30
12:21

„Różnorodnie o różnorodności” - warsztaty regionalne dla pracowników oświaty

Helsińska Fundacja Praw Człowieka w ramach projektu „Weź kurs na wielokulturowość” rozpoczyna realizację cyklu warsztatów regionalnych dla pracowników oświaty.

2012.11.06
10:52

Ogólnopolskie Badanie Umiejetności OBUT 2013

Instytut Badań Edukacyjnych informuje o trzeciej edycji Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów OBUT 2013.

2012.11.05
13:18

Konferencja "Uczniowie z mniejszości narodowych w polskiej szkole".

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza pracowników nadzoru pedagogicznego na bezpłatną konferencję "Uczniowie z mniejszości narodowych w polskiej szkole".

2012.11.05
13:02

Ogólnopolska konferencja programu eTwinning dla nauczycieli ze szkół o profilu zawodowym

Narodowe Biuro eTwinning w Polsce oraz Narodowa Agencja programu Uczenie się przez całe życie (LLP - Lifelong Learning Programme), działające w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji zapraszają nauczycieli szkół zawodowych na spotkanie w Warszawskim Domu Technika NOT w piątek 16 listopada 2012 r.

2012.11.02
13:55

Ogólnopolska konferencja programu eTwinning dla nauczycieli ze szkół o profilu zawodowym

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji / Program eTwinning serdecznie zaprasza nauczycieli ze szkół o profilu zawodowym do udziału w ogólnopolskiej konferencji programu eTwinning, która odbędzie się w Domu Technika NOT w Warszawie (ul. Czackiego) w piątek 16 listopada 2012 r.

2012.11.02
13:56

Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów OBUT 2013

Instytut Badań Edukacyjnych planuje przeprowadzić w maju 2013 roku trzecią edycję Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów OBUT 2013

2013.02.08
11:31

Delegacja z Wielkiej Brytanii w Kuratorium

31 października w Kuratorium Oświaty w Warszawie gościła delegacja reprezentująca Sekretarza Stanu ds. Edukacji Wielkiej Brytanii Michaela Gove z udziałem zastępcy ambasadora Wielkiej Brytanii w Polsce.

2012.12.03
09:28

Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów OBUT 2013

List Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty w sprawie Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów OBUT 2013

2012.10.31
12:59

" Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich"

Konkurs "Twój pomysł, Twoja inicjatywa"

2012.10.31
12:50

OBUT 2013 – trzecia edycja Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) planuje przeprowadzenie 21 maja 2013 r. trzeciej edycji Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów OBUT 2013.

2013.03.05
20:09

Kuratorium czynne w dniu 2 listopada

2 listopada (piątek) Kuratorium Oświaty w Warszawie pracuje w normalnym wymiarze czasu. Czynne są również delegatury Kuratorium Oświaty w Warszawie.

2012.10.31
11:28

Konkurs „Twój pomysł, Twoja inicjatywa”

Ruszył konkurs „Twój pomysł, Twoja inicjatywa”, organizowany w ramach 13. edycji programu edukacyjnego Renault „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”.

2012.10.30
14:47

Spotkania informacyjne dotyczące zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

W związku z dużym zainteresowaniem spotkaniami informacyjnymi dotyczącymi zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Centrum Informatyczne Edukacji organizuje dodatkowe spotkania przeznaczonych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

2012.10.30
13:57

Pismo Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty w sprawie ankiety dotyczącej modernizacji kształcenia zawodowego

Prośba do dyrektorów szkół prowadzących kształcenie zawodowe o wypełnienie ankiety dotyczącej modernizacji kształcenia zawodowego

2012.10.30
13:11

"Kompetencja międzykulturowa - kompetencja kluczowa. Perspektywy międzynarodowej pracy z młodzieżą"

Zaproszenie na polsko-niemiecką konferencję w Krzyżowej

2012.10.30
11:48

Aktywizacja zawodowa i społeczna osób z autyzmem

Konferencja na temat aktywiacji zawodowej i społecznej osób z autyzmem

2012.10.30
11:40

Dodatkowe spotkania informacyjne dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych dotyczące zmodernizowanego SIO

Informujemy iż Centrum Informatyczne Edukacji organizuje 7 dodatkowych spotkań dotyczących zmodernizowanego SIO. Spotkania przeznaczone są dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

2013.03.01
11:22

List Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty

Promowanie uczniów z jedna oceną niedostateczną

2012.10.29
10:49

Uchwały rady pedagogicznej - propozycje

Projekty uchwał rady pedagogicznej - propozycje.

2012.10.29
10:42

Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Transplantacja - dar życia. Jestem na TAK”

Zapraszamy uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Transplantacja - dar życia. Jestem na TAK”.

2012.10.29
10:18

"Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich"

13.edycja programu edukacyjnego Renault

2012.10.26
14:33

Spotkania informacyjne dotyczące zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Centrum Informatyczne Edukacji informuje, że w związku z dużym zainteresowaniem spotkaniami informacyjnymi dotyczącymi zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej, organizuje 7 dodatkowych spotkań przeznaczonych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

2012.10.29
15:09

Informacja o konkursie ,,Trzymaj Formę’’

Kuratorium Oświaty w Warszawie - Delegatura w Ciechanowie informuje, że Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie organizuje konkurs ,,Trzymam Formę”.

2013.01.29
11:56

Relacja z VIII Kampanii „Białych Serc” która odbyła się w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pułtusku pod hasłem: 'Nie skazuj na zapomnienie'.

W dniach 12 – 21 października 2012 r. w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pułtusku przeprowadzono VIII Kampanię „Białych Serc” pod hasłem: 'Nie skazuj na zapomnienie'. Pomysłodawcą akcji i jej koordynatorem zewnętrznym jest grupa Zalewski Patrol i Stowarzyszenie Królowej Apostołów w Mławie, a patronat honorowy nad nią objął Biskup Płocki Piotr Libera. Kampania miała na celu podniesienie poziomu wiedzy uczniów na temat narkotyków i tzw. „dopalaczy” oraz ukształtowanie pożądanych postaw młodzieży wobec używek.

2013.01.29
11:54

Program „Samorząd debatuje”

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza samorządy uczniowskie i nauczycieli chcących nauczyć się, jak przygotować i przeprowadzić dobrą debatę do programu „Samorząd debatuje”.

2012.10.25
15:04

Akcja informacyjna - 'NIE dla czadu'

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej rozpoczęły kampanię informacyjną „NIE dla czadu”. Akcja ma na celu edukację w kwestii zagrożeń, jakie niesie za sobą nieprawidłowe używanie piecyków gazowych i urządzeń grzewczych, które w konsekwencji może prowadzić do śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla.

2013.03.26
10:20

Spotkanie młodzieży w Treblince

W Treblince (24 października) pod hasłem „Jesteśmy razem” odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary obozu zagłady. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele instytucji rządowych krajowych i zagranicznych oraz samorządów lokalnych, młodzież z Polski, Izraela oraz Białorusi.

2012.11.08
09:42

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ciechanowskim w I półroczu 2012 r. – część diagnostyczna

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie realizując zadania w zakresie polityki rynku pracy opracowuje analizy rynku pracy oraz prowadzi monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych.

2013.01.30
08:45

Dofinansowanie dożywiania w ramach programu Pajacyk

Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie dożywiania w ramach programu Pajacyk na drugi semestr roku szkolnego 2012/2013.

2012.10.23
14:49

IOM - OGÓLNOPOLSKI KONKURS GRANTOWY 2012

Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji ogłasza OGÓLNOPOLSKI KONKURS GRANTOWY 2012 dla organizacji zrzeszających migrantów oraz dla szkół, w których uczą się dzieci migranckie.

2012.10.22
15:37

IOM - OGÓLNOPOLSKI KONKURS GRANTOWY 2012

Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji ogłasza OGÓLNOPOLSKI KONKURS GRANTOWY 2012 dla organizacji zrzeszających migrantów oraz dla szkół, w których uczą się dzieci migranckie.

2012.10.22
15:33

Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Transplantacja - dar życia. Jestem na TAK”

Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na terenie województwa mazowieckiego. Konkurs realizowany jest w ramach Partnerstwa dla Transplantacji w Województwie Mazowieckim.

2012.12.21
10:32

NASI UCZNIOWIE NAJLEPSI W EUROPIE I W CZOŁÓWCE ŚWIATOWEJ!

3 i 6 miejsce w światowym finale konkursu Global JA Titan Challenge 2012

2012.10.22
10:51

"Świadomy wie co robić z ZSEE"

Zaproszenie do udziału w konkursie

2012.10.22
10:41

Projekt „BiznesKlasa UNICEF”

UNICEF zaprasza do udziału w nowym projekcie edukacyjno-pomocowym „BiznesKlasa UNICEF”, który jest innowacyjną kampanią skierowaną do uczniów klas gimnazjalnych i licealnych, którzy chcą zrealizować swój pierwszy, samodzielny projekt społeczny.

2012.10.22
10:30

Widoczne Dzieciaki w Sterdyni

Inauguracja kampanii Widoczne Dzieciaki w Sterdyni

2012.10.22
10:27

Ogólnopolski projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Forum Młodzieży Samorządowej orazCentrum Edukacji i Warunków Rozwoju ogłaszają drugą turę naboru do ogólnopolskiego projektu realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

2012.10.22
08:17

Uhonorowano nauczycieli z Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie

W dniu 16 października br. podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej zorganizowanej przez Delegaturę w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie wyróżniono ponad dwustu nauczycieli i pracowników oświaty z terenu Płocka i okolicznych powiatów.

2012.10.18
15:02

Informacja o ogólnopolskim konkursie plastycznym „JESIENNE DUSZKI I LEŚNE SKRZATY”

Informujemy iż Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” im. prof. Aleksandra Kamińskiego mieszczący się w Krakowie przy ul. Lotniczej 1, organizuje ogólnopolski konkurs plastyczny „JESIENNE DUSZKI I LEŚNE SKRZATY”

2013.01.29
11:52

Cykl 19 konferencji stanowiących podsumowanie projektu „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym”

Jednym z działań realizowanych w projekcie „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym” przez Ośrodek Rozwoju Edukacji jest cykl 19 konferencji adresowanych do przedstawicieli samorządów (gminnych, powiatowych i wojewódzkich) oraz dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych

2012.10.18
10:01

PENGO - Projekt edukacji NGO

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zaprasza do udziału w projekcie PENGO skierowanym do przedstawicieli organizacji pozarządowych realizujących działania na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży.

2012.10.18
10:00

Konkurs plastyczny na projekt pocztówki "Pozdrowienia z Mewiej Łachy"

Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING oraz Grupa LOTOS serdecznie zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Pozdrowienia z Mewiej Łachy”, organizowanym w ramach Programu Partnerskiego „Chronimy Naturę na Wyspie Sobieszewskiej”.

2012.10.18
09:35

Uhonorowano nauczycieli z Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

2012.10.17
16:12

Dzień Edukacji Narodowej w Związku Nauczycielstwa Polskiego

Na uroczystości (17 października) z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zorganizowanej przez Zarząd Okręgu Mazowieckiego ZNP w Sali Zjazdowej ZG ZNP w Warszawie, Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik wręczył uhonorowanym nauczycielom odznaczenia resortowe.

2012.10.22
11:03

„Doradztwo dla uczniów powracających i przybywających z zagranicy do Polski”.

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w ramach projektu „Otwarta Szkoła – System Wsparcia Uczniów Migrujących” organizuje szkolenie on-line pt. „Doradztwo dla uczniów powracających i przybywających z zagranicy do Polski”.

2012.10.17
14:37

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "JESIENNE DUSZKI I LEŚNE SKRZATY".

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "JESIENNE DUSZKI I LEŚNE SKRZATY" dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych.

2012.10.17
14:18

"JESIENNE DUSZKI I LEŚNE SKRZATY"

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

2012.10.17
13:59

Zaproszenie do konkursu „ŚWIADOMY WIE CO ROBIĆ Z ZSEE”

Mamy przyjemność zaprosić wszystkich uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w ogólnopolskim konkursie na temat właściwego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym pt. „Świadomy wie co robić z ZSEE”.

2013.01.29
11:49

XII Ogólnopolski Turniej Reportażu im. Wandy Dybalskiej

Organizatorzy XII Ogólnopolskiego Turnieju Reportażu im. Wandy Dybalskiej zapraszają do zmierzenia się z trudną, ale jakże wyjątkową i nobilitującą, sztuką reportażu. XII Ogólnopolski Turniej Reportażu im. Wandy Dybalskiej powstał z myślą o uczniach szkół ponadgimnazjalnych, którzy widzą problemy otaczającego ich świata, są znakomitymi obserwatorami, a także nie boją się słowa pisanego.

2012.10.16
11:06

Podsumowanie ogólnopolskiego konkursu „Czas na zdrowie”.

9 października 2012 r. odbyło się podsumowanie ogólnopolskiego konkursu „Czas na zdrowie”. Spośród 82 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku zajął II miejsce w etapie „Festyn zdrowia”.

2013.01.29
11:47

II edycja Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”

Muzeum Powstania Warszawskiego ogłasza nabór kandydatów do II edycji Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”.

2012.10.16
09:59

Nauczyciele u Premiera

Złoty Krzyż Zasługi z rąk Premiera Donalda Tuska i Minister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas odebrali (15 października) dyrektorzy dwóch szkół z województwa mazowieckiego. Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

2012.10.15
19:40

Dzień e-Nauczyciela

W związku z projektem „Cyfrowa Szkoła”, Polskie Towarzystwo Informatyczne wraz z Polskim Biurem ECDL wdrożyło program certyfikowania umiejętności nauczycieli wszystkich zajęć edukacyjnych w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej (TIK).

2013.01.30
09:15

ELEKTROODPADY – PROSTE ZASADY

"ELEKTROODPADY – PROSTE ZASADY" - ogólnopolska kampania edukacyjna w zakresie właściwego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

2012.10.15
15:18

List Krystyny Szumilas Ministra Edukacji Narodowej z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W załączeniu list Krystyny Szumilas Ministra Edukacji Narodowej z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

2012.10.15
08:03

Życzenia minister Krystyny Szumilas z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej, upamiętniający powstanie Komisji Edukacji Narodowej, to święto wszystkich osób odpowiedzialnych za kształcenie dzieci i młodzieży: nauczycieli, pracowników szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.

2012.10.13
10:33

Szkolenie 'Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole'

Serdecznie zapraszamy na szkolenie 'Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole' (PNZ), które odbędzie się w Ośrodku Binduga w Broku pow. ostrowski w dniach 17-19 października 2012r.

2012.10.13
02:07

18/18 Międzynarodowy Festiwal Filmów o Handlu Ludźmi

18 października br. już po raz szósty obchodzony będzie Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi. Z tej okazji w dniach:16-18 października, w warszawskim kinie Muranów odbędzie się pierwszy międzynarodowy festiwal filmowy poświęcony tej tematyce. Istnieje możliwość rezerwacji bezpłatnych biletów przez szkoły

2012.10.12
13:58

Podsumowanie I Edycji Konkursu 'Porządkujemy lasy'

Nadleśnictwo Ciechanów – wspólnie z ciechanowskim oddziałem LOP i „TC” zorganizowało konkurs dla dzieci i młodzieży szkolnej pod nazwą „Porządkujemy lasy”.

2013.01.29
11:40

Praktyczne doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w przedsiębiorstwach”

Wyższa Szkoła Biznesu w Pile oraz Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski zapraszają do udziału w projekcie „Praktyczne doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w przedsiębiorstwach”

2012.10.11
16:01

"Granice"

Wojewódzki konkurs plastyczno-literacko-fotograficzno-filmowy

2012.10.11
13:45

Życzenia Dyrektora Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

2012.10.11
14:34

Uhonorowano nauczycieli na Mazowszu

Podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej wyróżniono nauczycieli i pracowników oświaty.

2012.11.08
09:42

Materiały z narad dla dyrektorów

Przedstawiamy prezentacje multimedialne z narad, które odbyły się w dniach 3 i 9 października 2012 r.

2012.10.18
09:19

Szkolenie 'Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole'

Serdecznie zapraszamy na szkolenie 'Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole' (PNZ)

2012.10.09
15:48

Projekt systemowy pt. „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego'

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje projekt systemowy pt. „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego' współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, Poddziałanie 3.1.1. Tworzenie warunków i narzędzi do monitorowania, ewaluacji i badań systemu oświaty.

2013.01.30
09:31

Transplantacja – dar życia. Jestem na TAK

Zwiększenie ilości przeszczepianych narządów to efekt m.in. wdrażania programu 'Partnerstwo dla transplantacji w województwie mazowieckim'. Partnerstwo jest realizowane m.in. w obszarze edukacji nauczycieli i młodzieży szkolnej. Dotychczasowe działania podsumowano podczas konferencji prasowej, która odbyła się Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim (9 października).

2012.10.23
15:44

Warsztaty poświęcone koncepcji pedagogiczno-teatralnej Jana Dormana

Instytut Teatralny zaprasza nauczycieli, animatorów i edukatorów teatralnych w dniu 11 i 12 października do udziału w warsztatach poświęconych koncepcji pedagogiczno-teatralnej Jana Dormana

2012.10.09
13:50

Dzień Edukacji Narodowej

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

2013.01.30
08:45

Warsztaty dla nauczycieli - Lasy dla zrównoważonego rozwoju

Nadleśnictwo Celestynów zostało objęte programem Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Warszawskie zaprasza w dniach 24-25 października 2012r. nauczycieli przyrody, biologii i edukacji wczesnoszkolnej do udziału w warsztatach organizowanych w ramach realizacji projektu „Lasy dla zrównoważonego rozwoju”.

2012.10.09
10:06

III Multimedialny Ogólnopolski Przegląd Małych Form Parateatralnych

Dyrektor Przedszkola Nr 317 "Smykolandia" w Warszawie zaprasza do udziału w III Multimedialnym Ogólnopolskim Przeglądzie Małych Form Parateatralnych.

2012.10.09
09:27

XI cykl szkoleń z ewaluacji zewnętrznej dla Dyrektorów techników i gimnazjów województwa mazowieckiego

Szanowni Państwo, w związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej DKOW-WNP/ZS-5081-16/12 z dnia 5 października 2012 r. dotyczącym rozpoczęcia w terminie 7-10 listopada 2012 r. XI cyklu szkoleń z zakresu ewaluacji zewnętrznej realizowanego w ramach „Programu wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap III” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego a realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji, Mazowiecki Kurator Oświaty ogłasza nabór dyrektorów: techników i gimnazjów do udziału w XI cyklu szkolenia.

2012.10.16
11:29

Działania regionalne eTwinning - RADOM

MSCDN w Radomiu zaprasza wszystkich nauczycieli chętnych do udziału w warsztatach szkoleniowych programu eTwinning

2012.10.08
15:25

Działania regionalne eTwinning - RADOM

MSCDN w Radomiu zaprasza wszystkich nauczycieli chętnych do udziału w warsztatach szkoleniowych programu eTwinning

2012.10.08
15:24

III Multimedialny Ogólnopolski Przegląd Małych Form Parateatralnych „SMYKOLANDIA – WARSZAWA –MOKOTÓW 2013”

III Multimedialny Ogólnopolski Przegląd Małych Form Parateatralnych „SMYKOLANDIA – WARSZAWA –MOKOTÓW 2013”

2012.10.08
14:26

Zmodernizowany System Informacji Oświatowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej uprzejmie informuje iż, 30 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139 poz. 814, z późn. zm.). Określa ona zasady działania zmodernizowanego systemu informacji oświatowej (SIO). W ustawie przewidziano, że system będzie uruchamiany etapami.

2013.07.10
10:46

Targi Kół Naukowych i Organizacji Studenckich KONIK 2012

Na początku października 2012 roku rusza kolejna, IX już edycja Targów Kół Naukowych i Organizacji Studenckich KONIK. Wydarzenie to ma na celu promowanie działalności naukowej wśród studentów Politechniki Warszawskiej. W tym roku targi odbywają się 10 i 11 października w godzinach 10:00-16:00 w Dużej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej.

2012.10.08
10:28

Ślubowanie w Lipnie klas I LO o profilu wojskowym i policyjnym

W dniu 4 października 2012 r. w miejscowości Lipno w woj. Kujawsko-Pomorskim odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów wszystkich klas I Liceów Ogólnokształcących o profilu wojskowo-sportowym i policyjno-prawnym, z Ciechanowa, Płocka, Gostynina, Kutna, Sierpca i Lipna.

2013.01.29
11:39

„Biedna, ale sexi”, czyli teatr opowiada o bezrobociu

Teatr w klasie zaprasza szkoły ponadgimnazjalne do udziału w projekcie. Projekt polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu cyklu spotkań teatralnych odbywających się w klasie szkoleń. Spotkanie składa się z dwóch części: spektaklu i rozmowy, którą prowadzą psychologowie ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

2012.10.08
09:44

Cztery medale dla polskiej reprezentacji MOI

Świetnym wynikiem polskich uczniów zakończyły się zawody Międzynarodowej Olimpiady Informatycznej 2012. Wszyscy reprezentanci Polski zdobyli medale: jeden złoty i trzy srebrne.

2012.10.08
08:51

Cztery medale dla polskiej reprezentacji MOI

Świetnym wynikiem polskich uczniów zakończyły się zawody Międzynarodowej Olimpiady Informatycznej 2012. Wszyscy reprezentanci Polski zdobyli medale: jeden złoty i trzy srebrne

2012.10.08
08:50

Setny jubileusz liceum ogólnokształcącego w Radomiu

Kolejna szkoła na terenie Mazowsza obchodzi stulecie funkcjonowania. W 1912 roku powstało Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Dziś kształci ponad 600 uczniów. W uroczystościach jubileuszowych (6 października) wziął udział Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik.

2012.10.08
15:58

Warszawska Noc Profilaktyki

Happeningi, pokazy teatralne, warsztaty z udziałem młodzieży wypełniły pierwszą Warszawską Noc Profilaktyki (6 października). Przeprowadzona impreza była pilotażem projektu, który ma być realizowany w 2013 r. na terenie całego kraju we współpracy z samorządami terytorialnymi.

2012.10.06
21:25

Konferencja OEIiZK – „Janusz Korczak – nauczyciel i przyjaciel dzieci”

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie oraz Mazowiecki Kurator Oświaty zapraszają do udziału w konferencji „Janusz Korczak - nauczyciel i przyjaciel dzieci”.

2012.10.05
13:49

Uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w województwie mazowieckim

Dzień Edukacji Narodowej jest świętem całej szkolnej społeczności: nauczycieli i uczniów, wychowawców i ich podopiecznych, pracowników oświaty. Z tej okazji składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia sukcesów zawodowych i osobistych, twórczych inicjatyw i przede wszystkim satysfakcji z pełnionej misji.

2012.10.16
14:56

III Multimedialny Ogólnopolski Przegląd Małych Form Parateatralnych

Zaproszenie do udziału w konkursie

2012.10.05
09:56

XIX Konkurs Fizyczny

Konkurs dla uczniów szkół średnich województwa mazowieckiego

2012.10.05
09:25

Nabór na bezpłatne pakiety edukacyjne "Droga i Ja"

Program edukacyjny Renault Polska

2012.10.05
09:15

Warsztaty szkoleniowe eTwinning

Zapraszamy nauczycieli na warsztaty szkoleniowe eTwinning, które odbędą się w środę 24.10.2012 r. w XCIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Z. Herberta, ul. Fundamentowa 38/42 w Warszawie.

2012.10.04
22:28

Warsztaty szkoleniowe eTwinning

Zapraszamy nauczycieli na warsztaty szkoleniowe eTwinning, które odbędą się w środę 24.10.2012 r. w XCIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Z. Herberta, ul. Fundamentowa 38/42 w Warszawie.

2012.10.04
22:24

Seminaria dla nauczycieli dotyczące Funduszy Europejskich

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich do udziału w spotkaniach informacyjnych poświęconych tym zagadnieniom.

2012.10.04
21:56

Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2012/2013.

Informacja dotycząca konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2012/2013.

2012.10.04
15:50

Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej

W roku szkolnym 2012/2013 Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego ...

2012.10.04
15:43

Odbiór aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Nauczycieli, którzy do Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ostrołęce złożyli wnioski o podjęcie postępowania na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego i otrzymali zaświadczenie o uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej, zapraszamy po odbiór aktów nadania stopnia awansu zawodowego.

2014.01.16
14:07

Szkoły Odkrywców Talentów

Zespół Projektowy „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” zachęca szkoły do ubiegania się o tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”.

2012.10.04
15:34

Seminarium pt. „Nauczanie o migracjach i prawach człowieka. Uchodźcy – przeszłość i teraźniejszość”

Netzwerk Migration in Europa e.V. oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka zapraszają na seminarium pt. „NAUCZANIE O MIGRACJACH I PRAWACH CZŁOWIEKA. UCHODŹCY – PRZESZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ”.

2012.10.04
10:14

II Warszawskie Dni Techniki „Warszawa - Technika Wczoraj - Dziś - Jutro"

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich i Rada Stołeczna Naczelnej Organizacji Technicznej organizują po raz drugi w naszym mieście II Warszawskie Dni Techniki.

2012.10.03
10:16

Narada dla dyrektorów gimnajzów i szkół ponadgimnazjalnych

Zapraszamy na naradę w dniu 9 października 2012 r.

2012.10.03
09:12

XX Ogólnopolski Festiwal Piosenki lat 60 i 70 pt. „Powróćmy do piękna w słowie i muzyce”.

Prezes Klubu Olimpijczyka „2012” w Wyszkowie Pan Andrzej Rębowski organizuje XX Ogólnopolski Festiwal Piosenki lat 60 i 70 pt. „Powróćmy do piękna w słowie i muzyce”.

2012.10.02
14:58

Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013

Uroczyste wykonanie pieśni studenckiej „Gaudeamus Igitur” rozpoczęło nowy rok akademicki 2012/2013 w większości uczelni wyższych. W inauguracji roku akademickiego na terenie Mazowsza uczestniczyli przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Warszawie.

2012.10.17
09:14

„Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe” - Konferencje wojewódzkie

Okręgowe Komisje Egzaminacyjne we współpracy z Centralną Komisją egzaminacyjną przeprowadzają dla dyrektorów szkół zawodowych i organów prowadzących konferencje wojewódzkie dotyczące organizacji i przeprowadzania zmodernizowanego egzaminu zawodowego...

2012.10.02
14:26

„Szkoły Odkrywców Talentów”

Zespół Projektowy „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” zachęca szkoły do ubiegania się o tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”.

2012.10.02
09:07

III edycja „Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zaprasza do wzięcia udziału w III edycji „Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych „Twoje dane - twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”.

2012.10.02
08:43

Konferencja „Twoje dane – twoja sprawa, prawo do prywatności i ochrony danych osobowych we współczesnej szkole

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zaprasza na konferencję poświęconą tematyce ochrony danych osobowych w sektorze oświaty „Twoje dane – twoja sprawa, prawo do prywatności i ochrony danych osobowych we współczesnej szkole”.

2012.10.02
08:34

Projekt „ Przedsiębiorcze szkoły”.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie realizuje projekt „Przedsiębiorcze szkoły”.

2012.10.01
14:25

Konferencja MSCDN - Teoria i praktyka w procesie indywidualizacji we wczesnej edukacji dziecka.

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Mazowiecki Kurator Oświaty we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem „Dalton” serdecznie zapraszają do udziału w konferencji...

2012.10.04
21:32

Dotacje na edukację przedszkolną w roku 2013.

Minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas poinformowała, że w budżecie państwa na 2013 r. została przewidziana dotacja w wysokości 320 mln zł na edukację przedszkolną. Więcej informacji na stronie internetowej MEN.

2012.10.01
15:41

III edycja konkursu na Partnera Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego już po raz III organizuje konkurs na Partnera Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Nagrody zostały ustanowione w celu uhonorowania osób i instytucji, które wniosły trwały wkład w rozwój i propagowanie bezpieczeństwa drogowego oraz w celu podziękowania za podejmowane działania i udzielone wsparcie dla kampanii promujących bezpieczeństwo drogowe.

2012.10.01
10:32

List Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

List Dyrektora Centralnej Komisji Edukacyjnej Artura Gałęskiego dotyczący harmonogramu diagnozy gimnazjalnej.

2012.10.01
09:56

XIX Konkurs Fizyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa mazowieckiego

Konkurs organizuje Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej we współpracy z Kuratorium Oświaty w Warszawie.

2013.01.30
08:44

Stulecie Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Grójcu

Liceum Ogólnokształcącego im. ks.Piotra Skargi w Grójcu obchodzi stulecie funkcjonowania szkoły. Uroczystości, w których wziął udział m.in. Mazowiecki Kurator Oświaty odbyły się 28 września br.

2012.10.17
09:14

Projekt „Multimedia i e-Learning w pracy nauczyciela”

Bezpłatny projekt „Multimedia i e-Learning w pracy nauczyciela”, skierowany jest do nauczycieli zamieszkujących i pracujących na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego, w tym w szczególności do nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. ,

2012.09.28
15:39

Konferencja „Twoje dane- twoja sprawa. Prawo do prywatności i ochrony danych osobowych we współczesnej szkole'

Konferencja „Twoje dane- twoja sprawa. Prawo do prywatności i ochrony danych osobowych we współczesnej szkole', 8 październik 2012 r.

2012.09.28
16:10

Informacja o projekcie „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”

Informacja o projekcie „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”

2013.01.29
11:37

Języki obce w nauczaniu wczesnoszkolnym - szanse i wyzwania – konferencja dla nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli

Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Ambasadą Francji, Ambasadą Hiszpanii, British Council, Instytutem Cervantesa, Instytutem Goethego, Rosyjskim Ośrodkiem Nauki i Kultury zaprasza na konferencję pn. „Języki obce w nauczaniu wczesnoszkolnym - szanse i wyzwania”.

2012.09.28
10:32

Języki obce w nauczaniu wczesnoszkolnym - szanse i wyzwania – konferencja dla nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli

Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Ambasadą Francji, Ambasadą Hiszpanii, British Council, Instytutem Cervantesa, Instytutem Goethego, Rosyjskim Ośrodkiem Nauki i Kultury zaprasza na konferencję pn. „Języki obce w nauczaniu wczesnoszkolnym - szanse i wyzwania”.

2012.09.28
10:33

Nowy Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli

Podczas kolegium Mazowieckiego Kuratora Oświaty (27 września) Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski wręczył akt powołania pani Elżbiecie Woszczyk -nowemu Rzecznikowi Dyscyplinarnemu dla Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim.

2012.11.08
09:43

VII Tataspartakiada

Stowarzyszenie Dobra Wola zaprasza 6 października 2012r. na VII Tataspartakiadę czyli piknik sportowo-rodzinny niepełnosprawnych sportowców.

2012.09.27
09:20

System Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2012 r. - pismo do Dyrektorów Szkół i Placówek

Warszawa, 26 września 2012 r. ZIN.534.7.2012.MS Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych województwa mazowieckiego

2012.09.26
15:55

System Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2012 r. - pismo do JST

Warszawa,26 września 2012 r. ZIN.534.7.2012.MS Państwo Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast, Starostowie Powiatów, Marszałek Województwa Mazowieckiego dotyczy: Systemu Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2012 r.

2012.09.26
15:50

"Więzienie-stracony czas"

Projekt skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

2012.09.26
15:37

70. rocznica Zagłady węgrowskich Żydów

Informacja o uroczystości

2012.09.26
12:48

Uroczystość z okazji otwarcia Przedszkola nr 2 przy Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie.

15 września 2012 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku Przedszkola nr 2 w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie. Powstała placówka na miarę XXI wieku.

2013.01.29
11:38

Konferencja „Języki obce w nauczaniu wczesnoszkolnym - szanse i wyzwania”

Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Ambasadą Francji, Ambasadą Hiszpanii, British Council, Instytutem Cervantesa, Instytutem Goethego, Rosyjskim Ośrodkiem Nauki i Kultury zaprasza nauczycieli języków obcych uczących na I etapie edukacyjnym oraz dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli na konferencję: „Języki obce w nauczaniu wczesnoszkolnym - szanse i wyzwania”

2012.09.25
14:14

Konferencja specjalistyczna pn: „Prawo, Licencje i Normy we współczesnej szkole”

W dniu 24 września 2012r. w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowego Kopernika odbyła się konferencja specjalistyczna pn: „Prawo, Licencje i Normy we współczesnej szkole” przeznaczona dla dyrektorów szkół i nauczycieli zainteresowanych tą tematyką.

2012.11.27
13:23

Języki obce w nauczaniu wczesnoszkolnym - szanse i wyzwania

ORE - placówka MEN zaprasza na konferencję nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli

2012.09.25
09:45

„Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”

Dzielenie się przykładami dobrych praktyk w pracy z uzdolnionymi dziećmi i młodzieżą

2012.09.25
09:34

Narada dla dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych

W nawiązaniu do spotkania z dnia 28 sierpnia 2012 r. dotyczącego pracy szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2011/2012 oraz planowanych działań Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku w kolejnym roku szkolnym serdecznie zapraszam Państwa na naradę w dniu 3 października 2012 r.

2012.09.25
07:53

Dotyczy: korekty liczby uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych uprawnionych do objęcia Rządowym programem pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”

W nawiązaniu do pisma Pana Macieja Jakubowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowe nr DWST-048/78/CZ/2012 z 20 września 2012 r., uprzejmie informuję, że po dokonaniu podsumowania nadesłanych przez Państwa danych o realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna” w ocenie Ministerstwa bardzo wyraźnie zaznaczyła się sytuacja mniejszego udziału uczniów klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych w realizacji programu. Dotyczy to zarówno uczniów spełniających kryterium dochodowe, jak i uczniów mogących otrzymywać pomoc również poza ww. kryterium.

2012.09.24
13:43

Dotyczy: korekty liczby uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych uprawnionych do objęcia Rządowym programem pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”

W nawiązaniu do pisma Pana Macieja Jakubowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowe nr DWST-048/78/CZ/2012 z 20 września 2012 r., uprzejmie informuję, że po dokonaniu podsumowania nadesłanych przez Państwa danych o realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna” w ocenie Ministerstwa bardzo wyraźnie zaznaczyła się sytuacja mniejszego udziału uczniów klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych w realizacji programu. Dotyczy to zarówno uczniów spełniających kryterium dochodowe, jak i uczniów mogących otrzymywać pomoc również poza ww. kryterium.

2012.09.24
13:18

'Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii' - konkurs historyczny

Fundacja Centrum Solidarności oraz Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka organizują ogólnopolski konkurs historyczny 'Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii'.

2013.01.30
09:32

Korekta kwoty dofinansowania w przypadku 24 - miesięcznego cyklu kształcenia jednego młodocianego pracownika w 2012 r.

Korekta kwoty dofinansowania w przypadku 24 - miesięcznego cyklu kształcenia jednego młodocianego pracownika w 2012 r.

2012.09.24
08:53

Do odebrania akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Zapraszamy do odbioru aktów od 24 do 28 września 2012r.

2012.09.21
19:56